wz
 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

.

LÁSKA ANJELSKÁ

Kedy a ako prichádza anjel a komunikuje s nami?

Láska je cit, ktorý príde tíško a nebadane do otvoreného srdca a udrie ako blesk z jasného neba vo chvíli, keď to človek vôbec nečaká, vo chvíli, ktorú si nemôže sám naplánovať k jej príchodu. Tak chodia do srdiečka anjeli, pokiaľ vytvoríme tichúčko a pokoj v samote.
.
Upozorňujem, že nie som autorkou ani jedného obrázku. Pokiaľ myslíte, že tu je obrázok, na ktorý máte autorské právo, upozornite ma na to prosím a obrázok hneď odstránim. Ďakujem.
Upozorňuji že nejsem autorkou ani jednoho obrázku. Pokud si myslíte že je zde obrázek, na který máte autorske právo - upozorněte mě prosím a obrázek ihned odstraním.
I am not an author of any of these mentioned above. In case any picture oranimation is protected by copyright, please let me know and I will immediateli remove it. Thank you

Anjeli

Meno anjel (angelos) nie je menom prirodzenosti, ale menom funkcie, takže znamená posol. Je to nadprirodzená duchovná bytosť podriadená Bohu a slúžiaca človeku (v iných náboženstvách viacerým bohom). Naše obyčajné vnímanie ich nedosahuje, pretože žijú v inom svete. Spôsob ako si ich ľudia predstavujú, si vyžaduje od nás vracať sa k základným prameňom náboženského symbolizmu.


Biblia zakazuje uctievanie anjelov a predstavuje nám troch hlavných anjelov: Gabriela, Michaela a Lucifera. Lucifer sa vzbúril a ešte pred stvorením človeka padol. Potom mu dali nové meno: v hebrejčine Satan a v gréčtine Diabolos čo znamená - žalobca, ohovárač, protivník, nepriateľ .


Rád anjelov tvoria anjeli Boha a anjeli Satana.
Úlohou anjelov Božích je chvála a uctievanie Boha, vykonávanie Jeho prikázaní, služba veriacim ľuďom a najmä zastupovanie a ochrana detí. Anjeli sa zúčastňujú na uskutočňovaní plánov a sľubov Boha (napr.pri hlásaní spasenia, v boji proti nepriateľským silám na strane Božieho ľudu, pri vykonávaní Božieho súdu a p.). Nie všetci anjeli sú si rovní, zhora až dolu zahŕňa nebeská hierarchia deväť druhov anjelov - serafíni, cherubíni, domínioni, cnostní, silní, principaliti, archanjeli a napokon samotní anjeli. Najznámejšou úlohou anjelov, i keď nie jedinou, je, že sú ochrannými duchmi ľudí - jednotlivcov. Duchovia národov alebo iných veľkých skupín ľudí pochádzajú z chóru o jeden rád vyššieho, spomedzi archanjelov. Prvú, najvyššiu hierarchiu tvoria serafovia alebo inak povedané duchovia lásky, cherubovia čiže duchovia harmónie a tróny alebo duchovia vôle. Druhú hierarchiu tvoria panstvá (duchovia múdrosti), sily (duchovia pohybu) a mocnosti (duchovia formy) a najnižšiu, teda tretiu hierarchiu tvoria kniežatstvá, archanjeli a anjeli. Ku kniežatstvám patria tzv. duchovia času. Sú to bytosti, ktoré inšpirujú celé dejinné, kultúrne obdobia. K chóru síl patria tzv. skupinové duše zvieracích druhov a k chóru panstiev skupinové duše rastlín. Celá druhá hierarchia pôsobí takto v prírode a celá tretia v kultúrnom dianí, v dejinách.


Anjeli majú aj rôzne funkcie, jedni sa iba modlia k Bohu, iní sú vysielaní, aby doručovali správy tvorom na Zemi, ďalší sú zosielaní ako ochrancovia pozemšťanov a ešte ďalší bojujú s diablom, títo sú považovaní za iniciátorov hriešnych pokušení.
Anjeli sú neviditeľní, ale môžu na seba zobrať podobu viditeľných vecí. Zvyčajne sa zobrazujú s krídlami a vyzerajú buď ako dospelí alebo ako deti. Tvora bez tela nemožno zobraziť. Krídla nepochybne súvisia s ich prácou poslov Boha, ktorý žije na nebesiach.  Anjeli žijú práve v tom elemente, ktorého pôsobením evolučne vznikli u vtákov krídla, žijú v éterickej sfére Zeme, rovnako ako my žijeme v jej fyzickej sfére. Nemôžu tak pôsobiť bezprostredne na našu fyzičnosť, ale na našu predstavivosť alebo na životné procesy v našom tele a v ostatnej prírode áno.

