wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

.Na foto je môj vnuk Patrik

Rozjímanie

.
 

.

Kto pracuje, už tak býva, po práci vždy odpočíva.
Privonia si ružu bielu, oddychuje cez nedeľu.
Pomodlí sa, ruky zloží, ako káže zákon Boží.
A Ježiško v ruži kríčku, myslí na svoju mamičku.

Dary, darovanie, dar

Daruješ človeku rybu, nakŕmiš ho na jeden deň, naučíš ho loviť, dáš mu potravu na celý život.

Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému, pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému. (Matka Tereza)

Dávať je trvalejšie potešenie ako prijímať, pretože ten kto dáva, si to pamätá dlhšie. (Chamfort)

Darovať, to znamená, ako by si preklenul most cez priepasť samoty. (Antoine de Saint-Exupéry)

Dar, ktorý dáva na seba dlho čakať, je skazený, keď konečne príde. (Axel Oxenstierna)

Darovanému koňovi na zuby nepozeraj. (Slovenské príslovie)
Dlho očakávané dary už nie sú dary, ale splátky.

Do hrobu si odnášame len to, čo sme ľuďom rozdali. Čo sme si nechali pre seba, odíde spolu s nami. (Jaroslav Seifert)

-----------------------------

(16.1.2008)

Dostala som od Boha dar, milovať citoslovcia prežité srdcom...

JUCH! CUC! ŤUHÁJA! TRCI - FRCI!

Platí, ak Ti nemôže dnes zamestnávateľ dať "vyhadzov" zato, že odokrývaš špinavosti, ktoré zamestnávateľ robí, tak sa nájde rýchlo profesná neodbornosť a neschopnosť a tak Ťa vyhodí zo zamestnania. Presne takto vyhadzujú všade z roboty, len čo prečnievaš a vidíš im na prsty a do kariet a špinavej politiky, hry, okamžite "odťať" a zdiskreditovať, zbaviť sa takého človeka a povláčiť jeho meno v špine, ktorú oni  bez štipky svedomia a hanby robia. A keď prihára, tak sa hrajú na mŕtveho chrobáka... prosto svinstvo na entú a to nie je správne ignorovať a byť k tomu ľahostajným.

 Som  momentálne v pohode, takže už nebudem písať kŕčovito, srdiečko sa tiež ukľudnilo.

Vďaka Bohu, že máš pohodu a si relatívne fit po tak ťažkom období, kedy odišli na večnosť blízky z rodiny... slzy zmývajú bolesť a človek sa oslobodzuje tým tak, že potom vidí svet jasnejšie a krajšie. Tak Boh daj, aby si videl tento svet v tej jasnejšej a krajšej polohe veriac, že sa síce zatvorili stránky života pozemského, no ten duchovný zostal tu v podobe dobra, ktoré konali a zanechali v srdciach blízkych a viacerých ľudí.

Tak "KUK!" - na tento svet.

Mám na radosť zo života ako takého citoslovcia, ktoré rada používam a ktoré tu každý z mojich najblížších a osobne blízko známych pozná:

 "Juch! Cuc! Ťuhája! Trci-frci!"

Vystihujú radosť zo života ako takého aj po pozemskom živote v tom zmysle, že človek je šťastný, že mal tú česť a mohol s nimi žiť v jednej dobe, v jednom čase, v jednej chvíli a poznať ich osobne, milovať ich takých, akí boli a zachovať si v srdci dobro a krásu ich duší, ktorú po sebe zanechali, aby sme dlho za nimi nesmútili a rozdávali to dobro živým okolo seba.

Juch! - Toto citoslovce ja  človečie zaspievanie prírode, ktorá ho obklopuje a teší, obdarováva ho, je prajná bez rodielu ku každému (juch-úúúúú! kvietkom, stromom, kríkom, modrej oblohe, zemi, bystrej horskej vodičke atď.

Cuc! - Bozkávam slniečko na jeho žeravé líčka zato, že nám dáva energiu všetkým bez rodielu, že nám dáva svetlo, teplo, radosť po pochmúrncyh hmlistých, búrkových dňoch, že rozjasnieva nádherné farby prírody a mesiacu zato, že nám blikoce do šelestu stromov, spevu nočného slávika a dodáva nám čaro nežnej a tajomnej krásy nočných zvukov, šepotu sŕdc a dychu našej zeme, len ucho k nej priložiť a počúvať a počúvať... Cuc! - pijem život plnými dúškami so všetkým čo prináša, tak na zdravie a ulejte aj mne zo svojho pohára života trochu nádeje, trochu milosrdenstva, trochu, láskavosti, trochu úsmevu, trochu dobra, trochu lásky a prajnosti... ďakujem Bohu i Vám!

