wz
 
 
 

[Späť | Obnoviť | Dopredu]
Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1080x1024 pixelov.

 

Zjavenie za obcou Tvrdomestice

Po čase vojnového besnenia (8. mája 1945 sa ukončila 70 mesiacov trvajúca vojna, ktorá si vyžiadala takmer 55 miliónov ľudských životov.) a to v  rokoch 1947 a 1948, nastal veľký rozruch medzi veriacimi na celom Slovensku, čo spôsobilo údajné zjavenie sa Panny Márie deťom z Tvrdomestíc.
Počas mesiaca júna 1947 sa začali šíriť v okolí Topoľčian správy o tom, že dňa 27. mája 1947 sa zjavila Panna Mária trom dievčatám v lese neďaleko Tvrdomestíc. Jednému z dievčatiek bolo vraj vo sne naznačené, že zjavenie sa bude opakovať na rovnakom mieste 27. júna. Zvesť sa rozšírila po celom Slovensku a ľudia začali o vec prejavovať taký záujem, že 27. júna 1947 vo veľkých zástupoch horlivo prichádzali do Tvrdomestíc, kde sa zhromaždil zástup ľudí v počte približne 80 tisíc  (o množstve ľudí bolo písané vo vtedajších Katolíckych novinách).
V tomto zástupe ľudí bola aj moja matka a stará matka. Deti videli zjavenie, no z prítomných ľudí nikto, teda ani moja matka a stará matka, ale... "niektorí" zo zástupu boli svedkami rozličných úkazov na slnku. Pravdupovediac, stará mama z Prašíc mala pochybnosti o zjavení, no nevynechávala príležitosti na spoločné modlitby v zástupoch na rôznych pútiach, na ktoré rada chodila už či na Kalváriu v Topoľčanoch alebo do Nitry a Šaštína.
Doma za skriňou sme mali  veľké farebné fotky prezidenta Masaryka, Štefánika a Tisa. Objavila som ich ako dieťa náhodou a pýtala som sa starej matky, kto to je. S obavami mi prikazovala, aby som o tých obrazoch nikomu nehovorila, že ich máme a vtedy mi hovorila aj o zjavení v Tvrdomesticiach. Vo vtedajšej tlači boli aj komentáre, ktoré spájali zjavenia s politickým pozadím a dávali ich do súvisu s prípadom nášho prvého pána prezidenta Dr.Jozefa Tisa.  
Tak, ako to je zavedené že jednotlivé informácie a skutočnosti ohľadom zjavení sa podrobne skúmajú a vyšetrujú, tak sa stalo aj so zjavením v Tvrdomesticiach. Začalo sa skúmať a vyšetrovať a v Katolíckych novinách bola napísaná výzva k všetkým veriacim na Slovensku s nabádaním  k zdržanlivému úsudku, pokiaľ sa s určitosťou potvrdí pravdivosť zjavení.
V stručnosti možno povedať, že 
nadprirodzené úkazy a zázraky nemali potrebnú presvedčivú silu, že opis zjavení nebol dostatočne konkrétny a objektívny, ako tomu bolo pri Fatimskom zjavení, že Zjavenie neobsahovalo žiadne také posolstvo, aby „nedalo na známosť veriacim“ nič o sebe a cieli, prečo prišlo. Hoci stará matka s matkou boli v zástupe, ony úkazy na slnku nevideli a takých bolo viac, takže ani opisované úkazy na slnku neboli dostatočne spoľahlivé, neopisovali sa totiž jednotne. 
Tam, kde je veľké množstvo ľudí, tam prekvitá "obchod" a tak v Tvrdomesticiach bolo v čase tzv.Zjavenia
