wz
 
   

 

 
 
 
 
 
Určite nemám na ružiach ustlaté
   

 BEZPEČNOSTNÍ DESATERO podle AEC

1) Provádějte pravidelně aktualizaci svého antivirového programu.
2) Nikdy neotvírejte e-mailovou přílohu, kterou jste nepožadoval. Zvláště pokud má spustitelnou příponu (exe, scr, pif apod.).
3) Mějte kontrolu nad svým počítačem a nad tím, kdo jej používá a kdo má na něj přístup (i po síti zvenčí).
4) Instalujte včas všechny bezpečnostní záplaty na používaný software.
5) Vždy důkladně prověřujte diskety, CD média a vše ostatní, co vstupuje do počítače.
6) S každým novým souborem (i z důvěryhodného zdroje) nakládejte s největší opatrností.
7) Využívejte více než jen jeden způsob ochrany - nezapomeňte na personální firewall.
8) Vytvořte si zaručeně "čistou" bootovací disketu pro nejhorší případ.
9) Pravidelně zálohujte.
10) A když už se něco děje, nepodléhejte panice a obraťte se na odborníka!!!

 

Kódy a vychytávky

Upozornenie!
POZOR na znaky: zátvorky, čiarky, pomlčky, dvojbodky, medzery, bodkočiarky - sú dôležité a na každom z nich závisí, aký bude výsledný efekt konečnej úpravy www stránky.Keď len jeden zo znakov zabudneme alebo ho dáme niekde inde, úprava má inú podobu, ako chceme dosiahnuť.

Moja cesta so snahou robiť si svoje www stránky ako samouk je veruže nie ľahká. Človek je tvor už raz taký, najviac si zapamätá z vlastnej praktickej skúsenosti a platí to aj pri tvorbe stránky, teda u mňa určite. Niekto sa nadrví teóriu a potom ide nato, to ale nie je mojou doménou vonkoncom, teória mi veľa nepovie, musím všetko urobiť prakticky s pokusmi a aj omylmi a  až potom som schopná niečo si zapamätať.  Bohužiaľ. Obdivujem ľudí, ktorí sú schopní natlačiť do hlavy kopu teórie a potom urobia všetko "ľavou zadnou".  Napríklad pri tvorbe stránky takéto malé drobnosti človeka vedia riadne potrápiť....

Ako ste pri učení sa a robení www stránky zistili, jedná sa hlavne o tých, ktorí robia, ako ja, so slovenskou či českou klávesnicou, že niektoré znaky, ktoré potrebujeme pre HTML či CSS na klávesnici nemáme, preto potrebujeme určité skratky, aby sme ich dosiahli.

Môžeme ich teda písať pomocou klávesnice "Alt":

< zátvorku napíšeme buď - ľavý alt 60, lebo pravý alt a klávesnica nad ním.
>zátvorku napíšeme buď - ľavý alt 62, lebo pravý alt a klávesnica nad ním
{ zátvorku napíšeme - ľavý alt 123
} zátvorku napíšeme - ľavý alt 125
[ závorku napíšeme - ľavý alt 91
] závorku napíšeme - ľavý alt 93
# krížik, ale aj záhradku napíšeme ľavý alt 35
; bodkočiarka je pod klávesou ESC lebo ľavý alt 59
@ zavináč napíšeme buď - ľavý alt 64, lebo pravý alt v .

O rámikoch a iných veciach okolo robenia svojho webu som už písala na svojej stránke http://www.byliny.krovatka.su (teraz k nej nemám prístup, rok 2014)

v sekcii: "Farby, kódy, html a iné..."

teraz pokračujem a dopĺňam o ďalšie užitočné veci veriac, že to môže niekomu z návštevníkov stránky pomôcť. Nateraz aspoň niečo, keď budem mať trochu viac času, tak zase doplním o ďalšie drobnosti.

Rámiky - rámovanie v CSS

keď máme na stránkach tabuľky, vložíme do nich tag a hneď to je nielen krajšie, ale hlavne zvýraznené a prehľadnejšie. Zmenu robíme priamo v CSS a to tak, že do CSS vložíme nasledovný tag:

table { border: 1px solid #0000FF;}
table td {border: 1px solid blue;}

" table "- vonkajší rámik, " table td" - vnútorný rámik
Farbu si zapíšeme buď číslom alebo názvom a hrúbku rámika zosilňujeme počtom pixelov.

Spôsob rámovania je

solid - jednoduchá čiara,  double - dvojitá čiara.

