wz

Viera Kraicová: Ľudovít Štúr v pracovni, olej na plátne, 1956. Majetok mesta Modry. Umiestnený je v expozícii Múzea Ľudovíta Štúra v Modre.

Buďme hrdí na slovenčinu...

HOAX

VRAJ 10 NAJŤAŽŠÍCH JAZYKOV NA SVETE

 27. septembra sa v Paríži konalo konzorcium jazykovedcov z celého sveta. Po ôsmich rokoch bádania, skúmania a študovania vydali rubriku desiatich najťažších a najľahších jazykov na tejto planéte. Do úvahy sa bral vývoj jazyka, úprava pravopisu, štýl písma, znaky, reč,  história jazyka a gramatika jazyka.
Ústav jazykovedcov, ktorý sídli v Berlíne, začal so skúmaním jazykov ktorými sa hovorí po celom svete, nielen tými najrozšírenejšími ale všetkými  jazykmi.
Na svete je okolo 7832 jazykov. Každý týždeň zaniknú dva jazyky a vytvoria sa ďalšie dva až tri nové. Skôr než prejdem k tým desiatim jazykom spomeniem

Desať najľahších jazykov na svete.
10. mongolčina
09. armejština
08. gréčtina
07. nórština
06. taliančina
05. rumunčina
04. chorvátčina
03. bulharčina
02. angličtina
01. najľahší jazyk na svete ktorým hovorí vyše 300 miliónov ľudí na celom svete je španielčina.

Desať najťažších jazykov na tejto planéte:
10. nemčina
09. francúzština
08. čínština
07. japončina
06. jazyk oboch Kórei je rovnaký, takže
05 kórejština
04. perzština .
03.arabčina
02.fínština
01. maďarčina a

Najťažším jazykom akým sa hovorí
na tejto planéte je Slovenčina

A to pre jej gramatickú štruktúru a "mobilitu slov a slovných spojení" ako jediný jazyk sveta má slovenčina 7 pádov. (a kde sú Česi, Rusi a Poliaci? Aj oni majú toľko pádov!)
(Nominatív, Genitív, Datív, Akuzatív, Lokál, Inštrumentál a Vokatív), ďalej vybrané slová, a hlavne mäkké a tvrdé " i, y " , (Volovina! nemáme len my mäkké i a tvrdé y!)
skloňovanie prídavných mien a slovies, v podstate sa v slovenskom  jazyku skloňujú takmer všetky slová.:
Špecifiku tvoria slovesá.:
V slovenčine je sloveso ohybné. Ohýbanie slovies sa nazýva časovanie.
Pri slovese sa rozlišujú v slovenčine gramatické kategórie:
 * osoba (prvá osoba jednotného čísla, druhá osoba jednotného čísla, tretia osoba jednotného čísla, prvá osoba množného čísla, druhá osoba množného čísla, tretia osoba množného čísla)
* číslo (jednotné číslo, množné číslo)
* čas (predminulý čas, minulý čas, prítomný čas, budúci čas)
 * spôsob (oznamovací spôsob, podmieňovací spôsob, rozkazovací spôsob)
* slovesný rod (činný rod, trpný rod)
* slovesný vid (dokonavý vid, nedokonavý vid)
* slovesná zhoda (zhoda s tvarom nadradeného podstatného mena alebo zámena)
 * intencia slovesného deja (sloveso vyžadujúce doplnenie agensom alebo paciensom, sloveso nevyžadujúce doplnenie agensom alebo paciensom)
* trieda
* (slovesný) vzor

ROZDELENIE SLOVIES
plnovýznamové

1. činnostné -pomenúvajú činnosti, úkony a. predmetové -ich význam si vo vete vyžaduje pripojenie predmetu b. bezpredmetové -ich význam  si nevyžaduje pripojenie predmetu

2. stavové -pomenúvajú stavy, deje, ktoré nepodliehajú vôli

pomocné - nemajú úplný, samostatný význam, preto sa vo vete spájajú s iným,  plnovýznamovým slovom 1. modálne (spôsobové) - vyjadrujú vôľu, chcenie, povinnosť, možnosť uskutočniť dej chcieť, môcť, musieť, vedieť, mať (niečo za povinnosť.), smieť, dať sa

2. fázové - vyjadrujú fázu, koniec, začiatok deja začať/ínať, prestať/ávať,
z/ostať/ávať

3. limitné - vyjadrujú blízky začiatok deja ísť, mať

4. sponové - fungujú ako spojenie (spona) v mennom prísudku, spájajú sa s  plnovýznamovými slovnými druhmi byť, stať sa Ako jeden z piatich jazykov máme tri rody.:
Mužský, ženský a stredný
A ako jediný jazyk sveta má vzory prídavných mien, dvojhlásky a spodobovanie, toto nenájdete už v žiadnom inom jazyku na tejto planéte.
Toto je len tak na okraj čo sa týka gramatiky slovenského jazyka.
Jej gramatika je tak komplikovaná, že akémukoľvek cudzincovi by podľa prepočtov trvalo až 12 rokov kým by sa naučil kompletnú  gramatiku a to nehovorím a variabilite slov, viet a slovných spojení vo
vetách.
Kompletnú gramatiku slovenského jazyka nevie ani jeden jediný človek, preto ju študujú a pripravujú tímy vedcov a jazykovedcov, pretože je tak  obsiahla a povedal by som, že v niektorých prípadoch až extrémne náročná na to, aby ju bol schopný poňať jeden človek. Slovenský jazyk má presne 465 gramatických výnimiek aj to dokazuje jeho komplikovanosť. Pravidlá slovenského pravopisu prichádzajú len veľmi málo s nejakými úpravami alebo
>>> novými pravidlami gramatiky, ide o jazyk, ktorý nemá vo svete obdobu, čo sa týka náročnosti na učenie, písanie, počúvanie, hovorenie a čítanie.
Mali by sme byť hrdí nato, že rozprávame najťažším jazykom, aký kedy vôbec vznikol, lebo ťažší jazyk už nie je. Jeho gramatická štruktúra je tak komplikovaná, tak prepracovaná do detailov, že s takou dokonalosťou prepracovania sa nestretneme ani v maďarčine, pre
>>> mnohých z nás je práve maďarský jazyk ten najťažší, ale to isté tvrdia Maďari o našom jazyku, len s tým rozdielom, že oni sa nemýlia.

Prof. Doc. Vladimír Trnka
Orgán Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, Jazykového odboru Matice slovenskej a Ústrednej jazykovej rady MK SR.

To čo napísal  titulovaný pán je znôška zavádzajúcich bludov. Naši synovia sa slovenský jazyk naučili ako deti, tak prečo by mal byť najťažší?

AMERIKANIZMUS

KATOVANIE SLOVENČINY

     Dnes je možné pozorovať nie veľmi príjemný, ale zato celkom jednoduchý a možno pochopiteľný jav, ktorý sa deje vo všetkých historických zlomoch a po nich. Rýchle spoločenské zmeny otvárajú brány pavedám, povrchnosti, primitívnosti, podvodníkom a šarlatánom, ktorých je ako maku na poli - plno. A naša "slávna", pre mňa iba tzv. "nežná revolúcia" má za následok rozvrat stabilných a serióznych hodnôt. Aj keď sa nadáva na komunizmus a celé socialistické zriadenie, nie všetko to je tak, ako dnešní kritici tvrdia. Komunizmus bol síce zločinný spoločenský systém, zato však strážil nielen svojich nepriateľov, ale aj mnohé kultúrne hodnoty. Nezabudla som na to, že sa s podporou štátu vydávala veľmi lacná literatúra a to od výberu klenotov svetovej beletrie, cez odbornú literatúru, až po kvalitnú historickú či .populárnovedeckú literatúru. To bola jednoznačne jedna pozitívna stránka bývalého zriadenia. Zánik komunizmu otvoril dvere pseudovede, bulváru, gýču, ezoterike a všemožným náboženským ideológiám od orientálnej mystiky až po fundamentalizmus Svedkov Jehovových. Jedno je isté, neúcta k vlastnému jazyku je prejavom neúcty k sebe samému a nielen to, je aj servílnosťou voči cudzím a podľa mňa určite primitívne komerčným kultúram západu Sme neobjektívni a štyridsaťročná izolácia v nás zakorenila nekritický obdiv ku "kapitalistickému západu". To sa prejavuje práve strácaním svojej vlastnej identity priam dychtivým prijímaním západnej (ne)kultúry vytvorenej v pre nás v cudzích podmienkach a národmi, ktoré majú a považujú za jediné meradlo hodnôt LEN TO, čo možno vyčísliť v západniarskych dolároch.
     Máme dnes síce veľa TV staníc a môžeme ich pozerať, no stále viac a viac zisťujem, že niet čo pozerať. Okrem správ a hraných rozprávok pre deti už ani nič iné pomaly nepozerám. A keď pozerám správy, tak ma ide ľudovo povedané "šľak trafiť" pri počúvaní amerikanizmov (hlavne angličtiny) v našej krásnej ľúbozvučnej slovenčine. Obyčajné servilné preberanie slovnej zásoby cudzích jazykov, najmä anglického ma takmer denne vytáča! Dnes nie ruštinu, ale angličtinu možno považovať za druhý materinský jazyk Slovákov a to ma štve. Nie slovanská ruština, ale "krumpľová" angličtina...  z jedného zadku lezieme do druhého a pritom je naša slovenčina prekrásna, ohybná,. mnohotvárna a nádherne zvučiaca, sluchu lahodiaca reč. Práve masovokomunikačný prostriedok, televízia, mi sprotivil angličtinu tak, že ju už doslova neznášam, hoci bola v časoch mojej mladosti určitým symbolom slobody... lenže nám pŕzni slovenčinu vďaka primitívnym, servilným vzdelancom bez chrbtovej kosti a svojho názoru... Jeden papagáj začne hovoriť amerikanizmus, ďalší papagáji po ňom opakujú a už sa to zažiera do ľudí ako mor. Tí, ktorí sa nepozastavia ani trochu, aby o svojej reči a domovine pouvažovali, len preberajú - opakujú ako papagáje a tvária sa, že sú výnimoční takým slovníkom... človeku je až "na grc" z takéhoto stavu veci a nedá mi mlčať o tom a prehliadať to...

