wz

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1080x1024 pixelov
[Späť | Obnoviť | Dopredu]

Vladimír Ferko
slovenský spisovateľ a publicista
Nar. 10.august 1925 Veľké Rovné, Slovensko
24.október 2002 (77 rokov) Bratislava, Slovensko


Vladimír Ferko (* 10. august 1925, Veľké Rovné – † 24. október 2002, Bratislava, Slovensko) bol slovenský spisovateľ, publicista a autor literatúry faktu; otec Andreja Ferka a Jerguša Ferka a brat Milana Ferka.
Životopis
Narodil sa v drotárskej rodine a vzdelanie získavala vo Veľkom Rovnom a Bratislave, kde úspešne ukončil štúdium novinárstva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Po ukončení štúdia pracoval v rokoch 1949 – 1964 ako redaktor (reportér, resp. zástupca šéfredaktora) v denníku Smena, zároveň bol korešpondentom bulharského denníka Narodna mladež Sofia a gruzínskeho denníka Molodoj Leninec Tbilisi. V rokoch 1965 – 1969 bol vedúcim publicistického oddelenia týždenníka Predvoj a zástupcom šéfredaktora týždenníka Nové slovo. V rokoch 1969 – 1985 pôsobil ako reportér Smeny na nedeľu. Pochovaný je v Košútoch Jeho manželkou bola redaktorka vydavateľstva Mladé letá a prekladateľka z francúzštiny, nemčiny, ruštiny a češtiny Hana Ferková (Cena Jána Hollého za preklad knihy Snehulienka a iné rozprávky od Richarda Bambergera a v roku 1984 zápis na Čestnú listinu IBBY za ten istý preklad.) Zomrela v roku 2005.
Tvorba
Začínal uverejňovaním reportáží z domova i zahraničia, no prvá kniha mu vyšla až v roku 1959. Vo väčšine svojich diel sa venuje popularizácii prírodovedných poznatkov. Jeho knihy sú zmesou popularizačného výkladu, reportáže a eseje, charakteristické je pre ne presná práca s faktami, zaujímavý výklad, no tiež schopnosť zamýšľať sa nad jednotlivými prírodnými javmi v súvislosti s prácou ľudí a ich myslením či cítením.
Dielo
Tvorba pre dospelých
1959 – Tajfún je dobrý vietor, kniha o zážitkoch z ciest po Číne
1962 – Veno z praveku, o nerastnom bohatstve na Slovensku
1964 – Na dne sveta, o jaskyniach a ich geologickom pôvode, jaskynných maľbách, faune a flóre
1964 – Modrý kaleidoskop
1968 – Trinásť zlatých kameňov, o práci človeka s nerastným bohatstvom
1970 – Konopný kríž, autentické spracovanie skutočných príbehov ľudí poznačených netoleranciou
1971 – Kozmické karavely, o úsilí ľudí vkročiť do kozmu
1975 – Diamanty, zaujímavosti, história a hlavne veľa faktov o tomto neraste
1975 – Zlatá nostalgia, o archeológii, ťažbe zlata, stavbe priehrady Liptovská Mara
1978 – Žltý diabol, žltý boh, o zlate od najstarších správ o ňom do súčasnosti
1978 – Kniha o Slovensku, o našich dejinách, prírodných krásach a bohatstve
1978 – Svetom, moje, svetom… ,o drotároch
1985 – Magické kamene
1985 – Sedmohlások, o vzniku vlastností a podôb vtákov
1985 – Slovník na každý deň
1988 – Láska na Slovensku
1991 – Zlatá kniha Slovenska
1992 – Martin na čiernom koni
1993 – Príbehy dračích cisárov
1994 – Ako divé husi, sonda do drotárskej dynastie (spoluautor Andrej Ferko, v roku 1998 sfilmované ako televízny seriál)
1995 – Pravda Ruda Pravdíka, o drotárstve
1996 – Slovensko - moja vlasť
2000 – Zákon smotany, eseje
Tvorba pre mládež
1964 – Červený delfín, dramatický príbeh o chlapcoch putujúcich k rozvodnenej rieke
1964 – Zrnko, otvor sa! , o kukuričnom zrnku
1968 – Malý zelinkár
1982 – Čertovo rebro
1985 – Slncový kolotoč
1989 – Tisícnásobný dukát.