Ťuhája! - Citoslovce radosti, že okolo behajú zvieratká, vysoko lietajú vtáčiky, v zemi pracujú neviditeľní robotníci chrobáčiky, podúva vetrík, rozvoniava tráve v lete, vyhráva meluzína v zimnom čase a my máme strechu nad hlavou, dýchame vzduch z plných pľúc a dokážene ešte chodiť, vyskočiť si, vyliezť na rebrík či ponoriť sa do perlivej vody v potoku, rieke, vo vani...

Trci - frci! - Žijem, knôt horí vďaka všetkému, čo som už napísala a vďaka viacerému, čo som nevymenovala, som a konám ako najlepšie viem a čo som spackala, to už nevrátim, tak sa preto netrápim, všetko môžem napraviť tu a teraz a v tejto chvíli odpustením sebe aj iným a oslobodením sa od zlého a život ubíjajúceho, nech to je "Trci - frci" za mnou a otváram srdce dokorán láske k životu, ktorý žijem a ktorý mi Boh dopriava ešte žiť ďalej a uchovať si všetko dobré čo som dostala od Neho v podobe bohatstva z prírody a jej krásy, hojnosti darov a nekonečnej bezpodmienečnej Lásky a od dobrých ľudí, ktorí už žijú v inej forme života, ako my, priťahovaní zemskou príťažlivosťou.

Keď poviem svoje citoslovcia, tak toto je za nimi, tento obsah prežitý srdcom je v nich. Pre niekoho sú to LEN CITOSLOVCIA, obyčajné slová, povie si. Nuž, pre mňa je slovo ako  "zákon"

- " A slovo telom sa stalo a prebývalo medzi nami".

Kto vie, čo znamená  SLOVO s jeho obsahom prejdeným cez srdce, ten dokáže mať radosť zo života pre život sám osebe, dokáže  pochopiť aj moju radosť zo života ako takého. Nie je to "romantika", nie je to "nadsadzovanie", nie je to "opekňovanie" života, je to holý fakt o tom, ako sa dá žiť život naplno a nestrácať vieru s nádejou na sklonku dňa, v šťastí i v nešťastí, v zdraví i v chorobe, až kým nás smrť neodlúči od tejto zeme, od tohto života pozemského, ktorý je tak či tak niečo, čo nie je na skúšku, ale čo sa žije naplno so všetkým čo človek myslí, cíti, koná.

Takže končím slovami "Juch! Cuc! Ťuhája! Trci-frci!", ktoré sú ódou na život, pretože o tom opaku sa denne priveľa "melie" a zabúda sa na pravú tvár veľkých darov nebies, ktoré sú zadarmo  pre stály a večný život. VYDRŽAŤ!

"Denovo" citoslovcami radosti zo života ako takého, milí moji: 

"Juch! Cuc! Ťuhája! Trci-frci!"

 

 

ĎAKUJEME.SK

10 dôvodov prečo využívať "Ďakujeme.sk"

1. Pre darcov je to najpohodlnejší spôsob darovania. Môžu vás kedykoľvek podporiť - aj o polnoci.

2. Platby prostredníctvom internet bankingu su zaťažené najnižšími bankovými poplatkami. Je to najlacnejší spôsob ako darovať dar.

3.
Je to najjednoduchší spôsob ako získavať dary – žiadne obálky, žiadne poštovné, žiadne platenie honorárov ani priestorov, a pod. Systém získavania darov prostredníctvom internet bankingu si môžete stiahnuť i na svoju domovskú stránku.

4. Prostredníctvom DAKUJEME.SK vás môžu podporiť vaši podporovatelia bez ohľadu na to, či sú v Austrálii alebo na rieke Níl.

5. Priemerný dar poskytovaný na internete je 300 Sk.

6. Rozširujete skupinu svojich podporovateľov. Vytvorením svojej stránky na DAKUJEME.SK oslovujete nielen svojich darcov, ale mnohých iných neznámych ľudí, ktorí túto stránku navštívili - či už koli reklame na Google, alebo pretože ich sem pozvali ich priatelia.

7. Mnohé organizácie pri získavaní darov majú skúsenosť, že náklady s organizáciou kampane sú rovnaké ako suma, ktorú vyzbierali. Získavanie darov cez internet je finančne najefektívnejší spôsob. Nemusíte platiť priestory, občerstvenie, ani celebrity. Priemerne dosahujú náklady s realizáciou kampane/ zbierky až 15% - 20%. Pri získavaní darov prostredníctvom DAKUJEME.SK nepresiahnete 5%.