DESTINÁCIA

Keď počujem, ako hlásateľka hovorí o destinácií, tak sa mi vo vrecku nožík otvára, akoby Slováci nemali už žiadne rýdzo slovenské CIELe, veď destinácia nie je nič iné,  ako náš po slovensky povedaný CIEĽ CESTY, predsavzatia. Uchu-sluchu lahodiaci CIEĽ menia primitívne na destináciu - anglické destination označuje akurát CIEĽ CESTY. Keď to slovo počujem a stále opakované ďalšími primitívmi, je mi z toho naozaj zle a to som jednoduchý človek, no milujem svoju rodnú reč a prieči sa mi preberanie amerikanizmov a akýchkoľvek -izmov.  

TENDER

 Tender - v mojom detstve a dievoctve tento výraz označoval nádrž "zásobník" na uhlie a vodu na rušni. Mám manžela bývalého celoživotného rušňovodiča a neskôr motorvodiča a viem, že mal na parnej mašine "zásobník zvaný "tender" a keď dnes počujem tzv.špecialistov a politikov, ministrov ako "tendrujú" o dušu, tak znovu mi to vyráža dych, pretože po slovensky je to obyčajná SÚŤAŽ PONÚK, nič viac a nič menej a nemá to s "tendrom" z mašiny nič spoločné. Rozhodne súťaž ponúk  znie v uchu  vznešenejšie ako TENDER, TENDRE, ktoré "na parnej mašine" vozil môj manžel. Ale dnes je to v ústach premúdrelých ministrov a politikov vraj "odborné" označenie banálnej veci, akou je praobyčajná SÚŤAŽ PONÚK. V každom prípade to je doslova a do písmena nekultúra tých, ktorí takto bohapusto a beztrestne vypúšťajú v médiách cudzie výrazy a jazykové novotvary "vospust" sveta a ničia našu krásnu slovenčinu s krivením mladej generácie. Tá "mermo-moci" chce byť za každú cenu "originálna" a papagájuje po televíznych hviezdach, politikoch,  kadejakých svojich vzoroch zo sveta obchodu, (ne)kultúry, politiky atď.

ŠOKOVANÍ

Ak nikto proti týmto doslova idiotským frázam nebude protestovať, rozšíria sa (a už sa aj rozšírili) ako mor, rovnako ako fráza o "šoku, šokoch, šokovaní... Jednoducho sa nestíham diviť tomu, ako naši ľudia na Slovensku už nemajú nám známe pocity ako sú:  žasnúť a diviť sa a z negatívnych správ už nie sú znechutení, zhrození, či otrasení, dokonca ich už ani nič neprekvapí a nezarazí. Všetky tieto výrazy dnes beztrestne zamenili za jediné primitívne slovo: šokovaní, čímkoľvek "šokovaní". Všetci Slováci sú odrazu zo všetkého ihneď šokovaní, sú šokovaní už aj aj cenami v obchodoch, pohľadom na zranených, vyjadreniami politikov, správami o prepadoch bánk, povodniach či železničných a autobusových i iných nešťastiach a pod.

Kladiem si otázku: Vedia vôbec títo ľudia (jedná sa hlavne o novinárov a hlásateľov TV či rádií), ktorí takto bohapusto ničia reč, čo vlastne znamená a aký má obsah slovo "ŠOK" v lekárskej terminológii? Veď oni pravý význam slova "šok" doslova  a do písmena degradujú! Šok je jednoducho akútne obehové zlyhanie, ktoré v prípade neliečenia končí väčšinou smrťou. Vedia, že človek v šoku je v ohrození života, klesá mu krvný tlak, je bledý, má zrýchlený, často až nehmatný tep a studenú, vlhkú kožu?  Slovník šíriteľov (ne)kultúry jazyka v masmédiách  v tomto smere DOSLOVA zdegeneroval toto slovo na jediný výraz, ktorý je prevzatý z angličtiny – to be shocked. Vedia títo deformátori slovenčiny, že šok je možné vyjadriť viacerými spôsobmi, pretože má v lekárskej terminológii viaceré podoby ako napríklad najčastejší šok kardiogénny, traumatický, septický, hemoragický či anafylaktický.(?) To by ale o tom museli aj niečo vedieť za prvé a za druhé rozumieť tým slovám a podľa toho, ako "šokujú", tak pri ich chabom vzdelaní o kultúre jazyka by určite ani nerozumeli tomu, čo hovoria. Stačí im jeden "ŠOK" a papagájom tiež...

Ako my, jednoduchí ľudia, ktorých učili za tých "zlých" komunistov láske k rodnej reči a k jej čistote, prídeme k tomu, že takto beztrestne ničia našu rodnú slovenčinu (ne)kultúrni "nedocecanci", ako ich v súkromí nazývam.  Všetkých by som poslala späť na základnú školu, aby si urobili reparát a znovu sa tam učili správne po slovensky vyjadrovať a hlavne, aby sa učili láske ku svojmu rodnému jazyku s jeho rytmikou a ľubozvučnosťou. Dnes už hlásateľky a hlásatelia nerozprávajú v rytmickej slovenčine, ale  "vyspevujú" a dávajú prízvuky kde sa im hodí a chce... Srdce zabolí pri takomto katovaní reči a jedna generácia je už "nedocecancami" pokrivená, už vyspevuje s nimi, počúvam to na uliciach, v autobusoch, v obchodoch a keď tak počujem "vyspevovať" ešte aj ich mladé matky, tak to už považujem za žalostný stav! Možno spomínané "šoky" súvisia s prepiatou emocionálnosťou určitých politikov či hercov... no faktom je, že sa nápadne rýchlo šíri spoločenstvom ľudí. Nezdá sa vám?

VÍZIE

Bože, keď počujem slovo vízia, tak mám pocit, že naša republika je už plná vizionárov či nejakých ďalších kandidátov na svätorečenie či čo. Pri prieskumoch a otázkach sa dnes totiž nepýtajú aké má človek predstavy, ale rovno sa ´pýtajú na jeho "vízie"... Bolo mi aj do smiechu, keď sa redaktorka pýtala nejakého človeka na vízie o budúcom odvoze komunálneho odpadu na skládky a keď sa ako "mudrc" pýtal športový redaktor hráča na "vízie" o ich mužstve vo futbale... to som sa už chytala za brucho, ktoré ma rozbolelo od smiechu, hoci to je do plaču, republika plná vizionárov a reč upadá do stoky.

PODPISUJE SA

Ako si mám vysvetliť módnu záľubu šíriteľov (ne)kultúry, keď sa pod pod nezamestnanosť "podpisuje"  nedostatok investícií  alebo pod neúrodu na poliach počasie alebo pod neúspechy hokejistov, futbalistov a iných športových -istov nedostatočná zimná či letná príprava? Je naozaj zaujímavé, že dnes už azda nikto ani len netuší nič o pravých príčinách nezamestnanosti, zdrojoch nedostatku vlahy na poliach či veľkom množstve vody po búrkach, o nedostatočnom hráčskom umení a podobne. Najjednoduchšie je capnúť to pod jedno slovo "podpisuje sa"  - z angl. preložené slovo "subscribes to". 

Čo mi pamäť siaha, tak sa vždy človek podpisoval na papier, už či bol gramotný alebo negramotný, aspoň podpis  sa naučil za zlých komunistov - poznám aj dnes negramotných ľudí a negramotné deti, ktorí sa naučili aspoň podpísať vlastným menom a priezviskom na úradné papiere už či na pracovnom úrade či pri preberaní podpory v nezamestnanosti a na iných dokladoch. Nebolo tomu inak ani za čias mojej starej matere, ktorá žila za toho "predošlého"  kapitalizmu (ČSR) a v monarchii cisára pána....

Žiadne počasie sa pod nič nepodpisuje, je iba dôvod, prečo vznikla neúroda, je iba nedostatok niečoho, prečo sa človek či ľudia k cieľu nedopracovali a pod.

CENY IDÚ HORE

Naposledy ma v oficiálnych správach TV zarazil oznam, že ceny benzínu pôjdu "znovu hore".  Čo mi pamäť siaha, tak za komunistov mali čo robiť, aby vysvetlili "zvyšovanie cien" tovaru a vynašli sa "beťári" slovíčkom "úprava", prosto začali "upravovať" ceny tovarov, aby to také nápadné nebolo a hlavne celkom jasné. Keď povieme zvyšovanie cien, je hneď jasné, že budeme platiť za tovar viac, no bolo to správne po slovensky vyjadrené a povedané. Ale oznam "ceny pôdu hore"... zaujímavé, že ceny idú hore alebo dole, to sú nejaké riadne nezávislé ceny, keď si idú hore (alebo dole) na každej pumpe inak, všakže. Nedávno som bola autom so synom na pumpe a bolo mi jasné, že pumpa, kde bol benzín lacnejší zjavne na šoférov, ktorí ho kupujú,  nedopláca, tak čo potom tá pumpa (či tie pumpy), kde je benzín drahší? Akože to tie ceny idú hore?

Pokiaľ mi čas dovolí, budem tu písať o "katovaní" rodnej slovenskej reči našimi nekultúrnymi pracovníkmi médií, predstaviteľmi z politiky, obchodu a iných odvetví. Náš národovec sa môže v hrobe obracať nad toľkou neúctou k rodnému jazyku, ktorý presadil vo vtedajších časoch a dosiahol jeho oficiálne používanie.

 

Slovenčina naša

Ľudovít Štúr

Začiatkom roka 1843 oboznámil Ľudovít svojich blízkych priateľov s myšlienkou spojiť katolícky aj evanjelický prúd Slovákov na báze jednotného spisovného jazyka. Za základ vybral stredoslovenské nárečie najmä pre jeho rozšírenosť, pôvodnosť a zrozumiteľnosť. Zjednotenie Slovákov sa malo uskutočniť prostredníctvom všeslovenského nadkonfesionálneho spolku Tatrín.
11. júla 1843 sa Štúr, Hurban a Hodža stretli na Hurbanovej fare v Hlbokom, kde sa dohodli na postupe pri zavedení slovenčiny do praxe. 17. júla navštívili na Dobrej Vode Jána Hollého, ktorého ako významného predstaviteľa bernolákovčiny prvého oboznámili so svojim zámerom.
V tomto roku (1843) sa zároveň komplikovala situácia na lýceu. Tlaky na odstránenie Štúra z postu zástupcu prof. Palkoviča silneli a ich vyhrotenie v decembri 1843 malo za následok definitívne pozbavenie Štúra z tejto funkcie. Nepomohli ani študentské petície, ani obrany niektorých profesorov ev. lýcea. Na protest proti odvolaniu Štúra z funkcie zástupcu sa 22 študentov rozhodlo v marci 1844 odísť z lýcea. Trinásť z nich potom dokončilo štúdiá v Levoči.
V auguste 1844 sa konalo prvé zhromaždenie Tatrína v Lipt. Sv. Mikuláši, na ktorom sa zúčastnil aj Ľ. Štúr, ktorý bol zvolený za člena predsedníctva spolku. O rok neskôr sa po niekoľkoročnom úsilí podarilo Štúrovi získať od panovníka povolenie vydávať Slovenské národné noviny s literárnou prílohou Orol tatranský. Noviny vychádzali od 1. augusta 1845. Písané boli v Štúrovej slovenčine a našli si svojich horlivých prívržencov a kvôli forme jazyka aj zarytých nepriateľov. Medzi odporcov sa zaradili nielen poniektorí českí vlastenci, ktorí Štúrovu slovenčinu chápali ako zradu národnej veci a odtrhnutie sa od Čechov, ale aj P. J. Šafárik a najmä Ján Kollár.
V roku 1846 vydal Štúr spis Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí, v ktorom obhajoval nevyhnutnosť nového spisovného jazyka a v tom istom roku vyšlo jeho jazykovedné dielo Náuka reči slovenskej, obsahujúce základy novej gramatiky. Na štvrtom zhromaždení Tatrína v auguste 1847 v Čachticiach sa zástupcovia katolíkov a evanjelikov definitívne dohodli na spoločnom používaní nového spisovného jazyka. Ďalšia úprava slovenskej gramatiky, prechod z fonetického princípu na etymologický, bola zavedená reformou Michala M. Hodžu a katolíka Martina Hattalu v r. 1851-52. Rozhodovania o gramatických zmenách sa zúčastnili aj Ľ. Štúr, J. M. Hurban, Ján Palárik, Andrej Radlinský a Štefan Závodník. Takto kodifikovaná slovenčina sa neskôr stala jednotným jazykom Slovákov.
15. - 16. septembra bola vo Viedni utvorená Slovenská národná rada, ktorá sa vyhlásila za jediného vykonávateľa moci na Slovensku a odmietla poslušnosť maďarskej vláde. Jej politickými členmi boli Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža. SNR vyzvala v septembri 1848 Slovákov do ozbrojeného povstania za vydobytie si svojich národných a sociálnych práv.
Po neúspechu výpravy v roku 1849 a po opätovnom sklamaní z reakcie cisárskeho dvora, ktorý Slovákom sľuboval podporu za boj proti maďarským radikálom, sa Štúr ocitol v nepriaznivej situácii. Žiadosť o povolenie vydávať slovenské politické noviny (Slovenské národné noviny zanikli v revolučných dňoch) a pokus získať oficiálne povolenie Tatrína, stroskotali. Štúr v tomto období pracoval na spise Slovanstvo a svet budúcnosti a venoval sa slovanskej ľudovej tvorbe.
Rok 1851 otvoril sériu osobných tragédií Ľ. Štúra, pretože v januári mu zomrel brat Karol (kňaz a učiteľ v Modre) a o pol roka neskôr jeho otec. Ľudovít sa po smrti svojho staršieho brata presťahoval do Modry, aby sa - sám pod policajným dozorom, postaral o sedem detí zosnulého brata. Naďalej bol tvorivo činný, hoci jeho život znepríjemňovala a sťažovala polícia. V roku 1853 zomrela vo Viedni jeho duchovná priateľka Adela Ostrolúcka a v Trenčíne jeho matka. V tomto období končí aj Štúrova životná púť. Na poľovačke v decembri 1855 sa pri pokuse o preskočenie potoka neďaleko Modry nešťastne postrelil. Zomrel 12. januára 1856 v Modre ako štyridsaťročný.
 

Tvorba a dielo Ľudovíta Štúra
1831 prvé básnické pokusy
1836 v prvom ročníku Hronky vyšla prvá tlačená báseň Óda na Hronku
1838 v pražských Květoch uverejňoval cyklus básní Dumky večerní, až do augusta 1840
1839 počas štúdií v Halle navštívil kraje Lužických Srbov a z tejto cesty napísal cestopis Cesta do Lužic vykonaná z jara 1839, ktorý vyšiel v Časopise Českého musea v roku 1839
1841 napísal dielo Starý a nový věk Slováků v staročeštine, ktoré vyšlo prvýkrát až v roku 1935 v origináli, po slovensky prvýkrát v roku 1994
1843 vydal anonymne v Lipsku národno-obranný spis Die Beschwerden und Klagen der Slaven in Ungarn über die gesetzwidrigen Uebergriffe der Magyaren - Sťažnosti a žaloby Slovanov v Uhorsku na protizákonné prechmaty Maďarov
1845 vydal vo Viedni polemický spis Das neunzehnte Jahrhundert und der Magyarismus - Devätnáste storočie a maďarizmus
1846 vydal diela Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí a Náuka reči slovenskej
1851 dokončil filozofické dielo Das Slawenthum und die Welt der Zukunft - Slovanstvo a svet budúcnosti (v nemčine), ktoré však prvýkrát vyšlo až v roku 1867 v ruskom preklade Slavjanstvo i mir buduščago, neskôr v roku 1931 v pôvodnom znení a až v roku 1993 vyšlo v slovenčine
1852 dokončil spis O národních písních a pověstech plemen slovanských, vydaný v Prahe v roku 1853
1853 vyšla v Bratislave básnická zbierka Spevy a piesne


Básne Ľudovíta Štúra
K lipe
(báseň na symbol Slovanov)
Ku Křiváni
(na pamiatku výstupu na Kriváň 16. augusta 1841)
Nitra mila, Nitra
Darmo dokola tekáte
(báseň napísaná po smrti brata Karola)
Pred bránou mesta stojí chrám
(báseň napísaná po smrti brata Karola)
Duchy otcov, preč letíte
(báseň napísaná po smrti otca)
Majže sa dobre, kraj
(báseň o rodnom kraji)
A. O.
(báseň venovaná pamiatke Adely Ostrolúckej)
Na matkinej mohyle
(báseň napísaná po smrti matky)
Maj sa dobre, dom
(báseň na rodný dom)
Pri pomníku J. Hollého
(báseň sa spievala pri odhalení pomníka na Dobrej Vode)
Děvín, milý Děvín
Nestoru slovenskému Jiřímu Palkovičovi
Pomněnky z Děvína
Žel nad Puškinem
Toužba
(báseň venovaná Márii Pospíšilovej)
Rozžehnání
(báseň na rozlúčku Márii Pospíšilovej)
Uvítanie
(Štúrov návrat z Halle)
Oda na Zobor

Život Ľudovíta Štúra v dátumoch
1815 28. október - narodil sa v Zay-Uhrovci (dnes Uhrovec) Ľ. Štúr ako druhé dieťa Samuela Štúra a Anny, rod. Michalcovej
29. október - pokrstený v evanjelickom chráme v Uhrovci
1827 do roku 1827 - základné vzdelanie, vrátane znalosti latinčiny získava u svojho otca, učiteľa Samuela Štúra
august - odchádza na štúdiá do Rábu (dnešný Györ), kde navštevuje nižšie gymnázium. Zdokonaľuje sa tu najmä v dejinách, maďarčine, nemčine, gréčtine.
1829 september - štúdium na evanjelickom lýceu v Bratislave, stal sa členom Spoločnosti česko-slovenskej
1834 február - dočasné prerušenie štúdia kvôli vážnej finančnej situácii. Vracia sa do Uhrovca, kde si privyrába ako pisár na panstve grófa Karola Zaya.
september - na naliehanie Sama Chalupku prichádza opäť do Bratislavy a pokračuje v štúdiu
17. december - je zvolený za tajomníka Spoločnosti česko-slovenskej (po Ctibohovi Zochovi), v tomto roku je zároveň evidovaný zvýšený počet jej členov
- pôsobil v dejepisnom a literárnom krúžku Spoločnosti, staral sa o korešpondenciu s členmi spolku
- bol knihovníkom časti školskej knižnice
- súkromne vyučoval v dome bratislavského kupca Schwaigera
- pokračoval vo významných korešpondenčných aktivitách so zahraničnými, najmä českými učencami
- prevzal vyučovanie syntaxistov (mladších žiakov)
1835 máj - oslovil Jozefa Hurbana a získal ho pre národnú vec
- rediguje almanach Plody
- stal sa podpredsedom Spoločnosti česko-slovenskej
- prednáša na lýceu starším študentom dejiny Slovanov a ich literatúr
1836 24. apríl - pamätná slávnosť na Devíne pod vedením Ľ. Štúra, na ktorom sa zaviazali službe národu a prijali slovanské mená
september - ako zástupca profesora Palkoviča na Katedre reči a literatúry česko-slovenskej prednáša Dejepis všeslovanskej literatúry
- pokračuje korešpondenčná aktivita, ďalej rozvíja svoju básnickú tvorbu
- pod jeho vedením stále rastie počet členov Spoločnosti česko-slovenskej
1837 5. apríl - zákaz Spoločnosti česko-slovenskej, ktorý bol vynesený po študentských nepokojoch, odohrávajúcich sa na lýceu
12. apríl - Štúr založil Ústav reči a literatúry českoslovanskej, v rámci ktorého pokračovala aktivita Spoločnosti
september - rozvinul aktivitu pre všeslovanskú myšlienku a získaval pre ňu srbských študentov, študujúcich na lýceu
december - prekonal ťažký zápaľ pľúc, pri ktorom bol jeho život ohrozený
- pokračoval v písaní článkov do novín a časopisov (Tatranka, Hronka, české Květy, Časopis českého museum, chorvátska Danica, poľský Tygodnik literacki a i.)
1838 17. september - odchádza z Bratislavy na vysokoškolské štúdium do Halle
22. september - zastavil sa v Prahe a v kruhu českých vlastencov pobudol vyše mesiaca
21. november - zapísal sa na univerzitu v Halle, kde študoval predovšetkým jazykovedu, históriu a filozofiu. Bol ovplyvnený najmä Heglovým a Herderovým dielom.
1839 - precestoval kraj Slovanov - Hornú a Dolnú Lužicu a napísal o nich cestopis Cesta do Lužíc vykonaná na jar 1839, ktorý vyšiel v Časopise českého musea
1840 - návrat do Bratislavy cez Prahu a Hradec Králové, kde sa istý čas zdržal v rodine vydavateľa Jana Pospíšila
október - pracuje opäť ako zástupca prof. Palkoviča na Katedre reči a literatúry česko-slovenskej na bratislavskom ev. lýceu, prednáša gramatiku a slovanské dejiny
- pokračuje aj v činnosti v Ústave reči a literatúry českoslovanskej
1841 - je (do roku 1844) spoluredaktorom Palkovičovho literárneho časopisu Tatranka
- rozvinul aktivitu pre vydávanie slovenských politických novín
- píše obranné a polemické spisy
- napísal Starý a nový vek Slovákov (knižne vyšiel až v r.1935)
16. august - výstup na Kriváň so študentmi a priateľmi
1842 - je iniciátorom rekurzu na panovnícky dvor vo Viedni, aby vláda zastavila národnostné perzekúcie zo strany Maďarov - Slovenského prestolného prosbopisu
29. máj - ďalšia neúspešná žiadosť o povolenie novín
1843 14. február - v úzkom kruhu priateľov sa Štúr vyslovil za nevyhnutnosť prijať nový spisovný jazyk, ktorý by zjednotil všetkých Slovákov - tzv. "Deň vzkriesenia slovenčiny"
26.-29. jún - na ev. lýceu zasadala komisia na vyšetrovanie proti Ústavu reči a literatúry českoslovanskej, ktorej bol podrobený aj Ľ. Štúr. Obvinenia sa vzťahovali na vec "zrady uhorskej vlasti".
júl - vychádza v Lipsku Štúrov obranný spis Sťažnosti a žaloby Slovanov v Uhorsku na protizákonné prechmaty Maďarov
11.-16. júl - na fare v Hlbokom sa Ľ. Štúr, J. M. Hurban a M. M. Hodža dohodli na nutnosti novej kodifikácie spisovnej slovenčiny na báze stredoslovenského nárečia
17. júl - návšteva Jána Hollého na Dobrej Vode
31. december - definitívne pozbavený funkcie zástupcu prof. Palkoviča, čoho dôsledkom bol protestný odchod 22 študentov z Bratislavy v marci 1844 (13 z nich sa zapisuje na lýceum v Levoči)
1844 - píše Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí (spis vyšiel v roku 1846)
19. máj - do Viedne je podaný nový Slovenský prestolný prosbopis, opäť bez výraznejšieho úspechu
27. august - zúčastnil sa zakladajúceho zhromaždenia celonárodného spolku Tatrín
1845 1. august - vyšlo prvé číslo Štúrových Slovenských národných novín (vychádzali do 9. júna 1848)
8. august - vyšla ich literárna príloha Orol tatranský (vychádzala do 6. júna 1848)
- vydal vo Viedni brožúru Devätnáste storočie a maďarizmus
1846 - v Zemianskom Podhradí sa Štúr zoznámil so zemianskou rodinou Ostrolúckych, ktorá mu neskôr pomohla získať poslanecký mandát v uhorskom sneme
- vyšli jeho diela Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí a Náuka reči slovenskej
1847 10. august - zúčastnil sa 4. zasadania Tatrína v Čachticiach
21. september - uchádza sa o poslanecký mandát za slobodné kráľovské mesto Zvolen
30. október - tridsaťdvaročný Štúr sa stal poslancom uhoského snemu
17. november - Štúrova prvá reč na uhorskom sneme, ktorý zasadal v Bratislave do 11. apríla 1848
1848 13. marec - posledná z piatich snemových rečí Ľ. Štúra
20. apríl - na pozvanie J. V. Friča pricestoval Štúr do Prahy, kde na svoju stranu v boji za slovenčinu získal českých študentov, združených v spolku Slávie
30. apríl - zo Štúrovej iniciatívy bola v Prahe založená Slovanská Lipa, spolok na podporu vzájomnej súdržnosti Slovanov
10. máj - Štúr v Liptovskom Sv. Mikuláši, bol jedným z navrhovateľov Žiadostí slovenského národa
11. máj - verejné vyhlásenie Žiadostí slovenského národa v Ondrašovských kúpeľoch (pri dnešnej mikulášskej stanici). Znenie Žiadostí prečítal J. Francisci.
12. máj - vydanie zatykača na Štúra, Hurbana a Hodžu zo strany maďarskej vlády
31. máj - Štúr opäť v Prahe
2. jún - zúčastnil sa Slovanského zjazdu v Prahe
19. jún - cesta do Záhrebu, keď Slovanský zjazd v Prahe prerušili boje. V Záhrebe bol spolupracovníkom chorvátskeho časopisu Slavenski Jug.
september - Štúrov príchod do Viedne a prípravy na ozbrojené povstanie
15.-16. september - vo Viedni bola vytvorená Slovenská národná rada. Tvorili ju Ľ. Štúr, J. M. Hurban a M. M. Hodža ako politickí predstavitelia, B. Bloudek, F. Zach a B. Janeček ako vojenskí predstavitelia a B. Nosák a D. Bórik ako tajomníci
19. september - SNR na Myjave vypovedala poslušnosť maďarskej vláde a vyzvala slovenský národ do ozbrojeného povstania, výprava na Brezovú
7. október - Štúr s Hurbanom a inými v Prahe na porade ohľadne povstania
18. október - Štúrova výzva k národu: Čo kazí Slovákov
november - opäť vo Viedni
december 1848 - február 1849 - Štúr s dobrovoľníkmi prešli severnú časť Slovenska od Čadce po Prešov
1849 20. marec - s deputáciou v Olomouci u panovníka, ktorému predložili svoje požiadavky
21. november - rozpustenie dobrovoľníckeho zboru v Bratislave. Štúr sa utiahol k rodičom do Uhrovca.
1850 jeseň - bezvýsledné pokusy získať žiadosť o vydávanie národných novín
december - s deputáciou vo Viedni vo veci slovenských škôl a povolenia spolku Tatrín
1851 13. január - smrť Ľudovítovho brata Karola. Aby sa postaral o jeho sedem detí, presťahoval sa Ľudovít k jeho rodine do Modry. Jeho slobodu obmedzoval policajný dozor.
27. júla - zomrel jeho otec Samuel Štúr, matka sa potom presťahovala do Trenčína
október - zúčastnil sa na poradách o reforme spisovnej slovenčiny v Bratislave
- dokončil filozofické dielo Slovanstvo a svet budúcnosti
1852 - v Modre dokončil dielo O národných piesňach a povestiach plemien slovanských
1853 18. marec - smrť Adely Ostrolúckej vo Viedni
28. august - v Trenčíne zomrela jeho matka Anna Štúrová
- vyšla jeho zbierka básní Spevy a piesne
1854 11. máj - pri odhalení pomníka Jánovi Hollému (zomrel v roku 1849) na Dobrej Vode vystúpil ako rečník. Na pamiatku slovenského barda zložil báseň.
- tajne navštívil srbské knieža Michala Obrenoviča na jeho majetkoch v Ivanke pri Dunaji
1855 22. december - nešťastne sa postrelil na poľovačke za Modrou
- v posledných chvíľach jeho života pri ňom stál najmä priateľ Ján Kalinčiak, ktorý v tom čase pôsobil v Modre
1856 12. január - zomrel Ľudovít Štúr v Modre
16. január - celonárodný pohreb v Modre

Myšlienky Ľudovíta Štúra - Slovanstvo a Slovania
"Po každom lete nastane v prírode jeseň a napokon zima, a táto postupnosť sa objavuje aj vo svetových dejinách. Národy ukonané horúčavou a prácou opúšťajú postupne javisko dejín a nasleduje dejinný nečas, duchovná zima, ktorou sa končí jeden život... Vývoj ľudstva napriek tomu pokračuje, večné pravdy sa nerúcajú, naopak: tak ako sa s príchodom jari príroda po zime prebúdza do bohatého života a začína s obnovenými silami, podobne je tomu aj v živote ľudstva."
"Čím národ v úplnom ducha svojho rozživotený postavený viac a viac ustáva, tým sa väčšmi uňho k večeru blíži a oči druhých tiež pomaly z neho sa spúšťajú a na druhé vychádzajúce svetlo obracajú."
"Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje."
"Kto žije duchom, v tom žije celý svet a on v celom svete."
"Pravý Slovan sa nepustí do ničoho bez toho, aby neprosil o pomoc Boha a každé dielo zavŕši tým, že Bohu za jeho pomoc poďakuje."
"Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, ale šťastie s druhými žiť, rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spokojnými."
"Prázdna je každá márnomyseľnosť nacionálna, ktorá nijaký hlbší základ nemá v sebe. O ľudstvo ide koniec-koncov, ktorého členmi sme my spolu so všetkými ostatnými národmi."
"Po stoletiach driemoty prebudili sa v našich časoch ako na hlas trúby archanjela aj kmene slovanské k duchovnému životu..."
"Každý národ má svoj čas pod Božím slnkom, a lipa kvitne až dub už dávno odkvitol."
(Pozn.: Lipa je stromom slovanských národov, dub je stromom germánskych národov.)
"Príklad jeden, ktorý je opravdivý, platí viac než tisíc rýchle zapadajúcich slov."
"Objavilo sa vari od vzniku kresťanstva niečo lepšie, dokonalejšie a čistejšie, ako je ľudský vzťah k Bohu a ku všetkým jeho blížnym...?"
"My chytili sme sa do služby ducha, a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú."
"Ale človek nevychováva sa preto, aby len žil, ale hlavne preto, aby niečo pre svojich, pre obec svoju vykonal, aby sa jej užitočným stal, on sám si je len druhým, lebo to prvé je vyššie a vznešenejšie nad jednotlivca."
"Celé dejiny sú v službách ducha, alebo inými slovami, pôsobia a vplývajú na ne duchovné záujmy, ako napríklad náboženstvo a štát, umenie a veda. Prostredníctvom tohto všetkého sa má ľudský rod stále viac a viac zušľachťovať, oslobodzovať a dospievať k vedomiu samého seba, má sa čoraz viac približovať k ideálu ľudského života."
"V kmeni našom musíme byť Slovania, v národe našom ľudia: to je slávne, požehnané, to je vysoké určenie naše slovanské!"
"A kto počúva, počúva seba, alebo zákon - zákon pravdivý je rozumný, vec samu chcejúci, a človek sa potom rovnako rozumom riadi a riadiť sa musí,, ak sa teda podriaďuje zákonu, podriaďuje se sebe a nikomu inému, iba ak rozumu svojmu, ktorý pri tej istej veci by práve taký zákon bol musel urobiť, snáď nepatrne zmenený, ale v podstate ten istý. I koná teda človek, rozumu svojmu poslušný, slobodne, a sám on je slobodný."
"Zvláštny jav sprevádza pôsobenie veľkých svetodejinných národov, ktoré sa ocitli na výške svojej moci: keď duchovne prevýšia a ovládnu iné národy, pokúšajú sa im vtlačiť pečať svojho ducha". (Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 174)
"Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať, ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa ... za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá."
"Ako sa však pozdvihne (Slovanstvo) a ako sa rozvinie, keď si jasne uvedomí večný vzor v plne prijatom a pochopenom kresťanstve a keď sa tento vzor stane jeho pravdou!"
"Kresťanská idea je zo všetkých tou najvznešenejšou už kvôli svojej ľudskosti".
"Národ, v ktorého duši je hlboko zakorenená úcta k právam každého človeka a pre ktorého je samozrejmosťou, že všetci sú si rovní, nosí v srdci lásku k človeku a nerobí medzi ľuďmi rozdiel a navyše sa aj sám spravuje - len takýto národ môže byť úprimným, otvoreným a čestným národom."
"Myšlienka Slovanská bola mi od prvej mladosti hviezdou, ona ma zahrievala, obživovala a na veky živiť bude..."
"Obyčajne to býva tak, že tí, ktorí sú namyslení, väčšinou sú aj obmedzení: usilujú sa takto zakryť svoju hlúposť, no človek vedomý si svojej sily a dôstojnosti uteká pred pochvalou davu."
"Národy, ktoré odvrhli Kráľovstvo Božie, spravodlivosť, opravdivé ľudské konanie, zabudli na Boha a zaujímali sa len o to "ostatné", teda len o svetské veci, rad za radom upadli, a tento výrok sa aj v budúcnosti ukáže ako pravdivý. Vzchopme sa, Slovania!"
"Pokloňte sa Tatry Pánovi svojmu a vyjasnite sa, lebo on z výsosti svojej pohľadel na vaše rody, jemu verné, milostivo! Vyplnená je žiadosť ich vrúcna, obdarené sú tým, za čím dávno horeli: vychodiť budú noviny aj v ich reči materinskej!"
"...Svätá je naša povinnosť všetko nášmu ľudu podávať, na čom sa on povýšiť môže a seba samého viacej vážiť navykne."
"Podľa schopnosti obetovať sa posudzujeme človeka aj národ, a keďže má obeť v živote taký hlboký význam, musí mať svoju obeť aj najvyššia oblasť života, náboženstvo, musí ju zobrazovať a neustále k nej nabádať ducha". (Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 70)
"Ak raz človek vypustí dušu, stane sa z tela mŕtvola, a tak ukončí svoj život aj každý jav, každá ustanovizeň, keď sa zriekne svojho poslania."
"Hlboko si padol, rod môj, že rozkazy k mukám a k záhube Svojej sám vykonávaš, ktoré by iný odmrštil s nevôľou zvrchovanou. Podhodil si sa nohám šliapateľov Svojich a oni teraz rajtujú s potupou a s výskaním po Tebe."
"Aj keď tu i tam bývaš nespravodlivo pokarhaný, odíď, poteš sa, slová jeho potup, tie sú len bubliny, ktoré sa v rýchlosti vznietia a hneď zase zhasnú, nepotupuj medzitým samotného človeka, ktorý sa raz môže napraviť, aj keď je o tom veľká pochybnosť."
"Nesie vari kresťanstvo vinu na tom, že národy, ktoré ho prijali a ďalej ako prvé šírili, nedokázali celkom vysvetliť jeho zmysel?...Nemali by si tu svoju silu odskúšať aj iné národy? Alebo sú už naše dni spočítané a svet dospel k svojmu koncu?"
"Každý, kto pácha bezprávie a tak sa snaží zachovať, sám nad sebou vyslovuje kliatbu."
"Podstata všetkých povstaní sa vyjadruje vo vodcoch; čím plnší obsah majú tieto povstania, tým sú ich vodcovia čistejší, charakternejší, výraznejší."
"Človečenstvo sa nenechá zaprieť, a rovnako nie ani mohutný duch časov. ... Veru naozaj sa zle vzdoruje skutočnému duchu času a jeho požiadavkám. V práve toľkej miere, v ktorej vzdorujúci poznáva mohutného ducha času, poznáva aj čas jeho."
"Kto si nevyvolil znášať príkoria na obranu spravodlivosti, ten nepoznal jej svätosť."
(Komunizmus)..."robí zo všetkých ľudí zaťatých egoistov, likviduje akýkoľvek vývin a mení ľudskú spoločnosť na skleník, na dielňu, kde pracujú všetci jednotlivci mechanicky ako stroje."
"Nech by sa akokoľvek komunizmus namáhal a predstieral, že chce ľuďom dopomôcť k ich právam, nič nevie o ľudstve, žalostne ho ponižuje, a keďže lipne na ustanovizniach, ktoré sú nepraktické a neuskutočniteľné, patrí k najdivším výplodom, aké vôbec vzišli z ľudského mozgu."
"...Slovo zachytí, skutok utvrdí človeka."
"Nazdáva sa (katolícka cirkev), že sa svet uspokojí s formou kresťanstva namiesto jeho obsahu? A myslí si ešte, opierajúc sa o svoju neomylnosť, že bude môcť zostať orákulom národov, keď bude potierať akýkoľvek výskum v duchovnej oblasti...?"
"Ak chceš zmeniť svoj stav, najviac sebe dôverovať môžeš a musíš, veď sám máš prístup k hlbinám srdca, citov a myslenia svojho, musíš sa spytovať, či budeš vytrvalý, či budeš pripravený znášať nepriaznivosti, ktoré by sa v premene tvojho stavu na odpor položili. "
"Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, Slovania a synovia týchto kmeňov nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň, obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestaňte sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov."
"Kto si nevyvolil znášať príkoria na obranu spravodlivosti, ten nepoznal jej svätosť."
"Servilnosť je, keď sa človek vzdáva svojej dôstojnosti a výhod a podrobuje sa vôli iného; o servilnosti možno hovoriť vtedy, keď sa nechá človek z úbohej vypočítavosti zneužívať ako nástroj proti svojmu národu..."
"Od Západu sme sa naučili veľa, veľmi veľa, ale nemôžeme začať tým, čím sa sám privádza k úpadku, ale tým, čím sa stal veľkým a mocným."
"Čo sa týka štátu, máme sa od Západu čo učiť prísnemu podriaďovaniu štátnym záujmom prostredníctvom odstránenia samovôle a jednotlivých neopodstatnených nárokov bez toho, aby sme sa vzdali sami seba, môžme sa od neho naučiť, ako vybudovať v štáte mnohé praktické ustanovizne, môžme si vziať za príklad jeho niekdajšiu sebadisciplínu a mimoriadne veľa krásneho môžeme načerpať z vied; musíme sa ním nechať voviesť do chrámu umenia, aby sme potom mohli dosiahnuť najvyšší cieľ ľudského života a uplatnili a uskutočnili všeľudské ideály."
"Nielen vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený, a vlády len odrážajú jeho kvality."
"Umenie napospol je jedna z najšľachetnejších stránok ľudstva, v ňom, kde sa ujalo, javí sa lepšia čiastka človeka i národa."
"Čo by bolo zdrojom našej činnosti, ak len nie Božie vnuknutie? Kam má smerovať, kde sa má zavŕšiť, ak nie v dobrom, spravodlivom živote?"
"Slovan nosí všetko v srdci a v duši a dokáže to aj vyjadriť silou prejavu."
"Slová takrečené odťažené, číre pochopy bez obrazov vyjadrujúce, alebo čiastočky reči nenázorné, len slová jedny s druhými spojujúce najmenej pristanú básni, a od pravých umelcov len zriedka, iba pri nevyhnutnosti v reči sa užívajú. V básni i výpovede i slová majú byť obrazy."
"Aj keby sa zdalo, že ľudstvo upadáva, nemôže sa na dlhý čas samo sebe spreneveriť a vzdať sa svojej podstaty, predovšetkým pri dnešnom neopbyčajnom pokroku. Napreduje stále ďalej a nik nemôže povedať dopredu, kam dospeje. No zhoršenie môže byť len dočasné."
"Kto je muž a muž šľachetný, ten so svojim presvedčením najmä tam, kde mnohým, kde jednému veľkému celku pomôcť môže, vždy a na mieste vystúpi, len človek slaboch, ducha a mysle otrockej a srdca babského, len ten sa pred druhými utiahne a myseľ svoju zatají."
"Otvorte svoje dlho stiesnené srdcia, Slovania, naberte s Božou pomocou odvahy k činom!"
"O tom, čo je to pravda, hovorí podrobne Kristus, keď určuje povinnosti človeka ako takého a keď ich nám, ktorí sme okolo neho zhromaždení, kladie na srdce."
Rodokmeň Ľ.Štúra:
http://www.stur.sk/