veľa stánkov s cukrovinkami, medovníkmi, predajom krížikov, medailónikov a kadejakých "mačkažákových" vecí ako sú balóniky, prstienky, hrebene a podobne.  Takže  situácia so Zjavením sa stala magnetom pre obchodníkov, ktorí sa usilovali všemožnými spôsobmi vyťažiť čo možno najviac ziskov do vlastných vreciek. Voľakedy (a nielen voľakedy) bolo dobrým zvykom z každej púte priniesť domov tým, čo sa jej nemohli zúčastniť, nejaký svätý obrázok alebo perníkové srdiečko, sladkosť či ústnu harmoniku, balónik a podobne a keď by len polovica ľudí z 80 tisícového zástupu zakúpila jednu maličkosť, jedná sa o veľký finančný zisk pre obchodníkov.
27. júla 1947 znovu početné zástupy ľudí nielen z celého Slovenska, ale aj z Moravy putovali do Tvrdomestíc a keďže putovali, tak vynechali aj nedeľnú bohoslužbu, čo sa nemohlo páčiť cirkevnej vrchnosti. Prichádzali pešo (znovu boli medzi nimi aj členovia našej rodiny, viac zo zvedavosti, ako z presvedčenia, že budú aj niečo vidieť a v neposlednom rade aj preto, že sa tam mohli stretnúť s príbuznými, ktorí žili mimo rodnej obce), na povozoch ťahaných koňmi, na voľakedajších autobusoch, ale aj  po skupinkách či jednotlivo. Od nás tam išla pešo po poľných cestách celá procesia veriacich. Všetkých prítomných tam mohlo byť  približne päťdesiat tisíc.
A aký postoj k Zjaveniu mala Cirkev?
Apoštolská administratúra v Trnave sa k zjaveniam vyjadrila takto:
„Apoštolská administratúra v Trnave dôrazne žiada všetkých katolíkov, ktorí hodlajú navštíviť Tvrdomestice (farnosť Prašice, okres Topoľčany), aby upustili od svojho úmyslu a do Tvrdomestíc nešli. Organizovanie púti na toto miesto, rozpredávanie obrázkov troch tvrdomestických detí a oltár, ktorý tam bol postavený bez súhlasu cirkevnej vrchnosti, ako i vykonávanie akýchkoľvek pobožnosti na tom mieste je neprípustné. Žiaduce je, aby katolíci aj v rečiach zachovali múdru rezervovanosť a nerozchyrovali „zázraky a zjavenia“, ktoré dosiaľ nie sú dokázané. Udalosti v Tvrdomesticiach sa vyšetrujú. Výsledok bude oznámený“.
Výzva Apoštolskej administratúry v Trnave sa stretla s dostatočným porozumením u veľkého množstva veriacich, keďže 27. augusta 1947 prišlo do Tvrdomestíc už len okolo sedemsto ľudí - znovu boli medzi nimi aj členovia našej rodiny, matka tam so súrodencami žijúcimi v Prašiciach oslávila svoje narodeniny. Veľká časť veriacich pútnikov tam prišla viac z dôvodu dozvedieť sa pravdu pre možnosť urobiť si svoj názor, mať vlastný úsudok o Zjavení. Išlo o to, že na Zjavenia chodili aj takí ľudia, ktorí si zo Zjavení robili "žarty" a používali na to obyčajné malé zrkadielka, ktoré nastavili proti slnku a blikotali. Hovorili, že to je  nebeský úkaz... V auguste už bolo oveľa menej obchodníkov v Tvrdomesticiach, ako tomu bolo pred mesiacom, kedy tu bolo osemdesiat tisíc ľudí, no moja matka sa cítila dobre, keďže sa tam stretla aj s rodinou žijúcou v Zlatníkoch a Hosťach a aj so svojimi známymi.
Stanovisko cirkevnej vrchnosti zostalo i naďalej nezmenené, pretože sa nedokázal nadprirodzený charakter týchto udalostí.
Schyľovalo sa k politickej búrke... prišiel február roku 1948, kedy katolícka cirkev predstavovala hlavného triedneho nepriateľa a kňazi s veriacimi boli politicky prenasledovaní a uväzňovaní. Dnes tomu hovoríme "päťdesiate roky" a "akcia Bartolomejská noc."
 
