wz

 

Moja každodenná osobná modlitba...

Pane, nedosiahla som to, čo som chcela, štúdium filozofie a následnú prácu v tomto smere, ale Ty si splnil túžbu môjho srdca, požehnal si ma manželstvom.

Pane, nestalo sa to, čo som chcela, uplatniť sa v spoločnosti ľudí a byť najlepšou v profesii, ktorá bola najbližšia mojej povahe – učiť filozofiu, ale Ty si splnil moju skrytú túžbu, požehnal si ma tromi synmi o ktorých som Ťa veľmi prosila v najhlbšom vnútri svojej duše.

Pane, nemám tituly pred menom a za menom, ako som chcela, ale Ty si ma požehnal darom slova, aby som mohla vyjadriť čo vnímam, cítim, prežívam a nad čím rozmýšľam.

Pane, nedostala som to, čo som chcela, uznanie v spoločenstve ľudí a rešpekt, ale Ty si splnil najsilnejšiu túžbu môjho srdca, požehnal si ma úplnou rodinou, v ktorej som mohla vychovať z našich synov schopných, dobrých a láskavých ľudí.

Pane, nezískala som majetok, aby som nemusela žiť v biede, ale Ty si splnil moju najskrytejšiu túžbu, požehnal si ma domovom, ktorý som vytvorila našim synom v novom dome so záhradkou.

Pane, nesplnilo sa to, čo som chcela, cestovanie a spoznávanie iných kultúr, ale Ty, Pane, si mi dal spoznať pravé hodnoty bytia na zemi.

Pane, neurobila som to, čo som chcela, pomstiť sa za krivdy, ktoré boli na mne a mojich rodičoch páchané, ale Ty, Pane, si ma požehnal svojou milosťou a dal si mi dar darov, schopnosť milovať Ťa a cez Teba všetkých blížnych bez rozdielu.

Pane, prosím Ťa, pomáhaj mi, aby som uniesla svoj vlastný život a zodpovednosť, ktorá leží na mojich pleciach.

Pane, dopusť, aby som prijala všetko čo mi každodennosť prináša a aby som každé ráno mohla povedať: -„Pane môj, som Tvoja nehodná dcéra túžiaca spočinúť pri Tvojich nohách s Tvojim menom na perách.“ Pane, Ty si povedal: „... a viera ťa uzdravila.“ Pane, nech sa stane vôľa Tvoja. Amen.

(Kiežby každý človek na tejto zemi prekonal sám seba a dokázal mať svoju osobnú intímnu modlitbu k nášmu dobrému Pánu Bohu, ktorá sa stáva vzpruhou ducha.).
 

Kto

Výroky, citáty, myšlienky, príslovia: KTO...
Kto bol stvorený na to, aby miloval, bude milovať všetkých, i keď nimi bude nenávidený. (Alexej Nikolajevič Arbuzov)
Kto dáva chudobnému, požičiava Bohu. (Victor Hugo)
Kto chce hýbať svetom, musí pohnúť najskôr sám sebou. (Sokrates)
Kto chce počuť úprimný hlas svedomia, musí vôkol seba a v sebe vytvoriť ticho. (Arturo Graf)

Kto chce vládnuť, musí najprv ovládať seba.(Nemecké príslovie)
Kto ide do tŕnia, musí si vziať čižmy. (Dánske príslovie)
Kto iných nemiluje, sám sebe ubližuje.(Anglické príslovie)
Kto je malému daru nevďačný , veľkého je nehoden. (Nezistené príslovie)
Kto je naozaj trpezlivý, znáša s rovnakou duševnou silou kríže ponižujúce i kríže, ktoré sú u ľudí vo veľkej vážnosti. (František Saleský)
Kto je ovocie, má pri tom myslieť na tých, čo vypestovali ovocné stromy. Kto pije vodu, má myslieť na prameň. (Ázijské príslovie)
Kto krivo prisahá, toho Boh zabije. (Slovenské príslovia)

Kto ma nechápe, nemôže byť hoden mojej lásky. (Charles Pinot Duclos)
Kto ma za chrbtom ohovára, ten sa ma bojí, ale kto ma chváli do očí, ten mnou opovrhuje. (Čínske príslovia)
Kto miluje nejakého človeka opravdivou láskou, miluje všetkých, miluje svet, miluje život. (Erich Fromm) (* 23. marec 1900 - † 18. marec 1980) nemecký filozof.
Kto miluje svojho psa, musí milovať aj jeho blchy.(Africké príslovie)
Kto miluje, toho priam ženie oddať sa bez výhrad milovanej osobe. (Edith Stein)

Kto naozaj miloval a je sklamaný, je ochotný skôr nežiť, než nenávidieť.

 (Auguste Marseille Barthélemy)
Kto nemá bohatých rodičov, môže mať bohaté srdce. (Anglické príslovie)
Kto nemá chuť pracovať, ten stratí ihlu i náprstok. (Talianske príslovie)
Kto nemá chuti, ľahko sa vykrúti. (Slovenské príslovie)
Kto nemá národ, ten nemá ani Boha! Buďte si istí, že všetci tí, čo prestanú chápať svoj národ a strácajú s ním spojenie, strácajú zároveň vieru otcovskú, stávajú sa buď ateistami, alebo ľahostajnými. (Fiodor Michajlovič Dostojevskij)

Kto nemiluje, je väčší primitív ako ten, kto nič nevie. (Georges Duhamel) (* 30. júna 1884 Paríž, Francúzsko – † 13. apríl 1966 Valmondois) bol francúzsky spisovateľ.
Kto nemyslí na svoj duchovný prospech, nemôže prospievať druhým. (Pavel Kosorin)
Kto nie je milovaný, je vždy i uprostred davu sám. (Josef Kajetán Tyl (* 4. február 1808 – † 11. júl 1856) bol český dramatik a spisovateľ
Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. (Bis dat qui cito dat) - (Latinské výroky)
Kto sa má dnes radovať, nemá s tým čakať do zajtra.(Nemecké príslovie)

Kto sa ohňa chráni, toho neopáli. (Slovenské príslovie)
Kto stratí zdravie , stratí veľa , kto stratí priateľa, stratí viac, ale kto stratí ducha, stratí všetko. (Španielské príslovie)
Kto v láske hlavu stratí, celý život platí. (Jacques Deval) * 27. jún 1895 Paríž,

 Francúzsko – † 19. december 1972 Paríž, Francúzsko) bol francúzsky dramatik a scénarista.
Kto veľa hovorí, málo myslí. (Carlo Alberto Pisani Dossi)

Kto vidí čerta za každým rohom, riskuje, že raz prehliadne diabla priamo pred sebou. (Pavel Kosorin)
Kto vie dobre klamať, akoby vedel o jeden jazyk viac. (Arménske príslovia)
Kto víťazí nad ľudmi, je mocný. Kto víťazí nad sebou je najmocnejší. (Lao-c')
Kto vysoko lieta, nízko padá. (Slovenské príslovie)
Kto žije podľa prírodných zákonov, stane sa šťastným, kto ich posudzuje, nešťastným. (Konfucius)

MODLITBA ZA DOSPELÉ DIEŤA
Prosím nášho Pána o požehnanie pre Teba, moje dieťa.
Odišiel si z domu a si odkázaný sám na seba.*
Nech ťa požehná Boh, keď sa ráno prebúdzaš,
a po celý deň nech chráni Tvoje telo, dušu i ducha.
Nech kráča s Tebou, keď ja už s Tebou ísť nemôžem.
Nech žehná miesta, kde žiješ a pracuješ a nech prejaví svoju milujúcu účasť, ako som kedysi prejavovala ja, keď som sa tak často pýtala:„Kde si bol a s kým“.
Nech žehná cesty, po ktorých chodíš, A všetkým, ktorí cestujú s Tebou. Nech žehná Tvojmu hospodáreniu a učí Ťa veľkorysosti voči tým, ktorí majú menej ako Ty.
Nech Ťa vedie po pravdivých cestách. A nech Ti pripomína, že máš vždy zo svojho dávať to najlepšie a potreby druhých klásť pred svoje vlastné.
Nech Ta učí odpúšťať, ako sme si my dvaja často odpúšťali navzájom... keď si spravil chybu a ja som Ťa karhala*
Keď som povedala NIE a Ty si to nechápal"
Nech Ta Boh obdarí poznaním Jeho Lásky, ktorá Ťa chráni a osvecuje pred Tebou Tvoju cestu, ako mi dal poznať, že si v bezpečí, v tieni jeho Krídel. Nech rastieš vo svojich vzťahoch s Pánom, Nech sa Ti dostane šťastnej istoty v poznaní, že On Ťa neopustí, a vždy bude blízko, aby Ťa utíšil.
Nech Ti dá Pán poznať, že si ja nerobím starosti, pretože viem. Že si v bezpečí, v rukách jedinej osoby, o ktorej verím, že Ťa miluje viac, ako to dokážem ja. AMEN.

NEZABUDNI NA ŠEPOT DUŠE:
Chorý a nešťastný môžeš byť aj preto, že napriek zdravým očiam si stratil schopnosť správne vidieť, a teda radovať sa zo zázrakov života. Patrí k nim napríklad vôňa kvetov a ich krása, štebot vtákov, vychádzajúce slnko, rosa v tráve či kvapky dažďa stekajúce po oknách. Čím skôr začneš toto všetko vnímať a radovať sa z toho, tým skôr tvoja myseľ i telo sa naplnia zdravím a šťastím, Keď Ta niečo trápi, nebedákaj, nekrič, nesťažuj si, lebo takto trápenie v sebe znásobuješ a robíš z neho múky. Spoj svoje srdce aj ústa modlitbou, ktorá vnesie do Tvojej mysle a tela pokoj.
Sila modlitby spočíva v tom, že počas nej sa zhováraš s Bohom, svojim duchom a dušou. Táto komunikácia zároveň posilňuje aj lieči Tvoje telo. Závisť, nenávisť, ohováranie, intrigy a klebety sú protikladom dobra. Ten, kto nimi ničí iného človeka, však neporovnateľne ničí sám seba, pretože vlastným rozhodnutím stratil spojenie s Bohom!
Tvoja duša sídli v srdci. Preto sa usiluj žiť tak, aby z neho denne prúdilo k ľudom svetlo lásky, súcitu a odpustenia.
Čo seješ, to budeš žať !
Keď si v mysli namiesto tvrdení „ja to nedokážem“, ja to neviem, začneš vravieť ja to dokážem, ja to viem, prejdeš tými dverami, za ktorými na Teba čaká úspech.
To, čo Ty považuješ vo svojom živote iba za šťastnú náhodu, je signálom očí Boha, že o Tebe vie a že je s Tebou v každom okamihu Tvojho života! .Tak ako slnko svojimi hrejivými lúčmi dokáže skrášliť tvár zeme,môžeš aj Ty svojim hrejivým úsmevom a jeho lúčmi skrášliť tvár každého človeka!

Modlitba o pomoc
Otče náš nebeský, skrze Krista, Pána nášho, pokorne a vrúcne prosím o pomoc, prosím o odpustenie. Pomôž mi, prosím, aby som dokázala z hĺbky duše odpustiť všetkým ľudom, blízkym aj neznámym. Prosím o odpustenie u všetkých, ktorým som priamo
či nepriamo, úmyselne či neúmyselne ublížila akýmkoľvek spôsobom, a aj tých, u ktorých som priamo či nepriamo vyvolala konanie zla v nich. Prosím o odpustenie u duší všetkých zosnulých, aj tých, ktorých som nepoznala, a aj im všetkým odpúšťam. Prosím o odpustenie u všetkých mojich potomkov, a aj ja im všetkým odpúšťam. Prosím, pomôž mi očistiť sa od sebectva, pýchy, lakomstva, povýšenectva a závisti. Ďakujem Ti Pane, Bože môj. Amen

ÚVAHA DUŠE
Nielen od vonkajších príčin závisí psychický a fyzický stav nášho organizmu. K úspešnému liečeniu je nevyhnutné vysporiadať sa v prvom rade vo svojej duši s príkoriami, ktorých pôvodcami, ale i adresátmi sme sa stali, a to úmyselne i neúmyselne a nielen vo vzťahu k žijúcim, ale i už zosnulým. Precítene vyznanie našej duše slovami tejto modlitby dokáže urobiť doslovne zázraky v liečebnom procese „duše", takou je napr. modlitba „o pomoc". Je tu i povzdych za našich nepriateľov: mám Ta rád, prajem Ti, odpúšťam Ti, odpusť aj Ty mne!
Nečakajme, že budeme zdraví, keď budeme mať srdce plné nenávisti, závisti a nelásky. Keď nebudeme odpúšťať tým, čo nám ubližujú, a to bez prestania. Majme na pamätá slová z Otčenáča: Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame...

Bez odpúšťania nebude ani nám odpustené.
Nečakajme, že budeme zdraví, keď naše telo nebude v harmónii s dušou Ak budeme vysielať negatívne, neláskavé, závistlivé a nenávisťou naplnené myšlienky alebo slová, otvárame si tým akýsi ochranný obal a práve týmto otvorom sa nám to všetko vráti, najmä ak toto vyšleme na človeka spravodlivého, ktorý žije, ako sa žiť má. Títo ľudia majú svojim žitím veľmi pevný a široký ochranný obal, od ktorého sa negatívny útok odrazí a vráti sa jeho tvorcovi. Treba vysielať vždy len láskavé myšlienky a bude sa nám vracať láska. Človek by bol prekvapený, čo všetko spôsobujú naše negatívne myšlienky nám a našim potomkom.
Aby sme žili v harmónii, musíme venovať aj duši toľko, koľko dokážeme venovať telu. Lebo keď nie je dobrá duša, nebude dobré ani zdravie tela. Dajme" si ruku na srdce, ako to robíme? Telu dávame jedlo, teplo, pohodlie - a duší?

POŠEPKÁM TI
- Chorý a nešťastný môžeš byť aj preto, že napriek zdravým očiam si stratila schopnosť správne vidieť, a teda radovať sa zo zázrakov života. Patrí k nim napríklad vôňa kvetov a ich krása, štebot vtákov, vychádzajúce slnko, rosa v tráve či kvapky dažďa stekajúce po oknách. Čím skôr začneš toto všetko vnímať a radovať sa z toho, tým skôr tvoja myseľ i telo sa naplnia zdravím a šťastím.
- Keď Ta niečo trápi, nebedákaj, nekrič, nesťažuj si, lebo takto trápenie v sebe znásobuješ a robíš z neho múky. Spoj svoje srdce aj ústa
modlitbou, ktorá vnesie do Tvojej mysle a tela pokoj.
- Sila modlitby spočíva v tom, že počas nej sa zhováraš s Bohom, svojim duchom a dušou. Táto komunikácia zároveň posilňuje aj lieči Tvoje telo.
- Závisť, nenávisť, ohováranie, intrigy a. klebety sú protikladom dobra. Ten, kto nimi ničí iného človeka, však neporovnateľne ničí sám seba, pretože vlastným rozhodnutím stratil spojenie s Bohom!
- Tvoja duša sídli v srdci. Preto sa usiluj žiť tak, aby z neho denne prúdilo k ľudom svetlo lásky, súcitu a odpustenia. Čo seješ, to budeš žať !
- Keď si v mysli namiesto tvrdení ja to nedokážem, ja to neviem, začneš vravieť ja to dokážem, ja to viem, prejdeš tými dverami, za ktorými na Teba čaká úspech.
To, čo Ty považuješ vo svojom živote iba za šťastnú náhodu, je signálom oči Boha, že o Tebe vie a že je s Tebou v každom okamihu Tvojho života!
- Tak ako slnko svojimi hrejivými lúčmi dokáže skrášliť tvár zeme, môžeš aj Ty svojim hrejivým úsmevom a jeho lúčmi skrášliť tvár každého človeka !

Moje
webové stránky
 
Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
Cezmín:
http://cezmin.wz.sk
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka:
http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Slovania:
http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti:
http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.wz.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu

 


 
http://www.vianocesk.wz.cz