PhDr.Hanka Ferková- Strýčková
spisovateľka, prekladateľka, editorka, redaktorka ML

Hanka Ferková sa narodila 13. decembra 1927 ako najstaršie zo štyroch detí v Košútoch v okrese Galanta. Maturovala v Štátnom dievčenskom gymnáziu v Trnave a zapísala sa na štúdium slovenčiny a francúzštiny na Slovenskej univerzite v Bratislave. Je dizetertačná práca bola o diele Jozefa Cígera Hronského a úspešne ukončila štúdium, promócie sa konali  10. mája 1952.
Po skončení štúdia nastúpila ako redaktorka do vydavateľstva Mladé letá, kde pôsobila viac ako tridsať rokov čo predstavuje čas až po jej dôchodkový vek. Jej činnosťou bolo  redigovanie pôvodnej tvorby pre deti a mládež a aj edície starovekej a stredovekej literatúry "Pradávne príbehy". Popri tejto svojej nosnej činnosti na poli kultúry slova sa vo svojom voľnom čase začala venovať aj prekladaniu a to hlavne z nemčiny a francúzštiny. Hoci vyštudovala francúzštinu  - jej prvé preklady boli venované francúzskej klasike, bol to výber z Charlesa Perraulta "Chocholík Riquet" a hlavne "Rozprávky pani Husi" - viac prekladala z nemčiny, ako aj z češtiny a ruštiny.

Po Perraultovi nasledovali preklady z nemčiny a to z Richarda Bambergera – "Sklená studňa" a "Snehulienka a iné rozprávky". Práve za dielo Richarda Bambergera: „Snehulienka a iné rozprávky" - zapísanú aj na Čestnú listinu IBBY (International Board on Books for Young people) Hansa Christina Andersena  - dostala naše najvýznamnejšie prekladateľské ocenenie a to Cenu Jána Hollého (1982). Z nemčiny ďalej preložila  Medňanského "Dávne povesti o slovenských hradoch", Jettingov "Prešporský Robinson", Fiihmannove "Lišiakove šibalstvá", "Zázračný strom",
od Scherfa "Nemecké rozprávky" a napokon dielo Hermanna Hesseho – "Podivuhodné posolstvo z inej hviezdy".
Preložila vyše dvadsať diel. Nezabudnuteľnými sú jej prerozprávané rozprávky Zlaté jabĺčka a z Tisíc a jednej noci.

Milovala deti s ich detským svetom a s veľkou láskou tvorila zborníčky pre ne podnecujúc tak u nich lásku k svojej materinskej reči. Hoci u nás neboli detské jasle, naša pani učiteľka ZŠ ročníky 1-5 (mala 4 svoje detičky), kupovala si zborníčky aj pre detské jasle a u nej som si z nich čítala, keďže som jej varovala občas malé dieťa. Zaujímavý bol zborníček "Maličká som...". Zapamätala som si jeho názov preto, lebo jeho názov sa zhodoval so začiatkom piesne, ktorú som si ako dieťa rada spievala: "Maličká som, húsky pasiem, tancovala by som, až sa trasiem." V detstve ma bavilo čítať to, čo nebolo povinné.

"Radosť deťom" - tak takýto názov mal obsiahly katalóg pripravený Hankou Ferkovou pre výstavu slovenskej detskej knihy v Medzinárodnej knižnici detskej knihy v Mníchove  v roku 1967, ktorý vyšiel aj v nemčine a francúzštine (Freude dem Kinde a Joie aux enfants).
Pani Hanka napĺňala
svoj  život tvorbou v prospech rozvoja detskej fantázie s krásou materinského jazyka, pričom jej tvorivý duch smeroval k napĺňaniu vyššej méty v oblasti spisovateľskej, prekladateľskej, editorskej a redaktorskej...
Šírila literatúru s kultúrou slova medzi najmenšími v detských jasličkách a aj ostatnou mládežou svojej doby a to bola mravčia práca  s množstvom obetavosti, empatie, vytrvalosti, a hlavne lásky k plnohodnotnému životu na tejto zemi, za čo jej patrí naše uznanie a vďaka. 