 

Obrázok al.text

Jednoduchý rámik: 

<center>
<table bordercolor="#9a32cd"
cellspacing="0" cellpadding="0" border="5">
<tbody>
<tr>
<td width="100" height="100">
  

<a href="adresa stránok" target="_blank"> 

<img src="adresa obrázku" 

 border="0"
</tr>
</tbody>
</table>
    </center> 
   

 

Obrázok al.text

Dvojitý rámik

Pre dvojitý zmeníme iba počet pixelov:

cellspacing="1" cellpadding="1"

 

Široký ozdobný rámik tieňovaný

text alebo obrázok či oboje

<center>

<table style="border-right: DarkSalmon 20px ridge;
border-top: DarkSalmon 20px ridge;
border-left: DarkSalmon 20px ridge;
border-bottom: DarkSalmon 20px ridge">

 <tbody> <tr> <td width="250" height="200">

 <a href="adresa stránok" target="_blank">

 <img src="adresa obrázku" border="0"

</td>

 </tr>

</tbody>

</table>

 </center>

Farba: darkgoldenrod

<center>
<table style="border-right: DarkSalmon 20px ridge;
border-top: 
darkgoldenrod 20px ridge;
border-left: 
darkgoldenrod20px ridge;
border-bottom: 
darkgoldenrod 20px ridge">
 <tbody> <tr> <td width="250" height="200">
 <a href="adresa stránok" target="_blank">
 <img src="adresa obrázku" border="0"
</td>
 </tr>
</tbody>
</table>
 </center>

Tabuľka na bannery alebo iné malé obrázky či texty,

ktoré chcete, aby mali zvýraznenie

a boli oddelené od seba, no zároveň boli pri sebe

 

 

Upozorňujem na (klikni!) TÚTO webovú stránku,osobitne ešte na (klikni!)  TÚTO!!!

Váš textový odkaz 

Váš banner

Váš obrázok atď. podľa ľubovôle...

<center>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="3" width="439" bordercolordark="#FF0000" bordercolorlight="#FF0000" bordercolor="##9932cc" style="border-collapse: collapse">
<tbody>
<tr>
<td width="435" height="60">
<p align="center">
<a target="_blank">&nbsp;</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="435" height="60">
<p align="center">
<a target="_blank">&nbsp;</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="435" height="60">
<p align="center">
<a target="blank">&nbsp;</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="435" height="60">
<p align="center">
<a target="blank"">&nbsp;</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="435" height="60">
<p align="center"></td>
</tr>
<tr>
<td width="435" height="60">
<p align="center"></td>
</tr>
</tbody></table></center>

Kódy HTML na ikonku

Základný kód na Váš odkaz
(asi najbežnejší rozmer je 88x30)
<A HREF="Adresa webu" target="_blank"><img src="Adresa obrázku " border="0" width="88" height="30"></A>

Ja som si urobila malú 57x28 a druhú ikonku 150x74

 

<A HREF="http://www.cezmin.land.ru" target="_blank"><img src="http://www.cezmin.land.ru/Akopracujem.files/ikonka37kb.gif" border="0" width="57" height="28"></A>

<A HREF="http://www.cezmin.land.ru" target="_blank"><img src="http://www.cezmin.land.ru/Akopracujem.files/ikonka2.gif" border="0" width="150" height="74"></A>

Ešte dodám, ak chcete mať ikonku v rámiku, tak si zmeníte len "border". Prvú mám bez rámika a druhú som si urobila hneď s rámikom, takže je hotová a netreba ju dávať do osobitného rámika.  Pri vkladaní bannera je  nutné zmeniť miery: "width"  a "height", obvykle a najčastejšie sa používajú  miery: 468x60. No robia si na svojich stránkach i väčšie a samozrejme aj menšie.
 

Opis znakov čo znamenajú 

HTML 

Záhlavie dokumentu

<TITLE> ...</TITLE> titulok (názov) dokumentu
<BASE HREF="URL"> základné URL dokumentu
<ISINDEX> kľúčové slová pre vyhľadávanie
<META> metainformácie o dokumente
HTTP-EQUIV ekvivalent hlavičky-HTTP
expires dátum a čas expirácie
content-type, language typ a znak. stránka, jazyk
NAME meno pre indexovanie (Yahoo)
description, keywords popis, kľúčové slová
robots ošetrenie činnosti robota
autor, generator autor, editor stránky
CONTENT hodnota metainformácie
<LINK> väzby na ďalšie dokumenty
<STYLE> ...</STYLE> budúce verzie, použitie štýlov
<SCRIPT> ...</SCRIPT> budúce verzie, skripty
<BGSOUND> zvuk na pozadí (Src, Title, Loop)

Parametre značky <BODY>

BGCOLOR farba pozadia ("# ččzzmm"alebo názov farby)
TEXT farba textu ("# ččzzmm", názov farby)
LINK farba ešte nenavštíveného odkazu
ALINK farba vybraného (aktuál.) odkazu
VLINK farba už navštíveného odkazu
BACKGROUND meno obrázka, použitého ako pozadie
LEFTMARGIN odsadenie stránky zľava
TOPMARGIN odsadenie stránky zhora
BGPROPERTIES = "FIXED" fix pri rolovaní

