wz
 
 
 
 

 

 
Bez dobroty niet Boha. (sv.Irenej)
Rovnosť je sen hrbatých duší. (E.Fromm)
Usmejte sa na mňa aspoň očami. (M.Válek)
Človek, ktorý nemôže tvoriť, chce ničiť. (E.Fromm)
Úsmev má väčšiu cenu ako rozhorčenie. (É.Faguet)
Úsmev je najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi. (V.Borge)
Srdce nie je konzerva, ktorá sa otvára násilím. (A.Dermek)
Nemôžu nám zobrať sebaúctu, ak im ju nedáme. (Gándhí)
Buďte nestranní a budete čoskoro podozriví. (D.Girardinová)
Čím je tvár vážnejšia, tým je úsmev krajší. (F.Chateaubriand)
Núť niekoho robiť menej, než dokáže, a polámeš ho. (N.Frýd)
Kvet sa neotvára kliešťami, ale slnečným svetlom. (A.Dermek)
Kto chce presadiť svoju vôľu, musí tíško rozprávať. (J.Giradoux)
Boh je blízko, kde sú ľudia navzájom láskyplní. (Pestalozzi)
Vďačnosť a pšenica vyrastajú iba v dobrej pôde. (Slov.príslovie)
Slabí sú suroví, dobrotu možno čakať len od silných. (L.Ruskin)
Voči iným mierna prísnosť, voči sebe prísna miernosť. (P.Rosso)
Mojím ľuďom srdce z lásky, mne samému srdce z ocele. (sv.Augustín)
Láskavosť je viditeľný strom, ktorého neviditeľným koreňom je láska. (A.Dermek)
Niekto si myslí, že má dobré srdce a pritom má iba slabé nervy. (Eschenbachová)
Desaťtisíc ľudí pohromade chce to, čo by ako jednotlivci nikdy nechceli. (R.Gervaso)
Vzťah ľudí je vzťahom solidarity, nie vzťahom ovládania a podriaďovania sa. (E.Fromm)
Zlých ľudí spoznáte podľa toho, že sa stávajú škaredými, keď sa usmievajú. (G.Garbo)
Mladému odborníkovi nezverovali zodpovednú prácu. Báli sa, že ju zvládne. (G.Galkinovová)
Musíš byť prísny voči sebe samému, aby si mal právo byť mierny voči druhým. (Hammarskjöld)
Stačí málo na vyvolanie úsmevu a stačí jeden úsmev, aby sa všetko stalo možným. (G.Cesbron)
Masy a kolektív môžu skutočne žiť bez pravdy. Nie sú jej ani schopní, ani žiadajúci. (J.O.yGasset)
 


Veľkí vždy zožerú malých. (A.Camus)
Uctili pravdu minútou ticha. (W.Brudziński)
Ľudia radi veria tomu, čo si želajú. (Cicero)
V krajine slepcov je jednooký kráľom. (Erazmus)
Každého možno podplatiť, ide len o sumu. (C.Dossi)
Nech si ma nenávidia, len keď sa ma boja. (Caligula)
Kto hovorí pravdu, nezomrie na chorobu (Džingischán)
Keď sa bijú sloni, odnesie si to tráva. (Africké príslovie)
Najväčšia sila človeka je v tom, že ju nevyužije. (Eckhart)
Najväčší tyrani ľudu takmer vždy vyšli z ľudu. (G.Duhamel)
Pravda je určitý spôsob zmeny názoru pod tlakom. (C.Boc)
Všetci ľudia by boli tyranmi, keby nimi mohli byť. (D.Defoe)
Tak veľa sa získa, ak iba jeden vstane a povie: Nie! (B.Brecht)
Vždy je niekde múr, ktorý nám zabraňuje ísť ďalej. (P.Claudel)
Kiež by bolo možné konfiškovať, čo si ľudia myslia. (Bismarck)
Keď sú všetci hrbatí, krásna postava sa stáva obludou. (Balzac)
Myseľ je ako padák. Funguje len vtedy, keď je otvorená. (J.Dewar)
Akonáhle sa násilie stane absolútnym, prestáva byť zrejmé. (Exupéry)
Dôkladne sa umúdrim, ale vedieť v tom chodiť už nebudem. (Cézanne)
Každý veľmi ľahko uverí tomu, čoho sa bojí a po čom túži. (La Fontaine)
Talent vládnuť často zakrýva nedostatok iných talentov. (Eschenbachová)
Úspech je jediné neomylné kritérium múdrosti pre nevzdelané hlavy. (E.Burke)
Zošalel: rozum sa katapultoval z reality ako z horiaceho lietadla. (D.Fischerová)
Niečo iného si myslí kôň a niečo iného ten, kto na ňom ide. (Anglické príslovie)
Pravda sa nestratí, ale život je možné zahrdúsiť, príkladov je dosť. (Dostojevskij)
Necítime hanbu ak sa označujeme za nasledovníkov vynikajúceho vodcu. (J.Adair)
To, či ja vstúpim do Tvojho vnútra, záleží na tebe. Ty máš kľučku zvnútra. (M.Bubák)
Pri diktáte sa individualita môže prejaviť len v pravopisných chybách. (W.Brudziński)
Niektoré parazity sa postia, len aby predĺžili život organizmu, ktorý napadli. (R.V.Diaz)
Sila a slabosť diktátorov je v tom, že uzavrú pakt so zúfalstvom národov. (G.Bernanos)
Urobte zo želania výzvu - je to nebezpečné, vyžaduje to chlapa, dôverujem ti. (Carnegi)
Vždy sa nájde nejaký priemerný chirurg, ktorý chce chorému vyoperovať talent. (R.V.Diaz)
Tajomstvo každej moci spočíva v tom, že vieme, že iní sú ešte zbabelejší ako my. (L.Börne)
Nikdy nezblúdime tak ďaleko ako vtedy, keď si myslíme, že poznáme cestu. (Čínske príslovie)
Je práve toľko slabosti v tom, že sa vyhýbame móde, ako v tom, že si ju obľúbime. (J.Bruyére)
Je vždy ľahšie uveriť ako popierať. Naše mysle majú prirodzený sklon k súhlasu. (J.Burroughs)
Kto sa vyliahne z labutieho vajca, zostane labuťou, aj keby ho vychovali medzi hydinou. (Andersen)

  

Pedantnosť nie je nič iného než vôľa vtlačiť maličkostiam okolitého sveta zákon vlastnej osoby. (Allers)


Nečinnosť neodvratne vedie k skaze. Preto je lepšie dopúšťať sa omylov, než nerobiť vôbec nič. (H.Bastilian)


Otrok má iba jedného pána. Karierista je otrokom všetkých, ktorí mu môžu pomôcť pri vzostupe. (J.Bruyére)


Žiadne zvýšenie pohodlia alebo bezpečnosti nemohlo byť dosť dobré na to, aby bolo kúpené za cenu slobody. (H.Belloc)


Apatia zamestnancov nepramení z ich údajnej lenivosti, ale je protestom proti tomu, že sa s nimi jedná ako s deťmi. (C.Argyris)


Keď Pythagoras objavil svoju poučku, obetoval sto volov. Od tých čias sa všetky voly trasú, keď sa objaví nová pravda. (Balzac)


 

Ľudia nechcú nič iného, než byť slušne ovládaní. (Goebbels)

Keď budeš posudzovať vlastné chyby dobre a spravodlivo, nebudeš tak prísne súdiť iných. (Kempenský)


Nie vtedy ťa ľudia majú radi, keď si milý, ale považujú ťa za milého vtedy, keď ťa majú radi. (L.Börne)


Ten, kto dáva, stane sa láskavejším, lebo pocíti, že aj on dostáva dar od obdarovaného. (DiM 14, J.P.II.)


A tak sa vlastne smejeme stále iba preto, aby nebolo počuť, ako sa bez prestania niekto smeje nám. (M.Holub)