Jerguš Ferko

slovenský novinár, publicista a prozaik, ale aj športovec a dlhoročný tréner džuda (trojnásobný majster Bratislavy)

Jerguš Ferko (* 21. september 1956, Bratislava – † 25. máj 2001) bol slovenský publicista. Miestna organizácia Matice slovenskej v Košútoch (okres Galanta) s príspevkom Nadácie Matice Slovenskej na počesť Jerguša F E R K A odhalila pamätnú tabuľu na kultúrnom stredisku. Jeho otcom je spisovateľ Vladimír Ferko, bratom spisovateľ Andrej Ferko, strýkom spisovateľ Milan Ferko, matkou Hana Ferková, dlhoročná prekladateľka (Cena Jána Hollého) a redaktorka vydavateľstva Mladé letá.
Narodil sa 21. septembra 1956 v Bratislave. V roku 1980 absolvoval Vysokú školu ekonomickú, odbor ekonomika a riadenie priemyslu. V roku 1986 ukončil dvojročné postgraduálne štúdium žurnalistiky. Pracoval ako redaktor vnútropolitického oddelenia denníka Práca.
Po novembri 1989 sa angažoval na strane síl, ktoré doviedli Slovensko k vyhláseniu samostatnosti. V tomto období pôsobil ako člen Výboru Matice Slovenskej. Spoluzakladateľ spolky Združenie slovenskej inteligencie „Korene“, Klub za pravdivý obraz Slovenska, Združenie slovenských novinárov, Iniciatíva za zvrchované Slovensko, Kongres slovenskej inteligencie. Bol spoluautorom Vyhlásenia Kongresu slovenskej inteligencie na Donovaloch v r. 1992.
Z redakcie denníka Práca odišiel koncom r. 1991. Založil a viedol denník Koridor, ktorý vychádzal od marca 1992 do januára 1993. Neskôr pôsobil v ďalších novinách Republika/Slovenská republika, ktoré vychádzali od apríla 1994 do septembra 1996. V rokoch 1994 – 98 bol podpredsedom Rady Slovenskej televízie, neskôr pôsobil v Národnom divadelnom centre a externe prednášal investigatívnu žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave.

Zostavil publikáciu Vec verejná (1996), vydal výber zo svojej publicistiky 1990 – 98 Hviezdna chvíľa Slovenska (1998). Ako prozaik debutoval ukážkou z novely Tajomstvo orechovej aleje (v Slov. pohľadoch 1999). Pripravil rozsiahly projekt o slovensko-maďarských vzťahoch Maďarská tragédia, z ktorého vychádzali časti ako seriál v Slovenských pohľadoch (2000).

Diela
Vec verejná (1996)
Hviezdna chvíľa Slovenska (Merkury Bratislava 1998)
Pochod padlých demokratov (2001)
Maďarské (seba)klamy (Matica slovenská 2003, nedokončené.)

Upútavka na jednu knihu
Juraj DUDA

To, čo historici bojazlivo nevypovedia,a,
aj keď to dobre, veľmi dobre, objektívne vedia,
o tom pútavo a so srdcom píše Jerguš Ferko.
Tento slobodný duch pravdou nabrúsil si pierko
a namočil ho do vlastného srdca atramentu,
by ním opísal krutú na Slovákov spomienku.
O ťažkom údele, o ich bolestnom trude,
keď neboli si pánmi vo svojej vlastnej hrude.
A o tom treba vydať svedectvo, že on pritom stlel,
keď jeho naturel pravdou až príliš zahorel.
Jeho predčasná smrť nech je posledná obeta
za práva národa, no i ľudí tohto sveta.
Dejiny našej Kalvárie sa nenapíšu samy.
Ferko ich napísal. Sú to „Maďarské sebaklamy“.

Knihu Jerguša Ferku Maďarské sebaklamy si môžete objednať písomne, telefonicky, faxom alebo e-mailom na adrese: Vydavateľstvo Matice slovenskej, Mudroňova 1, 036 52 Martin; tel.: (043) 422 06 92, fax: (043) 430 72 43, e-mail vms@vydavatel.sk , http://www.martinus.sk/knihy/autor/Jergus-Ferko/ ; http://www.vydavatel.sk.

Zdroje
a odkazy
Ochrana    ústavnosti
http://takacjanko.blogspot.sk
http://www.litcentrum.sk/39819
http://sk.wikipedia.org/wiki/GUnaGU
http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Ferko
http://www.books.sk/writer_card.jsp?id=38
http:///sk.wikipedia.org/wiki/Andrej_Ferko
http://www.extraplus.sk/content/view/1488
http:///www.extraplus.sk/content/view/1488
http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=154
Vôňa vzťahu:
http://rozhovory.martam.sk/?ohf
O láske na Slovensku:
http://martam.sk/?olaske
Vladimír Ferko: http://rozhovory.martam.sk/?ovf
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jergu%C5%A1_Ferko
http://www.hc.sk/src/skladatel.php?oid=552&lg=sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Politika
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Jergus-Ferko
DK-ČR: http://www.databazeknih.cz/knihy/ako-dive-husi-104759
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Ferko
Hry: http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59304
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59417
Kniha:  http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Abies
http://www.informatika.sk/blox/content/sk/aktivity/sekcie  
http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2011010014
Rozhovor s Hanou Ferkovou: http://rozhovory.martam.sk/?vona
GunaGu: http://divadlo.sme.sk/c/5296458/gula-na-gultu.html
http://www.zoznamtovaru.sk/?q=j%C3%A1n+drgonec&m=f&f=2
http://www.ibos.hu/Portal/Archives/LUNO/2008/Ln46/l10.pdf
Tretí útok...: http://www.noveslovo.sk/c/26403/Treti_utok_na_umelecke_fondy
Drgonec Ján:http://www.drgonec.sk/index.php?page=2&lang=sk
Knihy za euro: http://www.knihyzaeuro.sk/kategoria/201/Politika
Jerguč Ferko: http://www.databazeknih.cz/zivotopis/jergus-ferko-13325
http://www.literis.cz/kniha/janosikova-banka-ferko-andrej-jan-drgonec
http://www.knihozrut.sk/spravy/rozlucka-s-basnikom-milanom-ferkom
Milan Ferko: http://www.literama.sk/sk/knihy-autor/19772/milan-ferko
Ľubomír Ferko: http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDubom%C3%ADr_Ferko
Vydavatel.sk: http://www.vydavatel.sk/produkt-detail/madarske-seba-klamy
http://www.sme.sk/c/5705835/prezident-ocenil-aj-kontroverzneho-milana-ferka.html
Kysuce: http://www.archiv.e-kysuce.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=4449
Pýtam sa sokolov: http://www.hl.rs/31-festival-slovenskej-popularnej-hudby-zlaty-kluc-2011
Hana Ferková: http://www.archiv.e-kysuce.sk/modules.php?name=News&file=print&sid=4449
Ľudia/Výročia: http://sk.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:%C4%BDudia/V%C3%BDro%C4%8Dia
Drotária: http://www.drotaria.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=276&Itemid=164
Citovaný :  http://www.mordechajkapusta.com/2006/01/faista-mikls-horthy-hrdina-maarov.html
Antik LM: http://www.webareal.sk/antikvariatlm/0/0/3/42/9/0/?hledatjak=2&slovo=Andrej%20Ferko
http://www.slovakradio.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=1&page=relaciaid286_tab#10 
Podmienenosť...:http://www.noveslovo.sk/c/24793/Cenzura_v_STV_alebo_Podmienenost_pravdy_v_Pravde
Požiar Budmeríc?: http://www.noveslovo.sk/c/27029/Poziar_Budmeric__S_najvacsou_pravdepodobnostou...
Rozlúčka: http://www.sme.sk/c/59355/slovenska-kulturna-obec-sa-dnes-posledny-raz-rozlucila-s-jergusom-ferkom.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fakulta_matematiky,_fyziky_a_informatiky_Univerzity_Komensk%C3%A9ho_v_Bratislave
AHA - Proso: http://www.aha-antikvariat.sk/aha-antikvariat/eshop/2-1-BELETRIA/54-2-Romany/5/6259-Proso-Andrej-Ferko
http://www.aha-antikvariat.sk/aha-antikvariat/eshop/5-1-DETI-A-MLADEZ/17-2-Rozpravky/5/5388-Honzikove-huslicky-Hana-Ferkova
 SAV - Ceny Lit.fondu 2010:http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=20&news_no=4079
http://www.webareal.sk/antikvariatlm/0/0/3/42/9/0/?hledatjak=2&slovo=Vladim%C3%ADr%20Ferko
http://celamko.blogspot.sk/2007/07/aj-v-slobodnej-spolonosti-potrebujeme
 
http://litfond.sk/subory/50_LF_web.pdf
Diskusia
Slovo
Literama
Humanisti:
http://nrsr.sk
Diskusia eutanázia
V harmónii ži
Quark 2009
EDA 2003
Kniha


Moje
webové stránky 
 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
Cezmín : http://cezmin.wz.sk
 Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
 Jánska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany: http://cbrsk.euweb.cz
Blog Jánska noc a iné:http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org.org
Sedmičkári: http://rannisedmicka.wz.czc.cz
 Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk 
 Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org  
 Späť | Obnoviť | Dopredu
by Cezmín Slovakia 2012 http://cezmin.wz.cz