wz
.

 

 

.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Zaujímavosť

Pri sčítaní ľudu roku 1720 bolo len 730 tisíc obyvateľov na Slovensku. "Kristus v plnej miere odhaľuje človeka človeku a dáva mu najavo vznešenosť jeho povolania. " Ako by mohol tento počet obyvateľov vzrastať, keby si národ slovenský nebol zachoval vysokú mravnú úroveň a rodinnú morálku?

Čo predstavuje mravnú obrodu?

Čerpanie pravých hodnôt z kresťanských koreňov a prameňov. To má robiť mravná obroda človeka, ľudí, národa. V konečnom dôsledku, akú inú spoločnú morálku chceme vynájsť?
 Slovákov si vo svete cenia hlavne pre ich srdečný ľudský vzťah. "Ak zvoláš Slovák, nech sa ti vždy ozve človek!" Tak nejako to povedal pred rokmi Janko Kollár. Toto treba v dnešnej dobe obnovovať, ľudskú srdečnosť, prajnosť, ústretovosť, ľudský dobrosrdečný vzťah človeka k človeku a to doma v rodine, v dedine, meste, v celom štáte.

Hlavná črta Slovákov je: "Vieme byť niekedy mimoriadne úslužní k cudziemu, ale bezohľadne tvrdí k vlastným." A hlavné: Kvári nás dedičstvo - kliatba Svätoplukových synov - nesvornosť, nejednotnosť. Je jeden vtip: "Keď sa stretnú dvaja Slováci z Austrálii či v Amerike alebo na Novom Zélande, tak hneď vzniknú tri strany". Stať sa Slovákom, teda "úplným Slovákom", znamená stať sa bratom všetkých ľudí bez rozdielu na základe zanechaného nám kresťanského dedičstva hlásajúceho lásku, pokoj a mier medzi ľuďmi a národmi.
V základných otázkach nech je medzi nami Slovákmi jednota, v nepodstatných otázkach nech je sloboda a vo všetkých otázkach nech prevláda a dominuje láska. K tomu je treba veľká túžba a silná snaha o spoločné dobro, o spoločné hodnoty, hlboké  povedomie národného bytia a ochota obetovať drobné, čiastkové osobné záujmy pre vyššie hodnoty, akými sú aj pokoj a mier medzi ľuďmi. To ale som idealistka, čo? Možno si takto poviete po prečítaní riadkov, no nie je to nemožné a chce to naozaj pevnú vieru, odvahu a presvedčenie konať dobro a nedať s aodradiť.
K mravnej obrode je nutná hlboká viera človeka a aj náboženstvo. Nech už nám hovorili čo len chceli za bývalého režimu, na celom svete je náboženstvo hybnou silou ľudí, náboženstvo je jedno z najhlbších a najtrvalejších zložiek života ľudstva, a to naozaj na každom kontinente a po všetky veky.
Slovenskí biskupi hovorili vo svojom príhovore:  "vyrástli sme z cyrilo-metodského dedičstva a v ňom tkvejú korene nášho národa. Je našou povinnosťou pokračovať v našich kresťanských tradíciách, chrániť si vieru i na verejnosti." Je scestné myslieť si, že na verejnosti netreba prezentovať vlastné vierovyznanie. Hrozbou nie je už ani tak ateizmus, ako určitý druh agnosticizmu a sekularizácie spojenej s presvedčením, že náboženstvo patrí do čisto súkromnej sféry a nemá nič spoločného s verejným spoločenským životom. Ak ste si za tých 15 rokov tzv.slobody všimli, tak takéto názory vedú na západe k úpadku civilizácie a k zúfalému hľadaniu opory a istoty života, dokonca k mágii a paranáboženským formám, čo sa začína rozmáhať už aj u nás, hoci nie v takom meradle, ako na západe, no čo nebolo, môže byť, ak poľavíme a nebudeme dostatočne odvážni chrániť si duchovné dedičstvo našich otcov a nebudeme prezentovať svoje vierovyznanie na verejnosti. Treba vziať na vedomie fakt, že k spoločnému dobru patrí aj dať výraz a priestor náboženstvu vo verejnom živote a v spoločenskom zriadení.
Svätý Otec Ján Pavol II. povedal - citujem: "Všetkým, ktorí sú zodpovední za spoločenský život, najmä politickým predstaviteľom jednotlivých štátov, presvedčenie cirkvi, že vyučovanie náboženstva nie je iba súkromnou záležitosťou, ale službou pre spoločné dobro. V Európe, ktorá uznáva práva človeka a občana, uskutočnenie takéhoto vyučovania zabezpečuje základné práva svedomia, ktoré by akákoľvek emarginácia alebo znehodnotenie hlboko ranili.
Preto je aj potrebné, aby právne normy a smernice boli tak jasne vyjadrené, že by zabezpečili v prítomnosti žiakov, v rozvrhoch a v školskej organizácii podmienky pre účinný a dôstojný priebeh vyučovania náboženstva vo verejnej škole, pódia princípov takého istého postavenia kultúrneho a výchovného, aké majú ostatné predmety. "
Mravná obroda zahrňuje všetko, čo je dobré, krásne a zdravé v človeku, ľuďoch a národe. Som presvedčená, že sa jej netreba báť ako spiatočníctva, teda nejakého mravokárstva. Konkrétne zahŕňa napríklad spravodlivosť vo verejnom živote, vo verejnej správe, na pracovisku, statočnosť, čestnosť, oddanosť dobru, zahŕňa tiež vyváženosť misiek váh, na ktorých sú určené práva a povinnosti a nestranná miera, rovnaká pre všetkých bez rozdielu. Mravná obroda má znamenať zákonnú ochranu všetkých ľudských dobier a hodnôt, najmä základnej - ľudského života od samého počatia až po dôstojnú smrť.
Mravná obroda - obnova sa začína nie u druhých ľudí, ale hlavne zmenou seba samého, zmenou vlastného myslenia a postoja k bratom a sestrám vo vlastnom národe, k spoluobčanom, spoluobyvateľom, k iným národom a  k ľudstvu ako takému. Keď urobíme tú najdôležitejšiu, najtichšiu revolúciu, akú môžeme urobiť, a to radikálnu zmenu vlastného myslenia a srdca, nemusíme sa báť, ako to povedal Vajanský: "My nebojíme sa ani chvíľu o národného génia, čo by sme i všetci proti nemu hrešili". Plne sa stotožňujem s vyhlásením Vajanského, naozaj sa potom nemusíme báť.


