wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Stránka je vytvorená pre Internet Explorer 4.0 a viac.

Voľakedajšia novinka - motorka po akej túžili všetci chalani z dediny. Jozefína Štefkovičová a ja ako 10 ročná. V pozadí  je  pri dome plot predzáhradky z drevených latiek, aké boli na 90 percent pri všetkých domoch v dedine.

15 ročná

Sused Jánošík Miro na mojich 15 rokov

Druhá hlava zľava je moja maličkosť (16 ročná)

Na výlete s pracovníkmi gumárne v Partizánskom

.

Matka môjho nevlastného brata Anna so mnou (17 ročná) v Podhorkách pri Cholticiach

21rokov

Brat Milan so mnou

Brati MIlan - birmovka v Jacovciach pri kostole s matkou (stojí za ním) a krstnými rodičmi Jolanou Gálisovou - Vatrskovou (najmladšia sestra mojej matky) a Jozefom Gálisom z Dolných Chlebian

 

Nevlastný brat Jozef

Nevlastná sestra Cecília

Stará mama Aninka s mojou nevlastnou sestrou Cecíliou

Vo Veľkých Bedzanoch v roku 1969

 

ANO

40.rokov

Hymnus na lásku

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými,
a lásky by som nemal,
bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.
A keby som mal dar proroctva
a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu
a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal,
a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu
a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny,
a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá;
nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa,
nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa,
nemyslí na zlé, neteší sa z neprávostí,
ale raduje sa z pravdy.
Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa,
všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.
Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu
a poznanie pominie. „Lebo poznávame
len sčasti a len sčasti prorokujeme.“
„Ale keď príde to, čo je dokonalé,
prestane, čo je len čiastočné“.
Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa,
poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa.
Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.
Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle,
no potom z tváre do tváre.
Teraz poznávame iba čiastočne,
ale potom budem poznať tak,
ako som aj ja poznaný.
A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri;
No najväčšia z nich je láska.

 

Manžel Imrich s bratom Eduardom

Imrich v roku 1947 na majeri pri kaštieli pánov Finkových a Motešických

Imrich s Eduardom a matkou Adrianou pred kaštieľom v Horných Chlebanoch

Imrich a Eduard pred kaštieľom v Horných Chlebanoch

Eduard

Manžel Imrich

Hojdačka na strome počas stanovania za obcou Čierna Lehota

Imrich

To sme boli šťastní...

V  Prahe

 

To za nami sú konope a pestovala som ich ako krmivo k ostatným semenám pre vtáčikov

Syn Karol pri kúpaní... 1968

Gemini - dvojčence Imrich a Henrich 1972

Štedrovečerná nálada...

Karol, Imrich a Henrich pri dedkovom pávovi...

1975

Na Jankovo vŕšku pri hroboch padlých partizánov...

Moja najlepšia priateľka Vierka zoŽitnej - Radiše

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design by Cezmín Slovakia Web: http://cezmin.wz.sk