Počet pútnikov postupne klesal, no ľudia sem i naďalej prichádzali kvôli ružencu - spoločným modlitbám a spievaniu nábožných piesní, ozdobili oltár a miesta okolo kvetmi, ktoré so sebou priniesli a napokon si vypočuli aj hudobnú kapelu z Tvrdomestíc, ktorá tam prišla zahrať.  Ľudová fantázia začala pracovať a miesto Zjavenia opriadať povesťami a udalosťami.
A p
rišiel čas "akcie", keď komunisti obmedzili činnosť biskupov a izolovali ich od kléru, obmedzili vplyv Vatikánu, zaviedli úrad pre cirkevné záležitosti a tým katolícku Cirkev postupne menili na cirkev národnú. Náboženstvo sa z verejného života a zo škôl postupne vytláčalo a obmedzilo sa iba na rodinu a kostol. Vyučovanie náboženstva sa povoľovalo iba na ľudových školách a to len na konci riadneho vyučovania. Napokon boli učitelia vedení ku tomu, aby svoje deti nedávali krstiť v kostole atď., atď., atď.

 

Odkaz na web o zjavení: http://velkanoc.czweb.org/Zdravas.htm
 

Zjavenia panny Márie na Slovensku -. Črepiny

http://www.youtube.com/watch?v=EfZ6OhRXaqQ

Apparizione Mirjana - Medjugorje 18 marzo 2012

http://www.magnificat.sk/2012/03/10438

ODKAZ na VIDEO

Zjavenie Panny Márie v AKITE : http://www.gloria.tv/?media=138863

Obec Tvrdomestice -  z histórie...

Tvrdomestice ležia v severnej časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny na strednom toku potoka Chocina. Zväčša odlesnený, úvalinami a výmoľmi rozčlenený chotár má len miestami dubovohrabové lesy so smrekom a borovicou. Pôdy sú hnedozemné a ilimerizované. Je tu minerálny prameň.

Obec Tvrdomestice je doložená z r. 1280 ako Turdemech, neskôr Turdemyz 1330, Tordamez 1393, Thordamyz 1441, Thwerdomesth 1520, Tordomesticze 1773, Twrdomestice 1808, maď. Tardomesztic, Tverdomestic. Bola to zemianska obec. V 16.storočí patrila Solymosiovcom, v 18.storočí rodine Neffeczerovcov, v 19.storočí Illésházyovcom, Šándorovcom, Sipekyovcom. V r.1715 mala vinice a 17 domácností, v r.1787 mala 88 domov a 599 obyvateľov, v r.1828 mala 56 domov a 386 obyvateľov.

Od roku 1495 sa spomína aj obec Zdychava, ktorá sa nachádzala v katastrálnom území obce Tvrdomestice. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. V r.1871 tu bolo 15 hrnčiarov, ktorí vyrábali aj hlinené fajky. Po r.1918 obyvatelia pracovali väčšinou na veľkostatku A.Lindemana a v liehovare. V r.1946 zanikol liehovar a veľkostatok bol rozparcelovaný.

V obci sa nachádza zvonica z 19.storočia, drevená, zvon uliaty bratislavských majstrom J.Christellim v r. 1740, v roku 1990 bola vykonaná  generálna oprava zvonice - elektrifikácia zvonov. R.1994 bola vykonaná prestavba domu smútku na cintoríne v Tvrdomesticiach, nová kaplnka Panny Márie Kráľovnej.
Do prašickej farnosti patrí filiálny kostol v Tvrdomesticiach. V rokoch 1932 - 1950 pôsobil na farskom úrade v Prašiciach pán farár Viktor Gajdošík, 1950 - 1952 Ján Vanák, v r. 1952-  1986 František Ralbovský,  1987 - 2001 Štefan Kováč, 2001 - 2002 Bartolomej Kubík, 2002 - 2009 Martin Medvec, 2009 - Milan Zaujec.

Čierny riad - (zadymovaný riad)

pórovitá, tmavosivo až čierno sfarbená keramika bez úpravy črepu glazúrou alebo farbením. Známa u Slovanov, rozšírená v stredoveku. Technológia zvláštnej povrchovej úpravy zadymovaním je založená na vypaľovaní a tlení surového vysušeného riadu v redukčnej atmosfére v poľnej peci na drevo. Celý proces trvá okolo dvoch dní. Pre potreby vidieka sa na Slovensku čierny riad vyrábal od 18. do prvej štvrtiny 20. storočia vo všetkých hrnčiarskych strediskách (Brehy, Pozdišovce, Šaštín, Šivetice, Veľké Leváre, Modra, Tvrdomestice, Komárno, kde čierni hrnčiari založili cech v roku 1718). Z čierneho riadu sa vyrábali hrnce na odkladanie potravín, veľké hrnce na varenie svadobných jedál na otvorenom ohnisku, mliečniky, džbány a trojnožky. Literatúra: Plicková, E.: Krása hliny. Tri storočia tradičného hrnčiarstva na Slovensku. Bratislava 1996.

Polnočný kôň

Zdenka Laciková

Vraví sa, že v noci obcou cvála žrebec biely.
Nik mu cestu skrížiť nesmie. Nik sa neosmelí.

Spod kopýt mu iskry sršia a on letí zrezka,
akoby mu niekto bičom za chrbátom plieskal.

Keby sa však našiel mladík, čo do jeho hrivy
zapletie tri vlasy milej - tak sa kôň divý

v nenávratne navždy stratil. V tom je spása.
On však dodnes o polnoci rosnú trávu spása.
 

Báseň Zdenky Lacikovej (rodáčky z Prašíc),
Studňa času,
 strana 138., Tlač: Prima Print 2010.

Strašidlo pri ceste do Tvrdomestíc

Zdenka Laciková

Na nebi mesiac svietil jak opál.
Biela noc bola. Sneh ako perie.
Mackovým ktosi na oblok klopal.
Ktože je u nás? Kto sa tu berie?