8. Na Slovensku až 40% domácností má dnes prístup na internet. 80% mladých ľudí vo veku od 16 až 25 rokov denno-denne je v kontakte s internetom. Je to vaša budúca generácia darcov. Má význam dať im o sebe vedieť.

9. Stránka, ktorú si vytvoríte na DAKUJEME.SK je vaším dielom. Umožňujeme vám, aby ste ju vytvorili podľa svojich predstáv, vložili do nej svoju foto, svoj príbeh, či venovali podporu človeku, ktorý je v núdzi.

10. Min poplatok v hodnote 4% používame na propagáciu DAKUJEME.SK: na zaplatenie kampane na Google, výrobu letákov, reklamu v tlačených médiách. Prostredníctvom tohto min poplatku prispievate aj na medializáciu vlastnej stránky.

Otázky a odpovede, pre tých ktorí získavajú dary

Ako funguje DAKUJEME.SK?
Táto stránka umožňuje získavať dary online, t.j. prostredníctvom internetbankingu, ktorejkoľvek organizácii, ktorú je možné vyhľadať na stránke. Tiež umožňuje získavať dary v prospech jednotlivcov. V tomto prípade však vyžaduje predloženie dokladov totožnosti obdarovaného, doklady o jeho zdravotnom stave, príp. štúdijných výsledkoch a pod. Rovnako vyžadujeme doklady o použití darov. Dôvera darcov je pre nás prioritou.

Existuje spôsob ako aktualizovať príp. doplniť krátky popis činnosti našej organizácie?

Áno. Navštívte linku " Ste nezisková organizácia." Následne kliknite na Viac: Konto MVO. Tu máte možnosť aktuálne upravovať profil svojej organizácie, ktorý je zverejnený na www.dakujeme.sk . .

Môžem získavať dary aj pre jednotlivcov, skupinu ľudí, prípadne pre organizáciu, ktorá nie je zaregistrovaná?

V prípade, že chcete získavať dary pre jednotlivca, je potrebné, aby ste nám poslali základné informácie o osobe, ktorej chcete pomôcť a špecifikovali na aký účel chcete získavať dary. Uveďte akú ma diagnózu/ problém a účel použitia darov. Budeme od vás požadovať potvrdenie o zriadení účtu, na ktorý budete prijímať dary a kópiu zdravotného stavu osoby, ktorej chcete pomôcť. Všetky tieto doklady odošlite na adresu: pomoc@dakujeme.sk. Po skončení zbierky budeme od vás požadovať kópie účtovných dokladov - podobne ako to od vás požadujú nadácie. tieto doklady nám potvrdia, že ste získané dary požili na vami stanovený účel. Prosím pochopte, že toto je jediný spôsob ako môžeme predísť tomu, aby bola zneužitá dôvera darcov.

Mám zaregistrovanú verejnú zbierku. Môžem získavať dary aj prostredníctvom DAKUJEME.SK?

Áno. Je však potrebné, aby ste nám poslali kópiu potvrdenia o založení zbierky, ktorú vám vystavilo Ministerstve vnútra, vrátane č. bankového účtu. V prípade, že uvažujete o registrácii zbierky a neviete ako na to odpoveď nájdete v článku Ako postupovať pri organizovaní verejnej zbierky uvedenom na tejto stránke.

Kedy budú dary poukázané na účet obdarovanej organizácie?

Všetky dary sú prijímané na účty DAKUJEME.SK zriadené v Slovenskej sporiteľni a Tatra banky. Na účet v Slovenskej sporiteľni sú prijímané dary poukázané z účtov VUB a Slovenskej sporiteľne. Na účet Tatra banky sú prijímané dary poukázané od klientov Tatra banky. Súčet všetkých darov poskytnutých organizácii v danom mesiaci je elektronicky poukázaný z oboch účtov DAKUJEME.SK na účet obdarovanej organizácie v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca.

V prípade, že vaša organizácia má založený účet v Slovenskej sporiteľni alebo v Tatra banke, darovanú sumu (súčet všetkých darov) bude pripísaný na účet organizácie v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca, t.j. v ten istý deň. Ak má vaša organizácia účet vedený v inej banke, darovanú sumu získate najneskôr do 3 pracovných dní.

Ako je zabezpečená bezpečnosť www.dakujeme.sk?

Všetky platby realizované prostredníctvom www.dakujeme.sk prebiehajú v rámci platobných systémov jednotlivých bánk (internetbanking), ktoré sú štandardne zabezpečené pre prenos dát v elektronickom prostredí.

Aké sú transakčné poplatky? Do 31. októbra 2007

Do 31. októbra 2007, v rámci systému DAKUJEME.SK nebudú účtované žiadne poplatky spojené s transferom daru. Z darov budú odpočítané len bankové poplatky spojené s prevodom daru od darcu na účet prímateľa (obdarovanej neziskovej organizácie). Tieto poplatky sú strhávané Slovenskou sporiteľnou a Tatra bankou.

V tabuľke uvádzame akú sumu získa nezisková organizácia z daru v hodnote 100 Sk po odpočítaní poplatkov.

Dar

100 Sk

Bankový poplatok na vstupe a na výstupe 3 Sk + 3 Sk

6 Sk

Dar pripísaný na účet prijímateľa

94 Sk

Od 1. novembra 2007

Od 1. novembra 2007 budú účtované transakčné poplatky vo výške 4% z daru a bankové poplatky spojené s prevodom daru od darcu na účet prímateľa (obdarovanej neziskovej organizácie). Tieto poplatky sú strhávané Slovenskou sporiteľnou a Tatra bankou. Transakčný poplatok v hodnote 4% pokrýva náklady spojené so správou www.dakujeme.sk, t.j. komunikačné poplatky, správu a tvorbu web stránky a pod. Rovnako vysoký poplatok je strhávaný v prípade darcovskej SMS správy, ktorej správu zabezpečuje Donorské fórum.

V tabuľke uvádzame akú sumu získa nezisková organizácia z daru v hodnote 100 Sk po odpočítaní poplatkov.

Dar

100 Sk

Bankový poplatok na vstupe a na výstupe 3 Sk + 3 Sk

6 Sk

Transakčný poplatok DAKUJEME.SK

4 Sk

Dar pripísaný na účet prijímateľa

90 Sk

Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, kontaktujte nás na adrese: pomoc@dakujeme.sk.

POMOC v NÚDZI

Pokiaľ hľadáte pomoc a potrebujete zbierku už či organizácia alebo súkromná osoba, na niečo konkrétne a nevyhnutné, kliknite na nasledujúci odkaz:

http://www.dakujeme.sk/pomoc-clanok

Aj na Slovensku môžeme mať lesnú divočinu so slobodne žijúcimi zvieratami. To je ozajstný dar, ktorý môžeme dať našim potomkom. Lesoochranárske zoskupenie VLK.


Dear Jesus

Dear Jesus, Help The Soldiers

Dear Jesus, this year we are feeling sad
With our soldiers struggling through,
We're wishing we could help them
And wonder what to do.

We know they are exhausted
And shivering in the long dark night,
They are missing their special loved ones
So lonely in the awful fight.


Lord Jesus in all the hurts and pain
Lift their tearful eyes up to the sky,
Send a little shining light to touch their heart
So they shall wonder why.

Can we help somehow, by all holding hands to pray
Someone, somewhere always on their knees,
Not just at bedtimes, but every day
Somebody praying for heart's to be free.

And then we too will be joining in the battle
For the war that is raging near,
Dear Jesus help us to keep on praying
To lift them up above the fear.

Give them smiles in the sorrows
And each warm sunrise, whisper some good news,
Dear Jesus,
Please just slip Your secret courage
Into their great big loving boots.


"God sent each person into the world with a special
message to deliver, a special song to sing and a
special act of love to bestow. No one else can
speak my message or sing my song or offer
my love.... these are entrusted to me."
Quoted by Father J. Nash - 2001 


 

ODKAZY
na moje www stránky
Obec Horné Chlebany: http://www.sweb.cz/hornechlebany  ;
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.land.ru/  ;
CBRSK Horné Chlebany :
http://www.cbrsk.php5.sk/  ;
Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz/ ;
Jánska noc :
http://byliny.krovatka.su/ ;
Vianoce :
http://vianocesk.wz.cz/  ;
Svadba:
http://svadbask.unas.cz/ ;
Veľká noc:
http://cbrsk2.pisem.net/ ;
Vianoce :
http://www.cbrsk3.pisem.net/  ;
Pani Príroda :
http://www.agika.szm.com/  ;
Milovaná príroda :
http://www.cezmina.szm.sk/  ;
CB rádioamatérske hobby :
http://cbrsk.euweb.cz/  ;
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz/  ;
CB rádioamatérske hobby :
http://www.sweb.cz/agnesa  ;
Svadba Chlebany:
http://www.svadba-chlebany.land.ru/  ;
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.pisem.net/  ;
Veľká noc:
http://www.eufrosyne.szm.com/  ;
Jánska noc :
http://www.cbjanskanoc.ic.cz/  ;
Príroda :
http://eufrosyne.wz.cz/  ;
Vianoce :
http://vianocesk.ic.cz/  ;
Veľká noc :
http://velkanoc.czweb.org/  ;

     
     
     

 
     [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]