wz

Anonymný dopis

Najväčšia vzbura všetkých dôb: Vyžeňme parazitov!

Najväčšia vzbura všetkých dôb

Francia, 16. 8. 2009
(Ktokoľvek by chcel vydávať tento dopis za svoje osobné dielo, nech je pokladaný za klamára. Ktokoľvek by na ňom zmenil hoci len čiarku, nech je nazvaný falzifikátorom. Ktokoľvek by ho použil pre riadenie skupiny ľudí, nech je označený ako uzurpátor.

Dobrý deň!

Práve sa aktivizuje najväčšia vzbura všetkých dôb. Je pokojná, odhodlaná, nekompromisná a vedomá. Toto povstanie je neformálne, nemôže byť organizované, hierarchizované a zostáva majetkom každého, kto si prečíta tento text.

Mnohí z vás ste mali dosť inteligencie, aby ste sa snažili pochopiť súkolie tohto sveta, a hľadali ste si informácie neoficiálnymi cestami.

To, čo ste objavili, vás hlboko šokovalo, ale mali ste a stále máte odvahu o tom hovoriť vo svojom okolí, aby ste prebudili Vedomie tých, ktorí spia ako pne, manipulovaní mediálnou propagandou a svojim vlastným egom.

Po celé desaťročia pozorujete činy svojich vodcov, bez toho, že na nich môžete čokoľvek zmeniť.

Robia čo chcú s pomocou svojich nevedomých a zainteresovaných prisluhovačov, bez toho, aby sa spýtali na váš názor, navzdory tomu, že boli zvolení, aby sa riadili vašimi pokynmi.

O nič ich nežiadajte ... o vôbec nič. To by znamenalo, že sa domnievate, že ich potrebujete.

Na internete sa veľa hovorí na tému „Ilumináti“. (Pokiaľ ste o nich nikdy nepočuli, vyhľadajte si tam to slovo.)

Prečo tí, ktorí sa snažia kontrolovať váš svet necenzurujú (zatiaľ) všetky tieto stránky a videá, ktoré ich odhaľujú?

Dôvod je veľmi prostý: umožniť, aby zavládol stres a strach a aby sa vytvoril pocit bezmocnosti tvárou v tvár postupnému narastaniu ich „svetovej vlády“, ktorá bude favorizovať (relatívne) len nepatrnú časť ľudského rodu a druhú, početnejšiu časť vyhladí.

Tento pocit strachu a bezmocnosti posilňuje uskutočnenie ich plánu na svetový totalitarismus prostredníctvom zákona známeho pod názvom zákon príťažlivosti.

Podľa prijatej definície tohto zákona človek neochvejne priťahuje veci, na ktoré sa koncentruje (ktoré si preje a pevne verí, že ich bude vlastniť) a hlavne priťahuje tých, ktorých sa bojí.

Tak, ako ich v súčasnosti učia „vodcovia“ zákona príťažlivosti, sú tieto zákony individuálne a točia sa hlavne okolo rovnakých tém: chcem zbohatnúť, chcem stretnúť lásku, chcem dom svojich snov, atď.  Já, já, já....

Zákon príťažlivosti tak, ako je vyučovaný v súčasnosti, je založený na egoistických požiadavkách, posilňuje egoizmus a môže vytvoriť len svet podobný tomuto, založený na egu, ktorý plodí len katastrofy, vojny a nespravodlivosť.

V tomto svete nikto nemôže nájsť pravé šťastie. To je nepochybné.

Tento zákon príťažlivosti je kolektívnym i individuálnym zákonom odvodeným od skutočného univerzálneho zákona, ktorý sa nazýva „zákon príčiny a dôsledkov“.

Môže byť pre ľudstvo účinný len cez individuálne a kolektívne prianie/príkazy v záujme kolektívu, teda nezainteresované a altruistické.

Je evidentné, že čím viac si rozhodujúca masa ľudí bude priať šťastie ostatných (PRÍČINA), tým viac budú ich činy zamerané na blaho ľudí tejto planéty, ktorí z nich budú mať prospech (VÝSLEDOK) a naopak.

Zákon príťažlivosti je len úchylkou zákona príčiny a dôsledkov.

Čím viac budete mať strach z psychopatických predátorov, ktorí vám vládnu, tým viac budete uznávať ich moc.

Čím viac sa budete cítiť zbavení svojich vnútorných síl, tým viac budete priťahovať udalosti, ktoré oni chcú, aby sa stali ... pretože veríte v ich moc, i keď si ju neprajete ... a oni to vedia. Ale bez vás nemajú žiadnu moc.

Stojíte na úsvite Nového svetového poriadku, ktorý chcel ustanoviť Adolf Hitler.

Je naprosto možné, a to vďaka vášmu vedomiu reálnej osobnej a kolektívnej moci, ktorá je vo vás, že tento deň nikdy nevzíde.

Od George Busha otca až k Nicolasovi Sarkozymu cez Davida Rockefellera, si väčšina vysoko postavených politikov priala tento nový svetový poriadok.

O čom sa zmieňovali a postupne ho nastoľovali. Pokiaľ ho dosiahnu, bude to úplný koniec vašich slobôd a nezvratiteľné podrobenie ľudských vedomí technológiám (prostredníctvom už existujúceho a predávaného čipu, implantovaného do každého ľudského tela, buď oficiálnym spôsobom, lebo nejakou okľukou). Toto všetko už viete a pokiaľ nie, vyhľadajte si informácie.

V januári 2009 prehlásil francúzsky prezident Nicolas Sarkozy pri novoročnom prianí veľvyslancom:
„Pôjdeme spoločne k novému svetovému poriadku a nikto, hovorím nikto, sa mu nebude môcť vzoprieť!“

Je nepopierateľné, že toto je totalitárny a vyhrážajúci prejav, ale viete, čo ešte dodal?
“Čo neurobíme v roku 2009, bude omnoho ťažšie urobiť v roku 2010.“ Tento rok „bude bezpochyby jedným z  najťažších za desiatky rokov.“
„Čas hrá proti nám.“

Čas hrá proti nám...

Presne tak, ich čas na tejto planéte a v ich podzemných krytoch je spočítaný a dôjde k jeho bezprecedentnému urýchleniu a to vďaka vášmu Vedomiu a Vedomiu všetkých ľudí, ktorí budú jednoducho aplikovať to, čo je tu doporučené.

Pozemské bohatstvo patrí vám a nie úzkej vrstve zazobancov riadiacich svet.

"Veškeré" bohatstvo sveta bolo vytvorené prácou a utrpením vašich rodičov, prarodičov, praprarodičov a tak ďalej, nedobrovoľných otrokov rodín, ktoré vždy mali v rukách opraty vlády tohto sveta.

V žiadnom prípade nemôžu tieto bohatstvá patriť tejto „vládnucej“ kaste. Patrí práve tak obyvateľom západu i obyvateľom Afriky i celému zbytku sveta, ktorých predkovia, už či boli zapojení do vytvárania vašich spoločností či izolovaní od zbytku sveta, prispeli k revolúcii sveta proste tým, že žili.

Musíte sa znovu chopiť svojej vnútornej i kolektívnej moci. Táto moc je nesmierna. Je skrytá v každej ľudskej bytosti a prosté odhodlanie spôsobí, že vo vás vzíde. Buďte pripravení, lebo svet sa zmení vďaka vám a vďaka všetkým ľudským bytostiam dobrej vôle, ktoré prispejú k tomuto doporučeniu.

Nie je dôležité, či ste ateisti, veriaci či agnostici. Dôležitý je váš zámer, vedomie (pre veriacich DUŠA), ktoré v sebe nosíte.

Medzi ateistami existuje rovnaké pomerné množstvo ľudí dobrej vôle voči blížnym, ako u veriacich rôznych náboženstiev, siekt, bratstiev a iných zoskupení.

A existuje tiež rovnaké pomerné zastúpenie ľudí špatnej vôle voči svojim blížnym medzi ateistami ako medzi veriacimi rôznych náboženstiev, siekt, bratstiev a iných zoskupení.

Popierať to by bolo ľahkovážne.

Ve všetkých sférach spoločnosti sú osoby dobré i špatné, vo všetkých skupinách a vo všetkých zemiach. Niekedy ich je možno poznať podľa ich slov, ale predovšetkým a hlavne podľa ich činov.

Z toho vyplýva, že je lepšie oprieť sa o skutočnú lásku, o Vedomie, než o nejakú skupinu zloženú zo záměrov, ktoré si vzájomne odporujú a vylučujú sa.

Otvorte svojho ducha Univerzálnej láske, nie láske obmedzenej na jednu skupinu.

Odpútať sa od "VEŠKEREJ" formy hierarchie je JEDINÁ cesta k nájdeniu svojej osobnej moci.

Od úsvitu sveta držia psychopati bez Vedomia v rukách vládu vo všetkých oblastiach, vo všetkých sférach, vo všetkých skupinách a na mnohých úrovniach, aby mohli ovládať a riadiť ostatok (zbytok) populácie, ktorý všeobecne viac inklinuje k mieru a nie je si vedomí existencie a manipulácie psychopatie.

Svojim pacifizmom a svojou úrovňou vedomia umožnila táto populácia až do terajška nevedomky svoje podrobenie psychopatom, ktorí neváhajú využívať sľubov, nadeje, láskavosti, lži, ľstivosti, vydierania, autority, slovného násilia a konečne i fyzického násilia, aby si udržali svoju moc.

Nech je vaša viera a vaša úroveň vedomia akákoľvek, vidíte dobre, že tento svet je svetom krvilačných, riadeným krvilačnými bytosťami, ktoré sa len zriedka starajú o dobro a život blížneho.

Bez toho, aby ste sa odpútali os svojich osobných aktivít, ktoré sú dôležité pre zmenu vášho sveta, môžete k nim pridať jednu naviac. Ta vám umožní spojiť sa v reálnom čase so všetkými osobami dobrej vôle, ktoré žijú vo všetkých kútoch sveta.

Vytvoríte spojenie medzi sebou samými a všetkými ostatnými, ako tomu v celej histórii ľudstva doposiaľ nikdy nebolo.

Nech je vaša rasa a či príslušnosť akákoľvek, prevezmite kontrolu nad svojim životom bez toho, aby ste umožňovali psychopatom klamať vás a riadiť.

Než vám ukážeme, ako to urobiť, je dôležité vám osvetliť účinnosť a vplyv vašej osobnej moci, vášho zámeru.
Nebudeme po vás chcieť, aby ste robili meditácie či modlitby, ktoré môžu mať uspávajúci vplyv na Vedomie, keď je užívané v rámci viery. Každý činí, ako si praje, pri vedomí, že to, čo sa tu požaduje, je pozdvihnutie vedomia.

Byť si vedomí svojho okolia a svojej osobnej moci nevyžaduje konanie meditácie, ale vzájomne sa to nevylučuje, pokiaľ je meditácia praktikovaná pri plnom vedomí.

Ľudia môžu mať zostrené vedomie bez toho, aby čokoľvek praktikovali. Čo je dôležité, je Intencia, Osobné vedomie, Úprimnosť a Priamosť.

Vaša moderná veda, fyzika, dokázala, že hmota je zložená z energie, z vibrácií a to od kameňa až po vzduch, ktorý dýchate a ktorý nevidíte.

Každý atóm, každé fyzické teleso vydáva vibráciu, vlnu.

To je dôkaz, na ktorom sa zhoduje celý svet: všetko v ľuďom známom vesmíre vydáva vibráciu, frekvenciu.

Dáme vám príklad zo sveta ľudí: keď sa vo vašej blízkosti stresuje jednotlivec alebo skupina, táto vlna je nákazlivá (emočný vplyv) a môže vás priviesť k tomu, že tiež začnete byť v strese, pokiaľ nedokážete vplyv relativizovať a odpútať sa od neho, alebo pokiaľ nemáte zostrené Vedomie reality, čo od vás bude vyžadovať dodatočnú snahu o koncentráciu.

Ale v každom prípade vás táto vibrácia stresu zasiahne, už či ju prekonáte alebo nie.

Rovnako je to s každou myšlienkou, citom lebo zámerom, ktorý v sebe vytvoríte.

Každý zodpovedá určitej vibračnej úrovni od nízkej až po vysokú a ovplyvňuje svoje okolie negatívne lebo pozitívne. Mozgové vlny sú merateľné.

Vďaka vašim zámerom, myšlienkam (PRÍČINA) sa môžete nielen "napojiť“ súčasne na všetkých ľudí dobrej vôle na Zemi (s rovnakou vlnovou dĺžkou), ale taktiež ovplyvniť beh dejín (dôsledok).

M
ÔŽETE VYHNAŤ Z VAŠEJ PLANÉTY PSYCHOPATOV, ktorí vám ukradli vašu vnútornú a kolektívnu moc, pokiaľ sa neprispôsobia ceste vedomia a univerzálnej lásky, ktoré sú teraz aktivované.

Voľba je na nich: ísť touto cestou alebo byť zvrhnutí zo Zeme. Ich existencia sa stane peklom a istým koncom, pokiaľ nebudú nasledovať energiu/vibráciu, ktorá nastupuje rýchlosťou blesku vďaka vám, vášmu uvedomovaniu a šíreniu tohto posolstva.

Vaša moc je omnoho väčšia než sa domnievate, pokiaľ budete nasledovať cestu Vedomia a nie cestu spánku.
Táto moc sa násobí všetkými tými, ktorí vás budú sprevádzať týmto smerom.

Tu je to, čo máte urobiť a je to celkom jednoduché...Päť minút popoludní vášho času choďte do ústrania a položte si pravú ruku (lebo obe ruky) na zem, lebo na podlahu, pokiaľ ste v 50.poschodí mrakodrapu, a potom všetkými bunkami svojej bytosti pošlite svoju Energiu/Vedomie k stredu Zeme a povedzte nahlas, lebo myšlienkou (intenzívnu a vedomú):

„Nech všetci psychopati, ktorí riadia, lebo sa snažia riadiť moju planétu, nasledujú cestu Vedomia, cestu Univerzálnej lásky a to hneď, lebo nech sú okamžite odstránení zo Zeme.“

Váš mozog vytvorí mozgovú vlnu, ktorá bude znásobená podobnými VEDOMÝMI vlnami miliónov ľudí okolo celej planéty.

Nech už veríte vo svoju osobnú lebo kolektívnu moc alebo nie, toto prosté tvrdenie vás bude stáť denne len niekoľko sekúnd, jeden prostý impulz.

Nech už si vytvoríte vedomie svojej osobnosti a kolektívnej moci alebo nie, musíte to robiť, pokiaľ je vašim prianím radikálna zmena smerom k harmonickej Zemi, kde si je každý vedomí dôležitosti života blížneho a humanizmus, rozvoj duše vystriedajú okamžite tieto planetárne jatky.

V okamžiku, kedy sú písané tieto riadky, je táto operácia už denne konaná vo frankofónnom svete.

Podľa intenzity a frekvencie vyvolanej zvyšujúcim sa adekvátnym počtom aktivizovaných osôb môže byť výsledok rýchly alebo omnoho pomalší. Pokračujte v tejto aktivite i v dobe mieru.

Pripojte svoju Energiu/Vedomie k tomuto postupu podľa vyššie uvedených pokynov. Nerobte z toho ani náboženstvo, ani rituál, ani povinnosť. Tento akt musí byť  Vedomý.

Pokiaľ zmeškáte navrhovanú hodinu, nevadí. Behom dňa bude počas každej hodiny niekde na planéte 12.05,  takže to môžete urobiť v ktorúkoľvek hodinu dňa a pripojiť sa k novej kolektívnej vibrácii osôb dobrej vôle, ktoré vyvolajú tento impulz niekde na Zemi.

Táto praktika vám nezabraňuje robiť vaše aktivity, naopak, učiní ich čím ďalej tým viac vedomými a posilní ich. Ide tu nielen o beh dejín, ale dovolí vám rozvíjať vaše Vedomie, vaše odhodlanie pre lepší svet, váš altruizmus, silu vášho zámeru a spojiť vás s ostatnými tak, aby ste našli svoju osobnú i kolektívnu silu.


Vládne pokusy, tak sovietskej, ako aj americkej (i CIA) s „psychologickými javmi“ dokazujú rovnako reálnosť týchto javov. Nevydávali by miliardy na pokusy vo veci, ktorá neexistuje.

Pre nich nejde o to vedieť, či tieto javy existujú, ale pochopiť ich mechanizmy a ich rôzne možné aplikácie.

Schopnosti ľudskej duše sú študované po celé desaťročia vašimi vládami a ty by chceli, aby ste verili, že nemáte žiadnu moc?

Chcú, aby ste verili, že tieto schopnosti sú len výsadou niekoľkých mimoriadne nadaných, niekoľkých vyvolených?

Pokiaľ je toto odpoveď ku ktorej sa prikláňate, kto by mohol byť dosť silný, aby vás prebudil z vašej letargie?

Iba vy sami.

Od doby, čo existuje svet, „autority“ vás neprestali oddeľovať, rozdeľovať, aby vás mohli lepšie ovládať a neustále sa obávajú vášho zjednotenia. Vedia, že pred vašou kolektívnou mocou nemôžu nič robiť.

Energia/vibrácia, ktorá je aktivovaná a podnecovaná v túto chvíľu, je výsledkom planetárnej dohody medzi ľuďmi dobrej vôle voči blížnym a za účelom prostého a jednoduchého vyhladenia psychopatov z vášho sveta. Výsledok bude jednoznačný. 

 

Vyzývame k rýchlemu šíreniu a presnému prekladaniu tohto dopisu do všetkých jazykov sveta. K prekladom priložte i francúzsky originál. Webmajstri, blogeri, administrátori fór, spisovatelia a všetci ľudia dobrej vôle, rozširujte tento dopis do celého sveta.
Kopírujte ho na svoje blogy, weby, fóra, do kníh, umožňujte jeho sťahovanie vo verzii PDF, aby ho ľudia dobrej vôle mohli posielať svojim priateľom.
Umožnite svojim návštevníkom vyjadriť sa k tomuto námetu. Budú tam ľudia vnímaví i skeptickí ... a zasiahnu i psychopati. Na tom nezáleží, konať bude v skutočnosti sila, odhodlanie a zámer mnohých ľudí.
Najväčšie povstanie všetkých dôb je teraz aktivované. Je mierumilovné, odhodlané, nezastaviteľné a vedomé.
„Nech všetci psychopati sveta, ktorí riadia, lebo sa snažia riadiť moju planétu, nasledujú cestu vedomia, cestu Univerzálnej lásky a to ihneď, lebo nech sú okamžite odstránení zo Zeme.“
Nech vaše vedomie sprevádza vaše kroky. Dbajte o seba i o svoje okolie.

Francia, 16. 8. 2009
Po česky

Anonymní dopis

Právě se aktivizuje největší vzpoura všech dob. Je pokojná, odhodlaná, nekompromisní a vědomá.

Toto povstání je neformální, nemůže být organizováno, hierarchizováno a zůstává majetkem každého, kdo si přečte tento text.

Mnozí z vás jste měli dost inteligence, abyste se snažili pochopit soukolí tohoto světa, a hledali jste si informace neoficiálními cestami.

To, co jste objevili, vás hluboce šokovalo, ale měli jste a stále máte odvahu o tom mluvit ve svém okolí, abyste probudili Vědomí těch, kteří spí jako pařezy, manipulováni mediální propagandou a svým vlastním egem.

Po celá desetiletí pozorujete činy svých vůdců, aniž na nich můžete cokoli změnit.

Dělají, co chtějí, s pomocí svých nevědomých a zainteresovaných přisluhovačů, aniž se ptají na váš názor, navzdory tomu, že byli zvoleni, aby se řídili vašimi pokyny.

O nic je nežádejte ... o vůbec nic. To by znamenalo, že se domníváte, že je potřebujete.

Na internetu se mluví hodně na téma „Ilumináti“. (Jestli jste o nich nikdy neslyšeli, vyhledejte si tam to slovo.)

Proč ti, kteří se snaží kontrolovat váš svět, necenzurují (prozatím) všechny tyto stránky a videa, která je odhalují?

Důvod je velmi prostý: umožnit, aby zavládl stres a strach a aby se vytvořil pocit bezmocnosti tváří v tvář postupnému narůstání jejich „světové vlády“, která bude favorizovat (relativně) pouze nepatrnou část lidského rodu a druhou, četnější část, vyhladí.

Tento pocit strachu a bezmocnosti posiluje uskutečnění jejich plánu na světový totalitarismus prostřednictvím zákona známého pod názvem zákon přitažlivosti.

Podle přijaté definice tohoto zákona člověk neochvějně přitahuje věci, na které se koncentruje (které si přeje a pevně věří, že je bude vlastnit), a zejména přitahuje ty, jichž se bojí.

Tak, jak je v současnosti učí „vůdcové“ zákona přitažlivosti, jsou tyto zákony individuální a točí se hlavně kolem stejných témat: chci zbohatnout, chci potkat lásku, chci dům svých snů, atd. Já, já, já ....

Zákon přitažlivosti, tak jak je vyučován v současnosti, je založen na egoistických požadavcích, posiluje egoismus, a může vytvořit pouze svět podobný tomuto, založený na egu, který plodí pouze katastrofy, války a nespravedlnost.

V tomto světě nikdo nemůže najít pravé štěstí. To je nepochybné.

Tento zákon přitažlivosti je kolektivním i individuálním zákonem odvozeným od skutečného univerzálního zákona, který se nazývá „zákon příčiny a důsledku“.

Může být pro lidstvo účinný pouze přes individuální a kolektivní přání/příkazy v zájmu kolektivu, tedy nezainteresované a altruistické.

Je evidentní, že čím více si rozhodující masa lidí bude přát štěstí ostatních (příčina), tím více budou jejich činy zaměřeny na blaho lidí této planety, kteří z nich budou mít prospěch (výsledek), a naopak.

Zákon přitažlivosti je pouze úchylkou zákona příčiny a důsledku.

Čím více budete mít strach z psychopatických predátorů, kteří vám vládnou, tím více budete uznávat jejich moc.

Čím více se budete cítit zbaveni svých vnitřních sil, tím více budete přitahovat události, které oni chtějí, aby se staly ... protože věříte v jejich moc, i když si ji nepřejete ... a oni to vědí.
Ale bez vás nemají žádnou moc.

Stojíte na úsvitu Nového světového pořádku, který chtěl ustanovit Adolf Hitler.

Je naprosto možné, a to díky vašemu Vědomí reálné osobní a kolektivní moci, která je ve vás, že tento den nikdy nevzejde.

Od George Bushe otce až k Nicolasu Sarkozymu, přes Davida Rockefellera, si většina vysoce postavených politiků přála tento nový světový řád.

O čemž se zmiňovali a postupně ho nastolovali. Pokud ho dosáhnou, bude to úplný konec vašich svobod a nezvratitelné podrobení lidských Vědomí technologiím (prostřednicvím již existujícího a prodávaného čipu, implantovaného do každého lidského těla, buď oficiálním způsobem nebo nějakou oklikou). Toto vše už víte, a pokud ne, vyhledejte si informace.

V lednu 2009 prohlásil francouzský president Nicolas Sarkozy při novoročním přání velvyslancům:
„Půjdeme společně k novému světovému řádu a nikdo, říkám nikdo, se mu nebude moci postavit!“

Je nepopiratelné, že toto je totalitární a vyhrožující projev, ale víte, co ještě dodal?
“Co neuděláme v roce 2009, bude mnohem těžší provést v roce 2010.“ Tento rok „bude bezpochyby jedním z nejtěžších za desítky let.“
„Čas hraje proti nám.“


Čas hraje proti nám...

Přesně tak, jejich čas na této planetě a v jejich podzemních krytech je spočítán a dojde k jeho bezprecedentnímu urychlení, a to díky vašemu Vědomí a Vědomí všech lidí, kteří budou jednoduše aplikovat to, co je zde doporučeno.

Pozemská bohatství patří vám a nikoliv úzké vrstvě zazobanců řídících svět.

Veškeré bohatství světa bylo vytvořeno prací a utrpením vašich rodičů, prarodičů, praprarodičů a tak dále, nedobrovolných otroků rodin, které vždy měly v rukou otěže vlády tohoto světa.

V žádném případě nemohou tato bohatství patřit této „vládnoucí“ kastě. Patří právě tak obyvatelům západu i obyvatelům Afriky i celému zbytku světa, jejichž předkové, ať už byli zapojeni do vytváření vašich společností či izolováni od zbytku světa, přispěli k evoluci světa prostě tím, že žili.

Musíte se znovu chopit své vnitřní i kolektivní moci. Tato moc je nesmírná. Je skrytá v každé lidské bytosti a prosté odhodlání způsobí, že ve vás vzejde. Buďte připraveni, neboť svět se změní díky vám a díky všem lidským bytostem dobré vůle, kteří přispějí k tomuto doporučení.

Není důležité, zda jste ateisté, věřící či agnostikové. Důležitý je váš záměr, Vědomí (pro věřící Duše), které v sobě nosíte.

Mezi ateisty existuje stejné poměrné množství lidí dobré vůle vůči bližním jako u věřících různých náboženství, sekt, bratrstev a jiných seskupení.

A existuje také stejné poměrné zastoupení lidí špatné vůle vůči svým bližním mezi ateisty jako mezi věřícími různých náboženství, sekt, bratrstev a jiných seskupení.

Popírat to by bylo lehkověrné.

Ve všech sférách společnosti jsou osoby dobré i špatné, ve všech skupinách a ve všech zemích. Někdy je lze poznat podle jejich slov, ale především a zejména podle jejich činů.

Z toho vyplývá, že je lepší opřít se o Skutečnou lásku, o Vědomí, než o nějakou skupinu složenou ze záměrů, které si vzájemně odporují a vylučují se.

Otevřete svého ducha Univerzální lásce, nikoliv lásce omezené na jednu skupinu.

Odpoutat se od VEŠKERÉ formy hierarchie je JEDINÁ cesta k nalezení své osobní moci.

Od úsvitu světa drží psychopati bez Vědomí v rukou vládu ve všech oblastech, ve všech sférách, ve všech skupinách a na mnoha úrovních, aby mohli ovládat a řídit zbytek populace, který všeobecně více inklinuje k míru a není si vědom existence a manipulací psychopatie.

Svým pacifismem a svou úrovní vědomí umožnila tato populace až do nynějška nevědomky své podrobení psychopatům, kteří neváhají využívat slibů, naděje, laskavosti, lži, lstivosti, vydírání, autority, slovního násilí a konečně i fyzického násilí, aby si udrželi svou moc.

Ať je vaše víra a vaše úroveň vědomí jakákoli, vidíte dobře, že tento svět je světem krvežíznivým, řízeným krvežíznivými bytostmi, které se jen zřídka starají o dobro a život bližního.

Aniž byste se odpoutali od svých osobních aktivit, které jsou důležité pro změnu vašeho světa, můžete k nim přidat jednu navíc. Ta vám umožní spojit se v reálném čase se všemi osobami dobré vůle, které žijí ve všech koutech světa.

Vytvoříte spojení mezi sebou samým a všemi ostatními, jak tomu v celé známé historii lidstva nikdy dosud nebylo.

Ať je vaše rasa či příslušnost jakákoli, převezmete kontrolu nad svým životem, aniž byste umožňovali psychopatům vás obelhávat a řídit.

Než vám ukážeme, jak to udělat, je důležité vám osvětlit účinnost a vliv vaší osobní moci, vašeho záměru.
Nebudeme po vás chtít, abyste prováděli meditaci či modlitbu, které mohou mít uspávající vliv na Vědomí, když je užíváno v rámci víry. Každý činí, jak si přeje, při vědomí, že to, co se zde požaduje, je pozvednutí Vědomí.

Být si Vědom svého okolí a své osobní moci nevyžaduje provádění meditace, ale vzájemně se to nevylučuje, pokud je meditace praktikována při plném Vědomí.

Lidé mohou mít zostřené Vědomí, aniž cokoliv praktikují. Co je důležité, je Intence, Osobní vědomí, Upřímnost a Přímost.

Vaše moderní věda, fyzika, dokázala, že hmota je složena z energie, z vibrací, a to od kamene až po vzduch, který dýcháte a který nevidíte.

Každý atom, každé fyzické těleso vydává vibraci, vlnu.

To je důkaz, na kterém se shoduje celý svět: vše v lidem známém vesmíru vydává vibraci, frekvenci.

Dáme vám příklad ze světa lidí: když se ve vaší blízkosti stresuje jednotlivec nebo skupina, tato vibrace, tato vlna je nakažlivá (emoční vliv) a může vás přivést k tomu, že také začnete být ve stresu, pokud nedokážete vliv relativizovat a odpoutat se od něj, nebo pokud nemáte zostřené Vědomí reality, což od vás bude vyžadovat dodatečnou snahu o koncentraci.

Ale v každém případě vás tato vibrace stresu zasáhne, ať už ji překonáte nebo ne.

Stejně je to s každou myšlenkou, citem nebo záměrem, který v sobě vytvoříte.

Každý odpovídá určité vibrační úrovni, od nízké až po vysokou, a ovlivňuje svoje okolí negativně nebo pozitivně. Mozkové vlny jsou měřitelné.

Díky vašim záměrům, myšlenkám (příčina) se můžete nejen „napojit“ současně na všechny lidi dobré vůle na Zemi (se stejnou vlnovou délkou), ale také ovlivnit běh dějin (důsledek).

MŮŽETE VYHNAT Z VAŠÍ PLANETY PSYCHOPATY, kteří vám ukradli vaši vnitřní a kolektivní moc, pokud se nepřizpůsobí cestě Vědomí a Univerzální lásky, které jsou nyní aktivovány.

Volba je na nich: jít touto cestou, anebo být svrženi ze Země. Jejich existence se stane peklem a jistým koncem, pokud nebudou následovat energii/vibraci, která nastupuje rychlostí blesku díky vám, vašemu uvědomování a šíření tohoto poselství.

Vaše moc je mnohem větší než se domníváte, pokud budete následovat cestu Vědomí a nikoli cestu spánku. Tato moc se násobí všemi těmi, kteří vás budou provázet tímto směrem.
 

Zde je to, co máte udělat, a je to docela jednoduché...

Pět minut po poledni vašeho času jděte do ústraní a položte pravou ruku (nebo obě ruce) na zem, nebo na podlahu, pokud jste v 50. patře mrakodrapu, a pak všemi buňkami své bytosti pošlete svou Energii/Vědomí ke středu Země a řekněte nahlas nebo myšlenkou (intenzívní a vědomou):

„Ať všichni psychopaté, kteří řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

Váš mozek vytvoří mozkovou vlnu, která bude znásobena podobnými VĚDOMÝMI vlnami miliónů lidí kolem celé planety.

Ať už věříte ve svou osobní a kolektivní moc nebo ne, toto prosté tvrzení vás bude stát denně pouze několik sekund, jeden prostý impuls.

Ať už si vytvoříte Vědomí své osobní a kolektivní moci nebo ne, musíte to dělat, pokud je vaším přáním radikální změna směrem k harmonické Zemi, kde je si každý vědom důležitosti života bližního, a humanismus a rozvoj duše vystřídají okamžitě tato planetární jatka.

V okamžiku, kdy jsou psány tyto řádky, je tato operace již prováděna denně ve frankofonním světě.

Podle intenzity a frekvence vyvolané zvyšujícím se adekvátním počtem aktivizovaných osob může být výsledek rychlý, anebo o hodně pomalejší. Pokračujte v této aktivitě i v době míru.

Připojte svou Energii/Vědomí k tomuto postupu podle výše uvedených pokynů. Nedělejte z toho ani náboženství, ani rituál, ani povinnost. Tento akt musí být Vědomý.

Pokud zmeškáte navrhovanou hodinu, nevadí. Během dne bude v každou hodinu někde na planetě 12.05, takže to můžete udělat v kteroukoli hodinu dne a připojit se k nové kolektivní vibraci osob dobré vůle, které vyvolají tento impuls někde na Zemi.

Tato praktika vám nezabraňuje provádět vaše aktivity, naopak, učiní je čím dál tím více vědomými a posílí je.
Jde tu nejen o běh dějin, ale dovolí vám rozvíjet vaše Vědomí, vaše odhodlání pro lepší svět, váš altruismus, sílu vašeho záměru, a spojit vás s ostatními tak, abyste nalezli svou osobní i kolektivní sílu.

Vládní pokusy, jak sovětské, tak americké (i CIA) s „psychologickými jevy“ dokazují rovněž reálnost těchto jevů.
Nevydávali by miliardy na pokusy ve věci, která neexistuje.

Pro ně nejde o to vědět, jestli tyhle jevy existují, ale pochopit jejich mechanismy a jejich různé možné aplikace.

Schopnosti lidské duše jsou studovány po celá desetiletí vašimi vládami, a ty by chtěly, abyste věřili, že nemáte žádnou moc?

Chtějí, abyste věřili, že tyto schopnosti jsou pouze výsadou několika mimořádně nadaných, několika vyvolených?

Pokud je tohle odpověď, ke které se přikláníte, kdo by mohl být dost silný, aby vás probudil z vaší letargie?

Pouze vy sami.

Od doby, co existuje svět, „autority“ vás nepřestaly oddělovat, rozdělovat, aby vás mohly lépe ovládat, a neustále se obávají vašeho sjednocení. Vědí, že před vaší KOLEKTIVNÍ MOCÍ nemohou nic dělat.

Energie/vibrace, která je aktivována a podněcována v tuto chvíli, je výsledkem planetární dohody mezi lidmi dobré vůle vůči svým bližním a za účelem prostého a jednoduchého vyhlazení psychopatů z vašeho světa. Výsledek bude jednoznačný.

Vyzýváme k rychlému šíření a přesnému překládání tohoto dopisu do všech jazyků světa. K překladům přiložte i francouzský originál.

Webmasteři, blogeři, admistrátoři fór, spisovatelé a všichni lidé dobré vůle, rozšiřujte tento dopis do celého světa.

Kopírujte ho na své blogy, weby, fóra, do knih, umožňujte jeho stahování ve verzi PDF, aby ho lidé dobré vůle mohli posílat svým přátelům.

Umožněte svým návštěvníkům vyjádřit se k tomuto námětu. Budou tam lidé vnímaví, i skeptičtí ... a zasáhnou i psychopaté. Na tom nezáleží, konat bude ve skutečnosti síla, odhodlání a záměr mnoha lidí.

Největší povstání všech dob je nyní aktivováno. Je mírumilovné, odhodlané, nezastavitelné a vědomé.

„Ať všichni psychopaté světa, kteří řídí nebo se snaží řídit mou planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

Ať vaše vědomí doprovází vaše kroky. Pečujte o sebe i o své okolí.

Francie, 16. 8. 2009
Originál po francúsky

La missive Anonyme

[Début de la missive]

(Quiconque prendra cette missive pour en faire son œuvre personnelle pourra être considéré comme un menteur. Quiconque en changera un iota sera désigné comme falsificateur. Quiconque s'en servira pour diriger un groupe d'humains sera indexé comme usurpateur)
Bonjour
La plus grande rébellion de tous les temps est en voie d'activation imminente. Elle est pacifiste, déterminée, intransigeante et consciente.
[Cette rébellion est informelle, elle ne peut être organisée, hiérarchisée, et reste la propriété de chacun à la lecture de ce texte.]
Beaucoup d'entre vous avez eu l'intelligence de chercher à comprendre les rouages de votre monde en recherchant l'information par les voies non-officielles.
Ce que vous avez découvert vous a profondément choqué mais vous avez eu et avez encore le courage d'en parler autour de vous afin d'éveiller les Consciences de ceux qui dorment à poings fermés, manipulés par la propagande médiatique et leur propre égo.
Depuis des décennies vous observez les actes de vos dirigeants sans pouvoir y changer quoi que ce soit.
Ils font ce qu'ils veulent, aidés par leurs suiveurs inconscients et intéressés, sans vous demander votre avis malgré qu'ils aient été élus pour suivre vos directives.
Ne leur demandez rien... plus rien. Ce serait croire que vous avez besoin d'eux.
Sur Internet on parle beaucoup au sujet des « Illuminati ». (Si vous n'en avez jamais entendu parlé, une simple recherche vous éclaircira)
Pourquoi ceux qui tendent à contrôler votre monde ne censurent-t'ils pas (pour le moment) tout ces sites, vidéos et documents qui les dénoncent ?
La raison en est très simple : laisser le stress, la peur s'installer et créer un sentiment d'impuissance face à la mise en place progressive de leur « gouvernement mondial » qui ne favorisera (relativement) qu'une infime partie de la gente humaine en exploitant et exterminant l'autre, plus nombreuse.

Ce sentiment de peur et d'impuissance renforce la mise en place de leur plan de totalitarisme mondial par la « loi » connue sous le nom de loi d'attraction.
D'après la définition admise de cette loi, on attire invariablement les choses sur lesquelles on se concentre (que l'on demande en croyant fortement les posséder) et l'on attire surtout celles dont on a peur.
Telles qu'enseignées par les « guides » de la loi d'attraction à l'heure actuelle, les demandes sont individuelles et tournent principalement autour des mêmes thèmes : je veux devenir riche, je veux rencontrer l'amour, je veux la maison de mes rêves, cette voiture etc. Je, je, je...
La loi d'attraction, telle qu'elle est enseignée à l'heure actuelle, est basée sur des demandes égoïstes, renforce l'égoïsme, et ne peut créer qu'un monde semblable à celui-ci, basé sur l'égo qui engendre toute sorte de désastres, guerres et iniquités.
Dans un tel monde, personne ne peut trouver le bonheur véritable. Ceci est indubitable.
Cette loi d'attraction est une loi collective et individuelle dérivée de la véritable loi universelle qui se nomme « loi de cause à effet ».
Elle ne peut être efficace pour l'humanité que par des demandes/ordres individuels et collectifs pour le collectif, donc désintéressés et altruistes.
Il est évident que plus une masse critique de personnes souhaitera le bonheur des autres (cause), plus leurs actes seront axés sur le bien-être des membres de cette planète qui en bénéficieront (effet) et vice-versa.
La loi d'attraction n'est qu'une déviation de la loi de cause à effet.
Plus vous aurez peur des prédateurs psychopathes qui vous gouvernent, plus vous reconnaîtrez leur pouvoir.
Plus vous vous sentirez démunis de votre puissance intérieure, plus vous attirerez les événements qu'ils veulent mettre en place... car vous croyez en leur pouvoir même si vous ne le souhaitez pas... et ils le savent.
Mais sans vous, ils n'ont aucun pouvoir.
Vous êtes à l'aube du Nouvel Ordre Mondial que voulait établir Adolphe Hitler.
Il se peut fortement, et grâce à votre Conscience du réel pouvoir personnel et collectif qui est en vous, que ce jour ne se lève jamais.
De Georges Bush père à Nicolas Sarkozy en passant par David Rockefeller, la plupart des politiciens de haut niveau ont souhaité ce nouvel ordre mondial.
Ils l'ont mentionné et mis progressivement en place. Si il abouti, ce sera la fin complète de vos libertés et l'assujettissement irrémédiable des Consciences humaines par la technologie (en l'occurrence une puce déjà existante et commercialisée, implantée dans chaque corps humain de manière officielle ou par voies détournées). Tout cela, vous le savez, sinon recherchez l'information.
En Janvier 2009. Nicolas Sarkozy, président de France, a déclaré, lors de ses vœux aux ambassadeurs :
«on ira ensemble vers le nouvel ordre mondial et personne, je dis bien, personne, ne pourra s'y opposer !».
Il est indéniable que ceci est un discours totalitaire et menaçant mais savez-vous les mots qu'il a aussi ajouté ?
«Ce qu'on ne fait pas en 2009 sera plus difficile à faire en 2010» Cette année, «sera sans doute l'une des plus difficiles depuis des décennies,
Le temps joue contre nous..

 

Le temps joue contre nous...
Exactement, leur temps sur cette planète et dans leurs blockhaus souterrains est compté et il va subir une accélération sans précédant grâce à Votre Conscience et celle de toutes celles et ceux qui vont simplement appliquer ce qui est recommandé ici.
Les richesses terrestres vous appartiennent et non à une simple caste de nantis dirigeant le monde.
Toutes les richesses du monde ont été crées par le travail et les souffrances de vos parents, grands parents, arrières grands parents et ainsi de suite, esclaves forcés des familles qui détiennent depuis tout temps les rênes de ce monde.
En aucun cas ces richesses ne peuvent appartenir à cette caste « dirigeante ». Elles appartiennent autant à l'occidental qu'à l'africain ainsi qu'au reste de l'humanité dont les ancêtres, qu'ils aient été impliqués dans l'élaboration de vos sociétés ou isolés du reste du monde, par leur simple vie, ont contribué à révolution du monde.
Vous devez reprendre votre pouvoir intérieur et collectif. Ce pouvoir est immense. Il est latent en chaque être humain et une simple détermination le fera surgir en vous. Tenez-vous prêt(e)s car le monde va changer grâce à vous et grâce à tous les êtres humains de bonne intention qui contribueront à cette recommandation.
Que vous soyez Athée, Religieu(se)x ou Agnostique n'a aucune importance, ce qui compte est votre intention, la Conscience (Âme pour les croyants) que vous portez en vous.
Proportionnellement, il existe autant de personnes de bonne intention envers leur prochain chez les athées que chez les croyants des différentes religions, sectes, fraternités ou autre regroupement.
Et il existe, proportionnellement, autant de personnes de mauvaise intention envers leur prochain chez les athées que chez les croyants des différentes religions, sectes, fraternités ou autre regroupement.
Le nier serait de la crédulité.
Il y a des bonnes et des mauvaises personnes dans toutes les sphères de la société, dans tous les groupes et dans tous les pays. On peut parfois les reconnaître par leurs dires mais surtout et avant tout par leurs actes.
Il va de soi qu'il est préférable d'appuyer l'Amour Réel, la Conscience, plutôt qu'un groupe quelconque composé d'intentions se contredisant et s'annulant mutuellement.
Ouvrez votre esprit à L'Amour Universel et non plus à l'amour restreint pour un groupe.
Vous détacher de TOUTE forme de hiérarchie est la SEULE voie pour retrouver Votre Pouvoir Personnel.
Depuis l'aube des temps les psychopathes sans Conscience ont pris le pouvoir dans tous les domaines, dans toutes les sphères, dans tout groupe et à beaucoup d'échelons afin de contrôler et diriger le reste de la population, en général, plus encline à la paix et non consciente de l'existence et des manipulations de la psychopathie.
Par son pacifisme et son niveau de conscience, cette population a permis inconsciemment, et jusqu'à maintenant, son assujettissement aux psychopathes qui n'hésitent pas à utiliser les promesses, l'espoir, la gentillesse, le mensonge, la ruse, le chantage, l'autorité, la violence verbale et enfin la violence physique pour maintenir leur pouvoir.
Quelque soient vos croyances et votre niveau de Conscience, vous voyez bien que votre monde est un monde sanguinaire dirigé par des êtres sanguinaires qui ne font que peu de cas du bien-être et de la vie d"autrui.

Sans vous détacher de vos actions personnelles qui sont importantes pour changer votre monde, vous pouvez y ajouter une autre. Elle vous permettra de vous connecter en temps réel avec toutes les personnes de bonne intention qui vivent sur toutes les faces de la terre.
Vous allez créer une connexion entre vous même et tous comme jamais il n'en a été auparavant dans toute l'histoire connue de l'humanité.
Quelque soit votre race et vos appartenances vous allez prendre le contrôle de votre vie sans plus jamais laisser des psychopathes vous tromper et vous diriger.
Avant de vous montrer la façon de le faire, il est important de vous éclairer sur l'efficacité et l'influence de votre pouvoir personnel, de votre intention.
Nous n'allons pas vous demander de pratiquer la méditation ou la prière qui peuvent avoir un effet soporifique sur la Conscience quand elle est utilisée dans un cadre de croyance. Cependant chacun fait comme il le souhaite tout en sachant que ce qui est demandé ici est l'élévation de la Conscience.
Être Conscient de son environnement et de son pouvoir personnel ne nécessite pas de pratiquer la méditation, l'un n'étant pas contradictoire avec l'autre si la pratique est utilisée en toute Conscience.
Des personnes ont une Conscience accrue de la réalité sans pratiquer quoi que ce soit. C'est l'Intention, la Conscience Personnelle, la Sincérité et la Droiture qui sont importants.
Votre science physique moderne a prouvé que la matière est composée d'énergie, de vibrations, de la simple pierre à l'air que vous respirez et que vous ne voyez pas.
Chaque atome, chaque corps physique dégage une vibration, une onde.
C'est une évidence sur laquelle le monde entier est d'accord : tout, dans l'univers connu des hommes, émet une vibration, une fréquence.
Pour vous donner un exemple humain : quand quelqu'un ou un groupe stresse autour de vous, cette vibration, cette onde, est contagieuse (influence émotionnelle) et peut vous amener à stresser à votre tour à moins que vous ne sachiez relativiser, vous détacher ou avoir une Conscience accrue de la réalité, ce qui vous demandera un effort supplémentaire de concentration.
Dans tous les cas cette vibration de stress vous atteint, que vous la surmontiez ou pas.

Il en est de même pour chaque pensée, sentiment et intention que vous élaborez en vous.
Chacun correspond à un état vibratoire allant du bas à l'élevé et affecte votre entourage de manière négative ou positive. Les ondes cérébrales sont mesurables.
Grâce à vos intentions, à vos pensées (cause), vous pouvez non seulement vous « connecter » en simultané avec tous les gens de bonne intention de la terre (sur la même longueur d'onde) mais aussi influencer le cours de l'histoire (effet).
VOUS POUVEZ chasser les psychopathes, qui vous ont volé votre pouvoir intérieur et collectif, de votre planète s'ils ne s'adaptent pas à la voie de la Conscience et de l'Amour Universel qui sont maintenant activés.
Le choix est de leur côté : suivre cette voie ou être rejetés de la terre. Leur existence va devenir un enfer et une fin assurée s'ils ne suivent pas l'énergie/vibration qui se met en place à la vitesse de l'éclair grâce à vous, à votre conscientisation et à la diffusion de ce message.
Votre pouvoir est beaucoup plus grand que vous ne le soupçonnez en suivant la voie de la Conscience et non celle du sommeil. Ce pouvoir est décuplé par tous ceux qui vous accompagnent dans cette direction.
Voici ce qu'il vous est demandé de faire simplement...
À Midi et 5 minutes, 12H05 de votre pays, isolez-vous et posez votre main droite (ou vos 2 mains) sur la terre, ou sur le sol si vous êtes au 50ème étage d'une tour, puis de toutes les cellules de votre être, envoyez votre Énergie/Conscience vers le centre de la terre et dites à haute voix ou en pensée (intense et consciente) :
« Que tous les psychopathes qui gèrent ou tentent de gérer ma planète suivent la voie de la Conscience, la voie de l'Amour Universel, immédiatement, ou qu'ils soient rejetés de la terre sans délai. »
Votre cerveau va créer une onde cérébrale qui sera décuplée par les ondes cérébrales semblables et CONSCIENTES de millions de gens autour de la planète.
Que vous croyez en votre pouvoir personnel et collectif ou pas, cette simple assertion ne vous demandera que quelques secondes journalières, une simple impulsion.
Que vous preniez Conscience de votre pouvoir personnel et collectif ou non, vous devez le faire si votre souhait est un changement radical vers une terre harmonieuse où chacun est conscient de l'importance de la vie d'autrui, où l'altruisme, l'humanisme et le développement du cœur prennent le relais immédiat à cette boucherie planétaire.