Fyzické štýly písma

<TT> ...</TT> neproporcionálne písmo
<I> ...</I> kurzíva
<B> ...</B> tučné
<U> ...</U> podčiarknuté
<STRIKE> ...</STRIKE> preškrtnuté
<BIG> ...</BIG> veľké
<SMALL> ...</SMALL> malé
<SUB> ...</SUB> dolný index
<SUP> ...</SUP> horný index
<FONT> ...</FONT> veľkosť a/alebo farba písma
COLOR farba ("# bbzzcc", názov )
SIZE 1-7 absolútna veľkosť; +n (-n) relatívne zväčšenie (zmenšenie)
FACE názov použitého písma
<BASEFONT SIZE=n> základná veľkosť písma (n=1..7)

Logické štýly písma

<EM> ...</EM> zvýraznenie
<STRONG> ...</STRONG> silné zvýraznenie
<DFN> ...</DFN> definícia
<CODE> ,.<SAMP> kód, výstup programu
<KBD> ...</KBD> vstup z klávesnice
<VAR> ...</VAR> premenná, argument programu
<CITE> ...</CITE> citácia (odkaz na iné zdroje)

Formátovanie textu

<P> odstavec
ALIGN zarovnanie (Left, Right, Center, Justify)
<BR> prechod na nový riadok
CLEAR vynechanie miesta keď skončia obrázky (Left, Right, All, None)
<center> ...</center> centrovaný text
<HR> horizontálna čiara
ALIGN zarovnanie (Left, Right, Center)
NOSHADE čiara bez 3D- tieňovaného efektu
SIZE výška v pixeloch
WIDTH dĺžka v pixeloch či v percentách
<MARQUE> rolovanie textu (IE)
BEHAVIOR chovanie Alternate, Scroll, Slide
DIRECTION smer Down, Left, Right, Up
HEIGHT, WIDTH priestor rolovania

Členenie dokumentu

<Hn> ...</Hn> nadpis úrovne n (1-6)
ALIGN zarovnanie (Left, Right, Center)
<DIV> ...</DIV> súvisiaca časť dokumentu
ALIGN zarovnanie (Left, Right, Center)
<blockquote> dlhšia citácia
<address> ...</ADDRESS> adresa autora dokumentu
<PRE> ...</PRE> predformátovaný text
WIDTH dĺžka najdlhšieho riadku <PRE>
<MULTICOL COLS="2"> dva stĺpce stránky (len NN)
<SPACER> prázdne miesto (len NN)
TYPE Horizontal, Vertical, Block
Size, Width, Height, Align ďalšie parametre

Odkazy

<A HREF="URL"> odkaz na určité URL
NAME="# návestie" návestie v akt. dokumente; odkaz pripojením # návestie za URL
TARGET okno otvorenia - frameset
TITLE alt. názov odkazu - hint - myš
REL, REV odkaz dopredu, späť
<OBJECT> vloženie iných objektov - Java
DATA názov vloženého súboru URL
STANDBY hlásenie pri aktivácii objektu
<PARAM> parameter objektu
NAME, VALUE názov a hodnota parametra

Niektoré názvy farieb

aqua jasná tmavozelená navy tmavo modrá black čierna olive olivová
blue modrá purple purpurová fuchsia anilínová červeň red červená
gray sivá silver strieborná green zelená teal tmavá modrozelená
lime citrónovo zelená white biela maroon gaštanová yellow žltá

Obrázky

<IMG SRC="URL"> zaradenie obrázku do textu
ALIGN zarovnanie (Top, Middle, Bottom, Left, Right, atd)
ALT text pre znakové prehliadače
width šírka
HEIGHT výška
BORDER šírka rámčeka
HSPACE, VSPACE horizont., vertikálne odsadenie
DYNSRC videoklip - animovaný GIF
CONTROLS zobrazí ovládacie tlačidla
LOOP, START počet, podmienka prehrávania
ISMAP klikacia mapa na serveri
USEMAP="meno" meno klikacej mapy
<MAP NAME="meno"> vytvorenie klikacej mapy
<AREA> definícia citlivej oblasti mapy
SHAPE tvar oblasti (Rect, Circle, Poly)
COORDS súradnice geometrického útvar
HREF URL odkazu
NOREF citlivá plocha nie je odkazom
ALT text pre znakové prehliadače