Bola to žena. Stratila cestu.
Keď vyšla z Jacoviec, štekali psiská.
Chcela sa vyhnúť takému miestu,
tak sa jej stratila cestička blízka.

Muž v Veľkých Bedzian viedol ju teda
do ďalšej dediny. Keď späť šiel potom,
pri ceste stála mátoha bledá.
Čelo mu obava skropila potom

on si však vravel: "Čože ma máta?"
Hneď idem za tým. Vybral sa smelo.
Uprostred poľa vyrastal z blata
krík ruže šípovej v odeve bielom.

Ten pláštik snehu do diaľky svietil,
pretože príroda s človekom hrá sa.
Občas nás straší jak malé deti
a dych nám vyrazí jej tichá krása.

Báseň Zdenky Lacikovej (rodáčky z Prašíc),
Studňa času,
 strana 86., Tlač: Prima Print 2010.

Mariánske zjavenia

Marianka


Marianka, pôvodný nemecký názov je Marienthal Máriino údolie je prvé a najstaršie pútnické miesto na Slovensku, ba aj v celom bývalom Uhorsku. Spomína sa už v roku 1367.
Pôvod a história Marianky je zahalená a vtepaná do slov legiend o nej.
V legendách hovoriacich o vyrezaní sošky z dreva stromu či nájdení sošky v dutine stromu  sa zdôrazňuje pojem stromu a to v istom zmysle poukazuje na údolie Marianky ako na miesto existencie dávneho posvätného  stromu alebo hája.
Je možné a aj pravdepodobné, že prví kresťanskí pustovníci žijúci na tomto mieste boli pôvodní keltskí (staroslovienskí či slovanskí?) druidi, ktorí prijali kresťanstvo od írskych kresťanských mníchov približne v rokoch 600 až 800 n.l. Symbol stromu bol tak silný a prenikavo zakorenený v mysliach našich praprapredkov a hlavne pôsobiaci na ich duchovný život, že sa nedal zmazať z pamäte miesta a zostal nám zachovaný v rozprávaní až do dnešných čias. Kresťanskí mnísi iba plynulo nadviazali na starú tradíciu uctievania tohto posvätného miesta našich "pohanských" predkov, aj keď Cirkev dala postínať množstvo posvätných hájov a stromov po celom Slovensku, aby zničila uctievané miesta "pohanov."

Pustovník v Marianskom údolí

Historici rádu paulínov, ktorí Marianku spravovali, zapísali dovtedy ústne tradovanú legendu o pustovníkovi žijúcom v tomto údolí, ktorý vraj  vyrezal sošku Panny Márie z hruškového dreva, aby sa k nej mohol modliť, čo aj konal verne, pravidelne a so zbožnou úctou a bázňou. Keď však v Uhorsku,  po smrti kráľa Štefana, nastali nepokoje, pustovník bol nútený zo svojho miesta pôsobenia utiecť a keďže nevedel zaistiť bezpečný prenos sošky na iné miesto a nechcel dovoliť, aby sa soška Panny Márie dostala do rúk nepovolaných osôb či neveriacich, skryl ju do bútľavého stromu. Soška Panny Márie sa našla o niekoľko desaťročí neskôr v svetielkujúcom prameni, na ktorom dnes stojí kaplnka a pamätná studňa.
Je známa aj iná verzia legendy vzťahujúcej sa k tomuto pútnickému miestu.

Čierna madona

Keď vraj prišli prví kresťanskí pustovníci do Marienthalskeho údolia, našli v bútľavine stromu vyrezanú sošku čiernej madony a to ich podnietilo k tomu, aby začali uctievať miesto jej nálezu.
S Mariánskym údolím sú spojené aj legendy o liečivých silách prameňa, ktorý sa nachádza na hornom konci „posvätného územia“ údolia.
Najznámejšia legenda hovorí o tom, ako sa zbojníkovej žene narodili ťažko postihnuté geminy - dvojčatá a to zbojníka podnietilo k vážnemu rozhodnutiu, zmeniť sa a svoj spôsob života k lepšiemu. Stal sa z neho nie šťastný otec trpiaci so svojimi postihnutými deťmi. Dal sa na cestu pokánia chtiac napraviť svoje chyby a omyly, ktoré počas zbojníčenia narobil. Urobil tak vtedy, keď sa mu vo sne zjavila Božia Matka Mária a ukázala mu miesto, kde má kopať a nájsť tam sošku pod ktorou sa nachádza prameň.  Povedala mu, ak svoje detičky vykúpe vo vode prameňa, budú zdravé. Zbojník kopal, našiel sošku a pod ňou prameň a deti po vykúpaní v prameni vody vyzdraveli. Tak sa stalo, že bývalý zbojník tejto udalosti zasvätil  svoj život Božej službe.

Slepý žobrák

Iná legenda zase hovorí, keď slepý žobrák, ktorý sa vrúcne modlil v Marienthálskom lese, počul hlas z neba, ktorý mu naznačil, že neďaleko od miesta kde sa modlí je prameň a tam sa nachádza zázračný obraz. Keď si vodou z tohto prameňa umyje oči, bude vidieť. Len čo si žobrák umyl oči vodou z prameňa, otvorili sa mu a uvidel nádhernú, farebnú božiu prírodu okolo seba. Vybral z prameňa sošku Panny Márie, u majstra tesára nechal zhotoviť drevený stĺp na ktorý dal sošku a k stĺpu so soškou postavil aj svätý obraz Panny Márie. Po celý svoj život často chodil k soške a obrazu, kde pošepky i nahlas hovoril svoje modlitby vďaky a oslavné modlitby na božie milosrdenstvo a lásku.
 

Mariánske zjavenia

Štrnásťročnej Bernadette Soubirousovej sa v roku 1858 v Lurdoch zjavila v skalnej priehlbine „krásna pani“.  Pri prvom zjavení Bernadetta zbierala drevo na kúrenie spolu s ďalšími deťmi. Vízia nebola dôsledkom predstavivosti. Zjavenie označila za Pannu Máriu až neskôr. Bernadetta bola opakovane vystavená cirkevným a policajným výsluchom, lekárskym psychiatrickým vyšetreniam, posmechu zo strany obyvateľov Lúrd, bola obvinená z klamstva. V čase zjavení žiadala Panna Mária Bernadettu o modlitby ruženca za obrátenie hriešnikov, za pokánie, za obrátenie ľudstva na cestu k Bohu. Počas videní Bernadetta upadala do extázy, teda do stavu, v ktorom nevnímala okolie. Napriek tomu, že pri mnohých videniach boli prítomné stovky ľudí, nik Pannu Máriu nevidel tak, ako ju nevideli ani  v Tvrdomesticiach. Bernadetta bola jediná vizionárka.
Od 11. februára do 16. júla 1858 sa v Lurdoch Panna Mária zjavila Bernadete osemnásťkrát. Bernadettu úradná aj cirkevná moc žiadala pod hrozbami odvolať svoje vízie. Stála však pevne za tým, čo videla. Neexistovala žiadna sila, ktorá by ju prinútila odvolať zjavenie. Nesvedčí, či svedčí práve stav extázy a Bernadettin pevný postoj o realite videní?
Neskôr bolo zjavenie katolíckou cirkvou uznané za pravé.

   

Obrazy: http://latinmasses.ca  , http://latinmasses.ca/Historical-Paintings-P2.htm
Fatima: http://www.marypages.com/fatimaEng1.htm

Zjavenia Panny Márie sa stávajú častejšími a to nielen počtom miest, ale aj počtom opakovaní sa zjavením vizionárom.
Čím to je?
V priebehu dvadsiateho storočia sú zaevidované desiatky zjavení Panny Márie po celom svete, prevažne však  tu u nás, v Európe.

Tu je niekoľko zjavení:
Jedno z najznámejších sa odohralo v Portugalskej Fatime v roku 1917, kde sa Panna Mária zjavila trom chudobným deťom na lúke počas pasenia domácich zvierat. Panna Mária zanechala posolstvo a tri tajomstvá. Zjavenie bolo katolíckou cirkvou uznané za pravé.

Beauraing v Belgicku

V roku 1932 v Beauraing v Belgicku sa Panna Mária zjavila  tridsať razy piatim deťom z rodín Vosinových a Degeimbreových - Fernande Voisinová (15-ročné dievča), Andree Degeimbreová (14-ročná) a jej sestra Gilberte (9 ročná) Albert Vosisin (11 rokov) a sestra Gilberte Voisinova. Zjavenie bolo katolíckou cirkvou uznané za pravé.

Na foto hore: Andree Degeimbre,Fernande Voisin,Gilberte Voisin
dolu: Gilberte Degeimbre,Albert Voisin

 

V roku 1933 v Banneaux v Belgicku sa Panna Mária zjavila osem ráz dvanásťročnému dievčatku menom Mariette Becová. Panna Mária v Banneux - Panna chudobných. 22. augusta 1944 biskup oficiálne (úradne) vyhlásil zjavenia Panny Márie za pravé, a tak sa Banneaux aj cirkevne stal uznaný a vyhlásený za pútnické miesto. Zjavenie bolo katolíckou cirkvou uznané za pravé.

V roku 1949 najskôr štyri, potom sedem dievčat, neskôr až tristo dospelých uvidelo v Heroldsbachu-Thurne v Bavorsku zjavenia Panny Márie, väčšinou sa zjavujúcej so širokým belasým plášťom a zlatou korunou.

V roku 1950 pani Anne Marii van Hoofovej sa zjavovala v Necedahu, Wisconsin v USA, Panna Mária a odovzdávala jej posolstvá pre pápeža, biskupov a kňazov.

V roku 1950 pätnásťročná školáčka Mary-Ellen uvidela v Denveri v závoji zahalenú Pannu Máriu, ktorá plakala, ruky mala skrížené na prsiach.

V roku 1951 vo vápenke v Dugny vo Francúzsku sa zjavila trom robotníkom Panna Mária s Ježiškom. Na sebe mala biele rúcho a modrý plášť.

V roku 1952 sedemročná Rosette Colmetová uvidela v belgickom Gerpinnes Pannu Máriu v bielych šatách ozdobených belasými a červenými srdciami.

V roku 1953 desaťročný O. Lavoisier, neskôr vyše päťdesiat dospelých, videlo v Hydrequente pri Calais vo Francúzsku v jednej jaskyni Pannu Máriu. Mala belasé rúcho a biely závoj.
V roku 1958 sa v lese pod horou Živčáková (Živčák) pri obci Turzovka (pri Čadci) na Slovensku horárovi Matúšovi Lašutovi zjavila Panna Mária. Vizionárovi ukázala farebnú mapu sveta, kde farby symbolizovali „dobro“ a „zlo“. Farba symbolizujúca zlo a hriech postupne pohlcovala farbu znázorňujúcu dobro, až zaplnila celý povrch zeme.

V roku 1961 sa počas hry v Španielskej horskej dedinke Gababandal zjavila štyrom dievčatkám Panna Mária a anjel Michael. Zjavenia sa odohrávali štyri roky prakticky denne.

V roku 1968 až 1971 sa nad káhirským predmestím Zajtún ukazovalo nad kupolami koptského kostola prenikavé svetelné zjavenie, veriaci ho identifikovali ako Bohorodičku.

V roku 1975 sa v Africkej Keni začala zjavovať v prírode Panna Mária jednej miestnej žene menom Mary Muthoni Hinga. Neskôr iná žena, členka Presbyteriánskej cirkvi (teta vtedajšieho miestneho farára), tiež dostala tú milosť, aby videla Pannu Máriu celkom 18 krát a v roku 1983 konvertovala na katolícku vieru. Viacerí dospelí aj deti videli podivné svetlo sprevádzajúce zjavenia.
V roku 1981 sa začala v Medžugorii (pri Mostare) v Hercegovine zjavovať Gospa (miestne označenia Panny Márie) spolu šiestim vizionárom. Denne sa odohrávali krátke súkromné zjavenia a odovzdávala im posolstvá pre ľudstvo. U niektorých sa odohrávajú sporadicky dodnes. O zjaveniach v Medžugorii boli napísané knihy, ktoré podrobne opisujú udalosti okolo zjavení.

V roku 1982 sa zjavila Panna Mária v Kibeho v Rwande v Afrike.

V lete roku 1990 sa na východnom Slovensku pri obci Litmanová zjavila Panna Mária dvom dievčatkám a chlapcovi vo veku 9 až 12 rokov. Zjaveniu predchádzali akustické prejavy - kroky, búchanie. Pri modlitbe v drevenej búde sa deťom Panna Mária zjavila na lavičke v miestnosti. Zjavenia pokračovali do roku 1995. Spravidla Pannu Máriu videli vynárať sa z hmly, oparu. Cirkev je k zjaveniam rovnako zdržanlivá a z rovnakých dôvodov, ako v prípade Medžugoria.

V roku 1994 sa počas krátkej modlitby zjavila Panna Mária trom deťom (12 až 14 ročné) v Dechticiach pri Trnave. Postupne sa zjavila celkom siedmim vizionárom. Krátke súkromné zjavenia prebiehajú dodnes.

Od roku 1999 do roku 2005 sa zjavovala Panna Mária nevidiacej žene v dedinke Seuca v strednom Rumunsku.

Vo väčšine z uvedených zjavení nebolo urobené kanonické rozhodnutie čo znamená, že nebolo vydané oficiálne stanovisko katolíckej cirkvi o pravosti mariánskych zjavení.
Niektoré zjavenia, napr. v Bayside v štáte New York v USA, boli cirkvou zamietnuté.
Všetky zjavenia mali charakter súkromných zjavení.
Otázka...
Zjavuje sa nadprirodzená nebeská bytosť  aj veriacim iných cirkví či nekresťanských náboženstiev?

Niektoré pútnické miesta

Špeciálny celodenný program sa pripavuje v mesiaci máj, v mesiaci zasvätenom Panne Márii.
Chrám chrámov je svätyňa v Šastíne.
Sedembolestnú Pannu Máriu vyhlásil dekrét Sv.otca Pia v roku 1927 za patrónku Slovenska. Našej patrónke je na Slovensku zasvätených 219 chrámov. Sv. Otec Pavol VI. povýšil svätyňu na menšiu baziliku (Basilica Minor) v r. 1964. K bazilike patrí aj neskorobarokový kláštor a súsošie Najsvätejšej Trojice. Pútnici prichádzajú do Šaštína počas celého roka, no najvýznamnejší dátum je 15. september, keď sa koná národná púť.

Gaboltov

Vo východných končinách Slovenskej republiky patrí k najznámejším pútnickým miestam obec Gaboltov. Nachádza sa v oblasti horného Šariša, v okrese Bardejov. Pútnici zo Slovenska aj zo zahraničia si každoročne 16.júla prichádzajú uctiť Preblahoslavenú Pannu Máriu Karmelskú. Tradícia pramení od rehole Karmelitánok. Legenda hovorí, že predstavenému rehole, Šimonovi Stockovi, sa 16.júla 1251 zjavila Panna Mária a na znak ochrany a pomoci mu venovala škapuliar. Prvú nedeľu v mesiaci august prichádzajú na pútnické miesto Rómovia, po starom cigáni. Rómska púť ma svojich priaznivcov tak na Slovensku, ako aj za hranicami.

Ľutina

Ľutina, najväčšia pútnická svätyňa greckokatolíkov leží v okrese Bardejov na úpätí Čerhovského pohoria. Tradícia putovania do Ľutiny sa zrodila v roku 1851, keď sa sv. Mikuláš zjavil istej meštianke a daroval jej ikonu Bohorodičky. V 19. storočí potvrdil pápež Pius IX. ľutinskú hôrku ako miesto pre získanie odpustkov. Začalo sa s výstavbou kaplnky Usnutia Pannej Márie. Kedysi na pútnickej húrke stal jedinečný drevený chrám, dnes pútnici prichádzajú do novšieho kamenného chrámu. Gregokalolícky sviatok usnutia Pannej Márie slávia rímskokatolíci 15.augusta ako sviatok Nanebovzatia Panny Márie.

Hora Živčák

Hora stojí na rozhraní obci Turzovka, Korňa a Vysoká nad Kysucou, na severozápade Slovenska. Krásna oblasť Beskýd a Javorníkov susedí s Poľskom a Českom. Zjavenia Pannej Márie sa stali inšpiráciou pre postavenie Kaplnky Kráľovnej Pokoja. Turzovka patrí k najmladším pútnickým miestam a 40. výročie (v roku 2005) sa nieslo v duchu jednoty západnej a východnej cirkvi. Jednotu stvárňuje aj socha Pannej Márie, ktorá je odetá podľa západnej cirkvi a na hlave má korunku podľa byzantskej tradície.
Mariánske pútnické miesta v horských panorámach sú bohaté na minerálne pramene, ktorým sa pripisujú liečivé účinky. Na horu Živčák smerujú kroky pútnikov počas celého roka, skupinové púte sa organizujú v apríli, v auguste a v októbri.


Najviac navštevované pútnické miesta: http://server.sk/zaujimavosti/cestopisy/najviac-navstevovane-putnicke-miesta

 