Výrok

"Človek bez svedomia je koža biedna, daromná,  národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých."

Ľudovít Štúr

Slovenčina naša

Ako všetci dobre vieme, tak naša rodná SLOVENČINA používa modifikovanú latinskú abecedu. Rozdiely sú v používaní dĺžňa, mäkčeňa, dvojbodky a vokáňa.
Abeceda z malých písmen, čiže naša MALÁ SLOVENSKÁ ABECEDA:
a á ä b c č d ď dz dž e é f g h ch i í j k l ĺ ľ m n ň o ó ô p q r ŕ s š t ť u ú v w x y ý z ž
Rozlišujeme: Samohlásky(majú slabikotvormú funkciu): a á ä e é i í o ó y ý u ú.
Dvojhlásky( spojenie dvoch prvkov do jednej slabiky): ia, ie, iu, ô.
Spoluhlásky (nie sú slabikotvorné) : b c č d ď dz dž f g h ch j k l ĺ ľ m n ň p q r ŕ s š t ť v w x z ž
Nasledujúce spoluhlásky (a ich obmeny) môžu byť aj slabikotvorné, a teda z gramatického hľadiska samohláskami: r, l, m, n.
Konkrétne v slovenčine sú to:  r, ŕ, l a ĺ.
Spoluhlásky: q, w a x sa používajú len v slovách cudzieho pôvodu. Z  nám dobre známych historických dôvodov však v slovenských textov používame, hlavne vo vlastných menách, aj české hlásky ě, ř, ů a aj nemecké hlásky ö a ü.

  Skloňovanie

Nominatív

Kto? Čo?

Genitív Od koho? od čoho?
Datív Komu? čomu?
Akuzatív Koho? Čo?
Lokál O kom? O čom?
Inštrumentál S kým? S čím?

Mužský rod - životné

vzor:

chlap

hrdina

číslo:

jednotné

množné

jednotné

množné

Nominatív

chlap

chlapi

hrdina

hrdinovia

Genitív

chlapa

chlapov

hrdinu

hrdinov

Datív

chlapovi

chlapom

hrdinovi

hrdinom

Akuzatív

chlapa

chlapov

hrdinu

hrdinov

Lokál

chlapovi

chlapoch

hrdinovi

hrdinoch

Inštrumentál

chlapom

chlapmi

hrdinom

hrdinami

Mužský rod - neživotné

vzor:

dub

stroj

číslo:

jednotné

množné

jednotné

množné

Nominatív

dub

duby

stroj

stroje

Genitív

duba

dubov

stroja

strojov

Datív

dubu

dubom

stroju

strojom

Akuzatív

dub

duby

stroj

stroje

Lokál

dube

duboch

stroji

strojoch

Inštrumentál

dubom

dubmi

strojom

strojmi

Ženský rod

vzor:

žena

ulica

číslo:

jednotné

množné

jednotné

množné

Nominatív

žena

ženy

ulica

ulice

Genitív

ženy

žien

ulice

ulíc

Datív

žene

ženám

ulici

uliciam

Akuzatív

ženu

ženy

ulicu

ulice

Lokál

žene

ženách

ulici

uliciach

Inštrumentál

ženou

ženami

ulicou

ulicami

Ženský rod

vzor:

dlaň

kosť

číslo:

jednotné

množné

jednotné

množné

Nominatív

dlaň

dlane

kosť

kosti

Genitív

dlane

dlaní

kosti

kostí

Datív

dlani

dlaniam

kosti

kostiam

Akuzatív

dlaň

dlane

kosť

kosti

Lokál

dlani

dlaniach

kosti

kostiach

Inštrumentál

dlaňou

dlaňami

kosťou

kosťami

Stredný rod

vzor:

mesto

srdce

číslo:

jednotné

množné

jednotné

množné

Nominatív

mesto

mestá

srdce

srdcia

Genitív

mesta

miest

srdca

sŕdc

Datív

mestu

mestám

srdcu

srdciam

Akuzatív

mesto

mestá

srdce

srdcia

Lokál

meste

mestách

srdci

srdciach

Inštrumentál

mestom

mestami

srdcom

srdcami

Stredný rod

vzor:

vysvedčenie

číslo:

jednotné

množné

Nominatív

vysvedčenie

vysvedčenia

Genitív

vysvedčenia

vysvedčení

Datív

vysvedčeniu

vysvedčeniam

Akuzatív

vysvedčenie

vysvedčenia

Lokál

vysvedčení

vysvedčeniach

Inštrumentál

vysvedčením

vysvedčeniami

Stredný rod

vzor:

dievča

číslo:

jednotné

množné

Nominatív

dievča

dievčatá/ence

Genitív

dievčaťa

dievčat/eniec

Datív

dievčaťu

dievčatám/encom

Akuzatív

dievča

dievčatách/encoch

Lokál

dievčati

dievčatá/ence

Inštrumentál

dievčaťom

dievčatami/encami

Úplné skloňovanie po anglicky nájdete: klikni! TU

Vybrané slová slovenského jazyka

.B
by,
aby,
byľ,
bystrý,
Bystrica,
Bytča,
byť,
nábytok,
bývať,
byt,
bydlisko,
príbytok,
dobytok,
kobyla,
obyčaj,
býk,
bylina,
bydlo,
dobyť,
odbyt,
byvol,
bytosť,
bývalý,
úbytok,
prebytok,
zbytočný

M
my,
mykať sa,
mýliť sa,
myslieť,
myšlienka,
myseľ,
umývať sa,
mydlo,
myš,
šmýkať sa,
hmyz,
žmýkať,
priemysel,
Myjava,
mýto,
zamykať,
pomykov,
hmýriť sa.
šmyk,
priesmyk,
omyl,
zmysel,
pomyje

 

 

P
pýcha,
pýtať sa,
pýr,
kopyto,
prepych,
pysk,
pykať,
pýšiť sa,
pytliak,
dopyt,
zapýriť sa,
pyré,
pyžamo,
pytač

 

 

 

 

 

 

R
ryba, rýchly, ryť,
rýpať, hrýzť,
kryť,
skryť, koryto,
korytnačka,
strýc, ryčať,
ryža,
bryndza,
rys, rysovať,
Korytnica, rýdzi,
rýdzik, brýzgať,
rytier, trýzniť,
rým,
ryha, kryha,
poryv, úryvok,
Torysa,
ryšavý, prýštiť,
trysk, kryštál,
rýľ, rytmus

S
syn, syr,
sýty, sypať, syseľ,
syčať, sýkorka,
sychravý,
vysychať, osýpky, sypký,
sykať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z
jazyk,
nazývať sa,
ozývať,
prezývať, vyzývať,
pozývať,
vzývať.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medzinárodný ľudový slovník

Slovensko - JAPONSKÝ slovník
Nervozita - Hisaki
Čudák - Haraši-mu
Rádio Expres - Ta-hiti
Zamestnanec - Pako-Maka
Smädí ho - Ta-Ho-Suši
Ignoruje - Ma-Na-Haku
Zima - Sa-Kuri
Pes - Šika-Muri
Krčmár - Šidi-Lidi
Krčmárka - Šidi-Taki
Riaditeľ - Ja-Pan
 
Slovensko - TALIANSKY slovník
Speváčka - Coffaricci (Kofariči)
Silná dáma - Rizatta (Ricata)
Hokejista - Mantinelli
Turín po živelnej pohrome - Cintorino
Rýchly - Petardo
 
Slovensko - POĽSKÝ slovník
Fazuľa - Perdzawka naturaľna
Lacné víno - Šancomet
Svokor - Ďžadek potřebny
Svokra - Baba přebytečna
Výhybkárka - Popleta koľajova
Na západe nič nového (Remarque) - Za zachodže niema novin
Slivovica - Pijačina ekologična
Spomalený človek - Hamowka
Lúpežné prepadnutie - Podarunek nešľebodny
 
Slovensko - RUSKÝ slovník
Alkoholik - Nasavajev
Batoľa - Čurkin
Klamárka - Šáľivája
Korytnačka - Tvjordyj žáb
Oddych - Poľežaňje
Pracovník čerpacej stanice - Naftaľenko
Spiaca žena - Spaľnikovová
Spiaci muž - Chrapkin
Spevák tenorista - Pištiťenko
 
Slovensko - MAĎARSKÝ slovník
Dlhé vlasy - Bundáš frizúr
Mastné vlasy - Olaj frizúr
Kocúr - Mačkoš
Kolkár - Kulemi hází
Nákladné auto - Tirák tátoš
Dôchodca - Uštván léti
Robotník - Šuter hází
Cintorín - Kemping lehároš

Zaslal Ing.P.Markovič z Trnavy


http://byliny.krovatka.su

www.cezmin.land.ru

Nepoužívajte vulgarizmy, pretože slovenčina je bez nich skutočne ľubozvučná.

Sťažnosť by mala vyzerať nasledovne:

Veľmi ma kaká, keď sa ani za najvyššiu bytosť na nebesiach nemôžem v Sieti Orange niekam dovolať. Tie príslušníčky najstaršieho remesla na Infolinke Orange robia zo mňa samca domáceho ťažného zvieraťa, tak sú všetky tie ich múdre rady na výlučok pochádzajúci z hrubého čreva môjho tráviaceho traktu. Občas as tak rozčúlim, že musím tie príslušníčky najstaršieho remesla na infolinke Orange poslať do análneho otvoru domáceho zvieraťa produkujúceho mlieko. Tým chcem povedať, že celá komunikácia s Orange je na ženský pohlavný orgán a pripadám si pri nej Ako mužský pohlavný orgán.

Prečítajte si: http://adam.humanisti.sk/?p=89#more-89%20.

Rôzne www stránky

Slovania
http://www.kniznica-rv.sk/publikacie/slovensko_v_historii.htm
http://www.nsec-88.org/fortis/literatura/clanky/Slovanska_mytologia.html
http://www.volny.cz/nfc/SLOVANE1.htm
http://www.volny.cz/nfc/SLOVANE2.htm
Veles a Perún: http://veles.irsa.szm.sk/
Slovanskí bohovia: http://www.witchesworld.estranky.cz/clanky/pantheony-bohov/bozstva-z-mytov-starych-slovanov
http://www.pohanstvi.net
http://supercool.webpark.sk/tradicie.htm
http://www.mujweb.cz/www/irija/__index..html
www.slovanstvo.wz.cz
http://www.krugperuna.org/ 
http://www.lhradok.sk/muzeum/zvykloslovie.html
http://www.suomi.sk/SSYS/Htm/Tradicie.htm
www.dubrava.vkrp.sk 
http://guardians.net/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Poludnica_%28mytol%C3%B3gia%29
www.wont.home.sk/mytologia
http://www.cbrkl.cz/tools/contest.html  
http://www.narodnyodkaz.szm.sk/9792/index.html
http://www.slovane.cz/
http://www.zamky.sk/
http://rodolesie.sk/
http://www.hrady.sk/
http://www.krugperuna.org/
http://drakkaria.com/drakkaria/index.php
http://www.pohanstvi.net/inde.php?menu=novinky
http://slovanstvo.wz.cz/
http://www.volny.cz/nfc/SLOVANE.htm
http://orthodoxia.cz/c_m/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Hist%C3%B3ria
Kruh života: http://www.kruhzivota.sk/?page=clanky&node=192&
http://www.pramen.info/c/365/kto-vas-navstevuje-6-teho-prosinca-.htm
http://na.nulk.cz/1976/2/Nr.html
http://magazin.station.zoznam.sk/
http://www.cassovia.sk/korzar/archiv/clanok.php3?sub=24.9.2003/39406O
http://zsdusejov.wz.cz/

 Letný slnovrat a astronómia: http://www.adrian.hudec.szm.sk/Fyzika_Astronomia.html
http://www.pramen.info/c/1172/slovansky-pohad-na-zvierata.htm
http://www.baldursgate.unas.cz/
http://referaty.hladas.sk/ref.php?cat=8&referat=2125
PISMENA GIFY MIDI ADRESY:
http://www.jaknaweb.com/webova-grafika-gify-animace-obrazky
http://www.gify.nou.cz/
www.webregister.sk 
Čo sa týka vyhľadávania MIDI súborov, pozrite sa na tieto linky:
http://www.inet.sk/clanok/2322/co-vsetko-mozete-ziskat-pomocou-googlu
http://www.inet.sk/clanok/2508/z-archivu-pokrocile-vyhladavanie-cez-google
http://www.inet.sk/clanok/3022/zaujimave-stranky-pomoc-pre-webmasterov
http://www.organon.sk/ 
http://www.organon.com/ 
http://www.remeron.com/ 
http://www.psychiatrymatters.md/ 
http://www.depression-net.com/ 
http://www.dusevnezdravie.sk/ 
Čítanie na voľné chvíle: http://citanie.madness.sk/
Jadrové mocnosti sveta: http://nuclearweaponarchive.org/index.html 
Protivojnový pacificko-poetický manifest: http://members.chello.sk/imagine/
Judaizmus: http://www.chaverim.sk/
Islam: http://www.islamweb.sk/stranky/start.htm
Satanizmus: http://mujweb.atlas.cz/www/saitan
http://www.fantomas.sk/satan/
Filozofia: http://www.filozofia.sk/
Mimozemšťania: http://www.ufo.sk/
Polemiky: http://www.dimenzie.sk/1999_01/05satan.html
Ústav pre vzťahy štátu a cirkví: http://www.meditacia.sk/
Paškvil zvaný Tatry 2005: http://www.cq.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=919
http://krumak.profitux.cz/ 
http://www.geocities.com/kundism/
http://www.webpark.cz
http://lovely-dream.wz.cz/indexx.html
Grafika
http://www.ylvasdesign.nu/grafik/tubes_angels.htm 
http://suzieqspsptubes.suziescybercloud.com/angels.htm 
http://members.lycos.nl/jojama2/angeltubes.htm 
http://www.fortunecity.com/millennium/principal/276/angeltubes.htm 
http://web.ukonline.co.uk/xweb.marketing/tubes.htm 
http://www.wizardscorner.com/~mecreations/lilangeltubes.html 
http://psptubes.jmc-designs.com/angelgallery.htm 
http://members.fortunecity.com/tylersbubby/watercolorangels_tubes1.htm 
http://members.fortunecity.com/satwyfe/angeltubes.htm 
http://www.juliasseiten.ch/Angeltube.htm 
http://www.geocities.com/webgazer2001/angels.html 
http://members.fortunecity.com/graphicsgalore5/loveangel_tubes.htm 
http://jadelane.homestead.com/PSPAngels.html 
http://www.annsgraphics.com/tubespg1.html 
http://www.znowflake.com/Angels_%20Fairies.htm 
http://www.havasuhideout.com/tubes/tubes.angels.htm 
http://www.sealites.com/tubes-2.html 
http://hometown.aol.com/sndrad67/tubes-index/index.html 
http://www.ccdsvictoriantubeheaven.com/angels.html 
http://www.ameriyank.com/ttimoangel.html
http://members.fortunecity.com/satwyfe/fairietubes1.htm 
http://www.ccdsscratchtubeheaven.com/tubesscratchangfairies.html 
http://www.geocities.com/wingsnsuch_tubes//angels.html 
http://star_gazers_graphics.tripod.com/angeltubes.html 
http://star_gazers_graphics.tripod.com/angeltubes2.html 
http://mitglied.lycos.de/Danielein/angels-elves/angels-elves.htm 
http://members.lycos.nl/machokat/baby%20engeltjes.htm
http://enviroportal.sk/kalendar.detail.php?kal=502
http://enviroportal.sk/kalendar.detail.php?kal=318
http://enviroportal.sk/clanok.php?cl=12445
http://enviroportal.sk/clanok.php?cl=6642
http://enviroportal.sk/clanok.php?cl=5251
http://enviroportal.sk/clanok.php?cl=5969
http://enviroportal.sk/clanok.php?cl=6866
http://enviroportal.sk/kalendar.detail.php?kal=94
http://enviroportal.sk/kalendar.detail.php?kal=361
http://enviroportal.sk/kalendar.detail.php?kal=566
http://www.euprojekt.sk/euproject/DesktopDefault.aspx?tabid=308
http://enviroportal.sk/kalendar.detail.php?kal=612
http://www.youth.cz/
http://enviroportal.sk/kalendar.detail.php?kal=564
http://enviroportal.sk/clanok.php?cl=13860
http://www.un.org/events/youth98/
http://enviroportal.sk/clanok.php?cl=13934
International Youth Day: http://www.un.org/esa/socdev/unyin/iyouthday/
www.redcross.sk 
http://enviroportal.sk/kalendar.detail.php?kal=611
http://www.friendship.com.au/friendday.html
LEXIKON: http://lexikon.sk.sweb.cz/k.htm
http://oddych.sk/radia/
http://free-zg.t-com.hr/Pija/playlist.htm
http://www.projectplaylist.com/node/3760943
http://www.projectplaylist.com/tags/12
Bio: http://www.biomed.sk/bio.php?page_id=historia

KONTAKT
Mail : agnesa@seznam.cz ;
hornechlebany@seznam.cz 
Horné Chlebany 39, 956 31 Krušovce

ODKAZY
na moje www stránky
Obec Horné Chlebany: http://www.sweb.cz/hornechlebany  ;
Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.land.ru/  ;
CBRSK Horné Chlebany : http://www.cbrsk.php5.sk/  ;
Milujem pani P...: http://milujempanip.wz.cz/ ;
Jánska noc : http://byliny.krovatka.su/ ;
Vianoce : http://vianocesk.wz.cz/  ;
Svadba: http://svadbask.unas.cz/ ;
Veľká noc: http://cbrsk2.pisem.net/ ;
Vianoce : http://www.cbrsk3.pisem.net/  ;
Pani Príroda : http://www.agika.szm.com/  ;
Milovaná príroda : http://www.cezmina.szm.sk/  ;
CB rádioamatérske hobby : http://cbrsk.euweb.cz/  ;
Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz/  ;
CB rádioamatérske hobby : http://www.sweb.cz/agnesa  ;
Svadba Chlebany: http://www.svadba-chlebany.land.ru/  ;
Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.pisem.net/  ;
Veľká noc: http://www.eufrosyne.szm.com/  ;
Jánska noc : http://www.cbjanskanoc.ic.cz/  ;
Príroda : http://eufrosyne.wz.cz/  ;
Vianoce : http://vianocesk.ic.cz/  ;
Veľká noc : http://velkanoc.czweb.org/  ;

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

www.ceznim.land.ru