wz

 

 
 
 

.

KRV

Krv (lat. sanguis, gr. haima) je z morfologického hľadiska mezenchýmové tkanivo, ktorého bunky (hemocyty) sa pohybujú v tekutej medzibunkovej látke (krvnej plazme). Z fyziologického hľadiska je krv rôznorodá tekutina pozostávajúca z krvných buniek a krvnej plazmy. Medicínske termíny súvisiace s krvou môžu začínať na „hemo-“ alebo „hemato-“ a končiť na „-émia“.
Organizmus zdravého dospelého človeka má v sebe asi 5,5 litra krvi, čo je približne 6 až 8 % telesnej hmotnosti. Dospelý muž má 5-6 litrov, ženy majú okolo 4,5-5 litrov krvi ( 8-9% z celkovej hmotnosti tela) a bez následkov môže človek stratiť 0,5 litra no strata väčšia ako 1,5 litra ohrozuje život.
Hlavnou funkciou krvi je dopravovať živiny a základné prvky (napríklad kyslík, glukózu) do tkanív a odvádzať odpadové produkty (napríklad oxid uhličitý, kyselinu mliečnu, kyslík, rôzne živiny, metabolity, vitamíny alebo minerály. ). Krv transportuje aj bunky (napríklad biele krvinky, krvné doštičky) a rôzne chemické zlúčeniny (napríklad aminokyseliny, tuky, hormóny) medzi tkanivami. Problémy s krvným zložením alebo cirkuláciou môžu viesť k poruchám funkcie tkanív a orgánov.
Krv má svoje nezastupiteľné miesto v obrane organizmu pred cudzorodými látkami (napr. pôvodcami infekcií) a v prenose informácií (napr. prostredníctvom hormónov). Navyše má krv aj termoregulačnú funkciu - rozvádza teplo a tým ochladzuje a otepľuje organizmus.
Na zabezpečenie tejto bohatej škály funkcií sú v krvi dve hlavné zložky. Ta prvá - tekutá, je plazma. A tou druhou sú tzv. krvné elementy – bunky (červené krvinky, biele krvinky a doštičky). Ich vzájomný pomer je vyrovnaný, i keď o trochu „vyhráva“ plazma. Tej je v jednom  litri krvi okolo 55%.

Kto môže darovať krv ?
- každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov, s minimálnou hmotnosťou 50 kg
- kto neprekonal infekčnú žltačku typu B,C, nie je nosičom HIV, neprekonal syfilis, nie je sexuálnym partnerom ľudí s uvedenými chorobami a neprišiel s nimi v poslednom roku do styku
- kto posledný rok nebol operovaný, tetovaný, liečený akupunktúrou, nemal prepichované uši, alebo iné časti tela, nedostal transfúziu krvi, plazmy, nepodstúpil endoskopické vyšetrenie
- kto nepatrí k rizikovo sa správajúcim jedincom
človek, ktorý je
- 4 týždne po doužívaní antibiotík
- 2 týždne bez hnačky, bez horúčky
- 1 týždeň po zubnom ošetrení (vŕtanie, extrakcia zubu)
- aktuálne bez herpesu
- aktuálne mimo menštruáciu (+/- 3 dni) a tehotenstva
- 48 hodín po preventívnom očkovaní
- 1 rok po pôrode alebo ukončení tehotenstva, ak nekojí
- človek, ktorý neužíva pravidelne dlhodobo lieky

Ako často možno krv darovať ?

Muži môžu darovať krv s odstupom 3 mesiacov po odbere maximálne 4x do roka.
Ženy môžu darovať krv s odstupom 4 mesiacov po odbere maximálne 3x do roka.

Rád by som daroval krv, ale...

- ešte nikdy som nedaroval
Stačí prísť na ktorékoľvek Hematologicko-tranzfuziologické oddelenie (HTO) vo väčšine nemocníc v okresných mestách s občianskym preukazom a kartou poistenca, byť nalačno a všetko ostatné už vybavia za vás na mieste. Ak sa neviete odhodlať, poproste kamarátku alebo kamaráta, alebo využite niektorú z kampaní, ktoré organizuje Slovenský Červený kríž (SČK) začiatkom roka, v lete a pred Vianocami. Tieto sú dotované sponzormi a máte možnosť vyhrať niektorú z cien.

- nie som plnoletý
Krv môže darovať každý človek, ktorý má viac jako 18 rokov a menej ako 60. Do 20 rokov veku a po 55 roku sa odporúča darovať krv dva razy ročne, medzitým môžu ženy darovať krv najviac trikrát ročne a muži štyrikrát za rok. Pre darovanie plazmy a jednotlivých druhov krviniek (špecializované odbery) platia iné pravidlá. Prvodarcom sa odoberá len krv klasickým spôsobom.

- nerobí mi dobre pohľad na krv
To nič, odber krvi sa robí tak, že je možné pozerať aj na druhú stranu ako je odberová súprava. Okrem toho v novom prostredí je viac vnemov, ktoré odpútajú vašu pozornosť, vrátane milého personálu a iných darcov.

- som veľmi chudá/chudý
Odber krvi sa robí u osôb vážiacich 50 kg a viac. Každý človek má 5 – 6 l krvi a odobraté množstvo tvorí malú časť, ktorá organizmu nechýba. U každého človeka sa objem odobratej krvi doplní do 24 h a krvinky v priebehu desiatky dní. Za tri mesiace sa v organizme človeka obnovia všetky zložky krvi, pretože každý deň časť krviniek a bielkovín v plazme sa rozpadne a taká istá časť vznikne znova. Je to bežný kolobeh obnovy organizmu, ktorý prebieha vo všetkých tkanivách.

- neviem akú mám krvnú skupinu
Zisťovanie krvnej skupiny sa robí v rámci vyšetrenia krvi pred prvým odberom. Potrebné sú všetky krvné skupiny, pretože aj chorí ľudia sú s rôznymi krvnými skupinami a v nemocniciach nikdy nevedia vopred, krv akej skupiny budú potrebovať.

- trpím chudokrvnosťou
Chudokrvnosť býva častejšia u dievčat a žien vzhľadom na pravidelné krvácanie, ale väčšinou je ľahko odstrániteľná podávaním prídavkov železa. Navštívte HTO okresnej nemocnice, kde vás vyšetria, dajú vám liek proti chudokrvnosti a objednajú vás na odber po určitom čase, až si organizmus vytvorí dostatok červených krviniek. Samotný odber krvi nevedie k chudokrvnosti, pretože sa odoberá najviac 450 ml. Takéto odobrané množstvo znáša organizmus každého človeka bez problémov. Je to overené na niekoľkých miliónoch odberov krvi a plazmy na svete každý rok.

- aktívne sa venujem športu
Aktívny šport je prejavom zdravia a preto športovci môžu darovať krv tak isto, ako nešportovci. Nie je vhodné darovať krv bezprostredne pred dôležitým pretekom, alebo pár dní po nadmernom telesnom výkone, ale aj ťažko pracujúci ľudia môžu darovať krv kedykoľvek. Športový duch by mal naviac podporovať darovanie krvi po prvýkrát ako spôsob prekonania samého seba, trémy a prípadných obáv z neznámeho. Dobrý pocit z prejavu ľudskosti všetko vynahradí.

- mávam časté angíny a prechladnutia
Počas akútneho zápalového ochorenia s teplotami a 6 týždňov po takomto ochorení sa neodporúča darovať krv. Podobné pravidlo platí aj po očkovaní proti nákazlivým chorobám.

- prekonal som operáciu
- Po operácii môžete darovať krv za 6 – 12 mesiacov, pokiaľ ste neboli operovaní pre nádor, s výnimkou nezhubných nádorov. Za tento čas sa organizmus plne zotaví a ak ste potrebovali krv počas operácie, budete môcť splatiť pomyselný dlh neznámemu darcovi. Ak ste krv počas operácie nedostali, môžete darovať pre tých, čo budú počas operácie v horšej situácii.

- bol som už viackrát chorý
Z darovania krvi sú vylúčené osoby s ochorením srdca a ciev, pečene, po prekonaní tuberkulózy a vírusového zápalu pečene, z ťažkými formami alergie a ľudia trvale užívajúci lieky. Krv nemôžu darovať ľudia so zhubným nádorom a pohlavne prenášanými chorobami.
- Krv sa neodoberá ľuďom s rizikovými faktormi k AIDS.

