wz

Kým žiješ, máš šancu rozdávať bezpodmienečnú lásku!

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]


 

Keď sneží

.

Keď sneží a sniežik poletuje, krajinku nám pokryje, do biela vyčistí, všetko špatné zakryje a radosť deťom v očiach rozžiari...

Zimné šmýkačky po zladovatelom snehu, sánkovanie, korčuľovanie, lyžovanie a radovánky v podobe guľovačiek, stavania snehuliakov, bunkrov, ale i robenia  sôch zo snehu sú príznačné pre zimný čas. Keď sa ma vnuk opýtal, ako sa meria sneh, lebo v správach počul o kvalite a množstve snehu i vody, veruže som zaváhala s odpoveďou.  Už presne neviem, čo som mu vtedy narýchlo povedala, no odpoveď ho asi uspokojila, keďže sa ma na to viac nespýtal, ale... neskôr som sa dozvedela z nejakých našich slovenských novín, že na plochu, kde sa meria novonapadnutý sneh, musí byť doslova panenská, nesmie na ňu stúpiť žiadna noha, či tlapa zvieraťa. V zemi je nejaká tyč s mierkou a na tej sa meria výška novonapadaného snehu. Okrem toho majú meteorológovia akúsi špeciálne upravenú platničku a po každom novom snežení merajú nový sneh obyčajným pravítkom, aké má každý školák. Takto merajú snehovú pokrývku každých dvadsaťštyri hodín. Okrem tohto v našich Vysokých Tatrách ešte merajú aj vodnú hodnotu snehu. Zapichnú do snehu akýsi valec, potom ho vytiahnu a zo snehu, ktorý bol vo valci, vypočítavajú hmotnosť a vodnú hodnotu. Ak ste si všimli, tak meteorologické stanice sú obvykle na okraki miest či dedín a nie v centre. To je práve z dôvodu, aby mohli udržiavať plochu okolo v takom stave, aby bol trávnik rovnomerne pestovaný a hlavne kosený, pretože okrem snehu sa meria aj teplota pôdy. Inak, v nížinách sa hodnota snehu meria celkom jednoducho. Zapichnú valec do snehu, vyberú sneh a potom ho nechajú v teple miestnosti rozpustiť. Rozpustený nalejú do odmerky a tak zistia, koľko vodnej hodnoty je v napadanom snehu. 

Taže dnes, ak by sa ma vnuk znovu opýtal, už by som mu vedela odpovedať trochu viac ako pred časom. k´ďže mám viac vnukov a vnučiek, je možné, že ešte takáto otázka padne "do pľacu" a som pripravená odpovedať trochu kvalitnejšie a presnejšie vďaka slovenskej tlači, kde sa o tom písalo.

Čo je FIRN?

Tento výraz používala kedysi moja stará mama a stále som nevedela pochopiť, prečo tak hovorí aj s inými babkami, keď sa zväčša v dedine rozprávalo iba o snehu a nie firne. V ľudovej reči sa používal tento výraz pre zmäkčený povrch kôry sezónnej snehovej pokrývky. Uvedený výraz sa používa aj v krížovkách. Firn je sneh nachádzajúci sa zväčša na ľadovcoch  z predchádzajúcich rokov. Je silno premenený a aj poriadne zhustený topením a opätovným zamŕzaním, ako aj tlakom horných snehových más.. .

Rôsolovitý sneh, firn

Hrubozrnný, vlhký sneh, ktorý vzniká predovšetkým na jar opakovaným roztopením a opätovným zamrznutím povrchových vrstiev snehovej pokrývky.

 

Sneh

Sneh je forma zamrznutej vody, vyskytujúca sa vo forme šesťramenných hviezdičiek ľadu, spojených do snehových vločiek.

Krátkovlnné žiarenie alebo inak povedané, viditeľné svetlo

Krátkovlnné žiarenie (viditeľné svetlo) sa podľa druhu snehu  odráža od povrchu snehu až na 90%.. Zvyšok ohrieva najvrchnejšie centimetre snehovej pokrývky. Dlhovlnné žiarenie (teplotné žiarenie) prijíma snehová pokrývka prakticky na 100%.. A ako vieme, dlhodobo nemôžeme byť na snehu bez okuliarov, pretože žiarenei nám kazí zrak a mohli by sme mať vážne zdravotné ťažkosti s očami. Nikdy nechodiť von na sneh na dlhší čas bez okuliarov.

Čo je "inoväť"

Básnici tento výraz často používali pri opisoch zimnej prírody a výhľadu von z obloka... Inoväť sú ľadové kryštály, ktoré sa tvoria sublimáciou na studenom povrchu snehu.

Prenos snehu

Keď počujeme výraz "prenos snehu", to neznamená iba prenášanie snehu v detských vedierkach a iných prepravných hračkách, ale je to hlavne "Vetrom vyvolaný prenos snehu". Začína od rýchlosti vetra okolo 4m/s pri voľnom prachovom snehu a okolo 10 m/s pri čiastočne spevnenom snehu. Ďaľšie vysvetlenie: "prenos snehu vetrom" stúpa s treťou mocninou vetra. Dvojnásobná rýchlosť vetra znamená osemnásobné množstvo previateho snehu. Maximum prenosu sa dosiahne pri rýchlosti 50 až 80 km/hod., potom sa už erodovateľnosť snehu znižuje.

Previevanie snehu

Výrazné premiestňovanie snehu vetrom nad snehovou pokrývkou (horizontálna vrstva je vtedy ovplyvnená).

Sila vetra

Keď sa povie sila vetra, tak to znamená aj určité pomery, ľudovo: má sa ako ku.... Rozlišovanie sily vetra je nasledovné: slabý: 0 –20km/h
mierny (včítane mierny až silný): 20 –40km/h
silný (včítane až búrlivý): 40 –60km/h
búrlivý (včítane víchrica až silná víchrica): 60 –100km/h
orkán: 100km/h .

Vetrová kôra
Vetrom silne spevnená vrstva na povrchu snehovej pokrývky

Žiarenie

Prenos energie pomocou elektromagnetických vĺn. Rozlišuje sa krátkovlnné (viditeľné svetlo) a dlhovlnné (tepelné) žiarenie.

Zloženie snehovej pokrývky

Poradie vrstiev v snehovej pokrývke, každú vrstvu charakterizuje tvar zŕn, veľkosť zŕn, tvrdosť, obsah vody (vlhkosť) a hustota.

Nános previateho snehu

Je to výsledok preveivania snehu: v závetrí uložená, viac alebo menej spevnená utlačená vrstva snehu s často krehkým (lámateľným) spojením zŕn. Predurčené prednostné miesta uloženia sa nachádzajú na svahoch v blízkosti hrebeňov, žľaby, muldy, lomy terénu.
Ďalšie vysvetlenie: Pri prenose snehu vetrom sa snehové kryštály vplyvom nadskakovania, zdvíhania a nárazov silne rozpadajú a zmenšujú až na 10 až 20% pôvodnej veľkosti. Malé úlomky sa pri uložení vetrom preosejú, tak že na záveternom svahu vznikne vrstevnatý, hustý nános. Sneh je potom spojený, ale môže byť ešte aj mäkký. Zhustením vznikne krehká (lámavá) snehová doska.

Snehová pokrývka

Každý vie, že snehová pokrývka je sneh napadaný v rôznych vrstvách na pôde.

Čo je "Mulda"?

Okrúhle alebo pozdĺžne mierne prehĺbenie v plochom teréne alebo na svahu. Prednostné miesto na tvorbu nánosov vetrom previateho snehu.

Viete čo je "Mokrá lavína"?

Lavína z mokrého snehu. Tečie väčšinou pomalšie ako suchá lavína a preto má kratšiu výbehovú dráhu. Vzhľadom na svoju väčšiu hustotu pôsobí na prekážky veľkou silou.

Čo je "Lavínový kotol"?

Oblasť – územie, z ktorého môže spadnúť jedna alebo viac lavín. O lavínovom kotli sa hovorí väčšinou vo vzťahu k údolným lavínam.

Lavína (snehová lavína)

Rýchly pohyb snehových más s objemom viac ako 100 kubických metrov a dĺžke viac ako 50 metrov.

Viete čo je "Ľadová lamela"?

Je to tenká ľadová vrstvička v snehovej pokrývke, ktorá vznikla dažďom alebo procesom topenia a zamŕzania, v ktorej nie sú badateľné jednotlivé tvary zŕn.

Čo znamená, keď sa povie "Kuloár"?

Nemusí to vždy byť iba "politický a či iný kuloár, ale je to i strmý žľab, väčšinou v blízkosti hrebeňa a ohraničený skalami. Často vyplnený suťou. Časté miesto tvorenia návejov = nánosov previateho snehu.

Krúpka, krúpy

Zvláštna forma nového snehu: okrúhle snehové zrná, vzniknuté v atmosfére namŕzaním vodných kvapiek.

Kĺzavý splaz, lavína

Keď pomalé kĺzanie snehu prejde do jasne rýchlejšieho pohybu lavíny, hovorí sa o snehovom splaze alebo kĺzavej lavíne. Zosuvy sú možné v každú dennú aj nočnú dobu.

Hrebeň

Nuž, každý pozná hrebeň na česanie vlasov a možno každý pozná aj iný obsah slova hrebeň a je to: Malá chrbátová línia hôr.

Hranica nula stupňov

Nadmorská výška s teplotou vzduchu 0 st. Celzia vo voľnej atmosfére.

Hranica snehu

Hranica (udaná v nadmorskej výške) medzi oblasťou pokrytou snehom a bez snehu. Hranica snehu môže ležať v rôznych nadmorských výškach vzhľadom na expozíciu.

Hranica sneženia

Nadmorská výška od ktorej zrážky vypadávajú prevažne vo forme snehu a ostávajú ležať na zemi. V priemere leží 300 m pod nulovou hranicou. Pri intenzívnych zrážkach a/alebo v uzavretých údoliach môže ležať až 600 m pod nulovou hranicou.

 

Extrémne strmý terén

Extrémne strmý terén sa vyznačuje terénon so sklonom väčším ako 40 stupňov, blízkosťou hrebeňa, nevhodným terénnym tvarom ako aj vlastnosťami povrchu.

Chrbát, horská reťaz

Dlhý, markantný horský chrbát. Rozšírený výklad: Chrbát je výrazná vyvýšenina v georeliéfe a často spája spolu veľa vrcholov.

Krása zimy očami umelcov

Pozrite si slovník

 

     

 

   

V predaji

KONTAKT
Mail : agnesa@seznam.cz ;
hornechlebany@seznam.cz 
Horné Chlebany 39, 956 31 Krušovce

ODKAZY
na moje www stránky
Obec Horné Chlebany: http://www.sweb.cz/hornechlebany  ;
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.land.ru/  ;
CBRSK Horné Chlebany :
http://www.cbrsk.php5.sk/  ;
Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz/ ;
Jánska noc :
http://byliny.krovatka.su/ ;
Vianoce :
http://vianocesk.wz.cz/  ;
Svadba:
http://svadbask.unas.cz/ ;
Veľká noc:
http://cbrsk2.pisem.net/ ;
Vianoce :
http://www.cbrsk3.pisem.net/  ;
Pani Príroda :
http://www.agika.szm.com/  ;
Milovaná príroda :
http://www.cezmina.szm.sk/  ;
CB rádioamatérske hobby :
http://cbrsk.euweb.cz/  ;
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz/  ;
CB rádioamatérske hobby :
http://www.sweb.cz/agnesa  ;
Svadba Chlebany:
http://www.svadba-chlebany.land.ru/  ;
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.pisem.net/  ;
Veľká noc:
http://www.eufrosyne.szm.com/  ;
Jánska noc :
http://www.cbjanskanoc.ic.cz/  ;
Príroda :
http://eufrosyne.wz.cz/  ;
Vianoce :
http://vianocesk.ic.cz/  ;
Veľká noc :
http://velkanoc.czweb.org/  ;

  

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]