ODKAZY "o ZJAVENIACH" a iné
http://beo.sk/projekty/106-dobrovolnictvo/1465-ked-sa-snehy-nasich-vekov-pohnu-ine-nezostava-nez-sa-modlit-a-pracovat-i
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/zaujimavosti/matke-troch-deti-sa-objavila-panna-maria-medzi-skalami.html
http://www.espektrum.sk/index.php?text=1691-romovia-pod-lascikom-tvrdia-ze-sa-im-zjavila-panna-maria
http://www.magnificat.sk/2012/03/zjavenie-na-malte-modlite-sa-za-iran-rusko-usa-cinu-a-australiu
http://www.magnificat.sk/2012/03/zjavenie-na-malte-modlite-sa-za-iran-rusko-usa-cinu-a-australiu
Lehota pri Nitre: http://larem.blogspot.sk/2007/05/strun-ivotopis-zjavenia-panny-mrie-v.html
http://tv.markiza.sk/clanok-relacia/reflex/558305-existuju-zazraky-dokazom-su-vraj-zjavenia
http://tvnoviny.sk/spravy/svet/video-tisicky-putnikov-cakaju-na-zjavenie-panny-marie.html
http://rmvn.blog.cz/1001/boh-sa-zjavuje-s-pannou-mariou-na-slovensku-dechtice-pri-trnave
Wisconsine http://www.magnificat.sk/2012/02/zjavenie-panny-marie-vo-wisconsine-usa
http://www.svd.sk/index.php/z-misii/rozhovory/312-guadalupska-panna-maria.html
Zjavenia Panny Márie a Ježiša Krista Eve: http://gloria.tv/?media=208861&postings
Wisconsine http://www.gbdioc.org/newsevents/news/857-worthy-of-belief.html
http://tajomstva.org/knihy/zjavenia-panny-marie-guadalupskej-mexiko-1531
http://www.vincentini.sk/vincentinska-rodina/vincentky/zazracna-medaila
http://www.magnificat.sk/2012/02/zjavenie-panny-marie-vo-wisconsine-usa
http://www.vincentini.sk/vincentinska-rodina/zdruzenie-zazracnej-medaily
http://www.seniorportal.sk/magazin/putnicke-miesta-na-slovensku/a-1786
http://www.biela-holubica.sk/sk/3fp/tretie-fatimske-proroctvo-cast-3.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zjavenia_Panny_M%C3%A1rie_v_Litmanovej
Zjavenia Panny Márie v Litmanovej http://shson.wordpress.com/page/168
http://www.musicrang.com/video/Education/video/QXv92QETTLg.html
http://www.shrineofourladyofgoodhelp.com/htmPages/g_hst_p1.html
http://mementoinspiritus.blogspot.sk/p/zjavenia-panny-marie.html
http://www.zivcakova.sk/04Informacnyservis/MediaZivcakova.html
http://www.magnificat.sk/2011/03/kralovna-pomoci-zite-s-jezisom
http://proroctvo.blogspot.sk/p/mp3-clanky-o-prorockej-sluzbe.html
http://modlitba.sk/htm/svedectva/maria_ucta/gaboltov.htm
http://www.milost.sk/logos/clanok/kristus-v-starom-zakone
http://www.portugal.sk/bedeker/costadeprata/fatima.html
Zázračná medaila: http://www.dkl.szm.com/medaila.htm 
http://www.zivotopisysvatych.sk/panna-maria-fatimska
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zjavenie_P%C3%A1na
http://www.v-trans.sk/medzugorje-v-trans.php
http://www.prophecyfilm.com/czech/book1.htm
http://www.magnificat.sk/old/nd/clanky/rodinap.html
http://www.magnificat.sk/htm02/zjav_016turzovka.htm
http://www.magnificat.sk/old/mrosa/0704/secovce.htm
http://www.magnificat.sk/old/mrosa/0904/secovce.htm
http://www.esoterikweb.cz/clanky-nahled.php?id=2498
http://www.obecvysoka.com/kaplnka-panny-marie
http://zmm.sk/aktualne/182-rokov-od-zjavenia
http://www.magnificat.sk/old/index02.htm
http://web.katolik.cz/feeling/6_10.htm
http://www.avemaria.sk/dechtice
http://www.fatima-sf.sk/?m=9
http://www.dkl.szm.com
http://paterpio.ic.cz
http://www.avemaria.sk
Knihy: http://www.aeon.sk
http://gloria.tv/?media=208861
http://home.gts.sk/olinko/19.html
http://www.pomocnudznym.sk/akita
Sečovce: http://www.vladkyna.sk/Vyvoj.html
http://www.mariinrad.sk/maria-a-zvierata
http://www.magnificat.sk/2012/03/10438
http://ukrizovananekonecnalaskamilujemta.sk/wordpress/?cat=14
http://zivotysvatych.okamzite.eu/MARIAEM_JEZIS_MARIA/Svaty_Lonard_porto_maurizio/svaty_peter_z_Alkantary/svaty_filip_z_neri.htm
 
http://www.pramen.info/c/2348/geneza-sionizmu--cast-3-pokus-o-zdolanie-posledneho-nepriatea---katolickej-cirkvi---iii-princip-nabozenskej-slobody.htm
 


Moje
webové stránky
 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
Cezmín :
http://cezmin.wz.sk

 Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
 Jánska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org  
 Späť | Obnoviť | Dopredu
by Cezmín Slovakia 2012