 

Zobrazenie anjelov podporuje vieru. Viera v anjelov, zjavenia anjelov a stretnutie s anjelom je úplne jednoznačne vecou viery. Dnes je veľmi málo ľudí, ktorí berú svoje vnútorné pocity tak vážne, aby sa nechali viesť intuíciou. Sme naučení prehliadať náš vnútorný svet ako niečo, čo nemá objektívnu hodnotu, čo je chyba. Keď sa niekto takto vnútorne obmedzí, ľudovo povedané "zabední" a chce sa riadiť iba pozemským rozumom, tak mu v ťažkých chvíľach nemôže pomôcť duchovný svet.

Anjel je ako ochranca detí a dieťa si, možno, uvedomí, že anjel si bude pamätať aj všetky jeho dobré a zlé skutky,  a to aj vtedy, keď otec či mama nie sú nablízku. Rodič sa môže pokúsiť riadiť správanie dieťaťa práve tým, že presvedčí dieťa, že anjel na neho bude dávať pozor. Koncept strážneho anjela je upokojujúci a univerzálny, mnohé filmy a televízne programy sú založené na koncepte anjela strážneho. Tvorcovia mýtov New Age si z anjelov urobili doslova a do písmena priemysel. Každý rok sa publikujú tucty kníh spájajúcich anjelov s takmer všetkým, od vedenia v každodennom živote cez rozprávanie sa s mŕtvymi až po parapsychologické uzdravovanie.Sväté Písmo menuje štyri hlavné úrovne duchovných bytostí: tróny, panstvá, kniežatstvá a moci.

 

 

Čo sa môžeme dozvedieť o anjeloch?
Je ich veľa - Ž 68,18; Hebr 12,22; Ap 5, 11; Mt 24,31;
Slúžili Ježišovi - Mt 4,11; Mk 1,13; Lk 22,43.
Boli stvorení pred človekom - (Jób 38, 4-7).
Sú o niečo lepší ako ľudia - (Ž 8,6).
Neženia sa (Mk 12,25).
Slúžia ľuďom - Hebr 1,14.
Ochraňujú ľudí - Ž 34,8.
Časť z nich sa postavila proti Bohu a slúži Luciferovi (satanovi, diablovi, čertovi) Zjv 12,9; Mt 25,41.


K tomu, aby človek mohol komunikovať so svojim anjelom je treba v sebe samom vytvoriť dokonalé ticho a pokoj mysle i tela. Obvykle menej ľudí je schopných k tomu, aby sa chceli pozrieť hlboko do seba a svojho vnútra vzhľadom k faktu, že v takejto tíšine sa človeku zjavia všetky jeho potlačené a vytesnené komplexy menejcennosti, viny, strachy, výčitky svedomia za rôzne nie dobré skutky, mnohé potlačené túžby tela a mysle atď. A to nie sú veci vonkoncom príjemné, vidieť seba samého v pravom a nefalšovanom svetle - zrkadle, takého, aký v skutočnosti človek je. Tohto sa ľudia boja a preto väčšina odmieta samotu v tichu  a pokoji, samotu s tichom, čo treba ku komunikácii som svojim anjelom. Naše oko je zrkadlom duše a vidieť sa v zrkadle bez príkras, naholo a so všetkým čo v duši človeka je... tak ľudia utekajú pred sebou a zatvárajú dviercia k možnosti duchovnej komunikácie a pomoci anjelov. Človek musí mať čisté svedomie alebo veľké nadšenie a odvahu vo svojom živote odčiniť všetko zlé čo napáchal.

Takže spojenie s duchovným svetom nie je len otázka nejakého triku, je to skôr otázka morálnej kvality, toho, ako človek žije. Ten, pre koho je jeho osobný život, jeho osobné dobro na prvom mieste, s anjelmi komunikovať ťažko môže, teda aspoň nie vedome. Neuvedomene je svojím anjelom vedený každý; a k akémusi priesaku do vedomia dochádza u obyčajného jednoduchého človeka len vo výnimočných prípadoch, keď ho krízová situácia prinúti k nejakému mimoriadnemu a skutočnému vzopätiu vôle.

Mnohí už aspoň raz navštívili tzv.jasnovidky. Ja som to neurobila síce ani raz, ale počúvam tých, ktorí to urobili a mrzí ma, že si to zamieňajú, keď myslia, že jasnovidka má priamy kontakt na Boha. Jasnovidec je dobrý senzibil a dokáže čítať osobné podvedomie; ale tým je aj vymedzená sféra jeho kompetencie. Keď sa toto zamieňa za nejaký hlas Boží, svätého Ducha, Krista a podobne, vznikajú veľké sebaklamy. Poznávať objektívneho ducha, teda sféru tých bytostí, ktoré skutočne pôsobia ako tvorivé sily a riadiace inteligencie v prírode, v dejinách a v ľudských osudoch, to je niečo celkom iné, aspoň ja si to tak myslím.

A na záver, kresťanstvo má prevzatú vieru o  anjeloch z judaizmu.

