wz

 

 

 

 PRANOSTIKA

Január
Keď vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu.
Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.
V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.
Január studený, marec teplý.
Štvrtý deň (4. jan.) jasný, znamená mrákavý a nezdravý rok.
Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína
Aký je Nový rok, taký je mesiac august, lebo je suchý, lebo je vlhký.
Keď je v januári mnoho snehu, býva marec suchý.
Na počiatku roku keď sú mokrie časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy
Svätý Pavol (25. jan.) jasný, prináša rok šťastný.
Pavla obrátenie, zimy obrátenie.
Obrátenie Pavla, pol ovčej zimy.
Na Obrátenie sv. Pavla sa medveď na druhý bok obráti.
Keď sa na Pavla vtáča z koľaje napije, bude pozdná jar.
Ak do svätého Pavla zima dobre vláda, až svätý Jozef oteplie marec (19. mar).
Keď na Pavla kvapce, obúvaj si kapce, a keď na Hromnice (2. feb.), ešte aj onuce.
Na nový rok blato, na veľkú noc sneh.
Na nový rok o slepačí krok.
Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.
Ak slnce na Nový rok vychodí jasne, môžeme očakávať dobré počasie.
Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom
Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár
V januári veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky škodievalo.
Ak v januári sneží, alebo prší, bude zlá úroda.
Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec zhustí
Keď je január biely, november je zelený.
Čo január zmeškal, február doháňa.
Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno.
Hmlistý január, jasná jar, chladné leto.
Ak je v januári jasno, bude veľa ovocia.
Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete.
Aký január, taký jún.
Januárové dažde, siatinám nešťastie.
Jesli vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu
Ak je 2. januára jasno, bude veľa ovocia.
Keď je začiatok a koniec januára pekný, bude úrodný rok.
Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.
Keď je druhého jasno, dlhá zima bude, ale keď nesneží, nie je jaro ďaleko.
Keď je druhého januára jasno, bude veľa ovocia.
Čo január zazelená, to máj spáli.
Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec zhustí.
Ak sa na Vincenta (21. jan.) vtáča z koľaje napije, ten rok mnoho vína sľubuje.
Aké je na Vincenta počasie, také má byť počas celého leta.
Ak si na Vincenta komár poletuje, statok aj slamenú strechu spotrebuje.
Na Vincenta keď sa vták napije vody, tak na druhý deň zamrzne na lecení (v letku).
Ľadeň studený, mrazivý, poľu, ľuďom je priaznivý
Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno
Ak 25. januára sneží, alebo prší, bude zlá úroda.
V januári mráz teší nás, v januári voda – to je večná škoda
Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.
Slabý január, chladná jar, horúce leto.
Na Tri krále o krok dále.
Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.
Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji
Ak bude Nový rok v pondelok, veští to ostrú zimu.
Fabiánskej (20. jan.) zimy boja sa cigáni.
Ak bude Nový rok v stredu, bude to priaznivý rok, mnoho vína, ale žiadny med.
Na svätého Marcela (16. jan.) zima lezie do tela.
Ak Nový rok bude v nedeľu, bude mierna zima.
Ako na Nový rok, tak po celý rok.
Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok.
Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.
Teplý január - trest boží.
Keď je v januári pekne, je pekné leto.
Trojkráľovú zimu vlk nezožerie.
Ak je na Tri krále jasno, zdarí sa pšenica,
Na Tri krále zima stále.
Ak je mnoho hviezd, bude mnoho zemiakov.

Február- pranostiky
Lahodný február - zlá jar.
Hromnice - zimy polovice.
Radšej vidí bača vlka v košiari, ako vo februári chlapa v košeli.
Keď vo februári žaby zakŕkajú, veľmi slabú úrodu gazdovia zvážajú
Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi
Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli zima
Na sv. Blažeja (3. feb) kamienok sa ohrieva.
V noci fašiangovej keď vidno hviezd mnoho, ponesú sliepky moc vajec roku toho
Keď noc po Popolečnej strede je hviezdnatá, sliepky znesú veľa vajec.
Ferbruárová voda - pre polia škoda
Ak je február mierny, rok bude biedny
Keď severák vo februári neduje, potom v apríli strechy rozduchuje
Na sv. Valentína (14. feb.) zima siliť sa počína.
Vyjasnená obloha v deň Romana (23. februára) veští dobrý rok.
Na Hromnice chumelice, nebýva už zimy více.
Keď vo februári mráz ostro drží, to dlho nepodrží.
Na Hromnice kalužky, budú jablká i hrušky.
Február biely, mrazivý, nádej na úrodu posilí
Raduje sa gazda, keď na Hromnice pre zimu musí obliecť dve kabanice.
Na Hromnice zadúva ulice.
Keď sú na Hromnice snežné povetrice, objaví jar skoro usmievavé líce.
Vinohrad ak nezrežeš vo februári, nezrežeš v marci
Ak na škaredú stredu napadne snehu, kapusta bude sama húsenica.
Hromnice zadúvajú ulice.

Marec- pranostiky
Marec poberaj sa starec.
Koľko ráz sa v marci hustá hmla zjavuje, toľko hrmavíc na leto prorokuje.
Mokrý marec - gazdova hanba.
Na sv. Tomáša, zo snehu je len kaša.
Marcový prah hodný je zlata.
Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď ich v marci
Aké je počacie v deň Františky (9. marec) také zostane 40 dní.
Suchý marec, mokrý máj, bude žitko ako háj
Ak v marci hrmí bude hojná úroda.
Lepšie, keď ťa zima chveje, než marcovô slnko hreje
Marcový sneh škodí poliam.
Studený marec, mokrý máj – bude humno ako raj
Ak sa v marci slnce a mesiac pri vzídení vzdajú veľkými bude veľa dažďov.
Marec bez vody, apríl bez trávy
Ak je na Jozefa (19. marca)je jasne, úroda bude dobrá.
Marcový prach a májové blato, to je sedliakovi nad zlato
Suchý marec, chladný máj - bude humno ako raj.
Keď v mesiaci februári a januári mnoho snehu, býva marec suchý.
Ak v marci kukučka kuká a góľa klepotá, dočkáme sa teplého leta
Keď Jozef (19. mar.) kožuch odkladá, bude dobrá úroda.
Pekný deň na sv. Jozefa zvestuje dobrý rok, ak bude pršať alebo snežiť, bude mokro a neúroda.
Suchý marec, mokrý máj, bude žitko ako háj
Ak máš v marci lúku vytopenú, nič si z toho nerob, zaraduj sa senu
V marci prach, istý hrach
Ak mrzne na sv. Gertrúdu (17. mar.), bude mrznúť ešte mesiac.

Apríl- pranostiky
Jasná kvetná nedeľa - dobrý rok.
Keď na deň sv. Ireny (6. apríla) je vlhký čas, úroda bude skromná.
Teplý dážď na v apríli, vzácnejší nad mamu, sľubuje žeň dobrú, jeseň požehnanú.
Veľký piatok daždivý znamená rok žíznivý
Daždivá kvetná nedeľa - zlý rok.
Keď sa na kvetnú nedeľu spustí dážď, každú nedeľu bude pršať.
Veľkopiatkový dážď je požehnaním.
Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobrie lekváre
Mokrý apríl - bohatá žatva.
Po zašpliechanom apríli príde rozkvitnutý máj a suchý jún.
Veľký piatok pochmúrny, zvestuje rok neúrodný
Keď pred dňom svätého Juraja (24. apríla) hrmí, bude dobrá úroda.
Vietor, ktorý panuje od Veľkej noci do Ducha, nestratí sa počas celého leta
Dážď na svätého Juraja, znamená dobré leto.
Aprílové hrmenie - daždivý rok.
Nerád tomu sedliak býva, keď mu v apríli nepršieva
Dobrý apríl, zlý máj.
Keď v apríli vrana kváka, bude v roku veľká psota
Mokrý apríl - osožný.
Suchý apríl - škodlivý
Keď v apríli hojne vietor duje, stodola sa zaplňuje
Ak apríl pekný, máj bude ružový
Keď na Veľkú noc prší, leto bude suché.
Aprílové počasie je nestále.
Aprílové sucho a májovo mokro, hospodár sýpku zasype až po okno
Keď sa havran na deň svätého Juraja v súšitinách vie schovať, bude dobrá úroda.
Na deň 40 mučeníkov mráz, znamená za 40 nocí mrazy.
Suchý apríl, mokrý máj, býva žitko ako háj.
Po aprílovej hrmavici, niet viac mrazov vo vinici.

Máj- pranostiky
Keď je teplé, jasné nebo na Vstúpenie, sľubuje vinárom veľké potešenie
V máji chladno – bude vína na dno
Chladný máj s mokrým júnom plnia stodolu zbožím a stohy senom
Studený máj – v stodole raj
Keď v máji neprší, jún sucho dovŕši
Keď máj vlahy nedá, červeň sa predá
Čo si duben zazelení, kveten mu to spáli, čo si kveten zazelení, červeň mu to háji
Čím je teplejší a suchší máj, tým je chladnejšia a vlhkejšia väčšia časť júna
Na obrátenie Pavla, vyhadzuje gazda na šop odzadky.
Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý, bude mnoho sena bez chyby v obilí
Čo boh v máji daje, človek nech nekľaje
Za mokrým májom ide suchý jún.

Jún- pranostiky
Jún studený, gazda krčí ramený.
Kukučka po Jáne už šieste kuká, do ceny vám pôjde všetko, najmä múka.
Suchý deň na Tela Páne sľubuje veľa sena
Jasný deň na Tela Páne teší hospodára
Štyri dni pred slnečným obratom a štyri dni po ňom predzvestujú panujúcu chvíľu až do Michala
Ak je jún studený, sedliak krčí ramenami
Netreba v júni o dážď prosiť, príde, keď začneme kosiť
Ak jún mokrý býva, obilie zle rodieva
Červeň mokrý a studený činí najviac rok hubený
Ak je červeň suchý, nebude sud hluchý
Od Jána Krstiteľa nechváľ jačmeňa.
Kde je stoklasa, má chlieb i chasa.
Ak veje vietor začiatkom júna, potom veje osem dní
V júni mnoho rýb, málo zrna
Aký jún, taký december.

Júl- pranostiky
Čo júl a august nedovarí, to september neusmaží
Keď je po sv. Anne (26. júl), hneď si sedliak klobúk nahne.
Svätá Anna, chladno zrána.
Psie dni jasné a teplé sú, vždycky dobrý rok nám donesú
Suché kopy, mokré snopy
Ženci do poľa, včely z poľa
Ako je teplo na sv. Jakuba (25. júl), tak bude zima na Vianoce.
Koľko mračien na Jakuba, toľko snehu v zime.
Pekne v červenci, radujme sa ženci
Keď na začiatku júla prší, malo by štyridsať dní pršať
V júli do koleše obleč sa, v decembri po uši odej sa
Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, to znamená včasnú zimu
Chladný júl celé leto ochladí
Psie dni majú najviac múch
Ak je leto mokré, býva v budúci rok drahota.

August- pranostiky
August k zime hľadí a rád vodu cedí
Ak bude na sťatie Jána Krstiteľa (29. aug.) pršať, pokazia sa orechy.
V Lete, keď pavúci sa snujú, bude pekná jeseň
Severné vetry keď v auguste dujú, opadanie úrody spôsobujú
Ak na sv. Vavrinca (10. aug.) prší, bude po dyniach.
Na sv. Vavrinca švábka ide do hrnca.
Vavrinec ukazuje aká jeseň nastupuje.
Dážď, ktorý v auguste doobeda prší, skorej ako obed minie, sa usuší
Čo august nedopečie, to september nedovarí
Ak má Filip (23. aug.) v sprievode hromy, blíži sa dážď a veľa sa urodí.
Strnisko v auguste kto si preoráva, ten sa o rok budúci nadarmo neustáva
Ak v auguste nieto rosy, môžeme búrku očakávať
Keď je v prvom augustovom týždni teplo, bude biela zima
Keď leto na Leva príde, keď veľmi zarodí mak, buk a lieska, bude tuhá zima a mnoho sňahu
Horúčosť v auguste ničomu neškodí, iba čo sa mlynár po potoku brodí

September- pranostiky
V septembri je v sade ako v máji a naviac ako v raji
Latovičky na odletu, koniec babiemu letu.
September je krásny ako kvet a ovocie v ňom sladké ako med
Na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží
Ak noc chladná je pred Michalom (29. sep.), tuhá zima príde cvalom.
Ak sú na Michala lastovičky tuná ešte, tak sa tuhej zimy, ľudia, viac netešte.
Na sv. Hieronýma (30. sep.) sťahuje sa už k nám zima.
Septembrový dážď poliam potrava, vinohradom otrava
Na svätého Cypriána (26. sep.) chladno býva často z rána.
Za teplým a suchým septembrom ide chladný a mokrý august
Na sv. Václava (28. sep.)býva blata záplava.
Ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu
Na deň Tobiáša máme dažde radi, nielen pre osenie, aj pre vinohrady
Aké je počasie v prvých dňoch septembra, také bude celý mesiac
September – z poľa ber
Nad májovú záhradu v septembri je krajšia
Za teplým a suchým septembrom ide mokrý a chladný október.

Na jeseň sa predáva ovocie,  na jar - lieky. (Čínske príslovie)

Október- pranostiky
Ak opadá lístie do polovice októbra, svätý Havel práce na poli zastaví a bude mokrá zima
Dobre je, keď v októbri list zo stromu padá, tento rok požehnaný cestu si hľadá
Ak je október veľmi zelený, bude potom január studený
Po sv. Terezke (5. okt.) mráz po strechách lezie.
Začiatok októbra hoci pekný býva, predsa v druhej polovici severák podúva
Teplý október, studený november
Keď si sedliak hľadá v októbri kabanicu, neuvidí potom na jar húsenicu
Keď v októbri mrzne a sňaží, budúci január teplom blaží
Za bielym októbrom nasleduje zelený február.
Keď sa drží list v mesiaci októbri na stromoch pevne, to znamená krutú zimu
Mnoho dažďa v októbri, mnoho vetrov v decembri
Čím skôr padá lístie, tým skôr príde zima.
Za bielym októbrom nasleduje zelený február, za zeleným októbrom biely február

November - pranostiky
Ak príde Martin (11.11.) na bielom koni, metelica metelicu honí.
Keď v prvú adventnú nedeľu nastane ďaleko široko krutá zima, potrvá štyri nedele
Na začiatku novembra teplo so zimou sa háda
1. november - Ak je na všechsvätých leto, býva na Martina (11.11.) zima.
2. november - Na Dušičky duše zosnulých oplakávajú svoje hriechy, preto pršiava alebo padá hmla.
Keď je na Všechsvätých mokro, môžeme čakať mnoho snehu.
3. november - Na svätého Huberta ide teplo do čerta.
Hrmavica v novembri, znamená budúci úrodný rok.
11. november -  Od sv. Martina zahreje len perina.
Martin, Klement, Katarína, raz je teplo a raz zima.
Svätý Martin chodí na bielom koni, ak príde na sivom koni (hmly), bude zima striedavá, ak na žltom (sucho), príde tuhá zima.
Ak príde Martin na bielom koni, metelica metelicu honí.
Martinský sneh je planý na oziminy.
Na Sv. Martina drž sa synku komína.
Martin už na sivkovi prijazdí.
Dážď martinský znamená mrazy a suchotu.
Na Martina medveď líha.
Keď na Martina list zo stromu neopadol, môžeme čakať tuhú zimu.
Po Martine už zima nežartuje.
Keď padá sneh na Martina, aj Veľká noc príde na bielom koni.
Ak prídu v novembri predčasne mrazy tuhé, skoro zas dobre bude
Keď v novembri hviezdy svietia, mrazy sa skoro uchytia
Katarína (25. nov.) na blate, Vianoce na ľade.
Ak v novembri rastú vody, tak sa budú ukazovať celú zimu
19. november -  Sv. Alžbeta za plný košík sviatkov prináša.
21. november  - Obetovanie Panny Márie ohlasuje zimu.
23. november  - Kliment obľubuje zimu, ktorú svätý Peter /19.5./ zakončuje.
25. november  - Katarína na ľade, svätý Štefan /26.12./ na blate.
Katarína na ľade a Vianoce na blate.
Aký je deň Kataríny, taký je január, aký je deň po Kataríne, taký má byť február.
Katarína má šumné meno, lenže chladné veno.
Na svätú Katarínu schovajme sa pod perinu.
Na svätú Katarínu aj posledné sťahovavé vtáčiky opúšťajú domovinu.
Na svätú Katarínu sneh už klope na oblok.
Katarína keď je v blate, Vianoce budú stáť na ľade.
Sneh na Katarínu predpovedá veľké obilie.
Na Katrenu hladká, na Vianoce blatká.
Katrena husle berie hudcom.
Na sv. Katarínu zalezieme pod perinu.
Ak hus o Martine už po ľade chodí, zas okolo Vianoc v kaluži sa brodí.
Ak nedodrží prvý novembrový sneh, nedodrží žiaden cez celú zimu
Novembrový sneh keď za niekoľko dní poleží, potom prejde, lepšie hnojí ako hnoj
Ak v novembri sneh padá do blata, bude na ozimnom poli veľká strata
Ak prvý sneh padne na blato, bude celá zima blatnavá, ak ale na mráz, očakávajme bohatý rok
Prvý sneh dlho nepoleží
Ak kvitnú stromy v novembri, zima bude trvať do mája.

 

 

December - pranostiky
1. december -  Keď je prvý december mokrý, veští ľavnú zimu
4. december - Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc
Po svätej Baruši daj pozor na uši.
Svätá Barbora ťahá sane do dvora.
Svätá Barbora vetry rozháňa.
Svätá Barbora  vyháňa drevo zo dvora.
6. december - Keď je na svätého Mikuláša počasie peknô, v januári pole je bielo.
Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.
Na svätého Mikuláša je už zima celá naša.
Pred Vianocami - medzi Luciou a Vianocami je 12 dní, vtedy každý deň sa rovná mesiacu budúceho roku. Teda aké počasie panuje v tieto dni, také pripadne i na 12 mesiacov budúceho roku.
13. december - Aké sú o Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace.
Sv. Lucia je kráľovnou zimy.
Lucia noc upíja, ale dňa nepridá.
Keď príde Lucia, nájde ju už zima.
Keď si Lucia na mena háby zablatí, v januári si ich prať bude.
Od Lucie (13. dec.) do Vianoc každá noc má svoju moc.
Aký je december, taký je jún.
21. december - Na svätého Tomáše zima sa nám rozpáše.
Tomáš s oceľou (mráz) znamená, že bude v nastávajúcom roku zrno plné.
Toma, poseď doma!
24. december - Ak sa na Vianoce voda z neba leje, starosť o úrodu käčku vám ohreje.
Aký je čas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni.
Biele Vianoce, zelená Veľká noc!
Do Vianoc - hoj, od Vianoc - joj!
Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň, po Vianociach krátka nitka, dlhší deň.
Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce.
Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po Vianociach.
Biele Vianoce, zelená Veľká noc; čierne Vianoce, biela Veľká noc.
Na Vianoce blato, na Veľkú noc sneh.
Lepšie Vianoce treskúce nežli tekúce.
Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať.
Na Vianoce - po gágorče (dosýtosti), na Velikú noc - moc, na Ducha - do pol brucha, na Trojicu - len za lyžicu.
Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné.
Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí.
Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade.
Keď je na Štedrý deň mnoho hviezd, je mnoho zemiakov.
Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok je veľa kureniec.
Keď je na Štedrý večer mlha, bude plané počasie.
Keď je vianočná noc tmavá (nesvieti mesiac), bude tma v záčine (miesto na odkladanie potravín, úrody).
25. december - Keď 25-ho svieti slnko len toľko, čo gazda koňa oširuje, bude dobrá úroda zemiakov.
26. december - Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, veliké priekopy a záveje narobia.
Keď duje vietor na Štefana, bude víno budúceho roku plané.
Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.
Na svätého Štefana nesmie už byť barina.
Pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky.
27. december - Sivý svätý Ján veští dobrý rok.
28. december - O Mláďatkách i deň sa omladzuje.
31. december - Keď je na starý rok jasno, bude v maštaliach prázdno.
Keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok za tým beží.
Štedrý večer jasný, každému je milý, dá vraj pán boh vína, požehná v obilí.
Svätá Lucia noci upíja (ale dnu nepridá).
Ako je na Mikuláša, taká bude zima naša.

Na svätého Víta keď sa z neba leje, nech na dobrý jačmeň gazda sa nesmeje.
Zachovaj si, gazda, že ti Magdaléna obyčajne chodí dobre pokropená.
Keď je na Vavrinca pekná teplá chvíľa, nastane i jeseň sedliakovi milá.
Na deň Tobiáša dažde máme radi, nielen pre osivá, i pre vinohrady.
Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie.
Vavrinec ukazuje aká jeseň nastupuje.


ZÁPADNÁ KULTÚRA

 

VÝCHODNÁ KULTÚRA


[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 ODKAZY

cezmin@azet.sk 
Príroda: http://agika.szm.com/ 
Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz/
Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz/
Milovaná príroda:
http://www.cezmina.szm.sk/
Veľká noc:
http://www.eufrosyne.szm.com/
Veľká noc: http://cbrsk2.pisem.net/
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org/ 
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz/
Vianoce:
http://www.cbrsk3.pisem.net/ 
CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz/
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.land.ru/
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.pisem.net/ 
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz/
CB rádioamatérske hobby:
http://www.sweb.cz/agnesa 
Svadba Chlebany:
http://www.svadba-chlebany.land.ru/
Obec Horné Chlebany:
http://www.sweb.cz/hornechlebany