Odporúčam zdroje

Bernolákovčina: http://www.vazka.sk/
Vatikánsky rozhlas: http://www.radiovaticana.org/
Prosba: http://www.impulzrevue.sk/article.php?134
Katolícka sociálna náuka: http://ksn.frcth.uniba.sk/Tomko1991.html

Listáreň Katolícke noviny: http://www.katnoviny.sk/Kn_2001/49_2001/listaren.htm
PROP.sk o morálke: http://www.prop.sk/moralka_zije_alebo_umiera.html
Katolícka cirkev na Slovensku:
http://www.kbs.sk/
Úrad vlády SR: http://www-8.vlada.gov.sk
Dzurjanin http://dzurjanin.blog.sme.sk
Kresťanská filozofia: http://www.uski.sk
Slovenský orol: http://www.slovenskyorol.sk/
NOC: http://www.nocka.sk/no/archiv2/2004_04?wid=3725&func=viewSubmission&sid=151
Spoločensktvo: http://www.obec-krestanu.cz/stary/KdoJsme/kam_nas_zaradit_sk.html
Zaujímavosti: http://www.senat.cz/zajimavosti/tisky/4vo/stena/100schuz/S100002.htm
Knižnica: http://www.slovakradio.sk/devin/autor/index.php?page=ovidiusM
Linka dôvery: http://www.katnoviny.sk/Kn_2001/03_2001/listaren.htm
http://dzurjanin.blog.sme.sk/c/44247/Slovenske-narodne-hnutie-po-Rakusko-Uhorskom-vyrovnani.html

Pestovatelia jazyka

Keď počúvam rádio či TV, tak ľudovo povedané, obracia sa mi nožík vo vrecku nad katovaním rodného jazyka, nad jeho rytmikou. To neľúbivé "blavácke vyspevovanie", intonácia, znižovanie a zvyšovanie hlasu a slovná zásoba... prosto nenachádzam slov a X krát vypnem rádio či TV, čo to už ani len počúvať nemôžem. Viliam Záborský s krásnou výrečnosťou slovenského jazyka spolu s národovcami sa môžu v hrobe obracať. 

Od 16. storočia a od zavedenia tlačiarní je nepretržitá procesia slovenských autorov, ktorí slovenčinu pestujú takú, že sa srdca dotýka, ako napríklad (všetci už zomrelí): Cantus catholici, Anton Bernolák, Juraj Fándly, Sinapius Horčička,  Ján Hollý, František Kollár, evanjelický superintendent Karol Kuzmány, Andrej Kmeť, Ján Baltazár Magin, biskup katolík Štefan Moyzes,  Adam Juraj Papánek, Ján Palárik, Juraj Palkovič, kardinál Alexander Rudnay, Andrej Radlinský, František Sasinek, Škultéty, Samuel Timon  až po naše storočie s menami, ako Beniak, Hodál, Hlbina, Haranta, Háber, Dilong, Miškovič, Eugen Paulíny,  Silan,  Šprinc, Žarnov a ďalší.  Kto konečne naučí hlásateľov či moderátorov TV poriadnej slovenčine? Katujú reč a mladých ľudí s deťmi doslova a do písmena deformujú, kaličia ich materčinu.
 

ODKAZY
na moje www stránky
Obec Horné Chlebany: http://www.sweb.cz/hornechlebany  ;
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.land.ru/  ;
CBRSK Horné Chlebany :
http://www.cbrsk.php5.sk/  ;
Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz/ ;
Jánska noc :
http://byliny.krovatka.su/ ;
Vianoce :
http://vianocesk.wz.cz/  ;
Svadba:
http://svadbask.unas.cz/ ;
Veľká noc:
http://cbrsk2.pisem.net/ ;
Vianoce :
http://www.cbrsk3.pisem.net/  ;
Pani Príroda :
http://www.agika.szm.com/  ;
Milovaná príroda :
http://www.cezmina.szm.sk/  ;
CB rádioamatérske hobby :
http://cbrsk.euweb.cz/  ;
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz/  ;
CB rádioamatérske hobby :
http://www.sweb.cz/agnesa  ;
Svadba Chlebany:
http://www.svadba-chlebany.land.ru/  ;
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.pisem.net/  ;
Veľká noc:
http://www.eufrosyne.szm.com/  ;
Jánska noc :
http://www.cbjanskanoc.ic.cz/  ;
Príroda :
http://eufrosyne.wz.cz/  ;
Vianoce :
http://vianocesk.ic.cz/  ;
Veľká noc :
http://velkanoc.czweb.org/  ;

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ] 

.