Zaujímavosť: Anjel Gabriel prináša  a diktuje Mohamedovi moslimský Korán.
DUCH ČASU... Nemecký filozof Karl Jaspers poukázal na to, že okolo 6. storočia pred Kristom sa naraz objavili veľkí mudrci. V Číne Konfucius a Lao´c, v Indii Buddha, v Iráne Zarathuštra, v Izraeli proroci a v Grécku filozofi. Vie sa, že prišli naraz, že nevedeli o sebe navzájom – a predsa učili rovnaké hlavné myšlienky! Už vyše stopäťdesiat rokov sa nad tým špekuluje, ale nikto nevie, ako je to možné.

 
Pre inšpiráciu i ponaučenie nám všetkým...

Kto bol Kristus?

Originál textu:

"WHOM would you pick as the greatest man who ever lived? Noah, who survived the Flood and became forefather to everyone now alive? (Genesis 7:1, 21, 22; 9:18, 19) Nebuchadnezzar, the ancient world ruler and builder of the splendid city that he called Babylon the Great? (Daniel 4:28-30) Perhaps Alexander the Great, noted even in Bible prophecy for his exploits?  (Daniel 8:5-8, 21-22) Or what about Julius Caesar, the famous Roman ruler?
Within 45 years of the death of the Caesar just mentioned, a child named Jesus was born in Bethlehem. Did he become the greatest man of all time? About a hundred years ago, the reference work The Historians’ History of the World observed: “The historical result of [Jesus’] activities was more momentous, even from a strictly secular standpoint, than the deeds of any other character of history. A new era, recognised by the chief civilisations of the world, dates from his birth.”
To this day, interest in Jesus Christ remains intense. A few years ago, the prominent U.S. newsmagazines Time, Newsweek, and U.S.News and World Report all featured cover stories about him at the same time. And, if anything, such interest in Jesus seems to have increased. “His spirit is alive in movies, music and fashion,” noted the Toronto Star newspaper in 2004. “He has made it into our pantheon of heroes.”
Strangely, however, in the not-too-distant past, some argued that Jesus never existed. Bruno Bauer (1809-82) was a prominent teacher who made such a claim. One of his students was Karl Marx. Recently, Robert E. Van Voorst, in his book Jesus Outside the New Testament, wrote: “Marx would incorporate Bauer’s ideas of the mythical origins of Jesus into his ideology, and official Soviet literature and other Communist propaganda later spread this claim.”
Today, though, few deny that Jesus really lived. In fact, there is very little about which there is more agreement than that he was a real and very important person. The heading of a Wall Street Journal editorial in December 2002 stated: “Science Can’t Ignore Jesus.” Its writer concluded: “Most scholars, barring the stray atheist, have already accepted Jesus of Nazareth as a historical person.”
But Jesus was much more than just a historical person. “It would require much exotic calculation,” Time magazine reported, “to deny that the single most powerful figure—not merely in these two millenniums but in all human history—has been Jesus of Nazareth.” It added: “A serious argument can be made that no one else’s life has proved remotely as powerful and enduring as that of Jesus.”
Still, the questions remain: Who really was he? From where did he come? What was his purpose on earth? And why is it so important that we know everything that we can about him?"

Originál textu http://luzinsky.blog.sme.sk

Vzdal sa svojho osobného názoru

"To, čo vám hovorím, nehovorím sám od seba (to nie je môj osobný názor), ale Otec, ktorý zostáva v spojení so mnou, koná svoje skutky." - Ján 14:10.


Ježiš Kristus, pod nebeským menom Michael (kto je ako Boh), strávil veky so svojim Stvoriteľom a mal účasť na Božej tvorivej aktivite (Ján 1:10). V skutočnosti, on je dedičom všetkého stvorenia (Hebrejom 1:3).

Takže počas vekov vo spojení so svojim Otcom, Kristus mal možnosť vytvoriť si najlepší názor z celého stvorenia na nebi
aj na Zemi. Ale vzdal sa svojho osobného názoru, lebo vždy považoval názor Otca za najlepší. Na rozdiel od anjela, ktorý si začal namýšľať, že jeho názor môže byť tak dobrý, ako ten, čo patril Jeho Stvoriteľovi. Neustále rozmýšľajúc ako by ho mohol uplatniť, nakoniec sa vzbúril proti vôli svojho Boha a stal sa odporcom - Satanom a luhárom - Diablom.
Apoštol Pavol je takým dokonalým príkladom pre nás, lebo aj on sa vzdal svojho osobného názoru:

"Staňte sa mojimi napodobňovateľmi, ako som i ja Kristov."
- 1. Korinťanom 11:1.

Ak si zvolíme takú životnú cestu, akú si zvolil Ježiš Kristus a jeho apoštol Pavol, potom sa budeme pomaly približovať k dokonalosti, ktorú pre nás stratil Adam.*
 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

   

   

   

Divider


Moje
webové stránky 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.wz.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu