wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

.
 

.

 

 

Časť mosadznej tabule o renovovaných kultúrnych pamiatkach obce...

Občania v miestnosti kultúrneho domu po oficiálnej časti programu osláv 680.výročia obce od prvej písomnej zmienky.

Veselí muzikanti... zo skupiny TRIO SELEKT...

Publikácia o obci Horné Chlebany z pera  autorského kolektívu v zložení PhDr Oľga Kvasnicová, doc. PhDr Ján Lukačka, CsC., Mgr. Miroslav Kollár, Bc Ján Mašír, PhDr Blažena Šmotláková.

Pani PhDr. Oľga Kvasnicová s pánom Mgr. Dušanom Vaňom.

Pán Mgr. Dušan V A Ň O z Topoľčian,  redaktor a editor knihy o obci Horné Chlebany.

Zvítanie sa...

Vpravo pani PhDr. Blaženka Šmotláková.

Pán starosta obce Bc. Ján M A Š Í R

Bývalá pani starostka obce pani Helenka Gálisová.

Hudba TRIO Selekt...

Pán starosta obce Krušovce a predošlá pani starostka obce Norovce (rozpráva sa s pánom Jánom Medom, organistom farského kostola v Krušovciach).

V strede pani starostka obce Rajčany.

Pán Eduard Vražba, celoživotne pracuje ako údržbár vysielacej techniky obecného úradu a elektrického vedenia v obci i ako správca miestnej zvonice s kaplnkou (inak je môj švagor...)

Peter Boris - organista vo farskom kostole v Krušovciach a hrá na varhany počas sv.omší v obci Horné Chlebany.

Vľavo pani Emília Šatková, spoluzakladateľka a prvá predsedníčka Jednoty dôchodcov v obci.

Švédsky stôl...

Vľavo vedúca Obecnej knižnice pani Vierka Juríková.

Irenka Zelmanová s pani Emíliou Šatkovou.

Tanec sestry predošlej pani starostky z Noroviec (žijúca v Nemecku)...

Kapela TRIO Selekt

Vpravo je náš pán vedúci Mäsiarstva, Dušan Kúdela a vľavo Milan Novotný.

Veselá partia Šatkových a Kúdelových...

Minivýstavka ručných prác...

Hostia

Fotené z balkóna už vo večerných hodinách

Toto mladé žieňa obsluhovalo hostí...

Iba toľkoto záberov som urobila počas hodinky, čo som bola v kultúrnom dome večer po oficiálnej časti programu po 20 hodine

Keď mi niekto poskytne fotografie, zverejním aj ďalšie a milerada.

Anežka Vražbová

 


 

 

 

 


     
     
     
     
     
 
     
     [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

ODKAZY na kresťanské stránky

 

 

http://www.animaatjes.nl/http://www.beruska8.cz;   http://ani-grafi.wz.cz; http://www.bigoo.ws http://elouai.com/doll-makers.php http://www.fancygens.com/; obrazky-gif.wz.czhttp://www.glitter-graphics.com/; www.freewebstuff.be/webdesign; http://www.grsites.com;      

Design Anežka Vražbová Horné Chlebany Kontakt: cezmin@azet.sk  ;  Web: http://www.cezmin.land.ru