- mám málo času
V súčasnosti sú odbery krvi organizované tak, že celý pobyt na HTO trvá približne 60 – 90 minút, vrátane vyšetrení pred odberom a záverečného občerstvenia. Ak si vopred telefonicky overíte, kedy býva menej darcov, môžete ušetriť ešte viac času. Tri hodiny za rok v porovnaní so zachráneným životom – nestrávite viac času zbytočnosťami?

- omdlievam
Častejšie omdlievajú mladí ľudia a muži, ale po odbere kolaps nehrozí. Krv sa odoberá poležiačky, ak počas odberu nahlásite vaše obavy, personál vás odprevadí do odpočívarne, kde si môžete niekoľko minút oddýchnuť na posteli a definitívne vás vzpruží občerstvenie. Ako prevencia pocitov na omdlievanie sa osvedčil zvýšený prívod tekutín v predvečer plánovaného odberu, napr. minerálky, nesladeného čaju, alebo čistej vody. V zahraničí občerstvenie nepodávajú preto aby sa darca najedol, ale aby zotrval pár minút po odbere na HTO a neponáhľal sa do práce.

- bojím sa infekcií
-Používajú sa výlučne ihly na jedno použitie, ktoré sú robené tak, aby vpich bol takmer bezbolestný. Tento strach je neodôvodnený, pretože sú darci, ktorí darovali krv aj viac ako 300 krát a tiež mohli mať pred prvým odberom strach z pichnutia.

- nechce sa mi cestovať
-Takmer vo všetkých okresných mestách sú HTO, alebo odberové centrá, takže darci krvi nemusia cestovať ďaleko. Ak skutočne nechcete strácať čas žiadnym cestovaním, môže prísť Mobilná odberová jednotka až do miesta bydliska alebo pracoviska.
Informujte sa na najbližšom Sekretariáte SČK v okresnom meste.

- bojím sa oslabenia
-Odber krvi a tréma pred prvým odberom sú veľmi miernym stresom, omnoho slabším ako zažívame denne na pracovisku alebo v cestnej premávke, ale u zdravého človeka pôsobia skôr povzbudzujúco než tlmivo. Dobrý pocit z humánneho činu vysoko preváži strach z oslabenia organizmu.

- užívam lieky
Pravidelné užívanie liekov nie je u darcu žiadúce s výnimkou hormonálnej antikoncepcie žien. Aj nepravidelné užívanie liekov proti bolesti, na upokojenie a iných treba pred odberom obmedziť aspoň na 24 hodín.

- nechcem sa nakaziť
Odberové súpravy sú len na jedno použitie a po odbere sa spaľujú, preto riziko akejkoľvek nákazy je technicky nemožné. Materiálne zabezpečenie odberov je na úrovni vyspelých krajín. Dokonca aj testovanie na prítomnosť vírusu spôsobujúceho AIDS bolo zavedené celoplošne takmer súčasne s krajinami EÚ.

- dával som krv, ale prestal som
Stačí znova zájsť na HTO, ktoré vás malo v evidencii, alebo s preukazom darcu sa prihlásiť podobne ako prvodarca kdekoľvek na Slovensku. Darca by nemal byť súčasne evidovaný na viacerých miestach. Ak darujete krv aspoň raz ročne, ste evidovaný ako trvalý darca, ak menej, počas dvoch rokov vás evidujú ako príležitostného darcu.

- po práci chodievam na pivo
Malé množstvá alkoholu neškodia, ale v predvečer odberu by ste mali zjesť len ľahkú večeru a piť viac tekutín. Z alkoholických nápojov len toľko, aby ste skoro ráno v deň odberu mohli s pokojným svedomím sadnúť za volant automobilu. V zásade by ste nemali deň pred odberom vypiť viac alkoholu, ako je v jednom pive, alebo v 2 dcl vína, alebo v 4 cl destilátu.

- neviem sa odhodlať
Poproste kamaráta, kamarátku, alebo niekoho, kto už krv daroval, aby vás pri prvom odbere sprevádzali, alebo sa telefonicky ohláste na Sekretariáte Územného spolku SČK v okresnom meste, kde vám povedia dátum organizovaného odberu.V kolektíve sa nebudete cítiť osamelý. Aj keď prídete na odber sám, bude sa vám ako prvodarcovi venovať personál HTO individuálne.

- nikto ma o krv neprosil
Krv je jediná nenahraditeľná tekutina a najvzácnejší dar, aký sa dá poskytnúť. Jediný dar na svete, ktorý môže zachrániť život. Tento dar by mal vychádzať zo srdca darcu a z jeho vlastného spontánneho rozhodnutia. Tak ako všetky iné dary prináša radosť darcovi aj obdarovanému. Výnimočnosť spočíva v tom, že prijímateľ daru je obyčajne v krajnej núdzi a je darcovi neznámy. O tom, že pocit ľudskej spolupatričnosti je posilňovaný darovaním krvi svedčí fakt, že len málo ľudí daruje krv len raz. U väčšiny prvodarcov vznikne ten najkrajší návyk aký môže vzniknúť – návyk na humanitu.

Príprava na odber krvi:
deň pred odberom sa odporúča ľahká strava, ráno vypiť aspoň 0,5 l nealkoholických nápojov a zjesť ľahké raňajky (pečivo, džem, med, ovocie, zeleninu), nejesť mliečne výrobky, údeniny a podobne. Neodporúčame prísť po fyzickej alebo psychickej záťaži. Nie je vhodné darovať krv počas menštruácie, resp. tesne pred ňou alebo po nej.

Priebeh odberu krvi:
1. vyplnenie Dotazníka pre darcu krvi, plazmy a krvných buniek,
2. zaevidovanie darcu v evidencii,
3. odber krvi na vyšetrenie krvného obrazu (krvného farbiva), príp. orientačne krvnej skupiny,
4. lekárske vyšetrenie,
5. samotný odber krvi (čas odberu cca 7-10 min., objem odobratej krvi 400-500 ml).
Pri darovaní krvi sa darca nemôže nakaziť. Pri odbere sa používa výlučne jednorázový materiál.
Podľa Európskych direktív darcom krvi môže byť zdravý človek vo veku 18-60 rokov, s telesnou hmotnosťou minimálne 50 kg.

Trvalo nemôžete darovať krv v prípade:
1. pozitivity testov na AIDS (HIV), žltačku typu B alebo C a na syfilis,
2. návyku na vnútrožilové alebo vnútrosvalové podávanie drog,
3. promiskuitného spôsobu života s častým striedaním sexuálnych partnerov
4. poskytovania platených sexuálnych služieb,
5. nepredpísaného užívania anabolických steroidov alebo hormónov,
6. liečby poruchy zrážania krvi (napr. hemofílie) krvnými prípravkami.

Dočasne nemôžete darovať krv v prípade:
7. návštevy oblasti s endemickým výskytom malárie v posledných 6 mesiacoch alebo po prekonanej malárii,
8. kvapavky alebo inej pohlavnej choroby v posledných 12 mesiacoch,
9. po pobyte v oblastiach s vysokým výskytom AIDS alebo hepatitídy posledných 12 mesiacov,
10. po pobyte v oblastiach výskytu vtáčej chrípky za posledný 1 mesiac,
11. sexuálneho správania, ktoré Vás vystavuje riziku získania závažných infekčných ochorení prenášaných krvou (posledných 12 mesiacov intímny kontakt s osobou, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v dotazníku v bodoch 1 – 6 ),
12. po absolvovaní niektorých úkonov (operácia, endoskopia, katetrizácia ciev, transfúzia krvi, tetovanie, piercing, aplikácia náušníc, akupunktúra) v posledných 6 mesiacoch,
13. alergického ochorenia, ak máte ťažkosti alebo užívate lieky,
14. užívania niektorých liekov.

Po odbere krvi odporúčame nahradiť stratu tekutín a občerstviť sa. Neodporúčame zvýšenú fyzickú alebo psychickú námahu nasledujúcich 12 hodín. Odporúčame zvýšenú opatrnosť pri riadení motorového vozidla, rozhodne neodporúčame viesť vozidlo bezprostredne po odbere krvi.

Možné komplikácie pri alebo po odbere krvi:
Približne v 1-3 % odberov sa môžu vyskytnúť komplikácie. Ide prevažne o hematómy (modriny) alebo prechodné stavy slabosti, závrate, nevoľnosti.
Neváhajte, práve na váš DAR čakajú odkázaní ľudia.

