wz

.


Zrodila sa stránka

Holubice

Inšpirácia vzišla u spisovateľa, ktorý mi občasne posiela rôzne myšlienky a tie sú v obrazovej forme. Dala som si námahu a sústredila dohromady všetky obrázky, ktoré som dostala od priateľov počas dlhých rokov a ktoré som odkladala nevediac načo mi budú, no vyhodiť som ich nemohla do koša, pretože za každým jedným obrázkom je prianie šťastia, voľnosti mysle, cibrenie fantázie, napĺňanie predstáv, slobody letiaceho vtáka, lásky k ľuďom a životu a mnoho iných prianí, ktoré mi zaslali v e-mailoch. Mám aj iné samozrejme, a tie ešte v budúcnosti chcem dať dokopy a takisto zverejniť, veď mi tie obrázky posielali s láskou a zámerom, aby ma potešili.

Niektoré obrázky som urobila aj sama pri nezištnej tvorbe webovej stránky CB (Citizen Band v preklade znamená CB-Občianske  pásmo - rádiové) priateľovi (CB rádioamatér - cébečkár) Jankovi Paludzka Liptovský Mikuláš: http://olympionikholub.wz.sk ; http://olympionikholub.host.sk ; http://olympionikholubar.land.ru .

Robila som ich z  viacerých obrázkov, no to je zanedbateľné množstvo oproti prianiam s obrázkami, čo som počas rokov dostávala od priateľov a známych. Verím, že sa Vám budú páčiť takto sústredené na jednej podstránke môjho webu.

Priatelia to sú ako krehké nádoby, ktoré Vás oslňujú svojim leskom myšlienok, lásky a dobra v srdci a hlavne spolupatričnosťou a prajnosťou s otvoreným srdcom a povedaním všetkého bez príkras a lichotenia. Priamosť, ktorá nie je vulgárna, neubližuje, naopak, inšpiruje k prehodnoteniam a zmenám v sebe samom a to je cenná devíza priateľstva ako takého, priamosť vo vyjadreniach myšlienok a toho, čo je správne a čo nie je správne, čo človek robí dobre a v čom by sa mohol zlepšiť, čo a ako človek koná... cudzí ľudia to človeku nepovedia a keď povedia, tak zväčša hrubo a necitlivo, priam vulgárne a odsudzujúco... pre mnohých z nich platí: "Najväčšia radosť je škodoradosť..."

Takže priatelia a moji dobrí známi, touto formou Vám ďakujem za veľa krásnych obrázkov, za každým obrázkom je množstvo dobrých slov a prianí, povzbudení, keď som mala malomyseľné stavy z rôznych vážnych osobných ťažkostí, ďakujem Vám za Vašu láskavosť sŕdc a priateľskú náklonnosť počas dlhých rokov.
Veľa šťastia Vám prajem priatelia a čitateľom týchto stránok zo srdca želám, nech i k Vám zalieta čo najviac dobrých prianí a želaní od Vašich priateľov počas dlhých rokov, ako ku mne.

Cezmín

Pri tvorbe webových stránok je treba rôzne drobnosti, medzi ktoré patria aj obrázky, pozadia a iné. Na tejto stránke sú obrázky holubov, holubíc a pozadí, možno sa Vám niektoré zapáčia použijete ich pri tvorbe svojich webových stránok. Väčšina z nich je poslaná priateľmi, nie je to moja tvorba, preto ak niekto, kto si pozná svoj obrázok, nech napíše svoju webovú adresu pre prípad odkazu a ak  uzná, že nie je hodný, aby bol na tejto stránke, nech napíše na cezmin@azet.sk a obrázok bude odstránený alebo bude dohodnuté inak.

Ďakujem Vám za priazeň!