wz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

CHRISTMAS ALL THE YEAR
VIANOCE PO CELÝ ROK

 Tak možno povedať o človeku (ľuďoch), ktorému každý deň žiari úsmev na tvári ako slniečko a mesiac na oblohe.

O čom sú Vianoce

Duchovná stránka vianočných sviatkov

Zimný slnovrat - Saturnálie - Vianoce

Faktom je, že zimný slnovrat odjakživa cez tisícročia fascinoval spoločenstvo ľudí. Napríklad v Ríme na toto obdobie pripadali saturnálie a opálie (oslavy boha osív Saturna a bohyne roľníctva Ops). Počas sviatkov nik nepracoval a Rimania sa navzájom navštevovali, dávali si darčeky (najmä dievčatám bábiky, vraj aby boli plodné), boli to časy typické na oslavy a hostiny.

Nie je veľa tých kresťanov, ktorí by nepoznali príbeh narodenia Ježiška v Betleheme. V každom prípade je príbeh o svätej rodine: Márii, Jozefovi, jasličkách so slamou a troch mudrcoch veľmi dojímavý.  Na severnej pologuli však ľudia chápali túto udalosť ako zrodenie sa nového roka, keď sa dni predlžujú. Slnko je v mnohých náboženstvách spojené so zrodením hlavného Boha. Takže počas zimných sviatkov sa oslavoval NOVÝ ŽIVOT, boli znamením príchodu NOVÉHO ROKA. Takže v severských krajinách, kam kresťanstvo prišlo neskôr, sa viac presadilo označenie pohanských sviatkov.

Sviatky vykúpenia, pokoja a lásky - Vianoce

Vianoce 24. a 25. decembra slávia  na celom svete už dve miliardy kresťanov. Pripomínajú si narodenie Ježiša Krista v Betleheme - po hebrejsky Dom chleba, meste asi osem kilometrov južne od Jeruzalema. Podľa kresťanského chápania to znamená vtelenie Boha, jeho vstup do dejín ľudí, ktorým daroval spásu. V meste Betleheme stojí od 4. storočia Bazilika Narodenia Pána, jedna z najvýraznejších chrámových stavieb Konštantína veľkého. Ako vieme, tak polemiky, kedy sa narodil Kristus, pretrvávajú dodnes a netýkali sa iba presného roku jeho narodenia, ale aj dňa a mesiaca. Historickým časom cirkev ustálila deň narodenia Ježiška na 25. december a možné je i to, že pri určovaní tohto dátumu vychádzala aj z pohanských zvykov zimného slnovratu, keďže uvedené je cítiť zo samotného názvu "VIANOCE." Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Spočiatku narodenie Pána nemalo svoj osobitný sviatok a pripomínalo sa na Východe spolu s inými "zjaveniami Pána" 6. januára. Na Západe sa v polovici 4. storočia začala objavovať osobitná spomienka Božieho narodenia 25. decembra. Podľa jednej  hypotézy sa tento termín vypočítal od 25. marca, keď sa všeobecne slávil sviatok Zvestovania Pána, keď archanjel Gabriel zvestoval Márii, že bude Kristovou matkou. Ďalšia hypotéza hovorí o novej kresťanskej interpretácii rímskeho pohanského sviatku narodenia Slnka (Natalis Solis invicti). Rímski kresťania ho začali sláviť ako vlastný sviatok Narodenia Krista - ako Slnka na základe biblických citátov. Tento dátum bol všeobecne prijatý a rýchlo sa ujal. Na základe odlišných tradícií slávia kresťania rôznych cirkví Vianoce v rozdielnych termínoch. Katolíci, protestanti a časť pravoslávia slávia Vianoce 25. decembra podľa gregoriánskeho kalendára. Iná časť pravoslávnych veriacich, vrátane pravoslávnych na Slovensku, oslavuje vianočné sviatky podľa juliánskeho kalendára 6. a 7.januára. Juliánskym kalendárom sa riadi napríklad pravoslávna cirkev v Jeruzaleme, Česku, na Slovensku, Poľsku, Rusku, na Ukrajine, Srbsku,  v Gruzínsku ako i niektoré staré východné cirkvi. Pravoslávne cirkvi Carihradu, Alexandrie, Rumunska, Bulharska, Grécka a sýrsko-pravoslávna cirkev používajú gregoriánsky kalendár.

Zjavenie Pána

Zjavenie Pána je zjavením Ježiša Krista ako Mesiáša Izraela, Božieho Syna a Spasiteľa sveta a spolu s Ježišovým krstom v Jordáne a svadbou v Káne sa slávi poklona Ježiškovi zo strany „mudrcov“, ktorí prišli z Východu. V mudrcoch, ako predstaviteľoch okolitých pohanských náboženstiev, evanjelium vidí prvotné národy, ktoré prijímajú dobrú zvesť o spáse skrze vtelenie Ježiša Krista. Príchod mudrcov do Jeruzalema s cieľom pokloniť sa židovskému kráľovi ukazuje, že hľadajú v Izraeli toho, ktorý bude kráľom národov. Ich príchod predstavuje, že pohania sa môžu klaňať Ježišovi Božiemu Synovi a Spasiteľovi sveta, ale len ak sa obrátia k židom a príjmu od nich mesiášske prisľúbenie, ako sa nachádza v Starom zákone. Zjavenie Pána zvestuje, že všetky národy vstupujú do rodiny patriarchov a nadobúdajú „výsady vyvoleného ľudu“.
Útek do Egypta a povraždenie neviniatok sú prejavom temna odporujúceho svetlu a celý Kristov život bol poznačený prenasledovaním a jeho vlastní majú na ňom podiel. Jeho návrat z Egypta pripomína exodus a predstavuje Ježiša ako definitívneho osloboditeľa.

 

Vianočný Betlehem

Pôvodcom betlehemskej tradície je sv. František z Assisi, ktorý v roku 1223 postavil  v Greccio PRVÝ BETLEHEM. K nádhere vianočnej atmosféry patrí stavanie betlehemov s jasličkami, postavami Svätej rodiny, troch mudrcov, pastierov, anjelov a zvieratiek v maštali. Jedná sa o vyobrazenie scény narodenia Ježiška v jasličkách na slame. Za zvyk pripraviť si betlehem - živý, vďačíme Františkovi z Assisi, ktorý v roku 1223 spolu s priateľmi premenil jaskyňu na kaplnku a zinscenovali živý betlehem aj s oslíkmi. O polnoci František slúžil sv. omšu a odtiaľto sa zvyk pripraviť betlehem dostal do kostolov a kláštorov. Až koncom 18. stor. sa betlehemy dostali do širšej verejnosti už či v živej, drevenej a papierovej podobe. Keď sa však zaužíval zvyk pripraviť si doma vianočný stromček, upadal zvyk postaviť si živý domáci betlehem.

Sviatok Krstu Pána - 8. januára


Krst Ježiša v rieke Jordán je medzníkom v jeho pozemskom živote, pretože je začiatkom jeho verejného účinkovania. Pôvodne si ho Cirkev pripomínala (s poklonou troch mudrcov a s prvým Ježišovým zázrakom v Káne) na sviatok Zjavenia Pána (6. januára), ale od r. 1969 sa slávi osobitne, a to v nedeľu po Zjavení Pána. Ak táto nedeľa pripadne na 7. alebo 8. januára, sviatok sa neslávi. "Vešperami" sviatku Krstu Pána sa vianočné obdobie končí.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Darčeky

Tento, pre deti najfantastickejší a aj najfascinujúcejší rituál Vianoc, nie je veľmi starý, hoci vychádza z pohanských tradícií. Postava Ježiška, ktorý deťom nosí darčeky, je vlastná v podstate len pre strednú Európu. Konalo sa obdarovávanie detí Sv. Mikulášom a Martin Luther sa práve darčekmi počas Vianoc snažil vykoreniť rozšírenejší zvyk dávania darčekov na svätého Mikuláša. Ako to je so Sv.Mikulášom? Pozrieme sa na to.
dedo Mráz, francúzsky Papa Noël, taliansky Babbo Natale, Santa Klaus sú vo vyobrazeniach ako starší páni s bielou bradou, čím pripomínajú Mikuláša. Vo zvykoch je to tak, že v červenom odetý Santa Klaus sa vydáva na saniach ťahaných sobmi na cestu okolo sveta, aby všetkým deťom nadelil darčeky, no  v niektorých krajinách chodí s batohom plným darčekov a s ním sa spúšťa do domov dolu komínom, kde na neho čakajú pančuchy, do ktorých darčeky vloží. V každom prípade však väčšie darčeky ukladá vždy pod vyzdobený stromček. U nás nemáme zvyk vešať červené pančuchy na rímsu krbov a pecí. Ježiško jednoducho darčeky položí pod stromček. Ale nie všade je rovnaký aj zvyk, keď sa deti rozbehnú k stromčeku a nedočkavo otvárajú balíčky. Napríklad deti Taliansku, ale aj v susednom Maďarsku si darčeky rozdelia ešte pred večerou a u nás obvykle až po štedrovečernej večeri. V neďalekom pravoslávnom Rusku dostávajú deti sladkosti v tento deň a je to začiatok slávností, ktoré trvajú až do hlavných pravoslávnych sviatkov. V anglosaských krajinách sa darčeky rozdeľujú až 25. decembra ráno. V týchto krajinách je tým pravým sviatkom až tento deň, hoci samotné Vianoce sa začínajú 24. decembra po západe Slnka.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

  

Chlapček Nicholaus

Napriek tomu, že Santa Klaus je rozprávková bytosť, existujú o ňom rôzne legendy. Ako sa pamätám, tak  v čase detstva mojich detí som si raz prečítala jednu legendu o chlapčekovi Nicholasovi, ktorá sa mi celkom páčila. Samozrejme, že som si ju neopísala, ale čo som si z nej zapamätala nasleduje...

Keď bol Nicholas ešte malý, zomreli mu obaja rodičia a hoci bol ako prst sám na tomto svete, aj tak vyrástol z neho človek s veľmi dobrým a láskavým srdcom, ktorý nikdy nemyslel iba na seba, ale sa snažil pomáhať iným ľuďom. Nemal veľa majetku a tak rozmýšľal, ako by svoje túžby mohol zrealizovať. Raz našiel medzi polienkami s ktorými sa hrával také, ktoré sa podobalo na jeho milovaného kocúra a to bola inšpirácia a nápad... Začal vyrezávať hračky pre malé detičky, ktoré zo srdca úprimne miloval a keďže nemyslel len na detičky žijúce iba v jeho blízkosti, často chodil pešo do sveta rozdávať iným radosť.
Keď už bol starý, dobrý Pán Boh zhodnotil jeho život a videl, že Nicholaus je nielen pre malé detičky veľkým prínosom.  Rozhodol sa preto darovať mu nesmrteľnosť. A odvtedy sa Nicholas (dnes už Santa Claus) po celý rok venuje výrobe hračiek a raz za rok ich porozdáva všetkým detičkám na svete…

 

   .

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

    

 

  

cezmina@land.ru 

        ODKAZY

Moje webové stránky

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Svet Bábik:
http://svetbabik.czweb.org
Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
CB rádioamatérske hobby:
http://agnesa.sweb.cz 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Aishwarya Ray:
http://aishwarya.wz.cz 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org 
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org 
Svadba:
http://svadbask.unas.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz 
Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz 

http://www.svadba-chlebany.land.ru

.

    

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]