(Z brožúrky SČK a materiálov Národnej transfúznej služby SR)

Svetový deň darcov krvi

Darovať krv pravidelne je témou Svetového dňa darcov krvi
Svetový deň darcov krvi má aj v roku 2008 tri hlavné ciele: posilniť vo verejnosti povedomie, že životnosť krvných derivátov je obmedzená a len pravidelnými odbermi sa dá zaistiť ich množstvo na požadovanej úrovni. V druhom rade sa WHO usiluje poukázať na výhody bezplatného darovania krvi. Zdravotný stav darcov sa pravidelne kontroluje, čo im zaručuje včasné odhalenie prvých príznakov možného ochorenia a ich neodkladného riešenia. A v treťom rade chce motivovať najmä mladých ľudí, aby sa stali darcami krvi. Veď tú potrebuje nielen stredná či staršia generácia, ale aj rovesníci mládeže.
Na koordinovaní Svetového dňa darcov krvi sa podieľa WHO a ďalej Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a červeného polmesiaca, Medzinárodná transfúziologická spoločnosť a Medzinárodná federácia organizácií darcov krvi. Tieto partnerské organizácie každoročne vyberú hostiteľskú krajinu, ktorá sa stáva centrom osláv. V roku 2008 sú ňou Spojené arabské emiráty a mesto Dubaj.
Ministri zdravotníctva v máji 2005 na svojom Svetovom zhromaždení jednomyseľne vyhlásili podporu bezpríspevkovému darcovstvu krvi. Následne schválili rezolúciu WHA58.13, v ktorej sa stanovilo, že Svetový deň darcov krvi sa bude každý rok sláviť 14. júna. Tento dátum vybrali na počesť Karla Landsteinera pôvodom z Rakúska a spája sa s dňom jeho narodenia. Biológ a lekár Karl Landsteiner (14. jún 1868-26.jún 1943), nositeľ Nobelovej ceny za medicínu z roku 1930, po absolvovaní Lekárskej fakulty na Univerzite vo Viedni, pracoval v oblasti biochemického výskumu. Pôsobil aj ako patológ, získal mnohé poznatky o imunológii, skúmal krv pri jej transfúzii zo zvieraťa na iné zviera. V roku 1909 objavil krvný systém A, B, O a AB. Práve za prácu na krvných skupinách získal Nobelovu cenu. Výsledky svojho výskumu publikoval v roku 1991 vo Viedenskom medicínskom týždenníku. V roku 1940 v spolupráci s Alexandrom Wienerom identifikoval Rh faktor.
Prvý Svetový deň darcov krvi zorganizovali 14. júna 2004 v Johannesburgu pracovníci juhoafrickej Národnej transfúznej služby. Už vtedy sa deň slávil v 80 krajinách sveta. Zdroje a viac na: www.who.org , www.wbdd.org

http://learn.genetics.utah.edu/units/basics/blood/images/ABObloodsystem.gif

Poznáte svoju krvnú skupinu?

Všetky možné opatrenia sa konajú pre ochranu obetí domáceho násilia a predsa sa stávajú i také veci, že žena v dôsledku dlhodobého týrania a pre ochranu vlastného života je dohnaná až k vražde, ako opisuje vo svojej výpovedi o vlastnom živote Kamila Velikovská jednoduchou vetou: "Prostě jsem to zmáčkla...". Titulok knihy má názov :"Svobodná, i když za  mřížemi". Najsmutnejšie na tom je, keď žena nemá pomoci u rodiny, okolia a nevie pomoc nájsť, pretože je násilníkom izolovaná a zavretá len doma medzi štyrmi múrmi.

Tomu by sa dalo predísť možno aj tým, že...

Počuli ste už o tom, vraj  psychológovia zo Švajčiarska zistili, že mentalita človeka, jeho povahové vlastnosti i životné postoje sú už zašifrované v jeho krvi?

Akú máte krvnú skupinu?

Švajčiarsky psychológovia odporúčajú partnerom, aby si čo najskôr položili túto otázku. Krvná skupina podľa nich veľa prezradí o človeku.
A- precizionisti
B- individualisti
0- vodcovské typy
AB- idealisti

Čo prezrádza krv?

Z prieskumu vyplynulo, že ľudia s krvnou skupinou 0 sú vodcovské typy. Radi sa rozprávajú a chcú byť stredobodom pozornosti. Ich najväčším nepriateľom je samota.

Krvná skupina A sa zvyčajne vyskytuje u ľudí, ktorí si potrpia na dôkladnosť a presnosť. Sú to precizionisti, no len málokedy vytvoria niečo nové.

Individualisti mávajú zväčša krvnú skupinu B. Príznačné je pre nich, že nemajú radi nijaké predpisy, zákony či normy, lebo stoja v ceste ich tvorivosti.

Napokon ľudia s krvnou skupinou AB sú idealisti. Veľmi dobre sa vedia vcítiť do položenia iných a na seba myslia až v poslednom rade. Majú sklon k naivite.

Hodíte sa k sebe?

Pre ženu s krvnou skupinou 0 je ideálnym partnerom muž s krvnou skupinou A.. Skvele sa dopĺňajú: Ona je impulzívna a činorodá, on nežný a stabilný. Pomerne vhodný je pre ženu 0 aj muž 0. Stačí však dlhšie odlúčenie, aby sa jeden druhému odcudzili.
Bohatý na napätie, ale veľmi zaujímavý je vzťah
ženy 0 s partnerom AB. Dôležité je, aby mali rozdielne povolanie.
S mužom B vytvára žena 0 výbušnú zmes, pretože jej aktivita a energia ho buď odpudzujú, alebo dusia.

Žena A vytvára skvelú kombináciu s mužom 0. Jeho želaním je perfektná rodina, ona sa vie o to postarať. Pravda, muž sa nesmie správať priveľmi autoritatívne. Aj v intímnej oblasti sa k sebe hodia: Ona je skôr pasívna, on aktívny.

Ideálne je aj spojenie ženy A s partnerom A. Majú rovnaký záujem o príjemný domov a pekný, harmonický život.

S mužom B vytvára žena A dobrý vzťah, ak vie tlmiť jeho mimoriadnu činorodosť a výbuchy zlosti. V opačnom prípade dlho spolu nevydržia.

Vratké je spojenie ženy A s mužom AB. Ťažko totiž znáša partnerovu záhaľčivosť, ako aj jeho „papučovú“ mentalitu, naproti tomu sa uňho nemôže sťažovať na nedostatok citu.

Trvalý, pokojný, nežný a harmonický je vzťah ženy B s mužom A.

Žena B vytvára harmonický, stabilný a vyrovnaný vzťah aj s partnerom AB. Vášnivosť a citovosť ich silne držia pohromade, hoci často nemajú nič spoločné okrem toho, že sa ľúbia.

Náročné je spojenie ženy B s mužom 0. Rýchlo sa zaľúbia jeden do druhého, no väčšmi zmyslovo než citovo. Musia si lásku pestovať, inak sa čoskoro rozídu.

Ťažkosti môžu nastať pri spojení ženy B s mužom B. Hoci sú si povahovo podobní, potrebujú dlhý čas, aby sa jeden druhému prispôsobili. Sú skôr priateľmi než milencami.

Takmer ideálny pár vzniká spojením ženy AB s mužom 0. Vášeň, rozum a city sú tu v rovnováhe. On rozhoduje, ona potrebuje jeho rozhodnosť. Len v intímnej sfére môžu vzniknúť problémy, ak nemá pochopenie pre jej fantázie.

Pokojné partnerstvo plné nežností sľubuje spojenie ženy AB s mužom A. Obidvaja hľadajú stabilitu a zväčša ju aj nájdu. Nepotrebujú k šťastiu veľkú vášeň.

Dobrý vzťah sa môže vyvinúť aj medzi ženou AB a mužom B. Chápu jeden druhého a navzájom sa obdivujú, pravda, skôr ako brat a sestra než ako muž a žena.

Žena AB a muž AB vytvárajú na pohľad dokonalý pár. Majú rovnaký vkus, rovnaké predstavy a rovnaké záujmy, len intímna sféra je pre nich kameňom úrazu. Žijú buď v siedmom nebi, alebo na púšti. Tento vzťah zväčša nemá dlhé trvanie.

Poznáte svoju krvnú skupinu?

Ten, kto si chce pri výbere partnera vziať na pomoc krv, musí, pochopiteľne, poznať svoju krvnú skupinu. Ako to však vyplynulo zo švajčiarskeho prieskumu, táto znalosť vonkoncom nie je samozrejmá. Viac, než tretina opýtaných nevedela, akú má krvnú skupinu, zatiaľ čo znamenie, v ktorom sa narodili poznali takmer všetci.
Podľa časopisu Rodina

Namiesto záveru konštatovanie pre ženy:

Nedôvera sama v sebe, v našu tvorivosť nás obmedzuje a činí nás závislými na odborníkoch. Tento negatívny prístup je podporovaný všeobecne a aj systémom konkurencie a výmenných vzťahov. Namiesto prijatia mentality "niečo za niečo" a využívania profesionálnych služieb podporujme využívanie skúseností a znalostí ľudí v spoločenstve a poskytovanie vlastných zručností a schopností ostatným. Svojpomoc a spolupráca sú princípom (staro)nových vzťahov v slobodnej spoločnosti.

Ešte som nezabudla na to, ako si ľudia - muži i ženy - navzájom pomáhali v dedine, v rodinách. Keď sa narodilo v rodine dieťa, všetci rodičke pomáhali, aby čo najskôr mohla ísť von z izby medzi ľudí a robiť okolo statku. Keď sa stalo nešťastie v rodine, susedky pomáhali už či s domácimi prácami, ale i prácou na poli, okolo statku a s deťmi. Keď stavali mladí chalupu, naklusali všetci z rodiny a aj kamaráti, susedia a známi, aby mladí čím skôr bývali pod svojou strechou a nečakali, až ich pozvú k pomoci, samí prišli a spýtali sa, kedy budú murovať či omietať.

Takto sa deje ešte i dnes v obci Zlatníky okresu Topoľčany, kde si rodiny navzájom pomáhajú pri prácach na domoch i na poliach. Ženy najprv na jednom pozemku pookopávajú plodiny a potom idú na ďalšie, tak si navzájom pomôžu čo najskôr urobiť poľné práce na malých políčkach. Nezabúdajme, že... Tvorivá  aktivita  človeka (ženy) by mala predovšetkým napĺňať potreby,  medzi ktoré (potreby) nesporne patrí i uspokojenie zo života.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

ODKAZY
na  www stránky  Cezmín

Cezmín: http://cezmin.czweb.org

Bylinky: http://bylinky.czweb.org

Odchod do večnosti: http://cemetery.zaridi.to

Obec Horné Chlebany: http://www.sweb.cz/hornechlebany  ;
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.land.ru/  ;
CBRSK Horné Chlebany :
http://www.cbrsk.php5.sk/  ;
Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz/ ;
Jánska noc :
http://byliny.krovatka.su/ ;
Vianoce :
http://vianocesk.wz.cz/  ;
Svadba:
http://svadbask.unas.cz/ ;
Veľká noc:
http://cbrsk2.pisem.net/ ;
Vianoce :
http://www.cbrsk3.pisem.net/  ;
Pani Príroda :
http://www.agika.szm.com/  ;
Milovaná príroda :
http://www.cezmina.szm.sk/  ;
CB rádioamatérske hobby :
http://cbrsk.euweb.cz/  ;
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz/  ;
CB rádioamatérske hobby :
http://www.sweb.cz/agnesa  ;
Svadba Chlebany:
http://www.svadba-chlebany.land.ru/  ;
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.pisem.net/  ;
Veľká noc:
http://www.eufrosyne.szm.com/  ;
Jánska noc :
http://www.cbjanskanoc.ic.cz/  ;
Príroda :
http://eufrosyne.wz.cz/  ;
Vianoce :
http://vianocesk.ic.cz/  ;
Veľká noc :
http://velkanoc.czweb.org/
  ;

Stránky, ktoré som urobila iným

Kresťanský CB spolok: http://rannisedmicka.wz.cz

Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk

Buldog: http://ruda-etuda.czweb.org

 


DesignwebmasterAnežka Vražbová Horné Chlebany Slovensko Kontakt: cezmin@azet.sk  ;  Web:  http://cezmin.czweb.org