Au moment où ces lignes sont écrites, cette opération est déjà pratiquée journalièrement en francophonie.
Selon l'intensité et la fréquence provoquées par le nombre progressif et adéquat de personnes activées, le résultat peut être rapide ou beaucoup plus long. Même en temps de paix, continuez cette pratique.
Ajoutez votre Énergie/Conscience à cette démarche selon les directives citées plus haut. N'en faites ni une religion, ni un rituel, ni une obligation. Cet acte doit être Conscient.
Si vous ratez l'heure proposée, ne culpabilisez pas. Dans la journée, à chaque heure, il sera toujours 12H05 quelque part sur la planète donc vous pouvez le faire à chaque heure de la journée et vous joindre à la nouvelle vibration collective des personnes de bonne intention qui provoqueront cette impulsion quelque part sur la terre.
Cette pratique ne vous empêche pas de continuer vos actions, bien au contraire, elle les conscientisera de plus en plus et les renforcera.
Non seulement celle-ci agit sur le cours de l'histoire mais elle permet de développer votre Conscience, votre détermination pour un monde meilleur, votre altruisme, la force de votre intention, de vous connecter aux autres et de retrouver votre pouvoir personnel et COLLECTIF.
Les expériences gouvernementales tant soviétiques qu'américaines (entre autres, la CIA) sur les « phénomènes psy » démontrent en elles mêmes la réalité de ces phénomènes.
On ne dépense pas des milliards dans des expérimentations pour une chose qui n'existe pas.
Pour eux, il ne s'agit plus de savoir si ces phénomènes existent mais de comprendre leurs mécanismes et leurs différentes applications possibles.
Les facultés de la psyché humaine sont étudiées depuis des décennies par vos gouvernements et l'on voudrait vous faire croire que vous n'avez aucun pouvoir ?
On veut vous faire croire que ces facultés ne sont que l'apanage de quelques surdoués, de quelques élus ?
Si ceci est une réponse à laquelle vous adhérez, qui pourrait être assez puissant pour vous sortir de votre léthargie ?...
Seulement vous-même.

Depuis que le monde est monde, les « autorités » n'ont cessé de vous séparer, de vous diviser afin de mieux régner craignant à tout moment votre unification. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire devant votre PUISSANCE COLLECTIVE.
L'Énergie/Vibration qui est activée et impulsée en ce moment même est le résultat d'un consensus planétaire entre les gens de bonne intention envers leur prochain et pour l'éradication pure et simple de l'emprise des psychopathes sur votre monde. Le résultat sera sans équivoque.
Invitation à diffusion rapide et traduction exacte de cette missive dans toutes les langues du monde. Donnez aussi l'originale en Français avec ces traductions.
Webmasters, blogers, administrateurs de forums, écrivains et toute personne de bonne intention. Diffusez cette missive dans le monde entier.
Recopiez-la sur vos Blogs, Sites Web, Forum, livres en permettant le téléchargement en version
PDF pour la copie afin que les gens de bonne intention puissent l'envoyer à leurs amis.
Permettez à vos visiteurs de s'exprimer à son sujet. Il y aura des réceptifs, des septiques... et des psychopathes qui interviendront. Peu importe, c'est la force, la détermination et l'intention du nombre qui agira RÉELLEMENT.
La plus grande rébellion de tous les temps est maintenant activée. Elle est pacifiste, déterminée, intransigeante et consciente.
Que tous les psychopathes qui gèrent ou tentent de gérer ma planète suivent la voie de la Conscience, la voie de l'Amour Universel, immédiatement, ou qu'ils soient rejetés de la terre sans délai. »
Que votre Conscience accompagne vos pas.
Prenez soin de vous ainsi que de votre entourage.

France, Le 16/08/2009

http://www.femme-medecine.ch/images/missive_anonyme.pdf

Z e-mailu

"ŽENA MENOM IRENA"

    Podívejte se na tuto ženu (foto) - a zapamatujte si ji navždy!

Svět se nestal nemravným, takovým vždy byl...
Ocenění nedostane vždy ten, kdo je ho hoden více.
Nedávno, ve věku 98 let umřela žena jménem Irena.
Během druhé světové války Irena získala povolení k práci ve Varšavském getu jako instalatérka/svářečka. Měla k tomu svůj důvod. Irena věděla o plánech nacistů se židy. Na dně tašky s nářadím vynášela děti z ghetta, v zadní části
svého náklaďáku měla místo pro starší děti. Tam také vozila psa, kterého vycvičila štěkat, když auto projiždělo branou. Vojáci to nechtěli řešit a také štěkot mohl zamaskovat zvuky, které děti mohly případně vydávat.
Během své činnosti Irena dokázala takto zachránit až 2500 děti.
Chytili ji, nacisti ji přelámali nohy, ruce a brutálně ji ztloukli.
Irena si vedla poznámky o všech dětech, které se jí podařilo osvobodit.
Uschovala je ve sklenici, zahrabané pod stromem na její zahrádce.
Po válce se pokusila najít rodiče a znovu spojit rodiny. Ale většina skončila v plynových komorách.
Děti se dostaly do dětských domovů a byly adoptované. V roce 2007 byla Irena Sendler nominována na Nobelovu cenu míru.Ale zvolená nebyla. Cenu dostal Al Gore za projekt o globálním oteplování....!!!

Uplynulo více než 60 let od ukončení Druhé světové války. Tento elektronický dopis se rozesílá jako památka na milióny lidí, kteří byli zabiti, znásilněni, upáleni, umoření hladem a poníženi!
Dnes, jako nikdy (když se ozývají hlasy o tom, že Holocaust je mýtus!) je nutné udělat vše, aby svět nezapomněl, co se tenkrát stalo. Protože stále existují i ti, kteří jsou schopni to zopakovat.
Tato zpráva je pro miliony lidí. Staň se článkem v řetězu paměti a pomoz ho rozšířit do světa.
Rozešli tento dopis kamarádům a požádej je, ať nepřerušují řetěz.
Prosím, nemaž tento dopis. Na to, abys to poslal dál, potřebuješ sotva pár minut...
Děkuji!   

 

Moje webové stránky

Cezmín: http://cezmin.wz.cz/
Svet Bábik:
http://svetbabik.czweb.org
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Aishwarya Ray:
http://aishwarya.wz.cz 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org 
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org 
Svadba:
http://svadbask.unas.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz 
Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design: CEZMÍN  WEB: http://cezmin.czweb.org/