wz

[Späť | Dopredu]

 

26.5.2012

Vymývanie mozgov más
Juri Lina

To, čo si myslíte, že je pravda, môže byť iba propaganda
Daniel Boorstin, knihovník v Library of Congress v rokoch 1975 až 1987, raz uviedol:
"Američania žijú vo svete pseudo-faktov, ktoré pre nich vytvárajú ich vlastné médiá."
Ľudia chcú vidieť to, čo neexistuje a želajú si ignorovať realitu. Život je preto otázkou klamu a sebaklamu. V magickom bludisku mýtov je ťažké dosiahnuť nejaký pokrok. A my v labyrinte lží určite žijeme. Tieto lži sú svedomito zosilňované megafónmi masmédií, ktoré sa rovnako tak snažia umlčať, zadržať, alebo - čo je posledné útočisko - zosmiešňovať všetky informácie a myšlienky, ktoré nevyhovujú ich propagande.
Americký profesor psychológie Charles Tart nazýva toto ideologické otupovanie nášho intelektu "tranzom konsenzu". Konsenzus je všeobecný názor či porozumenie. Tranz konsenzu teda naznačuje fakt, že sme akceptovali nepravdivú koncepciu reality, nie prostredníctvom logického spracovania faktov, ale skrze intenzívnu manipuláciu (brainwashing) globálnymi elitami.
Tranzom konsenzu, ktorý predstavuje všeobecná viera v tieto mýty, bolo ovplyvnených príliš mnoho z nás. Metódy sugescie, ktoré slobodomurári a iní používali k tomu, aby sme ich lžiam uverili bez dôkladného zamyslenia sa, väčšinu z nás úspešne pretvorili na obete tejto nehoráznej manipulácie. Z tohto dôvodu sa inštiktívne vyhýbame nepohodlným faktom, ktoré ohrozujú zničením falošného svetonázoru, vytvoreného slobodomurármi, a týmto naším precitnutím z tranzu. Mnohí z nás boli ovplyvnení mentálnou paralýzou.
No ako uviedol filozof Friedrich Nietzsche, viera je túžba po nepoznaní. Kvôli tomu je dôležité odhaľovať najnebezpečnejšie mýty propagandy. Mentálna anestetizácia ľudí do značnej miery uspela. Väčšina ľudí sa stala obeťou typu slepej viery zvanej "politická korektnosť" a preferuje žiť vo svojom iluzórnom svete.
Vyššie miesta vynašli či využili mýty, ktoré slúžia ich zámerom a fungujú proti zámerom naším. Tieto fantázie sa týkajú histórie, zdravia, kultúry, politiky a ďalších dôležitých tém. Aby našiel silu čeliť realite, človek musí mať vieru a veriť v samého seba. Prebudenie z tranzu je obtiažnym a namáhavým procesom. Na jeho dosiahnutie sú nutné isté kľučové fakty, ktoré čitateľ, napriek všetkým lžiam, môže rozpoznať a má možnosť overiť. Tu je klasický príklad z Darwinových denníkov.
Patagónci (kmeň žijúci na juhu Argentíny) nemohol vidieť Darwinovu loď, Beagle, konceptuálne či dokonca opticky, pretože časťou ich skúsenosti dovtedy neboli žiadne veľké lode. Iba šaman kmeňa mohol túto loď vidieť. Keď tento začal popisovať loď pomocou tvarov Patagóncom známym, loď sa stala viditeľnou pre všetkých. Prejavovala sa u nich konsenzuálna realita, týkajúca sa malých člnov, ale chýbala im podobná koncepcia veľkých lodí. Mnohým novinárom chýba kritické posúdenie na preniknutie konsenzuálnou realitou týkajúcou sa skutočného sledu udalostí počas nešťastia lode Estonia - ani sa len nesnažili pochopiť, že švédska komisia pre vyšetrovanie nešťastia jasne ohľadom kľúčových otázok klamala.
Mnohým z nás chýba kritické posúdenie týkajúce sa nášho sociálneho, politického a praktického prostredia, keďže slepo veríme mýtom, ktorými nás slobodomurárske kruhy dennodenne kŕmia prostredníctvom masmédií. Väčšina z nás, ktorí preferujú slepo veriť rôznym politickým, sociálnym a vedeckým výmyslom, a ktorí popierajú akýkoľvek náznak o skrytej kontrole za oponou, nechce vidieť, že najdôležitejšie politické, ekonomické a sociálne udalosti vo svete nie sú náhodné, ale plánované nedemokratickými skupinami, skrývajúcimi sa pod označením „slobodomurári“. Zhoršujúce sa podmienky, ktoré vidíme všade, v rôznych krajinách, len tak z ničoho nič nevznikli. Ak toto vysvetlenie príjmeme, okamžite začíname chápať všetko to, čo sa deje a všetky časti skladačky zapadajú na správne miesto. Inak budeme tápať v temnote a nepochopíme nič. Ak odmietneme túto realitu vidieť, znamená to, že akceptujeme život v svete bez zmyslu, v absurdnom svete, ktorý sa bez akéhokoľvek rozumného dôvodu pretvoril na surrealistický, kafkovský blázinec.
Slobodomurári ešte intenzívnejšie propagujú svoje neprirodzené idey ako je globalizmus (nový internacionalizmus) či mondializmus, zdanlivo z dôvodu propagácie duchovného rozvoja ľudstva a pre budovanie Nového svetového poriadku. Toto je bezpríkladné klamstvo.
Vo svojej indoktrinácii spoločnosti slobodomurári pravdepodobne uspeli, pretože už nie sú považovaní za vážnu hrozbu. Práve títo kontrolujú masmédiá. „Ak niekto kontroluje rádio, tlač, školu, cirkev, umenie, vedu, film – ten môže pretvoriť každú pravdu na lož, každý nerozum na zmysel.“ (1) Ale masy vždy verili v tých bohov, ktorí sa sami čo najdramatickejšie propagovali.
Moc kontrolovať tok správ je rovnaká moc kontrolovať, ako ľudia myslia. V Spojených štátoch sa pýšime slobodnou tlačou. No ako slobodná skutočne je, keď zo všetkých veľkých mediálnych konglomerátov získavame tie isté správy, pričom alternatívne názory sa k väčšine Američanov (pozn.: ...a nielen Američanov! -ava-) nikdy nedostanú? Moc oznamovať a popisovať realitu je dnes v rukách nemnohých. A záujem týchto pár mocných je v protiklade k záujmu ľudu, všeobecnému záujmu. Nezáleží na tom, že tieto mediálne konglomeráty majú rôzne názvy a výzor, keďže všetky zdieľajú rovnaké hodnoty, čo garantuje, že získavame klonované informácie. (2) Verím, že tých pár, ktorí kontrolujú informačný tok, patria k medzinárodnému slobodomurárstvu.
Noam Chomsky napísal: „Propaganda pracuje oveľa efektívnejšie, ak sa udržuje ilúzia, že masmédiá sú nestranným pozorovateľom. Húževnaté debaty v rámci neviditeľných hraníc v skutočnosti majú za účinok posilňovanie systému.“
Nie je možné kontrolovať slobodomurárske lóže či iné elitárske štruktúry. Vieme však, že skupina, ktorá sa nedá kontrolovať, okamžite začína manipulovať tlač a verí, že je nad zákonom. Slobodomurári využívajú mýty ako základ svojej moci vo svojom boji proti nám.

Mýty ako základ moci
Celá Európa po stáročia verila na čarodejnice.
Obsiahle knihy, napísané učencami, ako bolo neslávne dielo Malleus Maleficarum (Kladivo na čarodejnice) autorov Heinricha Institorisa a Jakoba Sprengera, vydané v roku 1486 a do roku 1669 vydané v ďalších 30 vydaniach, stigmatizovalo hanebné počínanie čarodejníc. Či by dnes každý neveril v čarodejnice, ak by od malička vyrastal medzi strašidelnými príbehmi o čarodejniciach, a ak by masmédiá dennodenne opisovali ich ohavné zločiny?
V poslednej dobe sa začína rozkladať stále viac a viac mýtov, ktoré neobstoja vo svetle podrobného skúmania. V roku 490 pred Kristom Aténčania vyhrali v bitke proti Peržanom v Maratóne. Aténčania poslali bežca Feidipida 41 kilometrov naspäť do Atén, aby toto víťazstvo oznámil. „Zvíťazili sme!“ zakričal, než padol vyčerpaním. Verilo sa, že tento príbeh bol pravdivý. No nebol. Zdrojom tohto mýtu bol grécky historik Hérodotos.
9. septembra 490 pred Kristom Feidipides v skutočnosti bežal 25 km z Atén do Sparty, aby požiadal Sparťanov o pomoc. Sparťania nechceli poskytnúť svoju pomoc pred splnom mesiaca, a tak Feidipides bežal naspäť a toto ich rozhodnutie oznámil. 12. septembra Aténčania porazili Peržanov bez pomoci Sparťanov.
Ani nie tak dávno Švajčiari verili, že k útoku na habsburgské zámky došlo po prísahe v Ruetli v roku 1291. Vykopávky dokázali, že zámky boli bez boja opustené dávno pred rokom 1291. K útoku na ne nikdy nedošlo. (3)
Anglický astronóm Sir. Fred Hoyle dospel k záveru, že vesmír je ovládaný vyššou inteligenciou. V roku 1978 Hoyle označil teóriu evolúcie konšpirátora Charlesa Darwina za nesprávnu a tvrdil, že rovnako tak nesprávna bola viera v názor, že prvá živá bunka bola stvorená v „mori života“. Vo svojej knihe Evolution from Space (1982) sa od darwinizmu úplne dištancoval. Hoyle uvádzal, že „prirodzený výber“ nemôže evolúciu vysvetliť.
Vo svojej knihe The Intelligent Universe (1983) sa Hoyle pýtal: „Život, ako ho poznáme, závisí, okrem iného, na prinajmenšom 2000 rôznych enzýmoch. Ako by mohli slepé sily prvotného mora dať dokopy správne chemické elementy pre stavbu enzýmov?“ Štatistiky sú objavné: Podľa jeho výpočtov je pravdepodobnosť tohto vzniku 1: 1040000 (teda 1 so 40 tisíc nulami za sebou). To je približne rovnaká pravdepodobnosť ako hodiť 50 tisíc-krát za sebou hracou kockou šestku. Alebo, ako to opisuje Hoyle: „Pravdepodobnosť, že sa vyššie organizmy vyvinuli takýmto spôsobom, je porovnateľná s pravdepodobnosťou prechodu tornáda cez smetisko, čoho výsledkom je Boeing 747.“
Jedinečné prednosti človeka (vedomie, morálka a náboženstvo) vôbec nezodpovedajú evolučnej téze „prežitia najsilnejšieho“. Martýr si radšej zvolí smrť než zavrhnutie svojho presvedčenia.
Hoyle zdôrazňoval, že veda musí opäť akceptovať, že vo vesmíre existuje vyššia inteligencia. Sir Fred Hoyle verí, že Darwinova evolučná teória je škodlivým mýtom, uvádzajúc: „Musíme sa tomuto vo svojich vedeckých výskumných programoch prispôsobiť.“
Teória evolúcie bola vypracovaná Lunárnou spoločnosťou, vytvorenej z iniciatívy vysoko postaveného slobodomurára Benjamina Franklina, ktorý neskôr emigroval do Ameriky. Členovia sa schádzali raz mesačne za splnu mesiaca. Spoločnosť bola revolučnou slobodomurárskou organizáciou, ktorá podporovala zvrhnutie monarchií a podkopávanie viery v Boha (Ian T. Taylor, In the Minds of Men: Darwin and The New World Order, Minneapolis, 1984, s. 55). Dôležitým členom Lunárnej spoločnosti bol Erasmus Darwin (1731 – 1802). Tento bol starým otcom Charlesa Roberta Darwina a v rokoch 1794-96 napísal knihu Zoonomia, or the Laws of Organic Life, ktorej záver bol rovnaký, ako záver diela The Origin of Species, ktorú jeho vnuk napísal v roku 1859.
Týmto spôsobom slobodomurári dokázali šíriť dezinformácie o tom, ako tu na zemi žijeme iba jeden život, sami vo vesmíre, ktorý sa vytvoril sám z ničoho. Podľa humanistov sa ľudský vývoj končí fyzickou smrťou. Darwinovo dielo The Origin of Species je podvod. Výraz „evolúcia“ sa prvýkrát objavil v šiestom vydaní, publikovanom v roku 1872, v tom istom roku, kedy Darwin zomrel. Tayler odhalil, ako Lunárna spoločnosť a ďalšie slobodomurárske organizácie zavádzali mnohých intelektuálov svojou manipuláciou a pomocou „modernej“ vedy.
Erasmus Darwin i jeho priateľ v Lunárnej spoločnosti, James Watt, boli slobodomurári. Starší Darwin bol v roku 1754 uvedený do St. David’s Lodge No. 36 v Edinburghu. Neskôr sa stal členom Canongate Kilwinning Lodge No. 2. (5)
Vedci dnes priznávajú že Neandertálci neboli našimi predkami, keďže DNA analýza mitochondriálnej DNA dokazuje, že patrili k úplne inému druhu živočíchov. Profesor Svante Paeaebo z Mníchovskej univerzity dokázal, že nie sú našimi predkami.(6)
Charles Darwin neskôr rozvinul ideológiu, zvanú humanizmus, ktorú začalo využívať medzinárodné slobodomurárstvo ako svoju zbraň voči ľuďom s duchovnými názormi. Charles Darwin bol iba prostredníkom medzi slobodomurárskou elitou. S pomocou „humanistických“ organizácií slobodomurári rozširovali ateizmus a ďalšie falošné doktríny.
Anglický kvantový fyzick Paul Davies však vo svojej zaujímavej knihe God and the New Physics (Stockholm, 1987) postuluje, že „ovládajúce univerzálne vedomie využíva prírodné zákony za určitým zámerom“. Domnieva sa, že kvantová fyzika je dnes najistejším spôsobom, ako nájsť Boha. Paul Davies píše: „Samotný fakt, že vesmír sa nachádza v procese tvorenia, a že jeho zákony umožnili existenciu komplexných štruktúr a ich vývoj do vedomého života je pre mňa pevným svedectvom, že za oponou sa niečo deje. Pokladám za nemožné poprieť dojem, že všetko je plánované...“ (7)
Teória psychoanalýzy Sigmunda Freuda bola iba obrovský bluf. To, okrem iných, odhalil i Daniel Stern, americký profesor psychiatrie v Ženeve. Freudov tzv. regresívny model je rovnako tak nesprávny, tvrdí Stern. Ak by platil, bolo by možné ho použiť na predpovedanie problémov ľudí alebo na dokázanie spojitosti medzi poruchami v rannom detstve a problémami v neskoršom živote. Ale toto nebolo úspešné.(8)
Freud patril k židovskej slobodomurárskej lóži B’nai B’rith.(9) Počas obdobia, kedy Freud pracoval na svojej teórii psychoanalýzy (1880-1890) denne požíval tekutý kokaín, ktorý je silným sexuálnym stimulantom. Túto drogu vychvaľoval a podával ju priateľom a známym. Na jej počesť dokonca písal „oslavné piesne“. Freud uviedol kokaín do západného sveta.
Informácie o efektívnych politických alternatívach sú pred nami ukrývané. Oficiálnou históriou je to, že život bol v minulosti oveľa ťažší. No existovali dobre fungujúce politické systémy, o ktorých sa nehovorí.
Faraón Amenhotep IV., ktorý vládol v období 1353 až 1335 pred Kristom, bol múdrym a dobrosrdečným vládcom, ktorý sa seriózne snažil egyptskú spoločnosť reformovať. Zrušil krvavé obete a obrátil sa ku kultu slnka uctievajúc iba jedného boha – Atena (Atona). Svoje meno zmenil na Akhenaten (Akchenaton, „Pôsobivý duch Atona“). Mal rád filozofiu a nenávidel vojnu. Vydal zákon, v ktorom prehlasoval, že náboženstvo symbolizuje dobrotivosť a lásku, zdôrazňujúc: „Meno nášho boha je Aten (Aton), ktorý je slnkom, veľkým darcom života. Nech sú si ľudia rovní v živote tak, ako sú si rovní v smrti.“ Svoje hlavné mesto presunul z Téb do el-Amarna, 300 kilometrov severne, a skonfiškoval majetok duchovenstva, ktoré ich viedlo k pohŕdaniu ľudom a vytvoreniu štátu v štáte. Zem klerikov rozdelil medzi farmárov a otrokov. Zakázal zbohatnutie bez práce. Z chrámov vzal všetko zlato a rozdal ho chudobným. Chudobu považoval za znak neschopnosti štátu.
Prepustil všetkých otrokov a osobne žil skromným a šetrným životom. Zakázal zabíjať zvieratá spôsobom, ktorý viedol k ich nadmernému utrpeniu. Faraón ukončil všetky vojny a prepustil veľkú časť armády. Sýria, ktorá sa stala neslávne známou zavedením prostitúcie a ďalších neduhov do Egypta, sa stala prvou kolóniou, ktorá získala nezávislosť. Verím, že Achenaton bol obeťou sprisahania, a že bol otrávený vlastným lekárom.
Achenatonove posledné slová boli: „Večné kráľovstvo nemá na zemi žiadne miesto. Všetko sa vracia k svojej pôvodnej podobe. Strach, nenávisť a nespravodlivosť opäť vládnu svetu a ľudia budú znova zotročení a znova budú trpieť ako kedysi. Bolo by lepšie, ak by som sa vôbec nenarodil, než aby som žil ako divák triumfu zla nad dobrom.“ Tutanchamon, ktorý po ňom nastúpil na trón, vrátil všetko do starých koľají. (10) Achenatonovo meno bolo odstránené zo všetkých nápisov a jeho kráľovské mesto zrovnané so zemou.
Systém založený na spiritualite môže byť veľmi úspešný. To bolo dokázané gréckym matematikom a filozofom Pytagorom (570-500 pred Kristom), ktorý pochádzal z ostrova Samos. Po svojich objaviteľských expedíciách založil spoločnosť Kroton (Crotona, Croton), ezoterické (hylozoické) brastvo (spoločenstvo pytagorejcov) a školu neďaleko Taorminy na Sicílii. Zaviedol spravodlivý zákon. Pytagorejci boli duchovnou aristokraciou. Okrem filozofie a geometrie pátrali po numerickom základe vesmíru. Pytagoras vyvinul ezoterický smer myslenia, ktorý existuje dodnes.
Pytagoras každého udivoval svojou obrovskou znalosťou mágie. Jeho vplyv na rozvoj južnej Itálie počas viac ako 30 rokov bol rozsiahly. Pytagorejci reformovali spoločnosť etickými prostriedkami. Ich forma vlády sa nazývala aristokracia (vláda najlepších alebo najučenejších). V Krotone bolo založené mesto-štát Polis, ovládané 300 aristokratmi, žijúcimi v celibáte, aby sa predišlo nepotizmu. Ekonomika prekvitala a kultúrny život bol bohatý. Existovala sloboda prejavu. Ústredným princípom bola čestnosť. Ženy v tomto systéme boli rovné mužom a, ako uvádza Diogenes Laertios, bolo im umožnené dosiahnuť vysoké postavenie v spoločnosti.
V Rusku sa v roku 1917 zmocnili vlády zločinecké slobodomurárske organizácie a založili opak aristokracie – kacistokraciu (vlády najhorších alebo najnevzdelanejších).
Pytagorov najznámejší učeník, Platón, rozvinul svoju teóriu ideálnej republiky zo svojich skúseností v Krotone. Tvrdilo sa, že táto teória bola prototypom komunizmus. To je typický príklad dezinformácie. Bol to úplný opak. Platón požadoval vládu filozofov (múdrych), nie tyraniu nevzdelancov. Bohatý, žiarlivý a amorálny vladár menom Kylón zorganizoval proti slobodomyseľným aristokratom v Krotone sprisahanie, ktoré viedlo k poprave mnohých vedúcich filozofov. Pytagoras bol nútený utiecť. Napriek tomu, po týchto udalostiach sa vplyv pytagorejcov ešte zväčšil. Neskôr došlo k ešte rozsiahlejšej revolte, počas ktorej bolo povraždených mnoho politických vodcov a mnohé zo škôl Bratstva bolo zničených (vrátane škôl v Krotone a Syrakúzach). Bratstvo sa presunulo zo Sicílie do Grécka (Atény). Informácie o tejto zlatej perióde osvietenstva boli v našej modernej histórii ignorované.
Bol to Pytagoras, ktorý začal používať výraz „filozofia“ a nazývať sa filozofom, milovníkom múdrosti. Pytagoras taktiež vyvinul ezoterický systém zvaný hylozoicismus. Tvrdil, že hmota má vedomie resp. dušu. Všetky svety sú duchovnými entitami. Dokonca i planéty sú živými bytosťami. Vesmír má taktiež vedomie. Hylozoicizmus v gréčtine znamená „náuka o živej hmote“ (hyle – hmota, zoe – život).
Najväčšia škoda bola napáchaná všetkými druhmi mýtov o komunizme a jeho vykonávateľoch. Bývalý švédsky premiér Hjalmar Dranting napísal vo Folkets Dagblad: „Leninovo veľké dielo bude navždy jedno z najzmysluplnejších v týchto problematických časoch, zmysluplné vo svojej priamočiarosti a v bezohľadnej láske k sociálnej revolúcii.“ (11)
Po mnoho rokov sme boli kŕmení sovietskym mýtom o Katyne. Nemci údajne v katynskom lese zavraždili niekoľko tisíc poľských dôstojníkov. Táto lož bola odhalená. Tvrdilo sa, že Švédsko bolo počas 2. svetovej vojny neutrálne. Fakty dokazujú odlišnú skutočnosť. Národno-socialistické Nemecko si od Švédska prenajímalo ropné tankery. Tieto dovážali benzín, ropu a destilovanú vojnu pre nemeckú vojnovú mašinériu. Všetko to za schválenia švédskej vlády. (12)
Dnes sa vo všetkých oblastiach šíria falošné mýty – o bezpečnosti vakcinácie, o tom, že sme biologicky identickí, že umelé sladidlo aspartame nie je nebezpečné, že vitamín C je škodlivý.
Slobodomurári nás vystavujú palimpsestu (codex rescriptus) ničiac a ukrývajúc starobylú spirituálnu kultúru a nahradzujú ju bezcennou masovou kultúrou, cieľom ktorej je posilniť účinok tranzu konsenzu. Politicky korektní agitátori sú indoktrinovanými jednotlivcami a mali by byť považovaní za politických analfabetov, keďže sú úplne neznalí skrytej reality, ktorá kontroluje naše životy. Goethe napísal: „Nič nie je hroznejšie než extrémna nevedomosť.“
V dnešnom svete je informácia považovaná za „hodnovernú“, ak je v súlade s názormi vlády. Neoficiálne informácie z iných zdrojov sú úplne ignorované.
Poznámky:
1. Alf Ahlberg, Idealen och deras skuggbilder (Ideály a ich tiene), Stockholm, 1936, s. 135.
2. The Nation, október 1997.
3. Werner Meyer, 1291 – Die Geschichte.
4. „Hoyle on Evolution“, Nature, ročník 294, 12. november 1981, s. 105.
5. Freemasonry Today, jeseň 1999.
6. Natur & Vetenskap, číslo 9, 1997, s. 1.
7. Svenska Dagbladet, 3. marec 1989.
8. Svenska Dagbladet, 7. jún, 1990.
9. Peter Gay, Freud, Stockholm, 1990, s. 158.
10. Otto Neubert, Tutankhamun and the Valley of the Kings, Manchester, 1954, s. 151-174.
11. Hjalmar Branting, Tal och skrifter, Stockholm, 1930, XI, s. 231.
12. Terje Fredh, Doedlight dubbelspel, Lysekil, 2000.
Juri Lina je jedným z najuznávanejších dnes žijúcich revizionistických žurnalistov. Žije v Estónsku a jeho najznámejšou prácou je kniha Under the Sign of the Scorpion z roku 1994. Táto kniha je výsledkom jeho výskumu v sovietskych archívoch, výskumu, ktorý viedol k „pochopeniu“ spojenia medzi židovským slobodomurárstvom a sovietskym marxizmom. Toto spojenie je nepopierateľné a pochádza z väčšej časti práve z Linovej knihy.
Európske národy ZDROJ:The Barnes Review, November/December 2003, s. 21-24.

GLOBALIZÁCIA

Čo obsahuje slovo globalizácia?
Anglické slovo „global“ má vyše 400 rokov, ale nijaký väčší slovník nedefinoval výrazy "globalism" a "globalisation" až po Websterov v roku 1961. Výraz „globálny“ prestúpil zo science fiction do bežnej slovnej zásoby v roku 1966, keď prvé družicové fotografie ukázali z vesmíru planétu Zem ako jedno miesto. Predstava „planéty Zem“ je dnes všadeprítomná.
Termín "globalizácia" bol spopularizovaný Theodorom Levittom
http://www.lib.uwo.ca/business/Levitt.html  a http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Levitt
Levitt tento termín použil ako prvý v spojení s ekonomikou. Stalo sa tak v roku 1983.
Globalizácia je proces narastania medzinárodného prepojenia vo všetkých oblastiach (ekonomika, politika, kultúra, komunikácia, životné prostredie atď.) pozorovaný najmä v posledných desaťročiach. Extrémna interpretácia tohto procesu často označuje globalizáciu ako pokročilý kapitalizmus, ktorý stiera lokálne tradície a regionálne rozdiely a vytvára homogenizovanú svetovú kultúru.
Technika prekonala všetky vzdialenosti, ale nevytvorila nijakú blízkosť. ” Ďalším rysom globalizácie je ľahká dostupnosť informácií, ale takého ohrozujúceho množstva, že ťažko sa rozhoduje čo si zvoliť a čo ignorovať .

Čo je deizmus?
Deizmus je učenie, podľa ktorého boh existuje, je prapríčinou sveta, no po vzniku sveta už do jeho vývinu ďalej nezasahuje: svet sa vyvíja podľa svojich vlastných zákonov. Pôvodcom deizmu je anglický filozof Herbert zo Cherbury. Deizmus sa rozšíril v období osvietenstva.

Globalizácia, globalizmus, globalisti... Úlohou starovekých peňazomencov bolo zamieňať menu, ktorú si veriaci prinášali so sebou, na židovskú, za čo si potom kupovali potrebné obetné dary. Samozrejme, z pravidiel menovej výmeny získavali len bankári a židovská vrchnosť (a cisár, samozrejme, ktorému z výmeny museli platiť daň). Pre ostatných ten systém nebol ničím iným, než legalizovaným vydieraním. Lenže práve tým sa dnes zdá byť aj medzinárodný menový a finančný systém, ktorý sa globalisti snažia vnútiť krajinám a nasadiť im tým nesnímateľné sedlo, uzdu a náhubok. Všetko bohatstvo a výhody len bohatým - a chudobe nič, len otrockú drinu a bič.

V kresťanskokatolíckom svete je zaužívané zásada, podať si ruky so slovami: "Pokoj a bratská láska nech je medzi nami." Zásady slobodomurárstva obsahuje ich heslo: "Bratská láska, pomoc, pravda."
Pri poslednej návšteve prezidenta Ameriky u hlavy Cirkvi vo Vatikáne mi prišlo na um, že slobodomurárstvo je jednou z najväčších medzinárodných tajných spoločností na svete. Z viac ako šesť miliónov slobodomurárov je veľmi významné percento v Bielom dome v USA na vysokých postoch vo vláde, najvyššom súde, senáte, v Pentagone, medzi biznismenmi, v nadnárodných spoločnostiach atď., viď Dave Hunt: Global Peace and the Rise of the Antichrist, pp. 158-59. Slobodomurárstvo robí vo svete vplyvným fakt, že milióny jeho členov pôsobí na vedúcich miestach a po celom svete.

Portál GRANO SALIS

http://granosalis.cz/

Zaujímavé informácie z rôznych oblastí života približuje viacerými uhlami pohľadu na veci portál  http://granosalis.cz/ , kde je okrem iného aj množstvo aktuálnych tém v knihách na stiahnutie a zdarma! Aby ste boli v obraze, uvádzam jeden z veľkého množstva zaujímavých článkov a odporúčam navštíviť túto stránku.

Pyramída na jednodolárovej bankovke a Veľká pečať USA

Je slobodomurárstvo náboženstvo?

Kresťania sú vedení k tomu aby verili, že vláda Spojených štátov Amerických je založená na princípoch kresťanskej morálky, ktorá ma pôvod v Biblii. Veľmi aktívni pri propagácii tejto dezinformácie sú D. James Kennedy http://watch.pair.com/zodiac.html , autor knihy podporujúcej a presadzujúcej astrológiu, a Peter Marshall, Jr. (syn zosnulého U.S. senátora Chaplaina) ktorý napísal The Light and The Glory. Avšak obaja títo ministri sú členovia Council for National Policy http://watch.pair.com/cnp.html , organizácie, založenej globalistami s Council of Foreign Relations, ktorá má antikresťanskú agendu. Historické dôkazy svedčia proti pohľadu, že tí, čo formovali a zakladali dokumenty Americkej vlády boli kresťania. Práve naopak, nemálo tých ktorí podpisovali Deklaráciu nezávislosti, zmluvy konfederácie a Americkú ústavu boli deisti alebo slobodomurári. (Deizmus je učenie, podľa ktorého boh existuje, je prapríčinou sveta, no po vzniku sveta už do jeho vývinu ďalej nezasahuje: svet sa vyvíja podľa svojich zásad ...)

Z piatich mužov v komisií na stanovenie deklarácie nezávislosti, boli Franklin a Robert Livingston slobodomurári a je veľmi pravdepodobné, že Robert Sherman, bol ním tiež, hoci nie oficiálne. Ostaní dvaja, Thomas Jefferson a John Adams nimi neboli. Text deklarácie bol napísaný Jeffersonom. Bol odovzdaný kongresu a akceptovaný 4.Júla 1776. 19 signatárov, boli preukazateľne slobodomurári, zahrňujúc osobnosti ako Washington, Franklin a prezident kongresu, John Hancock. Armáda, mimo toho zostávala prirodzene tiež v slobodomurárských rukách. Nakoniec 25 Mája 1787 , dohovor o ústave otvorený vo Filadelfii, započal úsilie o návrh zriadenia vlády pre novú krajinu. Edmund Randolph, člen lóže Williamsburg sa stal ihneď Woshingtonovým pobočníkom. Následne, sa stal generálnym prokurátorom Spojených štátov a potom ministrom zahraničných vecí. Bolo nakoniec pať osobností a vodcov, ktorí stáli za ústavou. Washington, Franklin, Randolph, Jefferson a John Adams. Z nich prvý traja boli aktívni slobodomurári.

Slobodomurári tajne podporujú a rozvíjajú ekumenizmus a ticho pripravujú jeho členov prijať a byť súčasťou prichádzajúceho Nového svetového poriadku. Slobodomurári presadzujú a propagujú myšlienku, že je mnoho ciest k Bohu v úplnom kontraste toho, čo prehlásil Ježiš Kristus: Ja som cesta, pravda a život. Nikto nevojde k Otcovi len skrze mňa. (Ján 14:6).

V knihe od Carl Claudy "Introduction to Freemasonry" z roku 1931 - (uvedenie až zasvätenie do slobodomurárstva) sa píše: Osobné prosby človeka môžu byť smerované k Bohu Jehova, Allahovi alebo Buddhovi, Mohamedovi alebo Ježišovi, môže byť vzývaný Boh Izraela alebo Veľká prapríčina, prapôvod... V slobodomurárskych lóžach sú počuť prosby k Veľkému Architektovi Univerza ( závisí od lokálnych náboženských podmienok, môže tam byť rovnako ako Biblia kráľa Jakuba aj Korán alebo iné knihy považované za sväté. To vedie nezasvätených k presvedčeniu, že Boh odporúča vo všetkých týchto spisoch k ich spoločnému vzývaniu, čo je prekrúcanie a lož.) hľadajúc pod týmito menami svoje vlastné božstvo. Tisíce ciest sa môžu vinúť hore na vrcholy, kde sa na samom vrchole stretávajú.
Táto tolerancia všetkých náboženstiev je objasnená nasledovne: "Slobodomurári nešpecifikujú presne nejakého Boha alebo vyznanie, oni len požadujú, aby ste verili v nejaké Božstvo, a môžete mu dať meno aké chcete (Moja poznámka: Aj traktor!) a môžete uctievať Boha akéhokoľvek chcete." ...Albert Pike bývalý Najvyšší pápež univerzálneho slobodomurárstva, s nadšením prehlásil:  " Slobodomurárstvo [je to náboženstvo] okolo ktorého môžu byť oltáre Kresťanstva, Židovstva, Moslimov, Hinduistov, následovníkov Konfúcia alebo Zaratustru, môže všetkých zhromaždiť ako bratstvo a spojiť sa v modlitbách. (Albert Pike, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, Charleston, SC, The Supreme Council of the 33rd Degree for the Southern Jurisdiction of the United States, 1906, str. 226.) . (pozn. gojim: Niečo podobné, ako Albert Pike robí aj dnešná rímskokatolícka cirkev, jej bývalí pápež Jan Pavol II. každý rok organizoval "modlitebné" stretnutia všetkých náboženstiev: http://home.nextra.sk/olinko/27.htm  ).
Problemom ale je, že YHWH Biblie by nikdy nezdieľal Jeho slávu s nikým iným, a určite nie z falošnými bohmi Egypťanov a Babyloncov. On vyviedol Izraelitov von z Egypta a Babylona a učil ich, že nemajú mať nič spoločné z okultizmom obyvateľov tých krajín, alebo ich falošnými bohmi.
Sobodomurárstvo je náboženstvo založené na uctievaní, vzývaní ich ezoterického poznania, čo je podstatou tajného mena ich boha. Mnoho slobodomurárov si toto neuvedomuje popri tom, ako požívajú silu a prestíž ich bratstva. Okrem toho nie každý slobodomurár je súčasťou "Svätyne" , ale každý, ktorý je jej súčasťou, má 33 stupňové zasvätenie. Mena Spojených štátov ukazuje dominantné postavenie a nadvládu slobodomurárstva naprieč politikou a vládou. Všetci ľudia v nej, boli a sú slobodomurári pravdepodobne mimo Jeffersona a
Lincolna, ktorí ale obaja boli na slobodomurárstvo silne naviazaní.

Kliknite na fotografie George Woshingtona,
http://www.trosch.org/msn/gra/1-g-washington_dc-cornerstone-laying.jpg http://www.trosch.org/msn/gra/1-g-washington-mason.jpg http://www.trosch.org/msn/gra/1-g-w-mason-award.gif pozrite si jeho dobové vyobrazenia a fotografie v slobodomurárskej zástere, so slobodomurárskymi symbolmi.

 

Približne 2 z každých 3 Amerických prezidentov a osobností verejného života sú slobodní murári, alebo s nimi úzko spolupracujú!

 

Originály fotografií:

http://www.trosch.org/msn/gra/1-truman-harry.gif
http://www.trosch.org/msn/gra/king-m-l-jr.jpg
http://www.trosch.org/msn/gra/1-eisenhower-dwight-d.gif
http://www.trosch.org/msn/gra/1-kennedy-3.jpg
http://www.trosch.org/msn/gra/1-johnson-l-b.gif
http://www.trosch.org/msn/gra/1-ford.gif
http://www.trosch.org/msn/gra/1-regan.gif
http://www.trosch.org/msn/gra/1-oconner-mason.jpg
http://www.trosch.org/msn/gra/1-graham-b.jpg
http://www.trosch.org/msn/gra/1-bush-ghw-14.jpg


Je veľmi dôležité uvažovať pri konfrontácii z týmito subjektmi. Ľudia si budú tieto informácie vykladať rôzne a bude na ne množstvo rozličných reakcii, nakoľko sú ovplyvnení nepravdivými mediálnymi lžami. Tým pádom sa s nimi o podobných témach komunikuje veľmi ťažko, čo je dané aj rozličnými politickými a náboženskými pohľadmi.
• Modré, slobodomurárske lóže, mali vždy svoje oltáre prepojené s náboženským uctievaním a obeťami.
• Škótsky rítus má obrad odvodený od údajných kópií Šalamúnovho chrámu.
• Ak slobodomurár dosiahne 33 stupeň zasvätenia, učia ho, že tajné Božie meno je Jahbulon (Jabulun) alebo Jabulun ako zloženina troch častí mien Jehovah, Osiris a Baal. Jehovah je nemecká zloženina z YHWH, tetragramatonu Boha Izraelitov. Osiris bol boh Egypťanov a Bál boh Babyloncov.
• Napríklad lóže Rytierov Templárov, (Knights Templar) sú pre slobodomurárov - ale výhradne kresťanov. V minulosti (11. stor.) to bol údajne spolok chrániaci kresťanov putujúcich do Jeruzalema, ktorí boli pod prísahou chudoby, poslušnosti a cudnosti. Dnes rytieri templári ukazujú svoju odvahu a dobromyseľnosť "iným spôsobom". Organizujú zhromažďovanie financií na aktivity ako sú: benefičné akcie, raňajky, večere, tanečné vystúpenia, blšie trhy s výťažkom pre dobročinnosť. Podporujú mládežnícke organizácie na na báze slobodomurárstva a vyberajú milióny dolárov pre medicínsky výzkum a vzdelávanie. V súčasnej dobe sa členstvo Templárov skladá z ľudí zo všetkých povolaní, vrátane doktorov, duchovných, podnikateľov, osobností z oblasti zábavy, zo všetkých profesii, ktorí veria v kresťanské náboženstvo. Rytier Templár musí byť najprv členom Slobodomurárskej lóže, a tiež zapojený v sociálnej alebo charitatívnej práci...
• George Woshington, ktorý patril medzi slobodomurárov, neskôr slobodomurárstvo zanechal a nikdy nevkročil do druhej modrej lóže, ani nemal viac dočinenia so slobodomurármi za viac ako posledných 25 rokov jeho života...
• Bolo zistené, že členovia "Svätyne" minuli 95 % z ich dobročinných zbierok na ich samých, pre ich vlastné aktivity, rôzne zjazdy a iné..
• Niečo cez 50 % všetkých slobodomurárov sú Američania. Väčšina zo zvyšku pochádza z Anglicka, Škótska, Írska, Francúzska, Nemecka, Izraela a Austrálie. Zostatok je rozdelený medzi bohatstvo takých krajín ako je Kanada, Poľsko, Španielsko, Saudská Arábia, a ostatné Arabské krajiny. Tieto organizácie majú ich pôvod v Európe a sú silne spojené z Judaizmom a Islamom. Dve najstaršie Slobodomurárske lóže sú v Anglicku a Írsku.
• Najväčšie stupne Škótskeho rítu slobodomurárstva, tzv. Chvályhodný Stupeň, čo je stupeň Iluminátov má motto: "Ordo Ab Chao" čo znamená niečo ako: vystúpenie z chaosu a nastolenie zriadenia -- čo doslova znamená, ak sa im podarí zbúrať súčasné štruktúry, (morálka, poriadok, mier) a ľudstvo začne volať po jeho znovunastolení, tam sa náhle objavia, ako vládcovia, ktorí budú mať v rukách to vytúžené nové zriadenie ktoré ľudstvo hľadá.

Na jednodolárovej bankovke a veľkej pečati USA je množstvo symbolov, ktoré majú svoje korene v satanizme a slobodomurárstve!

•Prezident Eisenhower bol členom Americkej organizácie známej ako Rada pre zahraničné vzťahy - Council of Foreign Relations (CFR). Bol tiež členom výhradne mužského ultra elitného klubu Bohemian, členom ktorého bol každý republikánsky prezident od Roberta Hoovera. Mal tak isto dočinenia so Svedkami Jehovovými a nie je známy dôvod prečo túto časť svojej minulosti ukrýval.
• (Viac informácii o klube Bohemian je v článku
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=4907&mode=thread&order=0&thold=0 Bohemian Grove + video nasnímane ukrytou kamerou novinárom Alexom Jonesom, pri ktorom je upálený, obetovaný človek, veľkej kamennej modle, na spôsob Molocha. )
•S výkonnou mocou, zriadenou prezidentom Eisenhowerom, učenci z top
http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=884&s=jason tajného rádu Jason mali úlohu preštudovať dopad človeka na planétu zem. V závere sa uzniesli, že bez nadprirodzeného Božieho zásahu alebo zásahu mimozemšťanov krátko po, alebo počas roku 2000, bude planéta zem zničená v dôsledku zväčšovania populácie, vysychania zdrojov a ničenia životného prostredia. Jason society potvrdila zistenia vedcov a urobila tri odporúčania nazývané Alternatíva 1,2 a 3 http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=4969&mode=thread&order=0&thold=0
•1953-1961 Špeciálny poradca prezidenta Eisenhowera pre stratégiu studenej vojny, bol Nelson Rockefeler. Schválený Iluminátmi
•1953-1969 Earl Warren S.C.J. Predseda najvyššieho súdu. Nominovaný Prezidentom Dwight D. Eisenhowerom. Bol Veľmajster lóže Kalifornia od 1935 do 1936. Bol tiež Potentát Svatine Aahmes, 33 stupňový slobodomurár Škótskeho rítu a oficier v dvoch základniach Škótskeho rítu, v Oaklande a Kalifornii. Bol tiež členom Bohemian klubu
•1958-1981 Potter C. Stewart, spojený z ministerstvom spravodlivosti, slobodomurár, člen bratstva "Lebka a kosti" (Skull and Bones) Nominovaný prezidentom Dwight D. Eisenhowerom tak, ako všetci republikánski prezidenti a nasledovníci prezidenta Herberta Hoovera, prezident Bush je členom Yalskej Skull & Bones"
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=3274&mode=thread&order=0&thold=0 - známe ako "Bratstvo smrti."
• Scroll & Key a Wolf's Head
http://en.wikipedia.org/wiki/Wolf's_Head_(secret_society) sú pravdepodobne konkurenčné spoločnosti, založené v polovici 19. storočia. Veríme, že sú súčasťou tej istej siete. Rosenbaum veľmi presne poznamenal v jeho článku "Esquire", že ktokoľvek, kto nie je medzi ortodoxnými Liberálmi členom Skull & Bones, je skoro určite člen Scroll & Key alebo Wolf's Head.
Americké, vačšinou konzervatívne rodiny s tradičným vplyvom a ich potomkovia, ktorí sú členmi Skull & Bones: Whitney, Perkins, Stimson, Taft, Wadsworth, Gilman, Payne, Davidson, Pillsbury, Sloane, Weyerhaeuser, Harriman, Rockefeller, Lord, Brown, Bundy, Bush a Phelps.

Egyptske "Oko Horusa" alebo vševidiace oko

Najznámejší a najväčší obelisk na svete - The Washington Monument nie je v Egypte. Stojí na Washington Mall vo Washington D.C. hlavnom meste Spojených štátov.

Samotná Veľká pečať USA na jednodolárovej bankovke obsahuje mnoho slobodomurárskych odkazov a symbolov. Ľudia, ktorí navrhovali pečať, boli s najväčšou pravdepodobnosťou slobodomurári alebo realizovali požiadavky vlády - vysokopostavenej spoločnosti. To všetko je dokázateľnou pravdou a povzbudzujem Ťa, aby si robil ďalší, možno podrobnejší výskum. Objavíš, že všetci americkí prezidenti (mimo vyššie zmienených) boli slobodomurári alebo zapletení v okultných aktivitách.
Pred tým, než sa pustíme do polemiky okolo symbolov, v prvom rade treba povedať, že sa ide o čistý okultizmus, ktorí ma priame prepojenie zo satanizmom.
Poďme sa ešte trochu pozrieť do histórie. V roku 1776, bola založená katolíckym Jezuitom Adamom Weishauptom (obrázok vpravo)
http://www.conspiracyarchive.com/NWO/Illuminati.htm skupina, ktorá sa nazýva Bavorskí ilumináti. Rád Iluminátov postupne infiltroval slobodomurárske lóže a jeho snahou bol prienik medzi čo najväčšie množstvo tajných a okultných spoločností. Podľa viacerých zdrojov je práve Adam Weishaupt autorom znaku: kruh a v ňom pyramída s letopočtom MDCCLXXVI (1776). Nad letopočtom sú uvedené jednotlivé stupne slobodomurárskych lóži: Humanizmus – Murári bez zástery – Modré lóže – Rotariáni, YMCA – Yorský rítus – Škotsky rítus – Komunizmus – Grand Orient – B´nai B´rith – Klub 300 – Rada 33 – Rada 13 – RT – Oko na vrchole pyramídy znázorňuje tzv. Veľkého zasväteného – v skutočnosti Lucifera. Časť slobodomurárskych lóži vyšších a najvyšších stupňov zasvätenia sú tzv. Ilumináti = osvietení, t.j., že sú osvietení svetlom, ktoré im dáva Lucifer (= nositeľ svetla).
Podrobný, detailný rozpis jednotlivých stupňov pozri: The basic Illuminati structure.

Najprv sa pozrite na Veľkú pečať. Je to logo pyramídy s okom umiestneným na jej vrchole. Na túto pečať smeruje množstvo slobodomurárskych odkazov. Oko Horusa http://www.aloha.net/~hawmtn/horus.htm , - alebo "vševidiace oko"  http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Providence je postavené na vrchole pyramídy. Slobodomurári sa o ňom zmieňujú ako o všemocnom tvorcovi univerza. Jeho pôvod pochádza zo zlatej éry vzývania slnka v starovekom Egypte. Vzývanie slnka je takmer rovnaké ako v slobodomurárstve. (Obelisky, Egyptské symboly, pyramídy) Bez toho, aby sme chodili ďaleko, môžeme vidieť Egyptské obelisky skoro všade, kam ich slobodomurári položili. Najznámejší je vo Woshingtone DC. Môžeme tiež vidieť množstvo pyramíd, znakov Veľkých pečatí, tiež vyrytých na uliciach celého Woshingtonu. - Horusovo oko má svoj pôvod v náboženstvách pochádzajúcich z Babylonu ako sú Nimrod (alebo Baal, Osiris - znázorňovanú pohanskou sovou) Babylonská neviestka (Isis, neviestka alebo aj Lady Lyberty!) Osiris a Isis sa zdajú byť v mnohom rozdielne náboženstvá, ale skutočne ide iba o zdanie.
Pyramída - ďalšia zmienka o zlatom veku Egyptského vzývania slnka v Egypte. A úplne zreteľná. Ako je možné, že niekto toto priniesol priamo na menu spojených štátov? Poďme si rozobrať podstatu symbolu slobodomurárov a mnohé sa nám ozrejmí.
Mason - (slobodomurár) ak sa pozriete pozornejšie, toto slovo jasne vychádza s kontextu pečate veľkej pyramídy v prípade, ak sa použije pentagram ako kľúč. Všimnite si tiež, ako a akým spôsobom sú písmená pospájané spolu na spôsob pentagramu. M zo slova Seclorum, nasleduje A z Annuit, potom S z Coeptis, O z Ordo a nakoniec N z Novus. Ak to urobíme týmto konkrétnym spôsobom, máme pred sebou tvar hviezdy. Ten istý tvar hviezdy, je vidno na druhej strane pečate, nad orlom.
13 Stupňov - zdá sa, že je niečo, prečo sa pyramída skladá práve z 13 stupňov. Fritz Springmier, autor knihy 13 bloodlines of Illuminati, tvrdí, že 13 stupňov na pyramíde znázorňuje 13 elitných rodín, ktoré ovládajú alebo ovládali Ameriku.
Rímske číslice. Na základni pyramídy sú vidno Rímske číslice v nasledovnom poradí: MDCCLXXVI. V prípade že si to preložíte do súčasných znakov objavíte číslo 1776. Teraz to dostáva desivý význam. Rok 1776 bol rokom, v ktorom boli založení Ilumináti. To nemôže byť náhoda.
“Novus Ordo Seclorum” - Pod pyramídou, kde je na niečom ako zvytok alebo pergamen napísaná fráza: “Novus Ordo Seclorum”. Sú rôzne názory na to, čo a aký má táto latinská fráza význam. Medzi konšpiračnými teoretikmi prevláda názor, že ide o význam: "Nový svetový poriadok". Oficiálne vyjadrenie vlády Spojených štátov ale znie: nový poriadok tej doby alebo jednoducho - nové zriadenie. Nech to znamená čokoľvek, správa je jasná: Nový svetový poriadok je na programe. A čo je tam ešte?
Annuit Coeptis- Annuit Coeptis rozložené ponad Horusove oko. Nie som si celkom istý s tým, čo to naozaj znamená. Dokonca nie je ani zrejmé o aký sa jedná jazyk. Podľa viacerých zdrojov by to malo znamenať v preklade niečo ako: On je naklonený nám porozumieť, zachováva k nám priazeň. Nápis sa skladá z 13 písmen. “Annuit Coeptis”.
Orol bielohlavý je ďalšou súčasťou pečate. Symbolizuje veľa prvkov týkajúcich sa okultnej numerológie.
Ľavý talón. V ľavom drápe drží orol akoby konár s listami, medzi ktorými je niečo ako plody. Ich počet je 13.
Pravý talón - V pravom drápe sú šípy. Znova 13 kusov.
Hviezdy - Nad orlom sa nachádza zoskupenie hviezd ktoré sú sformované do jednej veľkej paťcípej hviezdy. Z týchto hviezd svieti, vyžaruje veľa svetla. V súčte je opať 13 hviezd.
Pokiaľ sa na to pozrieme zhora, uvidíme zhluk 13 hviezd, ktoré sú obklopené 28 žiariacimi a vodiacimi čiarami. Možeme hovoriť omnoho viac o význame zhluku hviezd, ale pokračujme radšej v rozoberaní významu pečate. Pokračujme smerom dole, kde vidíme druhú latinskú frázu na transparente, skladajúcu sa z 13 písmen, ktorý drží v ruke zobák orla:
"E PLURIBUS UNUM," čo je ďalší latinský výraz. V preklade znamená niečo ako: Jeden z množstva. Teda otázka, ktorú by sme sa mali opýtať je: Jeden z množstva - ale čoho? Zoberieme do úvahy to, že Ilumináti pochádzajú z množstva skupín a skladajú sa z ich najlepších členov, s najvyšším potenciálom. (jedna skupina mimo ostatných).

Orol bielohlavý
alebo mýtický vták Fénix?

Prvé pečate boli predstavované u Thomasona Jefersona v jeho sídle v Monticello 17, Júna 1782. Jeho rodinný erb vyzerá podobne, skoro tak isto. Okrem toho orol na pečati vyzerá presne tak, ako mýtický vták známy pod menom Fénix. V Egyptskej mytológii bol Fénix legendárny vták ktorí žil medzi piatym a šiestym storočím. Legendy o ňom tvrdia, že zhorel a vzápätí sám vstal z vlastného popola, získajúc nový život. Je to zaujímavá udalosť, ktorá v podstate zabrala miesto počas vzniku Spojených štátov. Prvoradou snahou všetkých okultných a slobodomurárskych spolkov je svetovláda, ktorú majú rozvinutú a naplánovanú dopodrobna. Mnoho plánov a dokumentov okolo nej bolo vypracovaných do posledných detailov ako spiknutia, ktoré pripravujú, zvrhnutie federálnej vlády cez isté preniky, spoločne s ostatnými krajinami ako napríklad Nemecko, Francúzsko, a Anglicko. (pozn. gojim: už sa stalo...)

Napríklad vo Februári 1875, v jednu daždivú noc, bola časť plánov ručne prenášaná poslom menom Lanze vo Franfurkte, Nemecku. Informácie z aktovky obiehali v miešaných slobodomurárskych lóžach a medzi členmi Iluminátov. Ako kuriér prechádzal cez Ratisbon v Nemecku, v mrazivej a dažďovej noci, zasiahla Božská zázračná moc. Blesk svetla zasiahol z neba a posla okamžite zabil. Neskôr, keď bolo telo obhliadané políciou, boli v aktovke nájdené plány na zvrhnutie mnohých štátov Európy... Dokumenty odhaľovali konečné globálne dobytie. Neskôr, keď bolo telo obhliadané, polícia následne prehliadla všetky slobodomurárske lóže a iné skupiny, ktoré sa v nich schádzajú, a zabavila mnoho ďalších dokumentov, ktoré korešpondovali s ich posadnutosťou.

Následne slobodomurárske lóže, spoločne z Iluminátmi boli nútené prejsť do podzemia len preto, aby sa mohli vynoriť neskôr. To všetko s podobnosťou ku kresťanstvu, takže mnohí pomýlene považujú slobodomurárstvo za podobné kresťanstvu. Ale každý kto pozná skrytú pravdu a prišiel do styku so slobodomurárstvom vie, že je celé založené na starovekých mystériách Egypta a Babylona, čo je v podstate škola vzývania Satana.
Práve ako Fénix údajne vzkriesil samého seba z popola, tak urobili aj Ilumináti, vzkriesiac samých seba z ukrytia.

Všimnite si, že takzvaný orol sa pozerá ku pravej strane meny, ktorá je na vašej ľavej strane. Vták sa pozerá ku pravej strane (smerom ku pyramíde, t.j. všetkému čo pyramída prezentuje ) čo symbolizuje uprednostňovanie a dávanie do popredia New World Order. Napríklad nacistický vojnový vták z druhej svetovej vojny, sa tiež pozerá naľavo, (tvoja pravá strana).
Vták sa pozerá doľava, to symbolizuje, že pozerá preč od toho, čo my rozumieme pod pojmom "dobrý vládny systém." založený na demokracii. Pozerá sa smerom k zmene, ku vzbure, revolte. Na prsiach orla je veľmi netradičný štít ochrany... Ak sa pozriete na vrchol toho, všimnete si 12 horizontálnych čiar nad 18 vertikálnych. (Pozri čitateľné zväčšenie) 12 je v okultnej numerológii číslo dokonalej, ideálnej vlády a 18 je číslom otroctva, poddanstva. To symbolizuje, že nová vláda ide vovádzať smerom k poddanosti, otroctvu. Ale otroctvu koho? Tých 18 čiar je tak isto usporiadaných veľmi zaujímavým spôsobom. Je tam šesť sérii čiar a každý set obsahuje tri čiary alebo tri krát tri čiary čo je 666. Je tam šesť skupín čiar a každá skupina obsahuje tri línie, čo sú tri šestky. Týchto šesť sérii je upnutých na bielom poli, a keď je to hotové, tak pole je rozdelené na sedem častí.
My teraz máme šesť sérii tmavých línií nad bielym poľom. Šestka je číslo človeka a sedmička je číslo Boha. Týmto spôsobom sa umiestni na miesto Boha človek.
Na konci dvoch ramien orla je spolu osem drápov, ktoré držia olivový konár, pozostávajúci z 13 bobúľ, z 13 listov plus zväzku 13 šípov. Olivový konár symbolizuje mier a plody sú symbolom plodov tohto mieru. 13 šípov sú symboly vojny a vojenskej sily. Orol má spolu 8 drápov. 8 je v okultnej numerológii číslo nového stvorenia. Talón je u vtáka zovretý čo symbolizuje, že táto nová vláda prevezme, zaberie to staré násilím. Nová vláda bude samozrejme rozbehnutá Iluminátmi. Pod štítom je deväť perí použité pre vedenie a ovládanie. Deväť je číslo definitívnosti, a zdvojenie vo význame peria na chvoste znamená, že kontrola a ovládanie novej vlády konečne prichádza. To je všetko!
Takže v krátkosti, čo hovorí druhá pečať vo svetle prvej pečati? Starý systém povstáva a zaberie novú vládu silou, cez použitie démonických síl a vplyvu!
Mnoho korporácii a firiem používa pyramídu ako vlastné logo, znak. James Walker, 32° slobodomurár, zdieľa niektoré fakty okolo symbolov.

13 listov na olivovom konári
13 vertikálnych čiar a pruhov na štíte
13 šípov v pravom drápe orla
13 písmen z ktorých sa skladá nápis "E Pluribus Unum" na stuhe
13 hviezd na vrchnom erbe
32 dlhších perí na jeho pravom krídle predstavujúcich 32? (stupeň) v slobodomurárstve.
13 žulových kameňov na pyramíde (13 vrstiev reprezentuje 13 elitných rodov u Iluminátov)
13 písmen z ktorých sa skladá nápis "Annuit Coeptis"

Je dobré si všimnúť, že orol má 32 perí na svojom pravom krídle ale 33 na ľavom. 32 perí predstavuje normálne, obvyklé stupne v škótskom Ríte a 33 perí na krídle symbolizuje 33 stupňové slobodomurárstvo. 9 pier na chvoste orla je číslo stupňov v Yorskom Ríte. Orol samotný je význačnou ikonou, vzorom Slobodomurárstva, ktorá je najviac používaná v škótskom Ríte.

Pokiaľ sa pozriete nad hlavu orla, zbadáte 13 pentagramov vo vnútri mraku. Pentagramy sú zaaranžované do tvaru hexagramu, veľkej Šalamúnovej pečate. Hexagram je mocný nástroj používaný pohanmi na privolávanie démonov a Satana. Je to tiež znamenie Anti - krista, zo šiestimi bodmi, 6 uhlami a 6 plochami. (666) Pre čarodejníkov je hexagram tiež mocným nástrojom vzývania Satana a znamením antikrista. 5 bodové pentagramy spolu s 13 hviezdami sa rovná 65 čo je posvätné kabalistické číslo. Je skutočne na zamyslenie s čím máme vlastne dočinenia.
Orol, zamenený Fénixom v 1841 ako národný vták! Fénix bol (a je) symbolom bratstva (je myslený okultný spolok) od dôb starovekého Egypta. Fénix bol osvojený, prijatý Zakladajúcimi Otcami (Slobodomurármi) na použitie na reverze prvej oficiálnej pečate Spojených štátov, po návrhu a predložení Carlesom Thompsonom, sekretárom Continental Congress.

Sova ako symbol Woshington Capitol? Čo je to Bohemian Grove?

Ukrytý symbol sovy na jednodolárovej bankovke.
Ilumináti a svetová elita uctieva každoročne v Bohemian Grove molocha v podobe veľkej kamennej sovy. Pri rituály je modle obetovaná "predstieraná obeť".

Pokiaľ tieto peniaze prechádzajú cez množstvo rúk, tento obrázok môže byť na bankovke ťažko viditeľný, ale symbolika mystickej, tajuplnej sovy je naozaj zaujímavá. Tu treba spomenúť Nimroda a Babylonskú neviestku (Semiramis). Oni vytvorili okultné Satanistické náboženstvo a keď bol Babylon zničený, náboženstvo sa rozvinulo do množstva podôb po celej zemeguli, do rozličných verzii a podobných vier, ktoré sa extrahujú v rozličných filozofiách a náboženstvách dneška. Napríklad slobodomurárstvo, vzývanie Bála, Grécky/Rímsky katolicizmus a.i. sú historicky späté s Babylonom napriek tomu, že sa na prvý pohľad zdá, že majú mnoho rozličných foriem.
Nimrod sa prejavuje ako Baal a aj ako pohanská modla: sova. Ak sa pozriete pozorne okolo Woshingtonu DC, nájdete množstvo vládnych budov ktoré sú pohanského architektonického štýlu, alebo sú priamo postavené na základe kamenného motívu sochy sovy. To je priamy vplyv Nimroda. Jedna z týchto sov je priamo na jednodolárovej bankovke.
Pozrite si stranu s George Woshingtonom. V pravom rohu hore je detailne nakreslený rám z číslom 1. Oproti, na ľavej strane  je rám, kde sedí pohanská sova. Môže sa Vám zdať ako zanedbateľná bodka.
Pokiaľ sa na to pozriete pozornejšie, zistíte, že na kostre, ráme, skutočne sedí sova s veľkými, vypuklými očami. Vláda, na jej dezinformačných stránkach Great Seal (www.greatseal.com) má k tomu pripravené komentáre. Zrejme to znie pekne, ale upozorňujem vás, že klame, klame a klame a pokiaľ sa objavujú fakty ako tieto, a lži už nestačia, tak zostáva byť ticho. Pokiaľ sa objavia k tomu nejaké oficiálne komentáre, obyčajne sa v nich tvrdí, že to je tlačová chyba, výmysel paranoidnej predstavy atď.
Prečo práve sova?
Určite ste niekedy počuli povedať frázu: Múdry ako sova. Ale viete odkiaľ táto fráza naozaj pochádza? Fráza je pôvodne z pojmu "bohyňa múdrosti" ktorá bola znázorňovaná ako "sova." Jednoduché prehľadávanie webu s termínmi "owl" and "symbol" nám predvedie mnoho referencií sovy, ako symbolu Gréckych Atén. Dokonca, vedecké meno pre sovu je “Athene Noctua”. Možno ste niekedy videli filmy vyobrazujúce bohyňu Aténu ako zviera - sovu. Napríklad na Aténskej minci je vyrazená podoba Atény na jednej strane a sova na druhej. Dokonca tieto mince sa doslova nazývali: "sovy"

Symbolika sovy na Euro minci

Sova je v skutočnosti neporovnateľný symbol inteligencie a múdrosti. Staroveké mystérium Atén bola sova, a bola bohyňou múdrosti. Pamätajte, že Aténa je len iné meno pre Semiramis, (iba v inej kultúre) Je to tiež ďalšie meno pre Ištar, alebo Isis. Isis bola známa ako "bohyňa veží, vysokých stavieb" (hlavný staviteľ) a je tiež bohyňou múdrosti.

Amerika si adoptovala a prevzala množstvo symboliky z Egyptských mystérií, z čoho jednoznačne vychádza, že sova je len iné pomenovanie pre Isis, pre veľkňazov, ktorí navrhovali, projektovali Americké mystérium. Ak sa pozriete pozornejšie na Woshington Capitol v Spojených štátoch, uvidíte dve výrazné, slepé ulice, ktoré sú nepravidelne tvarované. Dokonca ak budete obkresľovať uličky čiernou čiarou okolo Woshington Capitolu, dostanete náčrt, výzor sovy. Z tých slepých uličiek sa napríklad skladajú jej uši. To nie je náhoda.

Svetoznáma skupina najvplyvnejšej elity, sa stretáva každoročne v Kalifornii na mieste, ktoré sa volá Bohemian club. Členovia klubu praktizujú staropohanský rituál, pri ktorom uctievajú veľkú kamennú sovu. Viac informácii + foto pozri v článku Bohemian Grove
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=4907&mode=thread&order=0&thold=0

• Založený v roku 1872 - 5 Američanmi.
• Klub leží 75 míľ mimo San Francisca
• Bohémsky háj je rozložený na 2700 akroch pôdy.
• V súčasnosti dychtivo čaká na zozname 1500 uchádzačov, ktorí zaplatia úvodný poplatok 2500 dolárov + každoročne 600 dolárov.
• V Háji je obrovská pohanská modla v podobe sovy, ktorú Biblia nazýva Moloch.
• Prvú sobotu sa v tábore uskutoční zložitý, spletitý rituál s názvom Cremation of Care. Zvyčajne začína po večeri. Deje sa to prostredníctvom procesie kňazov oblečených v červených kapucniach a červených róbach. Niektorí z nich hrajú smútočné žalospevy zatiaľ čo nesú pochodne. Títo ľudia tiež nesú hrubú, otvorenú rakvu obsahujúcu telo zabalené do čiernej látky. Podľa Dohhoffa [G. William Domhoff, je autor The Bohemian Grove and Other Retreats], telo obete symbolizuje starosti a trápenia, ktoré pravdepodobne dôležití muži musia niesť počas ich každodenných životov a to je pochmúrna, nudná záležitosť, ktorá musí byť spálená.

Mary Moore, dlhoročná aktivistka zo Sonoma County, ktorá založila Bohemian Grove Action Network a pomáha organizovať demonštrácie pred hájom od roku 1980, je jedna z kritikov Bohemian Grove. Web http://www.sonomacountyfreepress.com/  obsahuje kompletný zoznam všetkých publikovaných prednášok politikov, prednesené počas rokov, obsahuje tiež reč Dicka Cheney-ho z roku 1991, “Defense Problems of the 21st Century.”

Známi členovia klubu:
• Obaja George Bushovci • Ronald Reagan • Henry Kissinger • Casper Weinberger • Dick Cheney • Malcom Forbes • Stephen Bechtel (Bechtel Corp.) • James Baker • David Rockefeller • Tom Johnson (President of CNN and former publisher of LA Times. • William Randolph Hearst Jr. • Jack Howard • Charles Scripps (Of the Scripps-Howard Newspaper publishers) • Walter Cronkite (On the CBS board of management) A hostia prominentov, biznismenov, lídrov, najviac z nich sú konzervatívci, najviac z Kalifornie, z 99 percent belosi.

Fotografie

Toto je satelitná snímka Woshingtonu DC. Na prvý pohľad nič zvláštne ...

Ako vidíte, pamätihodnosti Woshingtonu DC sú pospájané do takýchto tvarov. Je vidieť trojhranný tvar pyramídy, ktorí spája pamätihodnosti Woshingtonu od Jefferson memorial, po biely dom a Capitoll Hill.

Pozorne si všimnite vrchol trojuholníka Capitol Hill a uvidíte veľmi zreteľne zvláštny tvar; pozrite sa bližšie čo to je ...

Jednoznačne: Sova, symbolizujúca pohanského Molocha...

Detailný záber tvaru sovy na mape.

Budova Frost bank v Texase, architektonicky v tvare sovy ...Všimnite si dva kruhové symboly, medzi nimi zobák, a potom perie pokrývajúce vrchol, úplne ako sova.

“Athene Noctua”

Novinár Alex Jones nafilmoval skrytou kamerou rituál Bohemian Grove. Podrobný dvojhodinový dokument - Dark Secrets: Inside Bohemian Grove. Klikni!

http://video.google.com/videoplay?docid=-82095917705734983&q=dark%2Bsecrets

Pyramída v centre historickej časti Louveru, postavená na príkaz slobodomurárskeho prezidenta Mitteranda. Dodnes nie je jasné, z koľkých častí sklených panelov je pyramída zložená. Oficiálne zdroje ale tvrdia, že ich súčet určite nie je 666.

K Téme:
Základňa PINE GAP: Svetový kontext Svetovláda Slobodomurárov a Iluminátov Ilumináti Projekt Lucid Totalitná svetovláda Tajné dejiny Jezuitov EU v Biblických proroctvách Miroslav Dolejší: "Analyza 17.listopadu a změn ve východní Evropě v roce 1989" Cíle Iluminátu, dosadit na místo papeže svého člověka, se zdá být dosaženo! Zoznam slobodomurárov v katolíckej cirkvi Zednaři ve Vatikánu Svobodní zednáři Bohemian Grove Alberto Rivera: Infiltrace církví v praxi.

gojim: http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2590

Odkazy od čitateľa tejto stránky:

Trocha som počítal o slobodomurároch a posielam Ti trocha dosť jednostranné, ale širokozáberové pojednanie na podobné témy:

zaujímavé sú "ľudové názory" napr. http://www.birdz.sk/webka/tyrrit/blog/clanok/831-blogpost.html     aj  http://www.cez-okno.net/node/151  zaujímavé   http://forum.azet.sk/zforum.phtml?&forum=25202&st=12

ODKAZY na ďalšie stránky:

Základna PINE GAP: Svetový kontext http://www.granosalis.cz/article.php?sid=3103
Svetovláda Slobodomurárov a Iluminátov http://www.granosalis.cz/article.php?sid=2590
Zoznam slobodomurárov v katolíckej cirkvi http://www.granosalis.cz/article.php?sid=2973 
Tajné dejiny Jezuitov
http://www.poznanie.szm.sk/
Ilumináti http://www.granosalis.cz/article.php?sid=2719
Projekt Lucid http://www.granosalis.cz/article.php?sid=2992
Alberto Rivera http://www.granosalis.cz/article.php?sid=2031 
Bohemian Grove http://www.granosalis.cz/article.php?sid=4907 
Svobodní zednáři http://www.granosalis.cz/article.php?sid=4876 
Totalitná svetovláda http://www.granosalis.cz/article.php?sid=4222
Zednáři ve Vatikánu http://www.granosalis.cz/article.php?sid=4854 
Infiltrace církví v praxi http://www.granosalis.cz/article.php?sid=2031 Miroslav Dolejší: "Analyza 17.listopadu a zmen ve východní evrope v roce 1989"  http://www.granosalis.cz/article.php?sid=4506
Cíle Iluminátu, dosadit na místo papeže svého cloveka, se zdá být dosaženo!  http://www.granosalis.cz/article.php?sid=4564
EU v Biblických proroctvách http://www.granosalis.cz/article.php?sid=2924

Grafika odkaz:  http://www.creationsbydawn.net/graphic/graphic.html 
 [Späť | Dopredu ]