Zoznamy

<UL> ...</UL> zoznam s odrážkami
TYPE tvar odrážok (Disc, Square, Circle)
COMPACT zhustený tvar zoznamu
<OL> ...</OL> číslovaný zoznam
TYPE číslovanie: 1-arabské číslice, a-malé, A-veľké písmená, i-malé, I-veľké rímske číslice
Start začiatočná hodnota odrážky
COMPACT zhustený tvar zoznamu
<LI> položka zoznamu
TYPE rovnaké ako u <UL> .alebo<OL>
VALUE hodnota číslice v odrážke pre položku číslovaného zoznamu
<DL> ...</DL> zoznam definícii
COMPACT zhustený tvar zoznamu
<DT> definovaný pojem
<DD> text definície
<DIR> a <MENU> podobné ako <UL>

Tabuľka

<TABLE> ...</TABLE> tabuľka
ALIGN zarovnanie tabuľky na stránke (Left, Right, Center)
BGCOLOR farba pozadia tabuľky
BORDER hrúbka rámčeka
BORDERCOLOR farba rámčeka
CELLPADDING medzera okraj - obsah bunky
CELLSPACING medzera medzi bunkami
COLS počet stĺpcov tabuľky
FRAME viditeľnosť rámčeka (Void, Above, Below, Hsides, Vsides, Lhs, Rhs)
WIDTH šírka tabuľky
<CAPTION> ...</CAPTION> nadpis tabuľky
ALIGN zarovnanie nadpisu tabuľky
<TR> riadok tabuľky
<TH> hlavička tabuľky
<TD> bunka tabuľky
ALIGN vodorovné zarovnanie (LEFT, RIGHT, CENTER)
VALIGN zvislé zarovnanie (TOP, MIDDLE, BOTTOM)
ROWSPAN bunka cez daný počet riadkov
COLSPAN bunka cez daný počet stĺpcov
NOWRAP text bunky sa nezalamuje
WIDTH šírka bunky
HEIGHT výška bunky
<COLGROUP> formátovanie celého stlpca IE
SPAN na koľko stĺpcov to platí

Komentáre

<!--... To je komentár ...-->
<!--#text SSI --> <!--#var==http_user_agent-->
<COMMENT> len IE

Rámce

<FRAMESET> rozdelenie okna na rámce v HEAD
COLS, ROWS počet a veľkosť stĺpcov, riadkov
v % hl. okna, pixeloch, relatívne
FRAMEBORDER ohraničenie rámca (1, 0 - yes, no)
BORDERCOLOR farba okraja rámca
FRAMESPACING nevyplnené miesto medzi rámcami
<FRAME> naplnenie rámca
FRAMEBORDER ohraničenie rámca (1, 0 - yes, no)
MARGINHEIGHT okraj nad a pod rámcom v pixeloch
MARGINWIDTH okraj vľavo a vpravo od rámca v pix.
NAME názov rámca - pri vyvolaní odkazom
SCROLLING povolenie rolovania (yes, no)
NORESIZE zákaz zmeny veľkosti rámca myšou
FRAMESPACING voľné miesto okolo rámca (pix) - IE
BORDERCOLOR farba okraja rámca NN
SRC súbor umiestnený do rámca
<IFRAME> plávajúci rám hocikde v BODY - IE
ALIGN zarovnanie rámca
BORDER, BORDERCOLOR šírka a farba okraja
HEIGHT, WIDTH výška a šírka rámca v pixeloch

Ozdobné otváranie stránok

Vždy ma fascinovalo, ako krásne a plynule sa otvárajú rôzne www stránky a zatúžila som po tom, že raz si aj ja také niečo urobím.  Pátrala som po tom, aké "príkazy" treba zadať, aby som dosiahla to, čo sa mi tak páči a našla som na viacerých zahraničných webových stránkach tagy, ktoré je treba.

Tento tag vložíme do Hlavného nastavenia hneď do záhlavia stránky

<meta http-equiv="Page-Enter" content="RevealTrans(Duration=3,Transition=1)">
<meta http-equiv="Page-Exit" content="RevealTrans(Duration=3,Transition=1)">

Pričom...

"Duration" určuje dĺžku otvárania a

"Transition" určuje tvar prechodu.

Transition- rôzne formy:

1 - štvorcové otváranie zo stredu
2 - kruhové otváranie z okrajov k stredu
3 - kruhové
otváranie zo stredu k okrajom
4 - rovné, zdola hore
5 - rovné, zhora dolu
6 - rovné, zľava doprava
7 - rovné, zprava doľava
8 - lamely, zľava doprava
9 - lamely zhora dolu


Prechod - prelínanie

<meta http-equiv="Page-Enter" content="blendTrans(Duration=3)">
<meta http-equiv="Page-Exit" content="blendTrans(Duration=3)">

Prechod - hviezda

<meta http-equiv="Page-Enter" content="progid:DXImageTransform.Microsoft.Iris(irisStyle =STAR Duration=3)">
<meta http-equiv="Page-Exit" content="progid:DXImageTransform.Microsoft.Iris(irisStyle =STAR Duration=3)"> 

Moje
webové stránky 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.wz.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu